Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kazanım 8 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kazanım 8 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur."— Sunum transkripti:

1 Kazanım 8 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur

2 Osmanlı Devleti hangi alanlarda yenilik yapmış olabilir?

3 Yeniliklerin Yapıldığı Alanlar
Askeri Ekonomik Kültürel Yeniliklerin Yapıldığı Alanlar Yönetim Eğitim

4 Avrupa’dan uzman subaylar getirilmesi sizce neyin göstergesidir?
Yeniçeriler görevini yerine getirmediği için Avrupa’dan getirdiğimiz subayların eğitim verdiği Nizam-ı Cedit askerlerini oluşturdum. Çocuklar ben Osmanlı devletindeki yenilikçi padişahlardan III. Selim’im. Benim yaptığım yeniliklerin tamamına Nizam-ı Cedit denmektedir Nizam-ı Cedit askerleri için Selimiye ve Levent Kışlaları yapıldı. Ayrıca bu askerlerin masraflarını karşılamak için İrad-ı Cedit adıyla hazine kuruldu Avrupa’dan uzman subaylar getirilmesi sizce neyin göstergesidir?

5 Kabakçı Mustafa İsyanı ile Nizam-ı Cedit yenilikleri kaldırılarak III
Kabakçı Mustafa İsyanı ile Nizam-ı Cedit yenilikleri kaldırılarak III. Selim öldürülünce ben padişah oldum. Yapılan yeniliklere karşı gelen yeniçerileri 1826’da halkın desteğini alarak kaldırdım Hayırlı bir olay olduğu için de bu olaya “Vakay-ı Hayriye” ismini verdik Yeniçerilerin kaldırılması hangi gelişmelerin hızlanmasını sağlayabilir? Yeniçeri askerleri neden kaldırılmak istenmiştir?

6 Devletin aldığı kararları, atamaları, mahkeme kararlarını duyurmak için çıkarılan gazetedir.
Sadece haber içerikli olan gazetede Batı'dan makale ve şiirler tercüme edildi. Osmanlıların batı dünyası hakkında fikirleri oldu. Bu özel gazetenin Osmanlıya nasıl bir etkisi olmuştur? Resmi gazete çıkmadan önce devletin duyuruları halka nasıl ulaşıyordu?

7 Mühendishane-i Berri Hümayun 1792 Eğitim
Posta Teşkilatı 1840 Sosyal Jandarma Teşkilatı 1846 Askeri Mekteb-i Mülkiye 1856 Eğitim Ziraat Bankası 1863 Ekonomik Danıştay 1868 İdari Galatasaray Lisesi 1868 Eğitim Darüşşafaka 1873 Eğitim İstanbul Arkeoloji Müzesi 1887 Kültürel Hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Darülaceze Cemiyet-i Tedrisiyye-i İslamiye adı ile 1863’te babası ölmüş ve parasal durumu yetersiz öğrencilere karşılıksız eğitim olanakları sağlamak amacıyla kurulmuştur İstanbul’daki sokaklarda başıboş gezen çocukların ve sakatların bir araya toplanıp ıslah edilerek sanat sahibi yapılması ve kalan ömürlerini huzur içinde geçirmelerinin sağlanması amacıyla kurulmuştur. II. Bayezıd Döneminde Galata Sarayı Enderun mektebi olarak kurulmuş, Sultan Abdülaziz’in Avrupa gezisinden sonra 1868 de kurulmuştur III. Selim döneminde geliştirilen ve ordunun subay ihtiyacını karşılayan Avrupa tarzı eğitim veren okuldu 1897 Sosyal Günümüzde İşbankası’nın müzesi olan ancak 1840’da posta teşkilatı olarak yapılan 1890’da genişletilen Postane-i Amire. Yeniçerilerin kaldırılmasından sonra iç düzenin sağlanması için Zaptiye Müşirliği kuruldu. Günümüzde Siyasal Bilimler Fakültesi görevini yapan okullar açıldı Hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Çiftçileri korumak, kredi sağlamak için kuruluna bankadır Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir? Buna göre bu yenilik hangi alanda yapılan bir yeniliktir?

8 İzmir ve çevresinin kalabalık olması ticaretin gelişmiş olması ve İngilizlerin ihtiyacı olan hammaddelerin burada bulunması yüzünden ilk demiryolumuz buraya yapılmıştır İlk demiryolumuz 1856 yılında İzmir Aydın arasına bir İngiliz şirketi tarafından yapılmıştır. Günümüzdeki bu demiryolu ağı yeterli midir? Neden ilk demiryolumuz İzmir-Aydın arasına yapılmıştır?

9 II. Mahmut’un açtığı Tıp Okulunda neden Fransızca eğitim verilmiştir?
Burada Fransızca olarak Tıp bilimi tahsil edeceksiniz. Sizlere Fransızca okutmaktan benim muradım, Fransızca lisanı tahsil ettirmek değildir. Ancak Tıp Bilimini öğrenip zamanla kendi lisanımıza almaktır. II. Mahmut’un açtığı Tıp Okulunda neden Fransızca eğitim verilmiştir?

10 İki hükümdarın giysilerini karşılaştırınız?
Osmanlı devletinin iki yenilikçi padişahı. Soldaki II. Mahmut, sağdaki de III. Selim

11 Bu gezinin Osmanlı Devletine nasıl bir katkısı
İlk kıyafet kanunu 3 Mart 1829 yılında ve İkinci Mahmut zamanında yayınlanmıştır. Bu kanuna göre sarık ve cüppe ilmiye sınıfına ayrılmış olup devlet memurlarının fes, setre, pantolon ve kaput giymeleri kararlaştırılmıştır. Avrupa seyahatine çıkan ilk ve tek Osmanlı Padişahı Sultan Aziz’dir. 21 Haziran 1867 tarihinde başlayan bu yolculuk 44 gün sürmüştür. Fransa’dan başlayıp, sırasıyla Belçika, Almanya, Avusturya-Macaristan’ı gezip geri dönmüştür. İlk posta pulunu da yine Sultan Abdülaziz kullanmıştır. Bu gezinin Osmanlı Devletine nasıl bir katkısı olmuş olabilir?

12 İlk telgraf Sultan Abdülmecid döneminde kurulmuş, 9 Eylül 1855 Pazar günü faaliyete geçmiştir. Kırım’dan İstanbul’a çekilen ilk telgrafta Kırım şehri olan Sivastopol’un Rus işgalinden kurtarıldığı bildirilmekteydi. İstanbul’a ilk tünel Sultan Abdülaziz zamanında Fransız Mühendis Eugene Henri Gavand tarafından yapıldı ve bu tünel 17 Ocak 1875 günü hizmete girdi. Dünyanın ikinci yeraltı treni olan bu tünel 555 metre uzunluğunda ve 7 metre genişliğindedir. .

13 Krallıkla yönetilen Fransa’da halk ağır vergiler altında ezilince isyan etmiştir.
İhtilalin sonunda hürriyet, eşitlik, adalet ve milliyetçilik gibi düşünceler yayılmaya başlamıştır. Çok Uluslu devletleri etkilemiş ve yeni devletlerin kurulmasını sağlamıştır Meşrutiyetin ilanı ile ilk anayasamız olan Kanuni Esasi yürürlüğe girmiş ayrıca halkın temsilcilerinden oluşun Meclisi Mebusan oluşturulmuştur. Tanzimat ve Islahat Fermanı ile halka bazı haklar verilmiş ve anayasal düzene geçiş için adımlar atılmıştır. Özellikle Islahat Fermanında gayrimüslimlere çeşitli haklar tanınmıştır. Fransız İhtilali Tanzimat Fermanı Islahat Fermanı I. Meşrutiyet II. Meşrutiyet 1789 1839 1856 1876 1908 Osmanlıda Yunanlıların ve Sırpların isyan etmelerinin sebepleri neler olabilir? Fransız İhtilali Osmanlı Devletini etkilemiş midir? Nedeni ile söyleyiniz

14 Osmanlı devletinin ekonomisinin gidişatı
hakkında neler söyleyebilirsiniz? Kaime adı ile Osmanlıdaki ilk kağıt paranın bastırıldığı Abdülmecid dönemi 20 kuruşu

15 Mithat Paşa çiftçiye kredi sağlamak için hangi
Osmanlının ekonomisi kötüye gidiyor. Buna bağlı olarak tarımda zorlaştı. Çiftçiler sıkıştığında tefeciden borç almak zorunda kalıyor. %900 faizle alınan bu borçları ödeyemiyorlar. Çiftçiyi tefeciden kurtarmamız gerek. Osmanlıda Yugoslavya topraklarında olan Niş kentinde valilik yapan Mithat Paşa düşüncelidir. Gelin ne düşünüyor bir bakalım Mithat Paşa çiftçiye kredi sağlamak için hangi çalışmayı yapmıştır?

16 İmece usulüne dayanan Memleket sandıklarını oluşturdu
Sandıklar merkezi yönetime bağlanarak Menafi Sandıklarına çevrildi 1888’de Menafi sandıkları Ziraat Bankasına çevrildi Memleket sandıklarında bozulmalar olmaya başlayınca sandıkların kayıt ve muhasebe işlerinin daha iyi yürütülmesi gerekti Ziraat bankası çiftçilere nasıl yardımcı oluyordur?

17 ÖRNEK CÜMLELER Doğru Yanlış
Osmanlıda yenilikleri askerler istemiş ve bu yüzden yenilikler daha çok askeri alanda olmuştur 18 ve 19. YY Islahatlarında Avrupa’nın etkisi vardır III. Selimin Islahatlarına Sekban-ı Cedit adı verilmiştir Osmanlı Devleti yapacağı yeniliklerle devleti eski gücüne kavuşturmayı hedeflemiştir Halkın imece usulü katkıları ile Ziraat Bankasının temelleri atılmış, çiftçiler desteklenmeye çalışılmıştır

18 Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda;
SBS 2008 Osmanlı Devleti’nde yapılan ıslahat hareketleri sonucunda; I. Matbaa kuruldu, II. Ziraat Bankası açıldı, III. Posta teşkilatı kuruldu. Bu ıslahatlar, aşağıdaki alanların hangisinde değişim yaşandığına kanıt olamaz? A) Askerlik B) Ekonomi C) Kültür D) Haberleşme

19 SBS 2009 Sosyal Bilgiler öğretmeninin bu sorusuna yukarıdaki öğrencilerden hangisi ya da hangileri doğru cevap vermiştir? A) Yalnız Betül B) Veli ve Betül C) Ayşegül ve Murat D) Veli ve Ayşegül

20 A) Yeniliklere kapalı olması B) Ekonomisinin zayıf olması
SBS 2010 Osmanlı Devleti’nin Fransız İhtilali sonucunda ortaya çıkan milliyetçilik akımından etkilenmesinin temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir? A) Yeniliklere kapalı olması B) Ekonomisinin zayıf olması C) Yöneticilerinin yetersiz olması D) Çok uluslu bir yapıya sahip olması

21 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde;
SBS 2011 19. yüzyılda Osmanlı Devleti’nde; • Divanıhümayun’un kaldırılarak Bakanlıkların kurulması • İzmir-Aydın demiryolunun yapılması • Ziraat Bankasının açılması gibi yenilikler yapılmıştır. Bu bilgilere göre, hangi alanda yenilik yapıldığı söylenemez? A) Ulaştırma B) Yönetim C) Eğitim D) Ekonomi

22 Sultan II. Mahmut Döneminde eğitim alanında yapılması düşünülen aşağıdaki faaliyetlerden hangisi halkın eğitim düzeyini yükseltmede diğerlerine göre daha köklü çözüm getirebilecek bir niteliktedir? A)Medrese sayısının çoğaltılması B)Askeri okulların açılması C)Avrupa’ya öğrencilerin gönderilmesi D)İlköğretimin zorunlu hale getirilmesi

23 Diyagramdaki ? Yere hangisi getirilebilir? ?
= Diyagramdaki ? Yere hangisi getirilebilir? II. Mahmut Yeniçeri Ocağını Kaldırdı Abdülmecit Tanzimat Fermanını ilan etti II. Abdülhamit Mebusan Meclisini açtı ? A) Sınırların genişlemesi demokrasiyi de geliştirmiştir B) En kapsamlı yenilikler askeri alanda yapılmıştır C) Avrupa’daki gelişmeler yakından takip edilmiştir D) Yenileşme çabalarına önem verilmiştir

24 Daha fazla sunu ve belgeye ulaşmak için Gold Üyelik Sistemini inceleyiniz


"Kazanım 8 Osmanlı Devleti'nde ıslahat hareketleri sonucu ortaya çıkan kurumlardan hareketle, toplumsal ve ekonomik değişim hakkında çıkarımlarda bulunur." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları