Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

OSMANLI TARİHİ GERİLEME DEVRİ ( )

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "OSMANLI TARİHİ GERİLEME DEVRİ ( )"— Sunum transkripti:

1 OSMANLI TARİHİ GERİLEME DEVRİ (1699-1792)

2

3

4

5 III.OSMAN I.MAHMUT III.AHMET

6 III.MUSTAFA I.ABDÜLHAMİT III.SELİM

7 LALE DEVRİ ( )

8 GENEL ÖZELLİKLERİ İlk sürekli elçilikler açıldı.
İlk matbaa açıldı.Dinsel eserlerin basımı yasaklandı. Kağıt ve kumaş fabrikaları açıldı. Yeniçerilerden ilk kez itfaiye bölüğü açıldı. İlk defa çiçiek aşısı uygulandı. Dönem patrona halil isyanı ile sona erdi

9 LALE DEVRİ’NDE İSTANBUL

10

11 Patrona Halil İsyanının Fransız ressam Jean Baptiste Vanmour tarafından yapılmış resmi

12 VAN MOUR’UN SADABAD’DA AV SAHNESİ

13

14 AYNALI KAVAK KASRI

15 İSTANBUL’DAN BİR GÖRÜNÜŞ

16 TOPHANE PAZARYERİ

17

18 YENİKÖY’DEN GÖRÜNÜŞ

19 SULTAN İSTANBUL’U DOLAŞIYOR

20 TOPKAPI SARAYI

21 Desen üstüne suluboya ve guaj 1
Desen üstüne suluboya ve guaj 1. Abdülhamid' in bayram namazı için Topkapı' dan Sultanahmet Camii' ne gidişi. 45x60 cm. Chareauroux Müzesi Kolleksiyonu.

22 I.ABDÜLHAMİT DÖNEMİ SEBİL

23 Gerileme Döneminde İlkler
İlk kez batılılaşma hareketleri başlamıştır. İlk kez Avrupa’da elçilikler açılmıştır. İlk Türk matbaası açıldı. İlk kez Osmanlı batıda toprak kazanamayacağını anlamıştır. Osmanlı ile Rusların ilk dostluk antlaşması İstanbul Antlaşması’dır(1724) Osmanlı bu dönemde ilk kez doğuda toprak kazanamayacağını anlamıştır. Ruslar ilk kez Karadeniz’de Osmanlı donanmasını yakmıştır. İlk kez siyasal amaçlı halifelik kurumu kullanılmıştır. Osmanlı ilk kez müslümanların yaşadığı toprak parçasını kaybetmiştir. Ruslar ilk kez Karadeniz’de donanma bulundurma hakkını elde etmiştir. Ruslar ilk kez boğazlardan ticaret gemilerini geçirme hakkını elde etmiştir. Ruslar ilk kez kapitülasyonlar elde etmiştir. Osmanlı ilk kez Ortodoks koruyuculuğunu Ruslara verilmiştir. Osmanlı ilk kez savaş tazminatı ödemiştir.

24 RUSLARIN GENEL POLİTİKASI
Karadeniz’e inmek. Kırım’a yerleşmek. Boğazlara yerleşmek. Sıcak denizlere ulaşmak. Lehistan’ı ele geçirmek. Baltık Denizi’ne ulaşmak. Ortodoksları himaye altına almak. Kafkasya’da yayılmak. Rusya’yı Avrupalı devlet yapmak. I.PETRO

25 ST. PETERSBURG

26

27

28 THE HERMITAGE MUSEUM (KIŞLIK SARAY)

29

30 KATERİNA’NIN SARAYI

31 GERİLEME DÖNEMİ POLİTİKASI
Kaybedilen topraklar geri almak. Batılışma hareketleri ile devleti güçlendirmek

32 III.AHMET ( )

33 PRUT SAVAŞI VE ANTLAŞMASI(1711)
Savaşta elde edilen başarı antlaşmaya yansıtılama-mıştır. İstanbul Antlaşması ile kaybedilen topraklar ve ayrıcalıklar geri alınmıştır.

34 Osmanlı batıda toprak kazanamayacağını anladı.
OSMANLI,VENEDİK VE AVUSTURYA SAVAŞLARI( ) PASAROFÇA ANTLAŞMASI (1718) Osmanlı batıda toprak kazanamayacağını anladı. Avrupa’nın askeri ve teknik üstünlüğü kabul edildi. Osmanlı Mora’yı geri alarak ortodoksların üzerindeki saygınlığını korumuştur

35 I.MAHMUT ( )

36 OSMANLI-İRAN SAVAŞLARI (1722-1746)
İran toprakları için Osmanlı ve Rusya arasında imzalanan ilk dostluk antlaş-ması olan İstanbul Antlaşması(1724) imzalanmıştır. Yapılan savaşlar sonucunda 1732 Ahmet Paşa Antlaşması imzalandı.Bu antlaşma yürürlüğe girmedi. Tekrar yapılan savaşlar sonrasında 1746 Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmalar Osmanlı’nın doğuda toprak kazanamayacağını göstermiştir.

37 OSMANLI-RUS VE AVUSTURYA SAVAŞLARI (1736-1739) BELGRAT ANTLAŞMALARI(1739)
Bu antlaşma ile kaybedilen Belgrat geri alındı. Karadeniz’in Türk gölü olduğu son kez vurgulan-mıştır. Rusya Avrupa’lı devlet konumuna gelmiştir. 18.yy’da imzalanan son kazançlı antlaşmadır. Antlaşmalrın imzalanmasından dolayı Fransızlara 1740 kapitülasyonları verilmiştir.

38 I.ABDÜLHAMİT ( ) III.MUSTAFA ( )

39 OSMANLI-RUS SAVAŞLARI(1768-1774) KÜÇÜK KAYNARCA ANTLAŞMASI (1774)
İlk kez halifelik kurumu kullanılmıştır. Kırım müslümanların yaşadığı kaybedilen ilk Osmanlı toprağıdır. Ruslar istediği yerlerde konsolosluk açma hakkını elde etmiştir.Bu konsolosluklar Or-todoks halkı Osmanlı’ya karşı kışkırtmaya başladılar. Ruslar ilk kez kapitülasyonlar elde etmiştir. Ortodoks korucuğu Ruslara geçti.Böylece Os-manlı içişlerine karışmaya başladılar.bu durum Osmanlı’nın egemenlik haklarını zedelemiştir Osmanlı ilk kez tazminat ödemiştir. Karadeniz’in Türk gölü olma özelliği sona er-miştir.

40

41 III.SELİM( )

42 AYNALIKAVAK TENKİHNAMESİ Bu düzenlemeyle kırım’ın başına Rusya yanlısı biri getirilmiştir
OSMANLI,RUS VE AVUSTURYA SAVAŞLARI ( ) ZİŞTOVİ ANTLAŞMASI ( 1791) Bu antlaşma Osmanlı Devleti ile Avusturya arasında imzalanan son antlaşmadır. YAŞ ANTLAŞMASI (1792) Bu antlaşmayla Kırım’ın Ruslara ait olduğu kesin olarak kabul edilmiştir. FRANSA’NIN MISIR’I İŞGALİ(1798) Fransa İngiliz sömürge yollarını kesmek için Mısır’ı işgal etmiştir. Bu işgal sırasında Osmanlı Rusya ve İngiltere’den destek almıştır.Bu durum Osmanlı’da denge politikasının başlamasına neden olmuştur. Fransa El-Ariş Antlaşması ile Mısır’dan çekilmiştir.

43 18.YY.ISLAHATLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ
Avrupa’daki gelişmelerden ilk kez yaralanılmıştır. Bu yy.da yapılan ıslahatların çoğu askeri alan-dadır. Avrupa’nın üstünlüğü; Osmanlı devleti tarafından ilk defa kabul edilmiştir.(askeri-teknik) Islahat hareketleri Padişah ve devlet adamlarının girişimleriyle sınırlı kalmıştır. Batılılaşma yüzeysel kalmış,batının yaşam biçimi taklit edilmeye çalışılmıştır.


"OSMANLI TARİHİ GERİLEME DEVRİ ( )" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları