Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-4

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-4"— Sunum transkripti:

1 İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-4
Kas sistemi Alt ekstremite. Üst ekstremite.

2 ALT EKSTREMİTE ANTERİOR KAS GRUBU
Kalça bölgesinde m. iliopsoas kası kalça fleksyonu yapmaktadır. Kas, bel omurlarından ve leğen kemiğinden femur kemiğine bağlanmaktadır. Vücut ağırlık merkezine en yakın olan bu kas vücut postürün oluşumunda önemli rol oynamaktadır.

3 ALT EKSTREMİTE ANTERİOR KAS GRUBU – üst bacak
Üst bacak bölgesinde leğen kemiğinden alt bacak kemiğine uzanan m. rectus femoris ve m. sartorius kalça fleksonu mm. vastus kas grubu (medial, lateral ve intermedial) tek kas şeklinde (m. quadriceps femoris olarak) diz ekstansyonunu sağlar

4 ALT EKSTREMİTE ANTERİOR KAS GRUBU – alt bacak
m. tibialis anterior – dorsifleksiyon m. extensor digitorum – ayak parmakların ekstansyonu

5 ÜST EKSTREMİTE KAS GRUBU
Üst ekstremitenin gövdeye bağlı kalması kas sayesindedir. Omuz kuşağı, gögüs k. - köprücük k. eklemi (streno-clavicular ekl) üzerinden hareket eder. Omuz kuşağın “aşağı kaymasını” engelleyen boyun arka kas grubudur (bak sırt yüzey katmanı kas grubu) : m. trapesius, m. levator scapula, m. romboideus. Omuz kuşağını “arkaya düşmesini” engelleyen kas grubu ön gövde ara katman kas grubu: m. pectoralis minor, m. subclavius, m. serratus anterior.

6 STERNO-CLAVİKULAR ekleminde çalışan kaslar:
Pectoralis minor Trapezius Serratus anterior Romboid Subclavius Levator scapula

7 Omuz-Dirsek-El bileği-El parmakları eklemlerin POSTERİOR (arka) KAS GRUBU
Gövde - m. Latissimus dorsi – omuz ekstensoru Gövde – dış rotatör kas grubu – omuz rotatorü Omuz – m. deltoid – omuz abduktoru Kol – m. triceps brachii – omuz ve dirsek ekstensoru Önkol – el bileği ve el parmakları ekstansor kas grubu

8 Omuz-Dirsek-El bileği-El parmakları eklemlerin ANTERİOR (ön) KAS GRUBU
Gövde – m. pectoralis major – omus adduktoru Omuz – m. deltoid – omuz fleksoru Kol – m. Biceps brachii & m. coracobrachialis Önkol – el bileği ve el parmakları fleksor kas grubu

9 ÖNKOL KAS GRUBU. Yüzey kaslar elbileğini, derin kaslar el parmaklarını çalıştırır.
EL BİLEĞİ KAS GRUBU Fleksorlar: m.FLEKSOR CARPİ ULNARİS m.FLEKSOR CARPİ RADİALİS m.PALMARİS LONGUS Ekstansorlar: m. EKSTENSOR CARPİ ULNARİS m. EKSTENSOR CARPİ RADİALİS

10 EL PARMAKLARI KASLARI fleksorlar: m.FLEKSOR DİGİTORUM SUPERFİCİALİS
m.FLEKSOR DİGİTORUM PROFUNDUS mm.LUMBRİKALİS (4). ekstansorlar: m.EKSTENSOR DİGİTORUM abduksyon-adduksyon mm.İNTEROSSEİ (7)

11 OMUZ EKLEMİ – rotasyon (rotatör kaf kas grubu)
MEDİAL ROTASYON m. SUBSCAPULARİS m. TERES MAJOR LATERAL ROTASYON m. SUPRASPİNATUS m. İNFRASPİNATUS m. TERES MİNOR


"İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-4" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları