Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI
Doç. Dr. Alper AYTEKİN ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI

2 Hakkında bilgi edinmiş olacaksınız.
Doç.Dr. Alper AYTEKİN Bu bölüm sonunda, Araştırmanın yazılmaya başlanması, Araştırmanın içeriğinin oluşturulması, Yazımda kullanılması gereken üslup, Hakkında bilgi edinmiş olacaksınız.

3 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Giriş Araştırmacı, bir konu hakkındaki fikirlerini ancak yazıya dökmek suretiyle başkalarının istifadesine sunabilir. Yazmaya başlamak için uygun bir ananın gelmesini beklememek gerekir, yazmak için her an uygundur. Yazıyı, düşüne yetisini geliştiren, derinlemesine fikir yürütmenin ve düşünceyi başkalarıyla paylaşmanın en etkili araçlarından birisi olarak algılamak gerekir.

4 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Yazmaya Başlamak Yazmaya başlamak yeni araştırmacılar için zordur, çeşitli bahanelerle yazma sürekli ertelenir. Yazma aşamasında şu hususlara dikkat edilmelidir.

5 Yazma aşamasında dikkat edilecek hususlar.
Doç.Dr. Alper AYTEKİN Yazma aşamasında dikkat edilecek hususlar. Bitirme zamanı için belli bir sürenin öngörülmesi, Yazmak için zaman ayırmak Yazmak için uygun ruh halinde olmak İstikrarlı bir yazma temposu yakalamak Dikkat dağıtıcı unsurlardan kaçınmak Yazma sırasında düzenli sıra izlemek yerine en kolay yazılan kısmı tamamlamak Yazmaya ara vermek gerektiğinde tekrar başlamanın kolay olacağı yerde ara vermek Çalışma arkadaşlarıyla fikir alış verişi yapmak İlk defada doğru yazmaya karar vermek Kullanılan kaynakların kaydını tutmak Mutlaka bilgisayarla yazmak Yazdıklarınızı yedeklemek

6 Araştırmanın yapısını oluşturmak
Doç.Dr. Alper AYTEKİN Araştırmanın yapısını oluşturmak Tipik bir araştırma raporunda bulunması gereken kısımlar Özet Giriş Kaynak incelemesi Yöntem Bulgular Sonuç ve öneriler Kaynakça Ekler

7 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Özet Özet, bir çalışmanın vitrinidir. İçeride neler olduğunun en özlü ve en çekici şekilde yansıtılmasını amaçlar. Okuyucular için özet bir anlam ifade ediyorsa, araştırmanın bütününü okumak isterler, aksi takdirde çalışmanın tamamını okumaya gerek kalmaz.

8 Özetin şu bilgileri içermesi gerekir.
Doç.Dr. Alper AYTEKİN Özetin şu bilgileri içermesi gerekir. Araştırma soruları nelerdir ve bunlar niçin önemlidir? (Giriş ve kaynak incelemesi bölümleri) Araştırma sorularına nasıl cevap bulunacak (Yöntem) Araştırma soruların ilişkin bulgular nelerdir (Analiz bölümü) Bulgular sonucunda araştırma sonuçlarına ilişkin ne tür sonuçlara ulaşıldı (değerlendirme ve sonuç bölümleri)

9 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Giriş Araştırmanın giriş kısmında mutlaka araştırmanın amacı, önemi ve kapsamı belirtilmelidir. Araştırmada önce hangi sorulara cevap aranacağı ve hangi temaların sorgulanacağı (amaç) belirtilir. Daha sonra bu sorulara cevap bulmanın (kuram veya uygulama bakımında ) niçin önemli olduğunun belirtilmesi gerekir. Araştırmanın yol haritası da belirtilmelidir.

10 Kaynak İncelemesi/Literatür taraması
Doç.Dr. Alper AYTEKİN Kaynak İncelemesi/Literatür taraması Bazı çalışmalarda giriş bölümde bazılarında ise ayrı bir başlık altında yapılmaktadır. Ayrı bir başlık altında yapılacaksa, yöntem bölümünden önce yapılması gerekmektedir. Kaynak incelemesinde, o konuyla ilgili daha önce yapılmış çalışmalar bir bütünlük içinde sunulmalı, Bizim çalışmamızın hangi noktada katkı sağlayacağı belirtilmelidir.

11 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Yöntem Bu bölümde, çalışmanın güvenirliği ve geçerliliğini değerlendirmek isteyen okuyuculara gerekli bilgilerin verilmesi esastır. Bu bölümde; Katılımcıların veya deneklerin tanımları Araştırmada kullanılan veri edinme ve analiz araçlarının tanımı Süreçlerin ortaya konması Araştırmanın gerçekleşmesi için yapılan varsayımların belirlenmesi Araştırmanın kısıtlarının/sınırlılıklarının belirlenmesi

12 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Bulgular Bulgular bölümü bir anlamda araştırmanın varlık nedenidir. Bu sebeple bulguların en kestirme yoldan ve en açık şekilde ortaya konması gerekir. Araştırma sonucunda ortaya çıkan gerçekler burada sergilenir. Bu gerçekler, nitel, nicel veya her iki analiz teknikleri kullanılarak elde edilebilir.

13 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Sonuç Sonuç bölümünde elde edilen bulgular ışığında belli genellemeler yapılır ve bulguların kuram ve uygulama açısından ne anlama geldikleri tartışılırken “ne anlama gelmediklerinin de” belirtilmesi akademik ahlak anlayışın bir gereği olarak ifade edilmelidir. Sonuç, bölümünde “eee?” sorusu sordurmamak gerekir.

14 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Kaynakça Bu bölümde başkalarına ait olup, araştırmada kullanılan fikir -düşünce ve malzemelere dair, bilgilere, haklarının teslim edilmesi ve başka araştırmacıların da kullanabilmelerinin sağlanması amacıyla alfabetik bir düzen ve belli bir sistem içerisinde yer verilir.

15 Doç.Dr. Alper AYTEKİN Ekler Araştırmada, genel akışı bozucu nitelikteki bazı bilgilerin çalışmanın sonuna ilave edilmesi gerekebilir. Anket formaları ve kullanılan istatiksel modele ilişkin ayrıntılı bilgiler yaygın olarak ekler bölümünde yer alan materyallerdir.

16 Yazımda kullanılacak üslup
Doç.Dr. Alper AYTEKİN Yazımda kullanılacak üslup Mümkün olduğunca objektif olmalı. Sübjektif yargılardan kaçınılmalıdır. Araştırma raporunda gözü kapalı bir şekilde bir durum lehine iddialara yer verilmemeli, elde edilen veriler iddiaları şekillendirmelidir. Ben, benim çalışmam gibi ifadelerden kaçınılmalıdır. Bu çalışmada… İfadeler açık, basit dolaysız bir tarzda ortaya konmalıdır. Seçilen bir kelime, farklı şekillerde kullanılmamalıdır (cevap, yanıt gibi) Söylenecekleri en az kelimeyle ifade etmek ve en basit dili kullanmak gerekir. İfade bozukluklarından kaçınmak gerekir. Bilimsel bir çalışmada imla kurallarına mümkün olduğunca uyulmalıdır.

17 Ders Bitti… Dinlediğiniz için teşekkürler…
Doç.Dr. Alper AYTEKİN


"ARAŞTIRMA RAPORUNUN HAZIRLANMASI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları