Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1."— Sunum transkripti:

1 1

2 Ayasofya hakkında ne biliyorsunuz?
Bizans döneminde kilise olarak yapılan Osmanlı döneminde Cami olarak kullanılan günümüzde ise müze olan Ayasofya… Yılbaşı kutlaması bize başka kültürlerden gelmiştir. Acaba hangi yollarla bize geçmiş olabilir?

3 Osmanlı Avrupa Etkileşimi
1699’dan 1732’ye kadar İstanbul’da kalan Vanmour’un Osmanlı Sarayında elçilerin kabulü ile ilgili resmi İki farklı kültürün karşılaşmasında nasıl bir etkileşim olur?

4 Osmanlı Avrupa Etkileşimi
Osmanlıda Mehter Takımı bağımsızlığın yanında savaşlarda düşmana hücum sırasında askerin heyecanını ve savaşma şevkini artıran bir unsurdur. Ordumuzu coştururken çıkardığı sesle düşmanın moralini bozardı. Mehterler, harp meydanlarında gece karanlığında bile ordugâh nöbetçilerinin uyumaması için devamlı çalar ve aynı zamanda da Yektir Allah, diye bağırırlardı. Harp esnasında ise, padişahın veya seraskerin yanında durup, harp boyunca askerin cesaretini arttırmak ve düşmana dehşet vermek için çalardı. Mehterin kendine has bir yürüyüşü vardır. Üç adımda bir, yarım sağa ve yarım sola döner, yürüyüş esnasında mehter efradı, hep bir ağızdan, "Rahim Allah, Kerîm Allah" derlerdi.

5 Levni Kimdir?  Lale Devri'nin en tanınmış minyatürcüsüdür. Minyatür sanatına derinliği ve perspektifi getirmiş, yapay, yıldızlı ve canlı renkler yerine daha doğal renkler kullanmıştır.

6 Osmanlı Avrupa Etkileşimi
Avrupalılarca, 18. asırdan itibaren "Yeniçeri müziği" diye adlandırılan müzik; önce Polonya, Avusturya sonra ise bütün Avrupa'da onların tabiri ile Yeniçeri bandoları kurulmuştur. Bestekâr Mozart ve Hayd da, mehter musikîsinin tesirinde kalarak, meşhur bestelerini meydana getirmişlerdir. Alman besteci Beethoven, "Büyük Senfoni"sinin son bölümünü, mehterin kös, davul ve zurnasıyla seslendirmiştir. Beethoven, "Türk marşı"nı mehterin bir cenk havasından adapte etti. Avusturyalı bestekâr Mozart'ın "Türk Marşı", Türk askerlerinin "Allah Allah" nidalarının, nakarat olarak tekrarından oluşur. Osmanlı Avrupa Etkileşimi

7 Avrupalılar Türklerden başka hangi alanlarda
Etkilenmiştir? Türk ordularının kullandığı silahları ve taktikleri kullanması Tiyatro, bale, ve operalarda Türk yaşam tarzını işlemeleri Halı ve kilimlerimizdeki motiflerin çeşitli ressamlarınca kullanılması Türk Kahve pişirme ve içme adabının Fransızlarca aynen kullanılması İstanbul’da elçilik yapan Busbecg’in laleyi Avrupa’ya götürerek öğretmesi

8 Avrupa’nın Osmanlıya Etkileri

9 Osmanlı Avrupa Etkileşimi
15. Ve 16 yüzyılda Avrupa gerçekleştirdiği Coğrafi Keşifler, Rönesans ve Reform sayesinde bilim, kültür, sanat ve düşünce alanlarında gelişmiştir. Avrupa’daki bu gelişmeleri Osmanlı takip etmediği için Avrupalılar bir çok alanda Osmanlıyı geçmiştir.

10 Osmanlı Avrupa Etkileşimi
Osmanlı devleti 1683 Viyana kuşatmasında başarısız olmuş ve çok ağır bir anlaşma olan 1699 Karlofça Anlaşmasını yapmak zorunda kalmıştı. 17. Yüzyılda eski gücümüze kavuşmak için genelde askeri alanda yenilik yapılmıştır. Osmanlı-Avusturya, Lehistan, Venedik arasında ayrı ayrı imzalanan bu antlaşmaya İngiltere ve Hollanda aracı oldu. Osmanlı Devleti bu anlaşmaya göre; 1 Mora, Dalmaçya kıyıları ve Ayamavra Adası’nı Venedik’e bırakacak. 2 Temeşvar ili ve Banat Yaylası hariç, bütün Macaristan ve Erdel’i(Romanya) Avusturya’ya bırakacak. 3 Podolya ve Ukrayna’yı Lehistan’a bırakacak idi. 4 Antlaşma 25 yıl sürecekti. Karlofça, Osmanlının batıda toprak kaybettiği ilk anlaşmadır. Bu antlaşmayla Osmanlı siyaset değişikliği yaşamıştır. Daha önceki batıda ilerleme amacı yerini, kaybettiği toprakları geri alma isteği almıştır. Yapılan bu antlaşma, Osmanlı’nın Avrupa’daki ilerleyişinin gerilemeye başladığının kanıtıdır. Gerileme 1921’e kadar sürmüştür.

11 Osmanlı Avrupa Etkileşimi
17. Yüzyılda Osmanlı Devleti kendini Avrupa’nın üstünde gördüğü için dışarıdan yenilik getirmemiş askeri, mali ve sosyal alanlarda yenilik yapmıştır. Özellikle Karlofça anlaşmasından sonra büyük topraklar kaybedilmesi ile Avrupa’nın bizi geçtiği kabul edilmiş ve Avrupa’dan yenilikler getirilmiştir. Bu yeniliklerde sorunların köküne inilmediği için istenen başarı elde edilememiştir. Lale Devri’nde III. Ahmet tarafından Avrupa'yı yakından tanımak ve gelişmeleri yerinde görmek için Yirmisekiz Çelebi Mehmet Efendi Fransa’ya elçi olarak gönderilmiştir.

12


"1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları