Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

DÖRDÜNCÜ DÖNEM KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI Dr. Zeynep İnce, 2 Ocak 2013.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "DÖRDÜNCÜ DÖNEM KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI Dr. Zeynep İnce, 2 Ocak 2013."— Sunum transkripti:

1 DÖRDÜNCÜ DÖNEM KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI Dr. Zeynep İnce, 2 Ocak 2013

2 AMAÇ Dördüncü sınıf öğrencilerinin kanıta dayalı bilgiye ulaşma konusunda eğitilmesi

3 HEDEF 1.Belli bir konuda yapılmış yayınlara yazılı/ internet ortamında ulaşmayı öğrenmeli 2.Yapılmış yayınları değerlendirme konusunda fikir sahibi olmalı (Makale değerlendirme) 3.Elde edilen kanıtlara göre seçilen konuda bir sunum hazırlamalı (Grup çalışması) 4.Seçilen konuyla ilgili bir derleme hazırlamalı (Bireysel)

4 Bilgilendirme ve tanışma Bilgilendirme – Kanıta dayalı tıp ve elektronik ortamda tıbbi verilere ulaşma – Gerekli web adresleri (PubMed, Cochrane, vb). – Power Point sunum Tanışma – Öğretim üyeleri öğrenci gruplarıyla buluşur, tanışır, araştıracakları konuyu verir.

5 Konu seçimi Tercihen: Cochrane’de değerlendirmesi bulunan Kapsamı dar olan (yayın sayısı için önceden PubMed incelemesi gerek) Öğrencilerin anlayabilecekleri ve çok karmaşık olmayan bir konu olmalı Anahtar kelimeler belirlenmeli

6 Araştırma saatleri Ders programında “kanıta dayalı tıp uygulaması” olarak belirtilen saatlerde öğrenciler araştırma yaparlar.

7 Ara toplantılar: en az 3 kez Toplantı günleri/ saatlerde esneklik olabilir, gerekirse daha fazla sayıda ara toplantı yapılabilir (genellikle gerekebiliyor) Bu toplantılarda : – öğrencilerin buldukları yayınlar incelenir, gerekli yayınlara ulaşıp ulaşmadıklarına bakılır, – elde ettikleri yayınları makale değerlendirme kurallarına göre değerlendirip değerlendiremedikleri, seçilecek bir makale üzerindeki tartışma ile ortaya konabilir

8 Toplantılar Toplantılarda yoklama yapılmalı, belirlenen ölçütlere göre öğrencinin performansı değerlendirilmelidir (Bk: Ara toplantıları ve sunumu değerlendirme formu) Son toplantı: Sunumdan önceki/bir önceki gün yapılır, hazırlanan sunum gözden geçirilir Yazılı derlemeler sınavdan önce toplanmalı ve değerlendirilmelidir

9 Derlemeler A4 kağıda, 1.5 satır aralıkla, Times New Roman karakterinde, 12 punto büyüklükle, en az 4 sayfa yazılmalı Giriş ve amaç, genel bilgiler (konuya ait alt başlıklardan oluşmalı), sonuç ve kaynaklardan oluşmalı, kaynakların yazılımı uluslararası geçerli kurallara göre olmalı Yazıların değerlendirmesi Ek 2’deki ölçütlere göre yapılır. Okunan değerlendirmeler düzeltildikten sonra, önerilerle birlikte öğrencilere geri verilir

10 Sunum Sunumu kimin yapacağına öğrenciler kendi aralarında tartışarak karar verir. Sunumlara tüm öğretim üyeleri ve öğrenciler katılır, süre 30 dakikayı geçmemelidir. Sunum slide’larından biri yönteme ait olmalıdır (hangi çalışmalar seçildi: toplum temelli, randomize kontrollü vb, veri analizi) Verilerin kanıt düzeylerinden mutlaka söz edilmelidir

11 Değerlendirme Değerlendirmelere 25 puan üzerinden not verilir, bu puan öğrenciye sözlü sınavda geri dönecektir. Gruptaki öğrencilerin değerlendirme sonucunda aldıkları notlar Ek 2’teki forma işlenerek öğrenci işlerine teslim edilir (öğrenciler sunumlarını yaptıktan sonra) Grup yöneticisi öğrencilerin geri bildirim formlarını son toplantı gününde veya en geç sunum günü toplamalı, kendi görüşlerini içeren geri bildirim formuyla birlikte öğrenci işlerine vermelidir.


"DÖRDÜNCÜ DÖNEM KANITA DAYALI TIP UYGULAMALARI Dr. Zeynep İnce, 2 Ocak 2013." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları