Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ANATOMİYE GİRİŞ Dr.Esin Tokmak Özşahin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ANATOMİYE GİRİŞ Dr.Esin Tokmak Özşahin."— Sunum transkripti:

1 ANATOMİYE GİRİŞ Dr.Esin Tokmak Özşahin

2 ANATOMİK POZİSYON Ayakta dik duran, topukları ve ayak başparmakları birleşmiş, el ayaları öne bakar ve yüzü karşıya bakar vaziyette bir insanın durumuna Anatomik Pozisyon denir

3 Sagital düzlemler Koronal düzlemler Transvers düzlemler

4 Sagital Düzlemler Vücudu önden arkaya dik keserler.
Tam ortadan geçerek vücudu birbirine eşit iki parçaya ayıran = median düzlem Sagital düzlem üzerinde olan iki oluşumdan median düzleme yakın olanına medial, Orta hatta daha uzak olanına lateral denir. Median düzlem üzerindeki bir oluşum için median terimi kullanılır.

5 Koronal veya Frontal Düzlemler
Vücut boyunca uzanan fakat vücudu sağdan sola kesen düzlemlerdir. Vücudun ön cephesine daha yakın olanların üstünde bulunan oluşumlar için anterior veya ventral, arkada bulunan oluşumlar için posterior veya dorsal terimleri kullanılır.

6 Transvers veya Horizontal Düzlemler
Vücudu enine kesen düzlemlerdir. Başa daha yakın oluşumlar için superior veya sefalik, altta kalanları için ise inferior veya kaudal terimleri kullanılır.

7 Oblik Düzlemler Diğer düzlemleri herhangi bir açı ile kesen düzlemlerdir. Böylece vücudun içindeki herhangi bir organın izafi pozisyonu; medial, lateral, anterior, posterior, superior veya inferior diye tanımlanır. Bazen bunların karışımları kullanılır. Posterolateral, anteromedial gibi.

8

9 Ekstremite'nin gövdeye yakın kısmı için proksimal,
Daha uzak kısmı için distal terimi kullanılır. El ve ayakta el ayası için palmar veya volar yüz, ayak tabanı için plantar yüz terimi kullanılır. El ve ayak sırtlarının her ikisi için dorsum terimi kullanılır.

10 Vücudun veya boynun yana doğru bükülme hareketine lateral fleksiyon
Öne bükülmesine fleksiyon, arkaya doğru bükülmesine ise ekstensiyon denir. Uzun bir eksen etrafında olan dönme hareketine rotasyon adı verilir.

11 Protraksiyon; Çene ve omuz kemerinin öne doğru hareketidir.
Retraksiyon; Çene ve omuz kemerinin arkaya doğru harekettir.

12 Ekstremitenin median düzlemden uzaklaşmasına =abduksiyon
Median düzleme yaklaşmasına =adduksiyon denir.

13 El başparmağının, el küçük parmağına yaklaşma hareketine oppozisyon,
Uzaklaşma hareketine repozisyon denir.

14

15 Sirkumdiksiyon, bir koniyi tanımlar şekilde ard arda fleksiyon, abduksiyon, ekstensiyon ve adduksiyon hareketlerinden oluşmaktadır.

16

17 Ayak tabanına doğru bükülme= Plantar fleksiyon
Ayak sırtına doğru bükülme= Dorsal fleksiyon Ayak tabanının içe döndürülmesine= İnversiyon Dışa döndürülmesine Eversiyon denir.


"ANATOMİYE GİRİŞ Dr.Esin Tokmak Özşahin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları