Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

FOSSA CUBİTİ SINIRLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "FOSSA CUBİTİ SINIRLARI"— Sunum transkripti:

1 FOSSA CUBİTİ SINIRLARI
LAT: M.brachioradialis MED: M.pronator Teres TABAN: Humerus epycondyllerini birleştiren hayali çizgi DÖŞEMESİ: M.brachialis ve M.spinatorius

2 FOSSA CUBİTİDE BULUNAN OLUŞUMLAR
N.medianus – A.Brachialis & a.ulnaris-a.radialis M.Biceps Brachii tendonu N.radialis ve Ramus Profunus’u

3 YÜZEYEL VENLER ve DERİ İNNERVASYONU
V.Cephalica V.Basilica V.Mediana Cubiti N.Cutaneus Antebrachii Med (Pl Brach) N.Cutaneus “ Lat (N.musculocutaneus’un)

4 FASCİA ANTEBRACHİİ Proximalde:Olecranon üstü & Ulna margo post.
Distalde: iç yanda; Os psiforme, hamulus ossis hamati Dış Yanda; Tuberc. Ossis scaphoidei & Os trapezium’a tutunur

5 ÖN KOL ÖN BÖLGE KASLARI M.PRONATOR TERES M.FLEXOR CARPİ RADİALİS
M.PALMARİS LONGUS .M. FLEXOR CARPİ ULNARİS ORTA TABAKA M. FLEXOR DİGİTORUM SUPERFİCİALİS DERİN GRUP M. FLEXOR DİGİTORUM PROFUNDUS M. FLEXOR POLLİCİS LONGUS M.PRONATOR QUADRATUS

6 O: Caput humerale; Epic. Med.
M.PRONATOR TERES O: Caput humerale; Epic. Med. Caput ulnare; Proc.coronoideus’un mediali İ: Radius’ta tuberositas pronatoria F: Ön kola, ele pronasyon, caput humerale ön kola az miktarda flexion yaptırır.

7 M.FLEXOR CARPİ RADİALİS
O: Epicond. Med. İ: II.metacarpal kemiğin basisinin palmar yüzü. F: Ele flexion abduction.

8 M.PALMARİS LONGUS İ: Aponeurosis palmarisİn orta kısmı ve retinaculum flexorum F: Aponeurosis palmarisi gererve ele flexion yaptırır.

9 M.FLEXOR CARPİ ULNARİS O: Caput humerale; Epicondylus medialis
Caput ulnare; olecrenon medialive ulna 2/3 arka kenarı İ: Os psiforme, hamatum ve V.metacarpal kemiğin basisi. F: Ele flexion ayrıca m.extansor carpi ulnaris ile beraber adduction S: N.ulnaris

10 M.FLEX DİGİT SUPERFİCİALİS
O: Caput humeroulnare; Epic. Med.ve lig. collaterale ulnare’nin ön kısmı Caput radiale; radius ön kenarı İ: 2-5 parmakların phalanx medialarının her iki yanı ( tendonlar “Y” şeklinde) F: 2-5. parmakların phalanx medialarına flexion ve ele flexion

11 M.FLEX DİGİT PROFUNDUS O:Ulnanın 3/4 üst, ön ve medial yüzü, proc.coronoideus’un medial yüzü ve membrana interossea. İ: 2-5 parmakların phalanx distalis basisleri. F: 2-5.parmakların phalanx distalislerine ve dolayısı ile ele flexion. S: Medial kısmı n.ulnaris, lateral kısmını n.medianus.

12 M.FLEXOR POLLİCİS LONGUS
O: Radius’un 2/3 üst-ön yüzü ve membrana interossea İ: Baş parmağın phalanx distalisi’nin tabanı F: Baş parmağa flexion ve elin flexionuna yardım. Sinir: N.medianus

13 M.PRONATOR QUADRATUS O: Ulnanın ¼ alt-ön distal ön yüzü
İ: Radius’un ¼ alt-ön distal ön yüzü F: Ön koldaki pronasyon hareketini başlatır. Daha hızlı ve kuvvetli pronasyon gerektiğinde m.pronator teres devreye girer. Sinir: N.medianus

14 N.medianus Felcinde N.medianus paralizisinde el bileği flexionu zorlaşır ve 3. parmağın distal phalanxları bükülemez. Baş parmak flexionu zayıflar. Tipik belirti olarak ebe eli (maymun eli, kemancı eli) görüntüsü ortaya çıkar. Canalis carpi’nin herhangi patolojik durumda daralması halinde sinire olan bası sonucu carpal tunel sendromu oluşur. N.medianus sempatik lif açısından zengindir; ön kol, el ve parmakların palmar yüzünde şiddetli yanma ağrısı ile karakterize olan kozalji görülür

15 N.Ulnaris Felci Elin adductionu ve flexionu zorlaşır. Pençe eli adı verilen durum ortaya çıkar; 4. ve 5. parmakların proximal phalanxları aşırı extansionda iken, medial ve distal phalanxları flexionda durur. M.adductor pollicis çalışamayacağından baş parmak işaret parmağına yanaşamaz. Dolayısı ile hasta bir cismi yakalama ve tutmakta zorlanır. Tüm parmaklar biraraya getirilerek koni yapılmasında zorlanılır. Hipotenar kasların ve mm.interosseinin atrofisi sonucu ızgara eli meydana gelir. Küçük parmak tamamında ve 4. parmağın iç yan yüzünde duyu kaybı ortaya çıkar.


"FOSSA CUBİTİ SINIRLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları