Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İçerik Analizi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İçerik Analizi."— Sunum transkripti:

1 İçerik Analizi

2 Nitel araştırmalarda kullanılan belki de en yaygın analiz türüdür.

3 İçerik analizi temel olarak kod ve temaların veri analiz sürecinde oluşturulması ilkesine dayanır.

4 İçerik analizinde verilerin kodlanması, düzenlenmesi ve eldeki veriyi açıklayan temaların saptanması gerekir.

5 İçerik analizinin işlem basamakları şunlardır:
Verilerin kodlanması Temaların bulunması Kodların ve temaların organize edilmesi Bulguların tanımlanması ve yorumlanması

6 Kodlama; veriler arasında yer alan anlamlı bölümlere (bir kelime,cümle,paragraf gibi) isim verilmesi sürecidir.

7 Kodlama işi daha önceden belirlenmiş kavramlara (anlamlara) göre yapılabileceği gibi eldeki verilerden çıkarılan kavramlar doğrultusunda da yapılabilir.

8 Kodların ortak yönleriyle ilgili yapılara ise tema adı verilir
Kodların ortak yönleriyle ilgili yapılara ise tema adı verilir. Temalar kodların incelenip karşılaştırılmasıyla ortaya konur.

9 Temaların bulunması için kodlar bir araya getirilir ve incelenir, kodlar arasındaki ortak yönler bulunmaya çalışılır.

10 Ortaya çıkan temanın alında yer alan verilerin anlamlı bir bütün oluşturup oluşturmadığı dikkate alınmalıdır.Bu “iç tutarlılığa” ilişkindir Ortaya çıkan temaların tümünün birbirlerinden farklı olmakla birlikte kendi aralarında anlamlı bir bütün oluşturabilmesi gerekmektedir.Bu “dış tutarlılığa” ilişkindir.

11 Temaların oluşturulmasıyla araştırmacı topladığı verileri organize edebilecek bir sistem oluşturmuş olur. Araştırmacı bu sisteme göre elde ettiği verileri düzenler yani tematik kodlama yapar. Bu şekilde belirli olgulara göre verileri tanımlamak ve yorumlamak mümkün olabilir. Bu aşamada araştırmacı,kendi görüş ve yorumlarına yer vermez.

12 Araştırmacı bu son aşamada,topladığı verilere anlam kazandırmak ve bulgular arasındaki ilişkileri açıklamak,neden-sonuç ilişkileri kurmak,bulgulardan birtakım sonuçlar çıkarmak ve elde edilen sonuçların önemine ilişkin açıklamalar yapmak diğer bir deyişle yorumlama yapmak zorundadır.

13 İçerik analizi sürecinde kelime sayımı gibi sayısal bazı analizler de yapılabilmektedir. Yüzde, frekans gibi analizler nitel verilerin sayısallaştırılması işinde kullanılabilmektedir. Ancak nitel araştırmaların doğası gereği bu araştırmalarda ileri istatistik teknikler kullanılmamaktadır.

14 Nitel çalışmalarda verinin sayısallaştırılması yanlılığı azaltmakta, temalar arasında karşılaştırma yapmamıza yardımcı olmaktadır.

15 Size verilen veri setini kullanarak
Uygulama Size verilen veri setini kullanarak Kodlamanın hangi kodlar çerçevesinde yapılacağını belirleyiniz. Veri setini kodlayınız. Kodlar doğrultusunda temaları belirleyiniz. Temalar doğrultusunda veri setini düzenleyiniz.


"İçerik Analizi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları