Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 Lale Devri 1718 Pasarofça Antlaşmasıyla Başlar.
1730 Patrona Halil İsyanıyla Biter. Dönemin Padişahı III. Ahmet’tir. Dönemin Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa’dır. İstanbul lale bahçeleri ile donatıldığı için bu ismi almıştır.

3 Lale Devri Yenilikleri 1 Avrupa’daki gelişmeleri yakından takip edebilmek için Avrupa’ya ilk defa geçici elçiler gönderildi. Bu durum ilk kez Avrupa’nın üstünlüğünün kabul edildiği anlamına gelmektedir. İlk elçilik Paris’te açılmış ve ilk elçi Yirmi Sekizinci Çelebi Mehmet’tir.

4 Lale Devri Yenilikleri 2 Daha önce Fatih zamanından itibaren azınlıklara ait matbaa var olsa da ‘‘gavur icadı’’ diye Müslümanlar tarafından kullanılmıyordu. İlk kez 1727 yılında İbrahim Müteferrika ve Sait Efendi tarafından ilk Türk matbaası kurulmuştur. Matbaanın Osmanlı’ya geç gelmesi hattatların karşı çıkmasından dolayıdır. Matbaa geldikten sonrada dini kitapların basılması yasaklanmıştır. İlk basılan Kitab-ı Lugat-ı Vankulu’dur. Dini kitapları hattatlar yazmıştır.

5 Lale Devri 3 Yeniçerilerden itfaiye bölüğü (tulumbacı) kuruldu.
Yenilikleri 3 Yeniçerilerden itfaiye bölüğü (tulumbacı) kuruldu.

6 Lale Devri Yenilikleri 4 Tekfur Sarayı’nda çini imalathanesi kurulmasının yanı sıra, hatayi denilen kumaşı dokumaya mahsus kumaş dokuma fabrikasının kurulmuş ve Yalova’da bir kağıt fabrikasının açılmıştır.

7 Lale Devri Yenilikleri 5 Lale Devri’nde sanat alanında görülen en önemli kişi Levni’dir. Asıl adı Abdülcelil Çelebi olan Levni bu devrin en büyük nakkaşıdır.

8 Lale Devri Yenilikleri 6 Lale Devri’nde edebiyatta göze çarpan isim ise devrin en büyük şairi olan Nedim’dir. Özellikle Lale Devri’nin Divan Edebiyatı’na getirdiği hava en olgun biçimiyle kendisini Nedim’in şiirlerinde göstermektedir.

9 Lale Devri Yenilikleri 7 Tıp alanında ilk kez çiçek aşısı uygulandı.

10 Lale Devri Yenilikleri 8 Bu dönemde Avrupa’da Türk tarzı moda olurken, Osmanlı süsleme sanatlarında ve diğer sanat alanlarında da Avrupalı motifler Osmanlı sanatının dağarcığına girmiştir. Sivil mimari gelişti. Lale Devri’nde her ne kadar Avrupa örnek alınmaya çalışılıp, yenilik hareketleri yapılmış olsa da; Saray halkı ve çevresi zevk ve sefa içerisinde iken, halk sefalet içerisindedir. GENEL ÖZELLİĞİ;

11 Hangi olayla sona ermiştir? Patrona Halil isyanı (1730)
Lale Devri Hangi olayla sona ermiştir? Lale Devri’nin Sonu Patrona Halil isyanı (1730) Nedenleri: İran savaşlarının başarısızlıkla sonuçlanması. Vergiler ve salgın hastalıkların artması. Yöneticilerin lüks yaşamına karşılık halkın yoksul olması. İsrafların artması. Patrona Halil İsyanı, devlet düzenini değil, yönetimdeki kişileri değiştirmeye yöneliktir.

12 Lale Devri Sunum Testi

13 Soru-1

14 Soru-2

15 Soru-3

16


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları