Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Manyetik Rezonans Omuz-Dirsek

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Manyetik Rezonans Omuz-Dirsek"— Sunum transkripti:

1 Manyetik Rezonans Omuz-Dirsek
Yrd. Doç .dr MUSTAFA MENTEŞ Elif ARAS Havva YILDIRIM Ceylan KORUCU İbrahim Emre ÇAKMAK

2 MR NEDİR? •   Atomların çekirdeğindeki proton ve nötronların hareketiyle oluşan manyetizmadan faydalanarak dokuları görüntüleme yöntemidir. •   MR tetkikinde diğer birçok radyolojik görüntüleme yöntemlerinden farklı olarak x ışınları(radyasyon) kullanılamaz. •   MR incelemede insan vücudunda dik düzlemde kesitler alınır. •   İnceleme sırasında hastanın yapması gereken tek şey hareketsiz yatmaktır. •   Bunun dışında yapılması gereken bir şey olmadığı gibi insan vücudu için zararlı olabilecek hiçbir etkileşimde söz konusu değildir.Ancak bazı durumlarda bu inceleme yapılamaz •   Cihazın dev bir mıknatıstan oluşması dolayısıyla vücudunda manyetik alana duyarlı sabit tıbbi protez ya da alet taşıyanlar(metal kalp kapakçığı, beyin damar ameliyatı v.b.) kalp pili olanlar MR cihazına alınamazlar. •   Ayrıca etkisi her ne kadar kesin olarak bilinmese de hamileliğin ilk üç ayında, mutlak bir gereklilik olmadıkça bu inceleme yapılamaz

3 OMUZ KESİT DÜZLEMLERİ AKSİYEL KORONAL SAGİTAL

4 OMUZ SAGİTAL Deltoid kası Humerus başı Triseps braki Humerus gövdesi
Pektoralis majör kası Humerus gövdesi Biseps braki kası

5 humerus Deltoid kası Deltoid kası Humerus gövdesi Korakobrokial kas
Teres minör kası Deltoid kası (akromion bölümü) Deltoid kası Humerus gövdesi Korakobrokial kas

6 Deltoid kası Triseps braki Akromiyon Humerus başı Deltoid kası
Teres minör kası Pektoralis major kası Triseps braki Korakobrakialis kası Biseps braki kası

7 Akromion Deltoıd kası klavikula Supraspinatus kası Karakoid çıkıntı
Deltoid kası Glenohumeral eklem ve eklem kapsülü Teres major kası Latissumus dorsi kası Korakobrakialis kası Pektoralis kası Subskapularis kası

8 OMUZ AKSİYEL Deltoid kası Proc. korakoid Caput humeri skapula
İnfraspinatus kası Supraspinatus kası

9 Tuberkulum minus humeri
Tuberkulum majus humeri Deltoid kası Caput humeri Skapular spine Glenoid Supraspinatus kası İnfraspinatus kası

10 Tuberkulum minus humeri
Pektoralis major Caput humeri Aksiller arter Ve ven Deltoid kası Glenoid Teres minör kası İnfraspinatus kası

11 Anterior Sirkumfleks Humoral
Arter ve ven Pektoralis Major kası Humerus Aksiller Arter ve ven Deltoid kası Posterior Sirkumfleks Humoral Arter ve ven Triseps Braki kası skapula Subskapularis kası

12 OMUZ KORONAL Trapezus kası klavikula Supraspinatus kası Caput humeri
Proc. korakoid Deltoid kası Subskapularis Kası Korakobrakialis kası Brakial Arter ve ven

13 Glenohumoral Eklem Trapezus kası Akromion Supraspinatus Kası Caput humeri Glenoıd Supraskapularis Kası Deltoid kası Subskapular arter/ ven/sinir Posterior sirkumfleks humeral Arter ve ven

14 Akromion Spina skapula Caput humeri İnfraspinatus Kası Triseps braki Kası Latissimus dorsi kası

15 DİRSEK KESİT DÜZLEMLERİ
AKSİYEL KORONAL SAGİTAL

16 DİRSEK AKSİYEL Brakialis kası Humerus gövdesi Ekstansör karpi
radialis longus kası Triseps braki lateral başı Brakioradialis kası Trisapes braki kası (tendon) Biceps bıraki başı (uzun başı ve tendon) Humerus gövdesi Biceps bıraki kası (kısa başı) Triseps braki medial başı Brakial arter ve ven Brakialis kası

17 Olecranon fossa Ankoneus kası Brakialis kası Ekstansör karpi
radialis longus kası Ankoneus kası Brakioradialis kası Humerusun Lateral epikondili Olecranon fossa Brakialis kası Humerusun medial epicondili Pronatör teres kası

18 Ankoneus kası Olecranon Ekstansör karpi radialis Longus kası
Brakioradialis kası Kapitulum humeri Ankoneus kası Olecranon Brakialis kası Humerusun medial epicondili Pronatör teres kası

19 Radius başı Ankoneus kası Brakial kas Ulna Ektansör digitorum kası
Ekstansör karpi Radialis brevis kası Ankoneus kası Ekstensör karpi radialis Longus kası Proksimal radioulnar eklem Brakial kas Ulna Fleksör digitorum profundus kası Brakial arter ve ven Pronatör teres kası Fleksör digitorum süperfisyalis kası

20 Supinatör kası radius ulna Ekstasör digitorum kası Ekstansör karpi
radialis brevis kası Supinatör kası Ekstansör karpi radialis longus kası Ankoneus kası radius ulna Pronatör teres kası Fleksör karpi radialis kası Fleksör karpi ulnaris kası Fleksör digitorum süperfisyalis kası

21 DİRSEK KORONAL Brakioradialis kası Brakialis kası Kapitulum humeri
Trochlea humeri Radius başı Radius boynu Radius gövdesi

22 Brakialis kası Humerus gövdesi Koronoid fossa Medial epikondil Kapitulum humeri Trochlea humeri Radius başı Ulna(koronoid proçes) Humeroradial eklem Humeroulnar eklem

23 DİRSEK SAGİTAL Triseps braki kası Brakialis kası Humerus(trochlea)
Humeroulnar eklem olekranon

24 Koronoid proçes Triseps braki kası Brakialis kası humerus
Olekranon fossası Humerus(trohlea) olekranon Koronoid proçes

25 Biseps braki kası Humerus gövdesi Brakialis kası Olekranon fossası Humerus(kapitulum) olekranon Humeroradial eklem Radius başı Radius boynu Biseps kası Tüberositas radi Radius gövdesi

26 Triseps braki kası Brakialis kası Humerus(gövdesi) Humerus(kapitulum) Humeroradial eklem Radius başı Radius gövdesi

27 Dinlediğiniz için tesekkur ederiz..


"Manyetik Rezonans Omuz-Dirsek" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları