Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-2

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-2"— Sunum transkripti:

1 İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-2
Anatomik terminler, planlar, eksenler ve hareketler. Kas sistemi – genel tanıtım

2 Anatomik pozisyon ve yön belirten terimler
Dextra Sinistra SUPERİOR----- ÜST İNFERİOR ALT ANTERİOR ---- ÖN POSTERİOR---- ARKA LATERAL DIŞ MEDİAL İÇ PROKSİMAL --- MERKEZE YAKIN DİSTAL ---MERKEZDEN UZAK DEXTRA ---- SAĞ SİNİSTRA ---- SOL

3 Anatomik eksenler Eksenler İnsan vücudundan geçen ve eklemler çevresinde oluşan hareketlerin tanımlanmasında kullanılan yönlerdir. Üç temel ve sonsuz sayıda ikincil eksen vardır. Temel eksenler şunlardır: Ffrontal eksen (No 1): Yere paralel, sağdan sola, soldan sağa geçen eksendir Dikey eksen (No 2): Baştan ayaklara doğru düşey inen, yere dik eksendir. Sagital eksen (No3) : Ok yönünde, yere paralel, önden arkaya veya arkadan öne geçen eksendir. 3 1 2

4 Anatomik planlar (düzlemler)
Sagital Frontal Transversal Frontal plan veya düzlem : dikey olarak alın bölgesine paralel, yukarıdan aşağıya geçen tüm düzlemlerdir. Vücudu ön ve arka bölümlere ayırır. Sagital plan veya düzlem: karşı yöne doğru ok atmaya hazırlanan bir kişide yay tarafından oluşturulan düzlemdir. Vücudu sağ ve sol iki yarıma ayırır. Transversal (yatay) plan veya düzlem: yere paralel ve diğer düzlemlere dik olarak geçen düzlemlerdir. Vücudu üst ve alt bölümlere ayırır.

5 Hareketler Sagital plan Frontal eksen fleksion ekstansion
sirkumduksyon fleksion ekstansion supinasyon pronasyon Transversal plan Dikey eksen Frontal plan Sagital eksen

6 Kas sistemi – genel tanıtım
Kas sitemi olmadan oturmamız… ayakta kalmamız… yürümemüz… konuşmamız… kalbin çalışması… akçiğerin solunumu… sindirim sistemin işleyişi… mümkün olmayacaktı

7 Kas sistemi – genel tanıtım
Kas dokunun özelliği – onun kasılmasıdır. Kasılma mekanizmanın ilke olarak tüm kaslarda ayni olmasıyla beraber kaslardaki kas liflerin kuruluş şekli farklıdır. Kas direkt veya tendon vasıtasıyla kemiğe bağlanmaktadır. Kaslar ayrıca iç organların duvarlarında da mevcuttur. Kaslar çizgili iskelet (sayısı 600 çıvarında), düz kaslar ve miyokard ismi aktında tanımlanan kalp kası olarak 3 gruba ayrılmaktadır.

8 Kas tipleri 3 tip kas: 1) İskelet (çizgili) 2) Kalp kası (çizgili)
3) Düz kaslar

9 Kas sistemin görevleri
Hareket – kas kasılması, iskelet kemiklerin hareketini veya damar duvar çapının değişmesini sağlar Postür – Kasların sürekli gergin kalması neticesinde insanın duruş veya oturuşu mümkündür. Yumuşak dokulara destek – Karın duvarı ve leğen bölgenin taban kısmındaki kaslar iç organlara destek sağlamakta ve onları korumaktadır.

10 Kas sistemin görevleri
Giriş-çıkış kontrolü – Sindirim ve boşaltım sisteminin giriş ve çıkış kontrolünü sağlamaktadır. Termogenez – vücut ısının %60 rahat ortamda, %90 spor sırasında kas dokusundan kaynaklanmaktadır.

11 İskelet kasları İnsan vücudunda ~660 iskelet kası mevcut
Kaslar ~100,000 ( – 1,300,000) fiberden (lif) oluşur Kas fiberin: çapı mm, Uzunluğu 1-14 cm Fiber uzunluğunun kas uzunluğuna olan oranı 0.2 – 0.6 Not: Kas fiberi kasın bir ucundan o birine kadar uzanmamaktadır !!

12 Kaslar ve bağ dokusu İskelet kaslar kemiklere gövdesiyle veya tendon vasıtasıyla bağlanır Kas epimysium ile çevrelenmiştir Kası oluşturan fiberler endomysium ile kaplanmaktadır Fiberler grup halinde fasciculus oluştururlar

13 Kas sistemi - Terminoloji
Origo – kasılma sırasında kasın sabit kalan ucu; genelde proksimal olanı ve kemiğe tutunma alanı daha geniş olanıdır. Insertio – kasılma sırasında kasın hareketli ucu; genelde distal olanı ve kemiğe tutunma alanı daha dar olanıdır. Kas gövdesi – kasın kasılan kısmı. Tendon – kasın kemiğe bağlanan kısmı.

14 Kas sistemi - Terminoloji
Atrofi – hastalık veya dejenerasyon sonucu oluşan kas kütlenin erimesi, çapın azalması. Hipertrofi– Egzersiz sonucu oluşan kas kütlenin artışı. Spazm – ani istem dışı kas kasılması. Hızla kasılan (Fast-Twitch, FT) kas fiberleri – Hızla kasılan fakat yorgunluğu çabuk oluşan kas fiberleri. Yavaş kasılan (Slow-Twitch, ST) kas fiberleri – 3 misli daha yavaş kasılan fakat kasılmanın yorunluk oluşmadan uzun süren kas fiberleri.

15 İskelet kasların özellikleri
İskelet kasları, vücudumuzda en büyük kütleyi oluşturan kastır (yaklaşık % 40). İskelet kasları genellikle isteğimiz dahilinde çalışan kaslar oldukları için istemli kaslar olarak da adlandırılmaktadır. Ancak; nefes alma, yutkunma, göz kırpmada rol oynayan kaslar, perine kasları ve orta kulakta yer alan iskelet kasları isteğimiz dışında da çalışır.

16 KAS ÇEŞİTLERİ m. Quadratus lumborum Topaç tipi m.Biceps brachii

17 KAS ÇEŞİTLERİ Triangular tipi m.Trapezius Kalem tipi

18 KAS ÇEŞİTLERİ


"İNSAN ANATOMİSİ – Beden Eğitimi Müfredatı-2" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları