Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

1. Büyük Selçuklu Devleti'nde adalet teşkilatı içinde,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "1. Büyük Selçuklu Devleti'nde adalet teşkilatı içinde,"— Sunum transkripti:

1 1. Büyük Selçuklu Devleti'nde adalet teşkilatı içinde,
SOSYAL BİLİMLER-2 1. Büyük Selçuklu Devleti'nde adalet teşkilatı içinde, I. kadı, II. emir-i dad, III. kadı asker görevlilerinden hangilerinin rolü bulunmaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) I ve II D) II ve III E) I, II ve III

2 2. Anadolu'da XIII. yüzyılda Türkçe'yi
resmi dil olarak kullanan ve bu şekilde Türk dilinin gelişimine katkı sağlayan beylik aşağıdakilerden hangisidir? A) Germiyanoğulları B) Karamanoğulları C) Saruhanoğulları D) Aydınoğulları E) Hamitoğulları

3 3. Osmanlı Devleti'nde görülen,
I. Islahat Fermanı'nın ilan edilmesi, II. Tanzimat Fermanı'nın yayınlanması, III. meşrutiyet yönetimine geçilmesi girişimlerinden hangileri azınlık unsurların Devlete bağlılığını artırarak toprak bütünlüğünü koruma amacına yöneliktir? A) Yalnız II B) Yalnız III C) I ve II D) I ve III E) I, II ve III

4 4. Aşağıda verilen devletlerden
hangisi I. Dünya Savası'nda İtilaf Devletleri grubunda yer almamıştır? A) Romanya B) Bulgaristan C) ABD D) Rusya E) Italya

5 5. Milattan önceki dönemlerde Orta Asya'da
iklim Koşullarının elverişsiz bir hal alması otlakların kurumasına ortam hazırlamıştır. Bu durum aşağıdakilerden öncelikle hangisine yol açmıştır? A) Siyasi istikrarsızlıkların yaşanmasına B) Türk boy alışkanlıklarının zayıflamasına C) Çin egemenliğinin kabul edilmesine D) Ekonomik faaliyetlerin sürdürülmesinin zorlaşmasına E) Orta Asya'da Türk varlığının sona ermesine

6 6. Aşağıdakilerden hangisi, Göktürklerin
Çinlilerle ticariiliksilerini güçlendirme çabalarının bir ürünüdür? A) Sınır bölgelerinde serbest şehirler kurulması B) Bütün Türk topluluklarının bir siyasi çatı altında toplanması C) Özgün bir Göktürk alfabesinin kullanılmaya başlanması D) İkili yönetim anlayışının sürdürülmesi E) Diğer Türk toplulukları ile mücadeleye girilmesi

7 7. Osmanlı Devleti'nde dini kurallar, I. eğitim, II. hukuk, III
7. Osmanlı Devleti'nde dini kurallar, I. eğitim, II. hukuk, III. yönetim alanlarından hangileri üzerinde belirleyici olmuştur? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

8 8. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde toprağadayalı olarak alınan vergilerden birisi değildir? A) Resm-i Çift B) Cizye C) Öşür D) Çiftbozan E) Haraç

9 9. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı
ordusunda kapıkulu askerlerinin bir bölümü değildir? A) Akıncılar B) Yeniçeriler C) Topçular D) Lağımcılar E) Cebeciler

10 10. I. Murat Dönemi'nde Beyşehir, Akşehir ve
Yalvaç bölgelerinipara karşılığında Osmanlılara devreden Anadolu beyliği aşağıdakilerden hangisidir? A) Germiyanoğulları B) Aydınoğulları C) Hamitoğulları D) Candaroğulları E) Menteseoğulları

11 11. 1606 yılında Osmanlı Devleti ile Avusturya
arasında imzalanan Zitvatorok Antlaşması’nda, I. Egri, Kanije ve Estergon kaleleri Osmanlı Devleti'ne ait olacaktır. II. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne yıllık vergi ödemeyecektir. III. Avusturya, Osmanlı Devleti'ne savaş tazminatı ödeyecektir. hükümlerinden hangileri bulunmaktadır? A) Yalnız I B) Yalnız II C) Yalnız III D) I ve III E) I, II ve III

12 12. Osmanlı Devleti'nde görülen,
I. Yeniçeri Ocağı’nın kaldırılması, II. Sekban-ı Cedit Ocağı’nın kurulması, III. Eşkinci Ocağı’nın kurulması girişimlerinden hangileri XIX. yüzyılda gerçekleştirilmiştir? A) Yalnız I B) I ve II C) I ve III D) II ve III E) I, II ve III

13 13. I. Bulgar İsyanı, II. Yunan İsyanı, III. Karadağ İsyanı,
IV. Sırp İsyanı, V. Hersek İsyanı XIX. yüzyılda Osmanlı topraklarında meydana Gelen yukarıdaki bağımsızlık isyanlarından hangisi diğerlerinden daha önce gerçekleşmiştir? A) I B) II C) III D) IV E) V

14 CEVAPLARINIZI İLETİŞİM BÖLÜMÜ İLE GÖDERİRSENİZ, SONUÇLRINIZI EN KISA ZAMANDA ÖĞRENEBİLİRSİNİZ.


"1. Büyük Selçuklu Devleti'nde adalet teşkilatı içinde," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları