Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

…Tarih Kainatın Vicdanıdır...

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "…Tarih Kainatın Vicdanıdır..."— Sunum transkripti:

1 …Tarih Kainatın Vicdanıdır...
Rasitgokhansucu.com …Tarih Kainatın Vicdanıdır...

2 OSMANLI DEVLETİNDE GERİLEME DÖNEMİ ( )

3 Gerileme Dönemi Padişahları:
1- II. Mustafa ( ) 2- III. Ahmet ( ) 3- I. Mahmut ( ) 4- III.Osman ( ) 5- III.Mustafa ( ) 6- I. Abdülhamit ( ) 7- III.Selim ( )

4 Gerileme Döneminin Genel Politikası:
1- Kaybedilen toprakları geri almak 2- Avrupa’nın bilim ve tekniğinden yararlanmak 3- Denge Politikası: Varlığını sürdürebilmek amacıyla başka devletlerden destek almak (Fransa)

5 Gerileme Döneminde Siyasi Olaylar:
Edirne Olayı(1703): Karlofça Antlaşması’ndan sonra II.Mustafa Edirne’ye çekilmiştir. Yönetimi şeyhülislama bırakmıştır. Bunun üzerine isyancılar II. Mustafa’yı tahtan indirmişler, yerine III. Ahmet’i geçirmişlerdir. Osmanlı-Rus Savaşı (Prut Savaşı ): Nedenleri: 1- Rusya’nın sıcak denizlere inme politikası(Kırım’ı ele geçirmek) 2- Rusya’nın Eflak-Boğdan beylerinin Osmanlılara karşı kışkırtması 3- Osmanlıların İstanbul Antlaşmasıyla kaybettiklerini geri almak istemesi 4- İsveç Kralı Demirbaş Şarl’ın Osmanlıdan yardım istemesi Sonuçları: Prut Nehri kıyısında yapılan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Prut Antlaşması imzalandı.(1711)

6 Buna göre; - Osmanlı Devleti İstanbul Antlaşması ile Rusya’ya verilen Azak Kalesi’ni geri aldı. - Ruslar İstanbul’da sürekli elçi bulundurmayacaktı. Önemi: Osmanlı devleti Azak Kalesi’ni geri alınca kaybedilen diğer yerlerin de alınabileceği ümidine kapıldı. 18.yy’ın ilk siyasal başarısıdır. Osmanlı-Venedik-Avusturya Savaşları:( ) Nedenleri: 1- Osmanlı Devleti’nin Karlofça ile kaybettikleri Mora’yı geri almak istemeleri 2- Katolik Venediklilerin Ortodoks Mora’lılara baskı yapması ve Mora halkının Osmanlılardan yardım istemesi 3- Venedik’in Osmanlı gemilerine saldırması Bu nedenlerle, başlayan savaşı Osmanlı Devleti kazandı. Mora’yı ele geçirdi. Bunun üzerine; Karlofça Antlaşması’nın garantörü olan Avusturya olaya karışarak Osmanlı’ya savaş açtı. Petervaradin’de yapılan savaşı Osmanlı kaybetti. Pasarofça Antlaşması imzalandı. (1718) -Banat Yaylası, Belgrat ve Eflak’ın batısı Avusturya’ya bırakıldı. -Mora Osmanlı’ya bırakıldı. -Dalmaçya kıyıları, Bosna-Hersek, Arnavutluk Venediklilere bırakıldı. Önemi: Belgrat ilk kez elimizden çıktı. Osmanlı Devleti Avrupa’nın teknik üstünlüğünü kabul etti. Osmanlı Devleti’nde Lale Devri başladı.

7 Osmanlı- İran İlişkileri (1722-1746): Nedenleri:
1- İran’ın Sünni Müslümanlara baskı yapması 2- İran’daki mezhepsel ve siyasal çatışmalar 3- Rusya’nın sıcak denizlere ulaşmak için İran topraklarına girmesi Bunun üzerine; Osmanlı İran’a bir ordu gönderdi. Osmanlı ile Rusya arasında savaş tehlikesi belirdi. Fransa’nın araya girmesiyle antlaşma sağlandı. İstanbul Antlaşması imzalandı. (1724) Buna göre; Osmanlı ile Rusya savaşmayacak, Osmanlı ile Rusya İran’ın batı ve kuzey topraklarını paylaşacaktır. İran, İstanbul Antlaşmasına tepki göstererek Osmanlıya savaş açtı. Sonucunda; Ahmet Paşa Antlaşması imzalandı. (1732) Buna göre; Dağıstan Osmanlıya, Tebriz İran’a verilecektir. İran’ın bu antlaşmayı da tanımaması üzerine 1746 yılında II. Kasr-ı Şirin Antlaşması imzalandı: Buna göre; Barış sağlandı, bugünkü sınırımız belirlendi. NOT: İran’la imzalanan son antlaşmadır.

8 Osmanlı- Rus-Avusturya Savaşları (1736-1739):
Nedenleri: 1-Rusya’nın Kırım’a, Avusturya’nın Bosna-Hersek’e yerleşmek istemesi 2-Rusya ile Avusturya’nın Osmanlıya karşı ittifak kurması Osmanlı Devleti her iki devlete karşı mücadele etmiştir.Mücadeleyi kazanmıştır.(Fransa arabuluculuk yapmıştır.) Sonucunda; Belgrat Antlaşmaları imzalandı.(1739) Avusturya ile imzalanan antlaşmaya göre; Banat Avusturya’da kalacak,Belgrat Osmanlıya verilecektir. Rusya ile imzalanan antlaşmaya göre;Azak kalesi yıkılmak şartıyla geri verilecek,Rusya Karadeniz’de ticaret ve savaş gemisi bulundurmayacak,Rus Çarı protokol bakımından Avusturya İmparatoru ve Fransa Kralına denk sayılacaktır. Belgrat Antlaşmalarının Sonuçları: 1-Osmanlı Devletinin 18.yy’daki son siyasal başarısıdır. 2-Belgrat geri alınmış, balkanlarda güvenlik sağlanmıştır. 3-Karadeniz’in son kez Osmanlı Denizi olduğu onaylandı. NOT: Antlaşmalarda arabuluculuk yapan Fransa’ya verilen kapitülasyonlar sürekli hale getirildi. (1740)

9 Osmanlı- Rus Savaşı (1768-1774):
Nedenleri: 1- Rusya’nın başına geçen II. Katerina’nın Osmanlı üzerindeki emellerini devam ettirmesi. 2- Lehistan’ın iç işlerine karışması ve Leh’lilerin Osmanlı’dan yardım istemesi Rusya bu savaş sırasında İngiltere’nin rehberliği ile Cebelitarık’tan geçerek ilk kez Akdeniz’e ulaştı. Çeşme’de bir Osmanlı donanmasını yaktı. (1770 Çeşme olayı) Yenilgi üzerine; Küçük Kaynarca Antlaşması yapıldı. (1774) Buna göre; 1- Kırım bağımsız devlet olacak ,Kırım halkı dinsel açıdan Osmanlı halifesine bağlı olacak. 2- Ruslar Karadeniz’de donanma bulundurabilecek. 3- Rusya’ya kapitülasyon verilecektir. 4- Rusya İstanbul’da devamlı elçi bulundurabilecek, gerekli gördüğü yerlerde elçilik açabilecek. 5- Osmanlı Devleti Rusya’ya savaş tazminatı ödeyecek. 6- Ruslar Osmanlı Eflak, Boğdan beylerinin ve Ortodoksların haklarını koruyabilecek. Sonuçları: İlk kez halkı Türk ve Müslüman olan toprak parçası elimizden çıktı. Rusya ilk defa kapitülasyon hakkı elde etti. Osmanlı Devleti ilk defa savaş tazminatı ödedi. Rusya Osmanlı Devletinin iç işlerine karışma hakkını resmen elde etti. Rusya’nın amacı Kırım’a egemen olmaktı. Bu nedenle; Rusya, Kırım’ın işlerine karışmaya başladı. Kırım’da kendi tarafını tutan Şahin Giray’ı Kırım Hanı seçtirdi. Bu durum Osmanlı ile Rusya arasında tartışmalara neden oldu. Bunun sonucunda Aynalı Kavak sözleşmesi imzalandı.(1779) Buna göre Rusya Kırım’ın iç işlerine karışmayacak Osmanlı Devleti Şahin Giray’ı Kırım Hanı olarak tanıyacak. Not: Rusya sözleşmeye uymadı,1783’te Kırım’ı topraklarına kattı.

10 Osmanlı-Rusya-Avusturya Savaşları(1787-1792):
Nedenleri: 1. Rusya’nın Kırım’ı işgal etmesi,Halk üzerinde baskı uygulaması. 2. Katerina’nın Yunan(Grek) planı. Sonuçları: Osmanlı Devleti Rusya ve Avusturya’ya karşı başarılı olamamıştır. Bir süre sonra Fransız devriminin Avusturya’yı etkilemesi üzerine Avusturya savaştan çekilmiş ve barış istemiştir. Ziştovi Antlaşması(1791): Buna göre; Avusturya savaş sırasında aldığı yerleri geri vermiştir. Avusturya ile yapılan son antlaşmadır. Yaş Antlaşması(1792): Buna göre; Osmanlı Devleti Kırım’ın Rusya’ya ait olduğunu kabul etti. Önemi: Kırım’ın kaybedilmesiyle Osmanlı Devletinin kaybettiği toprakların geri alma ümidi sona erdi. Gerileme dönemi sona erdi, Dağılma dönemi başladı.

11 Fransa’nın Mısır’ı işgali(1798):
Nedenleri: 1. İngiltere’nin sömürgeleri ile bağlantısını kesme. 2. Mısır’ın zenginliği, ticaret yolları üzerinde bulunması. 3. Napolyon’un Fransa’dan uzaklaştırılmak istenmesi. 4. Fransa’nın 7 yıl savaşları ile İngiltere’ye kaptırdığı sömürgelerden daha iyisini elde etmek istemesi. Napolyon 1798’de Mısır’ı işgal etti. Bunun üzerine Rusya ve İngiltere Osmanlı’ya destek verdiler. Fransa barış istemek zorunda kaldı. El-Ariş antlaşması imzalandı. (1801) Buna göre Fransa Mısır’ı boşalttı. Not: Fransa’ya karşı kazanılan bu zafer Nizam-ı Cedit’in ilk başarısıdır. Rusya yardım amacıyla ilk defa Boğazlardan geçti.

12 XVIII. Yüzyıl Islahatları
Genel Özellikleri : 1. Bu dönemde Avrupa’nın askeri ve teknik alanda üstünlüğü kabul edilmiştir. 2. Yenilikler sultanlar ya da üst düzey görevlilerce gerçekleştirilmiştir. 3. Yenilikler çıkar çevrelerince engellenmeye çalışılmıştır. 4. XVIII.yüzyıl ıslahatları XVII. yüzyıl ıslahatlarına göre daha kapsamlıdır, fakat bu yeniliklerden de istenilen sonuçlar alınamamıştır.

13 Lale Devri( ): - Avrupa’nın bilim ve teknolojisinden yararlanılmaya başlanmıştır. - İlk defa Osmanlı matbaası kuruldu. (1727) - İlk sanayileşme hareketi başladı. (Yalova’da kağıt, İstanbul’da kumaş fabrikaları açıldı.) - İlk defa çiçek aşısı uygulandı. - Yeniçerilerden ilk defa itfaiye örgütü kuruldu. - Avrupa’nın büyük başkentlerine ilk defa elçiler gönderildi. Sivil mimari gelişti. ** Lale Devri Patrona Halil isyanı ile sona erdi.

14 Bu isyan yeniliklerin öneminin anlaşılmaması, halktan ağır vergiler alınması ve sarayın lükse yönelmesi nedenleriyle ortaya çıkmıştır. III. Ahmet tahttan indirilmiş yerine I. Mahmut geçmiştir. I. Mahmut Islahatları: - Askeri alanda batılı yenilikler yapılmaya başlandı. - Humbaracı Ahmet Paşa topçu ve Humbaracı ocaklarını ıslah etti. - Osmanlı ordusunda tabur, bölük ve alay örgütlemesi yapıldı. - Subay yetiştirmek amacıyla Kara Mühendishanesi açıldı. III. Mustafa Islahatları: - Ordu da yeniliklere devam edildi. Baron de Tott sürat topçuları ocağını kurdu. - Tersane ıslah edildi. - Deniz subayı yetiştirmek amacıyla Deniz Mühendishanesi açıldı. - Maliyeyi düzeltmek için halktan borç para alındı.(Esham-ı Tahvilat) I.Abdülhamit Islahatları: - Humbaracı ve lağımcı ocakları ıslah edildi. - Yeniçerilerin sayımı yapılarak Ulufe alım-satımı yasaklandı. III.Selim Islahatları: - Batılı anlamda ilk ordu olan Nizam-ı Cedit kuruldu. - Bu ordunun masraflarını karşılamak amacıyla İrad-ı Cedit hazinesi oluşturuldu. - Avrupa’da sürekli elçilikler kuruldu. - Yapılan yenilikler Ulema ve yeniçerilerin tepkisine yol açtı. Kabakçı Mustafa ayaklanmasıyla III.Selim öldürüldü. (1807)


"…Tarih Kainatın Vicdanıdır..." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları