Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI
LALE DÖNEMİ ISLAHATLARI 1718 yılında Avusturya Devleti ile imzalanan PASAROFÇA ANTLAŞMASI’yla başla-mış ve 1730 yılında çıkan PATRONA HALİL İSYANI ile sona ermiştir.Bu dönemde, ilk kez Avrupa örnek alınarak,ıslahatlar yapılmıştır.Yapılan Islahatlar; 1-İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından ilk kez,matbaa getirildi.Bu ıslahat,Osmanlı Tarihinde yapılan ilk teknik ıslahattır. 2-Avrupa’da ilk defa Elçilikler kurulmuştur.(Avrupa’da yapılan ıslahatların öğrenilmesi amacıyla) 3-İlk çiçek aşısı uygulanmıştır 4-Yeniçerilerden İlk İtfaiye Bölüğü oluşturulmuştur.(Tulumbacılar) 5-Yalova’da bir Kağıt Fabrikası ve İstanbul’da da bir Kumaş Fabrikası kurulmuştur. 6-İznik ve Kütahya’da Çini İmalathane’si kurulmuştur. 7-İlk defa Yabancı Eserler,Türkçe’ye tercüme edilmiştir. 8-Mimari’de ilk kez Avrupa Tarzı eserler verilmeye başlanmıştır. Not; Bu dönemde Askeri Alanda hiçbir ıslahat yapılmamıştır.

2 OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI
I.MAHMUT DÖNEMİ ISLAHATLARI 1-Bu dönemde Humbaracı ve Topçu Ocakları kurulmuştur. 2-Subay yetiştirmek amacıyla Kara Mühendis hanesi kurulmuştur. 3-Ordu,Onlu Sisteme göre yeniden düzenlen-miştir. Not; Bu dönemde Avrupalı Birisinin tecrübesinden yararlanılarak,Askeri Alanda ıslahat yapılmıştır.

3 OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI III.MUSTAFA DÖNEMİ ISLAHATLARI 1-Deniz Mühendishanesi olarak adlandı-rılan Mühendishane-i Bahr-i Hümayün, açılmıştır 2-Bu dönemde Baran Dö Tot tarafından Sürat Topçuları Ocağı kurulsa da,kısa bir süre sonra kapanmıştır.

4 2-İlk Yeniçeri Askeri Sayımı yapılmıştır.
OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI I.ABDÜLHAMİT DÖNEMİ ISLAHATLARI 1-Sürat Topçuları Ocağı yeniden kurulmuştur. 2-İlk Yeniçeri Askeri Sayımı yapılmıştır. 3-Ulufe Alım ve Satımı yasaklanmıştır. 4-İstihkam Okulu açılmıştır. 5-Donanma Alanı’nda düzenlemeler yapılmıştır.

5 OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI
III.SELİM DÖNEMİ ISLAHATLARI 1-Nizam-ı Cedit adında askeri ordu kurulmuştur.Bu ordunun ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla Irad-ı Cedit adında bir hazine oluşturulmuştur. 2-Ordunun yeniden yapılandırılması için,Fransa’dan uzman komutanlar getirilmiştir. 3-İlk defa Devlet Matbaası kurulmuştur. 4-İlk defa Avrupa’ya Daimi (Sürekli) Elçiler gönderilmiştir. 5-Bu dönemde Yerli Malları teşvik edilmiştir. Not; Bu dönemde kurulan Nizam-ı Cedit Orduları’nın tek ve önemli zaferi Fransa’ya karşı kazanılan AKKA ZAFERİ’dir.

6 OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI
GENEL ÖZELLİKLERİ I-Yapılan Islahat Hareketleri’nde Avrupa örnek alınmıştır II-Daha çok askeri alanda yapılmıştır. III-Yapılan Islahat Hareketleri,toplumda var olan sorunların temeline inildiği için köklü olmuştur. IV-Yapılan Islahat Hareketleri,devlet politikası haline gelememiştir. V-Yapılan Islahat Hareketleri,Yeniçeri,Ulema (Din Adamları) ve Halkın tepkisiyle karşılaşmıştır VI-Yönetim (İdare) ve Hukuk Alanaı’nda hiç ıslahat yapılmamıştır. VII-17.Yüzyıl Islahatlarına göre daha başırılı olmasına rağmen,devletin çöküşünü önleyememiştir


"OSMANLI DEVLETİ’NDE 18.YÜZYIL ISLAHATLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları