Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HAZIRLAYAN:AYSEL BAŞKURT 9/B 255

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HAZIRLAYAN:AYSEL BAŞKURT 9/B 255"— Sunum transkripti:

1 HAZIRLAYAN:AYSEL BAŞKURT 9/B 255
PARAGRAF HAZIRLAYAN:AYSEL BAŞKURT 9/B 255

2 PARAGRAF Paragraf,nesir (düz yazı) tarzındaki ifadelerde; kendi içinde konu bütünlüğü gösteren, ele aldığı konuyu tam olarak veren anlatım birimleri, cümle gruplarıdır.

3 A. Paragrafta Konu Hakkında konuşulan, fikir yürütülen,eser oluşturulan düşünce, olay, duygu veya herhangi bir duruma konu denir.

4 B. Ana Düşünce Bir paragrafta üç yön bulunmaktadır. Bunlar: konunun maddesi, konunun görüş açısı, konunun türüdür.

5 1. Konunun Ana Maddesi: Konuyu oluşturan varlık,olay, düşünce ya da sorundur.
2.Konunun Görüş Açısı: Konunun ana maddesinin hangi yönden, hangi görüş açısından değerlendirileceği konunun görüş açısıdır. 3.Konunun Türü: Her yazının kendine özgü bir anlatım biçimi vardır. Bu biçime konunun türü denir.

6 C. Yardımcı Düşünce Yardımcı düşünceler; ana düşünceyi tamamlayan, destekleyip geliştiren olayların, düşünce ve duyguların tümüdür.

7 D. Paragrafın Başlığı Nasıl her varlığın bir adı varsa, her yazının da bir adı yani başlığı vardır. Başlıksız yazı olmaz. Başlık yazının konusuna uygun olmalı; istenen ana düşüncenin özünü yansıtabilmelidir.

8 E.Paragrafın Niteliğini Bulma
Bu tür paragraflarda bir kişi, bir eseri anlatılmakta ve çeşitli yönleriyle tanıtılmaktadır

9 F.Paragrafta Yapı 1.Giriş Bölümü: Paragrafın ilk cümlesidir. Okuyucuya konuyu tanıtmak, ana konuyu yöneltmek amacını taşır. 2.Gelişme Bölümü: Gelişme bölümünde giriş cümlesinde verilen konunun açıklaması yapılır. Konu çeşitli yönleriyle okuyucuya tanıtılır. 3.Sonuç Bölümü: Giriş ve gelişme bölümünde verilen konu derli toplu birkaç cümle ile sonuç bölümünde özetlenir.

10 PARAGRAFTA ANLATIM BİÇİMLERİ
1.Betimleyici Anlatım: Bu tür anlatımda daha çok sıfatlardan yararlanılarak varlığın ayırt edici özellikleri anlatılır. 2.Açıklayıcı Anlatım: Herhangi bir konuda açıklama yapmak, doğrudan bilgi aktarmak için kullanılan anlatım biçimidir.

11 3.Öyküleyici Anlatım: Bu tür anlatım tekniğinde öğreticilik amacı güdülmez.Yazar,okuyucuya gördüklerini bir gerçeklik içinde anlatır. 4.Tartışmacı Anlatım: Okuyucudaki yerleşmiş düşünceleri değiştirmek; onları, alışılmışın dışında düşünmeye yönlendirmek amacıyla yazılan yazılarda kullanılan anlatım biçimidir

12 PARAGRAFTA DÜŞÜNCEYİ GELİŞTİRME YOLLARI
1.Tanımlama: Bir kavramın temel niteliklerini belirtmektir ve ‘’ nedir ?’’ sorusuna cevap verir 2.Örnekleme: Düşünceyi inandırıcı yapmak veya kanıtlamak amacıyla örneklerden yararlanmaktır.

13 3.Karşılaştırma: Duygu ve düşüncelerimizi açıklamak için varlık ya da kavramlar arasındaki benzeyen ve benzemeyen yönlerinin belirtilmesidir.

14 4.Benzetme : Aralarında benzerlik bulunan iki şeyden, zayıfın güçlüye benzetilmesidir
5.Kanıtlama- Tanık Gösterme: İleri sürülen düşünceyi desteklemek için ünlü yazar ve düşünürlerin sözlerinden yararlanılmasıdır.


"HAZIRLAYAN:AYSEL BAŞKURT 9/B 255" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları