Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARAŞTIRMA KONUSUNU BELİRLEME

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARAŞTIRMA KONUSUNU BELİRLEME"— Sunum transkripti:

1 ARAŞTIRMA KONUSUNU BELİRLEME
Dr. Mustafa Aydın BAŞAR

2 Bilimsel Araştırma Süreci
1. Araştırma probleminin teşhis ve tanımlanması (Konu seçme), 2. Problemle ilgili literatürün (alanyazının) taranması, 3. Geçici plan hazırlama (Araştırma önerisi, projesi) 4. Araştırma problem durumunun ortaya koyulması, a) Araştırmanın amacı ya da problem cümlesi, b) Alt problemler, c) Denenceler (hipotezler), d) Sayıltılar e) Sınırlılıklar f) Tanımlar g) Araştırmanın öneminin, alana katkısının tartışılması,

3 Bilimsel Araştırma Süreci
5. Araştırmada izlenecek yolun (Yöntem) belirlenmesi a) Araştırma modeli, b) Evren ve örneklem, c) Verilerin toplanması, d) Verilerin çözümlenmesi (analizi) yollarının açıklanması. 6. Araştırma problemi hakkında sonuçlar çıkartmak amacıyla, bulguların yorumlanması, 7. Sonuçlar çıkarılması ve uygulamaya ve bilimsel çalışmalara yönelik yeni öneriler getirilmesi, 8. Araştırma sonuçlarının raporlaştırılması.

4 KONU SEÇME KAYNAKLARI Kişisel Deneyimler Yapılmış Araştırmalardan,
Kuramlardan Esinlenmeler Alanyazın Taramaları Güncel Sosyal Sorunlar Pratik Durumlar

5 KONU SEÇME KAYNAKLARI Alanda yeterlik
Çözülebilirlik, Araştırılabilirlik Bilimsel Araştırmada Yeterlik Veri Toplama İzni Zaman ve Olanak Yeterliği İlgi Yeterliği Yerleşik Etik Kurallara Uygun Olarak Araştırılabilirlik

6 BİLİM ADAMININ NİTELİKLERİ
Açık fikirli olmak, Kuşkucu, eleştirici ve sorgulayıcı olmak, O güne kadarki yaşantılara dayalı bilgi ve tutumlarından bağımsız kalabilmek, Karşı görüşlerde mantık arayabilmek, Yeterli kanıt bilgi olmadan karar vermemek, vermek gerektiğinde de sınırlılıklarını bildirmek. Tüm değerlendirmelerini belli ölçütlere göre yapmak, Çalışmalarını sebatla ve özenle sürdürmek,

7 BİLİM ADAMININ NİTELİKLERİ
8. Olay ve olgular arasında ilişkiler arayıp bunları değerlendirebilmek. 9. Mütevazi davranışlar sergilemek ve elde ettiği sonuçlara ilişkin yargılarında, eriştiği bilginin mutlak olmadığını, kısmen ya da tamamen yanılmış olabileceğini göz önünde bulundurmak.


"ARAŞTIRMA KONUSUNU BELİRLEME" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları