Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

YARARLANILAN KAYNAK: SOSYAL BİLGİLER DEV PAYLAŞIM ORTAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "YARARLANILAN KAYNAK: SOSYAL BİLGİLER DEV PAYLAŞIM ORTAMI"— Sunum transkripti:

1 YARARLANILAN KAYNAK: SOSYAL BİLGİLER DEV PAYLAŞIM ORTAMI
ETKİLEDİK, ETKİLENDİK AMA NASIL SEYYAHLARIN GÖZÜNDEN OSMANLI DEVLETİ YARARLANILAN KAYNAK: SOSYAL BİLGİLER DEV PAYLAŞIM ORTAMI

2 Mehter Mehteri hürmeten ayakta dinleyen Osman Gazi imparatorluğun ve mehterin gelişmesinin temellerini atmıştır, Mehter müziğinin en önemli yeri savaş alanlarıdır, Bunun dışında devletin resmi törenlerinde de kullanılmıştır.

3 Orta Asya’da bir Türk geleneği olarak bütün dünyada kurulan Türk devletleri ile yayılan tuğ ve davul verme geleneği Türk Devletleri yıkılınca o coğrafyalarda deam etmiştir,

4 Mehterin ruhları coşturan gücünü fark eden Avrupalılar da kendi ordularında mehter takımları oluşturmaya başlamışlardır,Fransa, Rusya, Prusya, İngiltere, Almanya ve Avusturya yeniçeri bandoları adı altında ordularında mehter takımları kurmuşlardır.

5 Avusturya’da Viyana önlerinde sınır boylarındaki Türk ordusunun mehter çalgısı bütün Avrupalı milletler tarafından kabul edelmiş. Böylece mehter Avrupa müziğini etkileyen sanatımız olmuştur.

6 1.Nefesli müzik aletleri 2.Vurmalı müzik aletleri
Türklerin tarih boyunca iç Asya’dan Anadolu'ya. Anadolu’dan Arap yarımadasına,Afrika’ya ve oradan da Avrupa’ya kadar değişik coğrafyalarda kullandıkları mehter müzik aletleri şunlardır; 1.Nefesli müzik aletleri Zurna, mehter düdüğü, boru, klarnet 2.Vurmalı müzik aletleri Kös, davul,nakkare, def, zil, çevgen

7 15.yy’ dan başlayarak Avrupa’da Türk müziğine, tekstiline,halılarına ve yaşam tarzlarına gösterilen ilgi giderek büyümüştür. opera HEREKE HALISI

8 Tekstil gibi Türk halıları da moda olmuş ve kiliselerde, saraylarda, konaklarda Türk halılarının kullanımı yaygınlaşmıştır, Özellikle Hollandan ve İtalyan ressamlar daha çok, kiliselerde yer alan bu halıları tablolarında göstermişlerdir.

9 Müzikten resme, ünlü eserlerde Türk imgesi Mozart, beethoven, Puşkin, Tolstoy, Rossini, Shakespeare, Cervantes, Voltaire gibi ünlülerin eserlerinde belirmiştir. Ludwing Van Beethoven “derviş korosu, atina haberleri ve vittoria savaşı adlı eserlerinde mehteri geniş ölçüde kullanmıştır.

10 Avrupalıların gözüyle Türkler

11 stefan

12 Pekiii Avrupalılar bizden etkilenmiş onu anladım da, Biz onlardan etkilenmemişiz mi acaba?

13 Osmanlı devletinde yenilikler
Şimdi Osmanlıların Avrupa’dan nasıl etkilendiğini öğrenelim!!!

14 Avrupa’da yenilikler 16.yy’ da İtalya’da başlayan ve ardından Fransa, İngiltere, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerinde devam eden sanat, edebiyat, bilim ve teknik alanlarda yeni gelişmeler görülmüştür. Osmanlı Devleti bu gelişmeleri takip edememiştir. 1699’da Osmanlı Viyana’yı kuşatmış ancak;başarılı olamayıp daha sonra toprak kaybetmeye başlamıştır.

15 Merzifonlu kara mustafa paşa
2.viyana kuşatması (4. mehmet dönemi) Sebepleri Avusturya’ya bağlı olan Macarların ayaklanarak Osmanlı’dan yardım istemeleri, Sonuçları Osmanlı’ya karşı bütün Avrupa'nın birleşip karşı koyması ile Osmanlı Devleti mağlup olmuştur Merzifonlu kara mustafa paşa

16 Osmanlı devletinin duraklama nedenleri
İç nedenler: Devletin maliyesinin bozulması, Askeri sistemin bozulması, Eğitimin bozulması, Devlet idaresindeki aksaklıklar. Dış nedenler Devletin doğal sınırlara ulaşması, Avrupa’da reform ve rönesans sonucu bilim ve tekniğin gelişmesi, Avrupa’nın coğrafi keşiflerle zenginleşmesi, Coğrafi keşifler ile Osmanlı’nın ticari gelirlerinin azalması

17 Osmanlı Devletinin savaşlarda eskisi gibi etkili olamaması, devlet otoritesinin zayıflaması sonucu, sık sık isyanların baş göstermesi, ekonomik durumun bozulması gibi nedenlerle Osmanlı devlet adamları Avrupa tarzı yenilik yapma gereği duydular. 17 yy. da :  IV.Murat II.Osman Dönemin sadrazamları tarafından yenilik hareketleri başlatıldı.

18 Yirmisekiz Mehmed Çelebi Paris Sefaretnamesi ile Türk edebiyat tarihine geçmiş Osmanlı devlet adamıdır , İşte örnekte olduğu gibi Osmanlı devleti Avrupa’yı daha yakından takip edebilmek için elçilikler kurmaya başlamıştır. 28 çelebi mehmet

19 Topçu ve humbaracı ocakları kurulmuş,
OSMANLIDAKİ GERİLEMENİN NEDENİ SAVAŞLARDAKİ YENİLGİLER SEBEBİYLE İLK ZAMANLAR ASKERİ TEŞKİLAT GÖRÜLMÜŞ VE BU ALANDA ISLAHATLAR (YENİLİKLER)YAPILMIŞTIR Avrupa tarzı ordu sistem,ne geçilmeye çalışılmış,ordunun eğitimi için Avrupa’dan uzmanlar getirilmiştir, Bozulan yeniçeri ocağı kaldırılmak istenmiş ancak;2.Mahmut dönemine kadar başarılı olunamamıştır, Topçu ve humbaracı ocakları kurulmuş, Nizam-ı Cedit gibi yeni ordu birlikleri kurulmuştur. Islahatlarda başarı tam bir sağlanamamış,nedeni ıslahatların devrin ıslahat yapan devlet adamının hayatıyla sınırlı kalmasıdır

20 18 YY. ISLAHAT HAREKETLERİ
18. yüzyılda daha köklü değişikliklere ihtiyaç duyuldu. Avrupa'nın askeri ve teknik üstünlüğü görüldü ve kabul edildi. Bu yönde gelişme sağlanmaya çalışıldı. LALE DEVRİ ISLAHATLARI( ):       1718 yılında Avusturya ile imzalanan  Pasarofça Antlaşmasından 1730 yılındaki "Patrona Halil İsyanı"na kadar geçen döneme Lale Devri denir. Bu dönemin padişahı III. Ahmet, Sadrazamı Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'dır.

21 Lale Devrinin Özellikleri:
. Bu devirdeki diğer yenilikler ve ıslahatlar şunlardır:      Matbaa kuruldu. (Sait Efendi ve İbrahim Müteferrika tarafından 1727'de İstanbul'da kuruldu. Matbaada basılan ilk eser Vankulu Lügati'dir.)      Yeniçerilerden bir itfaiye bölüğü oluşturuldu.      Yalova'da kağıt, İstanbul'da kumaş ve çini fabrikaları kuruldu.      Yeni Kütüphaneler açıldı.  Doğu ve batı eserleri tercüme edildi.      Çiçek aşısı yaygınlık kazandı.       Lağımcı ve Humbaracı ocaklarında ıslahatlar yapıldı.      Mimarlık, resim ve minyatür sanatları gelişti.  İbrahim Müteferrika

22 Levni çalışması LALE DEVRİ
Hollandalı ressam Vanmour’un resimleri ile çağdaşı nakkaş Levni’nin eserlerinin yer aldığı ‘Lale Devri Batılı tarzda eserlerin verildiği dönem olmuştur. Bu iki sanatçı dönemi tanıtan eserler vermişlerdir. Flaman ressam Vanmour, 1707'de çizdiği Osmanlı kıyafetlerini bir albüm halinde Paris'te bakır oyma tekniğiyle bastırdı. Lale Devri'nin İstanbul insanlarını gösteren bu albüm, batı da çok ilgi gördü ve defalarca basıldı. Levni çalışması


"YARARLANILAN KAYNAK: SOSYAL BİLGİLER DEV PAYLAŞIM ORTAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları