Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Systema Musculare.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Systema Musculare."— Sunum transkripti:

1 Systema Musculare

2

3 KAS: Üzerine yapıştığı kemik yapıların hareketini sağlayan,
Kasılabilme özelliğine sahip, Hareketin aktif organlarıdır. Hareketin aktif elemanları- KASLAR (Hareketin pasif elemanları- Kemikler ve eklemler) 18 17 18

4 KAS TİPLERİ: Çizgili kaslar (İskelet k) Düz kaslar
Kalb kası (Miyokard) 19 19 18

5 Düz kas İskelet kası Kalp kası Çizgili ve tek çekirdeklidir
Kas lifi Nukleus Nukleus Nukleus İnter kalate diskler Düz kas İskelet kası Kalp kası Çizgili ve tek çekirdeklidir Kalpte yer alır İstemsiz ve ritmik kasılır İğ şekilli ve tek çekirdeklidir. İç organlarda yer alır İstemsiz kasılır Çizgili ve çok çekirdeklidir. İskeleti örter İstemli kasılır.

6 İskelelet kasları vücudun %40 ını oluştururlar.
Origo: Bir kasın başlangıç yeri demektir. Insertio: Bir kasın sonlanma yeridir. Venter: Kasın şişkin olan orta kısmıdır. Hipertrofi: Kasın büyümesi. Atrofi: Kasın küçülmesi.

7 Kasların yapısal özellikleri
Vücutta, iskeleti yapan kemiklere yapışık olan kaslara iskelet kasları denir. %40 civarındadır. Bu kaslar, enine çizgilik gösteren kas hücreleri ve demetleri ile bunların arasını dolduran az miktardaki bağdokudan yapılmıştırlar. İskelet kasları istemli çalışırlar; eklemlere etki ederler; vücudun hareketini ve duruşunu sağlarlar.

8 Düz kaslar organ duvarlarında bulunur. Bunlar ise istemsiz çalışırlar
Düz kaslar organ duvarlarında bulunur. Bunlar ise istemsiz çalışırlar. Bulundukları organın çalışmasından sorumludurlar. Kalp kası, kalpte bulunur. Çizgili kas olarak iskelet kasına benzese de, istemsiz çalışması yönünde düz kaslara benzer. Kalbin fonksiyonunu sağlarlar.

9 Bir kasın çalışması o kası yapan kas hücrelerinin ayrı ayrı kasılmalarıyla gerçekleşir. Bütün kas telleri aynı anda kasılınca kas kasılmış olur. Her kas hücresinde sinir teli sonlanmaları olur. Sonlanma yerlerin motor-plak denir. Uyarılar buralardan kas teline geçirilir.

10

11 Tendon İskelet kaslarının sonlanma uçlarında beyaz, bağ dokudan ve bağdoku kollagen tellerinden yapılmış dayanıklı yapılar bulunur. Bunlara tendon ya da kas kirişi denir. Kirişler iskelet kaslarının kemiklere tutunmalarını sağlar. Uzunlukları değişmez.

12 Bursa Kasların kemik çıkıntılarına denk gelen yerlerinde bursa (kese) denilen (bursa synovia) kaygan yastıklar bulunur. Bunların içleri sıvı ile doludur. Bunlar tendon altlarında ya da deri altında bulunurlar. Sürtünmelerden doğacak incinmeleri önler. Basıncı azaltma görevini üstlenir.

13 Tonus Kaslar dinlenme durumunda iken belli bir gerilim içinde olurlar. Bu gerilime kas tonusu denir. Vücudun normal duruşu bütün kaslar tonusta iken sağlanır.

14 Origo ve Insertio Her kasta iki uç, bir karın (venter) bölümü vardır. Kas iki uçla kemiklere bağlanır. Uçlardan biri origo, diğeri ise insertio adını alır. Origo, her kasta kafaya yakın olan uç kısımdır. Insertio kasın alt ucunda kemiğe yapışan kısmıdır. Kasın kasılması sırasında bu uçlardan birisi az hareketli veya sabit olur. Genelde origo sabit, insertio hareketli olur.

15 Vagina Tendinis Fazla sürtünmeyle karşılaşan tendonlarda tendonu koruyan kılıfa vagina tendinis denir. Sıkı bağdokudan yapılan bu kılıf tendonun etrafını sarar.

16 Ligament Eklemi yerinde tutan sert bağlara ligament denir. 27 26 27

17 İskelet kasları bulundukları yere ve işlevlerine göre farklı şekillerde olurlar. Uçlarında tendon bulunur. İskelet kasları damardan zengindirler. Kırmızı görünmelerinin bir nedeni de budur. İnsan vücudunda 656 iskelet kası vardır. Bunların 2 tek, 327 çift kastır. Kaslar erkeklerde %42 ve kadınlarda %40 tır.

18 656 kasın 26 sı başta 32 si boyun 598 si gövde, alt yan ve üst yan bölgelerinde bulunur. Diaphragma ve larinkste bulunan m. Arytenoideus tek kaslardır.

19

20

21 Vücudumuzda bulunan kaslar
Baş kasları Boyun kasları Gövde kasları Üst exremite kasları Alt exremite kasları

22 Mimik kasları m.occipitofrontalis m.buccinatör m.nasalis
m. Orbicularis oculi m.buccinatör m.nasalis m.orbicularis oris

23 Çiğneme kasları m. temporalis m. massater

24 Sırt kasları m. trapezius m. Latissumus dorsi

25 m.rhomboideus minör m. Rhomboideus majör

26 Göğüs kasları m. Pectoralis major

27 M.Pectoralis minör

28 diafragma Foramen vena cava Hiatus ozafagus Hiatus aorticus

29 DİAFRAGMA Pars sternalis Centrium tendinea Pars costalis Pars lumbalis

30 Karın kasları m.rectus abdominis

31 M.Obliguus abdominis externus M.Obliguus abdominis internus

32 Karın arka duvarındaki kaslar
m. Guadratus lumborum M. iliacus

33 Pelvis döşemesini yapan kaslar
m.levator ani Hyatus ürogenitale m.cocygeus

34 Üst exremite kasları Üst extremiteyi colummna vertebralis’e bağlayan kaslar Üst extremiteyi göğsün ön ve yan duvarına bağlayan kaslar Omuz kasları Kol kasları Ön kol kasları El kasları

35 Omuz kasları m.subscapularis m.teres major

36 Kol kasları Arka kompartmandaki kaslar m.deltoideus m.triceps brachi

37 Ön kompartmandaki kaslar
m.coracobrachialis m.biceps brachi

38 (fleksör grubu kaslar)
Ön kol kasları (fleksör grubu kaslar) m. Flexsor carpi radialis m. Palmaris longus m.Flexsor carpi ulnaris m. Fleksör digitorum superficialis

39 M.brachioradialis M.extansor carpi radialis longus
Ön kol arka grup kaslar (Extansor kaslar) M.brachioradialis M.extansor carpi radialis longus

40 Thenar kaslar Hypothenar kaslar Oppaneurosis palmaris EL KASLARI
Orta grup kaslar Oppaneurosis palmaris

41 EL SIRTINDA KAS BULUNMAZ
Connexus intertendinea

42 Alt extremite kasları Kalça kasları (pelvis kasları) Uyluk kasları
Bacak kasları Ayak kasları

43 Kalçanın ön tarafındaki kaslar
m.psoas major m.iliacus

44 Tractus iliotibialis m. Tensor fascia lata m.gluteus maximus
Kalçanın arka tarafındaki kaslar m. Tensor fascia lata m.gluteus maximus Tractus iliotibialis

45 m. Gluteus maximus İ.M enjeksiyonda dikkat edilecek sinir
n. İschiadicus (siyatik sinir)

46

47 M. Gluteus medius

48 m.sartorius m.vastus lateralis m.vastus medialis
Uyluğun ön yüzündeki kaslar VAN. FEMORALİS m.sartorius m.rectus femoris m.vastus lateralis m.vastus medialis

49 m.biceps femoris m.semimembranosus Uyluğun arka yüzündeki kaslar
m.semitendinosus m.biceps femoris m.semimembranosus

50 Bacağın ön yüzündeki yüzeysel kaslar
m.fibularis longus m.tibialis anterior m.fibularis brevis m.extensor hallucis longus m.extensor digitorium longus

51 Bacağın dış tarafındaki kaslar
m.fibularis longus m.fibularis brevis

52 Tendo calcaneus (Aşil tendonu)
Bacağın arka tarafındaki yüzeyel kaslar m.gastrocnemius Tendo calcaneus (Aşil tendonu)

53 m.soleus

54 Apponeurosis plantaris
Ayak tabanında bulunan kaslar Apponeurosis plantaris

55 Ayak tabanında bulunan birinci grup kaslar
m.abductor digitiminimi m.abductor hallucis m. Flexsor digitorium brevis

56 İkinci tabakada bulunan kaslar
m.lumbricales m.guadratus plantae

57 Üçüncü tabakada bulunan kaslar
m.flexor hallucis brevis m.adductor hallucis m.flexor digitiminimi brevis

58 m.interossei dorsalis m.interossei plantaris
Dördüncü tabakada bulunan kaslar m.interossei dorsalis m.interossei plantaris


"Systema Musculare." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları