Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANATOMİ 2 1 2.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANATOMİ 2 1 2."— Sunum transkripti:

1 ANATOMİ 2 1 2

2 VÜCUDUN TEMEL PARÇALARI
1) Baş-boyun 2)Gövde 3)Ekstremiteler (Kollar ve bacaklar) 3 2 3

3 1)BAŞ a)Yüz b)Kranium (Kafatası) 4 3 4

4 a)Toraks (Göğüs kafesi) b)Karın
2) GÖVDE a)Toraks (Göğüs kafesi) b)Karın 4 3 4

5 3) EKSTREMİTELER a)Üst ekstremiteler b)Alt ekstremiteler 4 3 4

6 HAREKET SİSTEMİ: Görevleri: 1)Kemikler ve kıkırdaklar 2)Kaslar Koruma
Destekleme Hareket 5 4 5

7 KEMİKLER: 1)Uzun Kemikler 2)Yassı kemikler 3)Kısa kemikler
“İskelet” denilen kemik çatıyı oluşturur. İskelette yaklaşık 206 kemik vardır. 6 5 6

8 İSKELET KEMİKLERİ Kafatası kemikleri Kaburgalar Omurga
(Üst kol) Omurga Pelvis (leğen) kemikleri (uyluk)

9 Falankslar (Parmak kemikleri)
Kafatası Mandibula (Alt çene) Klavikula (Köprücük kemiği) Skapula (Kürek kemiği) Sternum (İman tahtası) Kostalar Karpal kemikler. Metakarpal k Falankslar Patella (Diz kapağı) Tarsal kemikler Metatarsal kemikler Falankslar (Parmak kemikleri)

10 İSKELET: İç organları destekler ve korur. Hareketin pasif organıdır.
Dik durmamızı ve temel şeklimizi sağlar. 7 6 7

11 İSKELET 1)Omurga (Vertebral kolon) 2)Baş (Kranium)
3)Göğüs kafesi (Toraks) 4)Üst ekstremiteler 5)Pelvis 6)Alt ekstremiteler 8 7 8

12 VERTEBRAL KOLON Omurga,insan vücudunun eksenidir. 7 servikal
12 torasik 5 lumbar 5 sakral 3-6 koksigeal Ortadaki boşluktan medulla spinalis (omurilik) geçer. 9 8 9

13 Servikal Vertebralar

14 Torakal Vertebralar

15 Sakral Vertebralar

16 BAŞ (Cranium) İçinde beyni barındıran,alt kısmından vertebral kolonla birleşen kemik yapıdır. Yassı kemiklerdir. Mandibula hariç oynamaz eklemlerle birleşir. 10 9 10

17 CRANİUM KEMİKLERİ: 1 frontal kemik 2 parietal kemik 1 oksipital kemik
2 temporal kemik 2 maksiller kemik 1 mandibular kemik 11 10 11

18 CRANİUM KEMİKLERİ

19 TORAKS (Göğüs kafesi) 12 çift kaburga kemiği (costa) Sternum
Torasik vertebralar İçinde: Akciğer Kalp Özofagusun bir bölümü yer alır 12 11 12

20 Kostalar Kosta kıkırdakları Serbest kaburgalar

21

22 ÜST EKSTREMİTELER: Humerus Skapula Klavikula Ulna Radius
Karpal ve metakarpal kemikler Falankslar Omuz eklemi Alt kol kemikleri Bilek ve el kemikleri 13 12 13

23 Omuz eklemi Humerus Ulna ve Radius Carpal, Metacarpal k Falankslar

24 PELVİS PELVİS: İçinde üreme organları ve mesane bulunur ilium sakrum
koksiks Symphisis pubis 14 14 13

25 Sakrum

26 ALT EKSTREMİTELER Femur Patella Tibia Fibula
Topuk, tarsal ve metatarsal kemikleri Baldır kemikleri 15 15 14

27

28 EKLEMLER: Kemiklerin birleşme bölgelerine eklem denir.
Oynamaz eklem (Sinartroz) Yarı oynar eklem Oynar eklem 16 15 16

29 OYNAMAZ EKLEMLER (SİNARTROZ)
Sindesmozom: Kemik yüzeylerin birbirlerine ligaman veya bağlarla bitiştiği fibröz eklemlerdir. (Kafatasının suturaları gibi) Sinositoz: Kemik dokuların birbirlerine kemik doku ile bağlandığı eklemlerdir. (Sakrum gibi)

30 Sindesmozom Sinositoz

31 YARI OYNAR EKLEMLER Kartilajinöz eklemlerdir.
Kemikler birbirine kıkırdak aracılığı ile tutunur. Kısıtlı harekete izin verir. Omurlar arasındaki intervertebral eklemler

32

33 OYNAR EKLEM Sinoviyal eklemlerdir.
Eklem yüzeyleri hiyalin kıkırdak ile örtülüdür. Arada sinoviyal kapsülün salgıladığı, sinoviyal eklem sıvısı vardır. Eklem yapıları, ekelm kapsülü ile çevrilidir. Geniş hareketlere izin verir. Diz, omuz, dirsek, kalça eklemi gibi.

34 Eklem kapsülü 17 16 17

35 Oynar Eklem Kesidi: Kemik Eklem kıkırdağı Synovial Zar Eklem kapsülü

36 EKLEM TİPLERİ Top ve yuvası eklem Vida eklem Eğer eklem Menteşe e
Elipsoid eklem Düz eklem

37 KAS: Üzerine yapıştığı kemik yapıların hareketini sağlayan,
Kasılabilme özelliğine sahip, Hareketin aktif organlarıdır. 18 17 18

38 KAS TİPLERİ: Çizgili kaslar (İskelet k) Düz kaslar
Kalb kası (Miyokard) 19 19 18

39 Düz kas İskelet kası Kalp kası Çizgili ve tek çekirdeklidir
Kas lifi Nukleus Nukleus Nukleus İnter kalate diskler Düz kas İskelet kası Kalp kası Çizgili ve tek çekirdeklidir Kalpte yer alır İstemsiz ve ritmik kasılır İğ şekilli ve tek çekirdeklidir. İç organlarda yer alır İstemsiz kasılır Çizgili ve çok çekirdeklidir. İskeleti örter İstemli kasılır.

40 İSKELET KASLARI: Çizgili kaslardır.
Tüm vücut dokularının %40’ını oluşturur. Santral sinir sisteminden emir alır. İstemli hareket eder. Sarkolemma denen elastik zarla çevrilidir. 20 19 20

41

42 İSKELET KASLARI: İskelet kaslarının kasılmasını sağlayan nöromediyatör,motor son plaktan salgılanan asetilkolin’dir. (Ach). 21 20 21

43 Hareket emri

44 KAS TONÜSÜ: İstirahat sırasında kasın normal gerginliğidir.
Kas iğcikleri tarafından sağlanır. Vücudun normal postürünü sağlar. 22 21 22

45 İSKELET KASLARI: Gövde kasları Ekstremite kasları Toraks Kol
Abdomen Bacak Sırt Baş Boyun 23 22 23

46 İnsan vücudunda 300 çiftten fazla çizgili kas vardır.
Toplam vücut ağırlığının yarısından fazlasını oluştururlar. Kaslar kemiklere iki noktadan tutunur Origo İnsersio 24 23 24

47 TENDON: Kasların kemikle birleşme yerlerinde aldıkları sert bağ dokusu şeklindeki kısma tendon denir 25 24 25

48

49 BURSA: Eklem yerlerindeki veya kasların kemiklere yapışma bölgelerindeki içi sinovial sıvı ile dolu boşluklara bursa denir. Basıncı azaltma görevini üstlenir. 26 25 26

50 LİGAMENT: Eklemi yerinde tutan sert bağlara ligament denir. 27 26 27

51

52 Böylece hareket sağlanmış olur. Fleksiyon Ekstansiyon Abduksiyon
Çizgili kaslar kasılarak ,kemikleri birbirine yaklaştırır veya uzaklaştırır. Böylece hareket sağlanmış olur. Fleksiyon Ekstansiyon Abduksiyon Adduksiyon Suppinasyon Rotasyon 28 27 28


"ANATOMİ 2 1 2." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları