Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Farabi@kirklareli.edu.tr (0288) 212 96 70-178.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Farabi@kirklareli.edu.tr (0288) 212 96 70-178."— Sunum transkripti:

1 (0288)

2 Kırklareli Üniversitesi GİDEN ÖĞRENCİ
Farabi Değişim Programı Bilgilendirme Toplantısı Kırklareli Üniversitesi GİDEN ÖĞRENCİ

3 TOPLANTI DUYURUSU Değişim Gelişim Kalite

4

5 Mayıs 2013 Yılı itibariyle 42 Üniversite ile Protokol Kabul Alan:
Gelen öğrenci 8 Giden Öğrenci 115 Feragat 10

6 Genel Olarak Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Evrakları
1 Genel Olarak Farabi Değişim Programı 2 Burs Olanakları 3 Giden Öğrenci Evrakları

7 1 Genel Olarak Farabi Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim programıdır.

8 SÜRECE DAHİL OLANLAR KURUM KOOR. OFİS ÇALIŞAN KOOR. YRD. BİRİM KOOR.
YÖK FARABİ KOOR. KOOR. YRD. BİRİM KOOR. DERS HOCASI BÖLÜM BAŞKANI ÖĞR. İŞL. VE ÖĞRENCİ

9 Devlet Üniversitesine, Vakıf Üniversitelerine Değişim Yapılabilir.
Öğrenci ve öğretim üyeleri bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumları dışında başka bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır. Devlet Üniversitesine, Vakıf Üniversitelerine Değişim Yapılabilir.

10 Kimler Katılabilir? Üniversite ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri’nin
Ön lisans, (2. sınıflar) Lisans, (2,3,4 sınıflar) Yüksek Lisans Doktora öğrencileri ( Hazırlık, Bilimsel Hazırlık ve İlk Yarıyıl Eğitimlerini Tamamlayanlar Öğretim Üyeleri katılabilir

11 Değişim Süresi bir (Güz) veya iki yarıyıl (Güz+Bahar)
Öğrenciler Her Bir Eğitim Öğretim Kademesinde Değişime katılabilirler ancak sadece 1 kez Burslu Farabi Öğrencisi olabilirler.

12 Başvuru Şartları en az 2.0 - 4.00 veya 70/100 olmalıdır.
Ön Lisans, Lisans öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az veya 70/100 olmalıdır. Yüksek Lisans , Doktora öğrencilerinin Genel Akademik Not Ortalaması en az veya 75/100 olmalıdır.

13 Başvuruların Değerlendirilmesi
Eğitim Dili Türkçe olan Yükseköğretimler için Transkript Not Ortalaması dikkate alınır. Eğitim Dili Yabancı Dilde olan Yükseköğretimler için %50 Yabancı Dil+%50 Transkript Not Ortalaması dikkate alınır. ÖSYM tarafından yapılan merkezi bir yabancı dil sınavı ya da üniversiteler arasında imzalanan protokolde belirlenen bir yabancı dil sınavı sonuç belgesi isterler.

14 Başvuru İçin Gerekli Belgeler
a) Aday Öğrenci başvuru belgesi, b) Not çizelgesi, c) Yabancı dil düzeyini gösteren belge ( Öğrenci Yabancı Dilde Eğitim Yapılacaksa Yabancı Dil Belgesi istiyoruz) d)Sgk Dökümü

15 Başvuruların Değerlendirilmesi
Farabi Kurum Koordinatörlüğü çalışanları tarafından Komisyon oluşturulur. Başvuru evrakları incelenir. Puan sıralaması yapılarak öğrencilerin ölü tercih yapması engellenir.

16 Önemli Öncelikle Öğrencilerimizin ilk tercihine yerleşmesi için çalışma yapılır. ancak çok sayıda öğrenci aynı kuruma başvuru yapmış ise kontenjanlar dikkate alınır Kontenjan dolu ise öğrenci 2. tercihi olan Üniversiteye yerleştirilir. Ve gerekli evraklar Gidilen Üniversiteye gönderilir.

17 Tercih Edilen Üniversite; Tüm Gelen Aday Öğrenci Başvuru listelerini birleştirip Kontenjan durumlarına göre değerlendirip seçim yapar. Kriterler nedir?( Not ortalaması, sınıfı veya çeşitlilik olarak farklı üniversite kriteri olabilir)

18 2 Burs Olanakları

19 Burs Ödemeleri Her ay aylık ödemenin %70 i öğrenci hesabına yatırılır
Burs Ödemeleri Her ay aylık ödemenin %70 i öğrenci hesabına yatırılır. Örnek hesaplama 280 TL*1.5=420 TL Aylık ödeme *0,70=294 TL %30’luk eğitimini tamamlayıp dönünce Başarı durumuna göre ödenir.

20 Öğrencilerimiz Güz yarıyılı için 4 ay, Bahar yarıyılı için 4 ay olmak üzere toplam 8 ay burs alır. (SGK olan öğrencilere burs verilmez.) Öğrenci Çalışıyor ise Farabi Değişim Programına gitmeden önce Ağustos ayı içinde iş çıkışı yapılması önerilir.

21 Yükümlülük Sözleşmesi Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.

22 Diğer burslar ve krediler Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

23 Bursun kesilmesi Farabi Değişim Programı öğrencisi, gittiği yükseköğretim kurumunda tüm derslerden devamsızlıktan kalması halinde aldığı bursları gönderen kendi yükseköğretim kurumuna iade eder.

24 Öğrenim giderleri: Öğrenciler Farabi Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıtlarını yaptırarak öğrenci katkı paylarını ödemeye devam ederler. Değişime katılan öğrenciler kayıtlarını donduramazlar. Öğrenci, değişim programı çerçevesinde gideceği yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödemez..

25 %30’luk bölümü öğrenci eğitimini tamamlayıp dönünce Başarı durumuna göre 45 gün içinde ödenir.

26 Giden Öğrenci Evrakları
3 Giden Öğrenci Evrakları

27 Giden Öğrenci Belgeleri
10 Mayıs 2013 tarihine kadar tüm öğrencilerimizin, 1)Öğrenci Başvuru Formu (2 adet) 2)Öğrenim Protokolü (Her bir dönem için 3 adet) 3)Öğrenci Yükümlülük Sözleşmesi (2 adet) 4)Öğrenci Bilgi Formu (3 adet) Hazırlaması ve Birim Koordinatörlerine teslim etmesi gerekmektedir.

28 Elde Doldurulan Evraklar Kabul Edilmeyecektir!
Karşı üniversiteye başvuru sürecinde hazırlanması gereken Öğrenim Protokolü aşağıdaki hususlar dikkate alınarak bilgisayarda ve 3 orijinal kopya olarak hazırlanmalıdır.

29 Karşı Kurumdan Alınacak Derslere Ulaşınız.
Karşı (gidilecek) üniversitenin web sayfasında söz konusu akademik yıl için hazırlanan ders programından bölümünüzle ilgili dersler seçilir. Eğer web sayfasında derslerle ilgili herhangi bir bilgi yoksa durum karşı üniversite koordinatörüne bildirilerek o üniversitede açılacak derslerin listesi ve ECTS veya yerel kredileri Bölüm Koordinatörü tarafından istenir.

30 Tüm Matbu belgeler Web sitemizde mevcuttur.
Dersler seçildikten sonra Farabi Kurum Koordinatörlüğü web sayfasındaki Matbu belgeler linkinde bulunan Öğrenim Protokolü kullanılarak ders programı hazırlanır. Karşı kurumdan alınacak dersler öğrencinin alması gereken kredi kadardır. Eğer gidilecek üniversiteden seçilen dersler öğrencinin zorunlu derslerine karşılık gelmiyorsa mesleki seçmeli ya da seçmeli derslerle karşı kurumdan alınan krediye denk gelecek şekilde eşleştirme yapılmalıdır.

31

32 Öğrenci kendisi için ayrılan yere imzasını attıktan sonra bölüm koordinatörüne belgesini imzalatır ve 3 orijinal kopyayı karşı kuruma göndermek için Yönetim Kurulu kararı ile beraber Farabi Ofisi’ne teslim eder. Farabi Kurum Koordinatörlüğü Öğrenim Protokolü’nün doğru olarak hazırlandığından emin olduktan sonra gerekli imza ve mühür işlerini yaparak evrakı karşı kuruma gönderir. (Eğer protokolü hazırlarken karşı kurumun Farabi bölüm koordinatörüyle iletişime geçecek olursanız hataların önüne geçmiş olursunuz.)

33 Gidilen kurumda da bölüm ve Farabi koordinatörü tarafından öğrenim protokolü imzalanır ve geri gönderilir. Hazırlanan 3 orijinal Öğrenim Protokolü 4 imzalı hale geldikten sonra, 1 orijinal kopya öğrencide, 1 orijinal kopya gideceği Üniversitede ve son orijinal kopya ise Kırklareli Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğünde kalacaktır.

34 Değişiklik Sayfası (Ekle/ Sil Belgesi):
Öğrenci karşı kuruma gittikten sonra ders programında herhangi bir değişiklik olmuşsa Farabi Değişim Programı web sayfasındaki Matbu Belgeler linkinde bulunan Öğrenim Protokolü’nün ikinci sayfası olan ekle/sil sayfasını kullanarak değişikliğini yapar.

35 Öğrenim Protokolü Nasıl Hazırlanır?

36 Yanlış Protokol Örneği

37 Düzeltilmiş Protokol

38 Önemli Bilgiler Alt veya üst yarıyıllardan ders seçilebilir. Gönderen kurum izin verirse fazla kredi seçilebilir. (Gönderen Yükseköğretim Kurumu tarafından kendi yönetmeligi uyarınca üstten ders alma koşulları gibi nedenlerle kredi sınırlaması getiremez. Sayılacak dersler her iki kurumun ya ulusal yada AKTS kredi sistemine göre açıkça belirlenmiş olmalıdır.

39 Derslerin eşleştirilmesinde içerik ve kredi açısından tam bir uyum olmayacağı dikkate alınmalıdır. Bu durumda programın zorunluluk derslerine öncelik verildikten sonra alın açısından uyumluluk veya bölüm dışı seçeneğine karşılık gelme durumu da yeterli görülebilir. Örneğin Kimya Bölümü için Analitik Kimya alanındaki bir dersin yerine temel bir ders olmamak koşulu ile başka bir ders de kabul edilebilir. Yetkilinin onaylaması halinde Kuantum Kimyası yerine Korozyon Kimyası seçilebilir. Alan dışı bir ders de alan dışı seçmeli ders karşılığı alınabilir.

40 Alınacak derslerin kredileri, sayılacak derslerin kredilerine eşit olması gerekmez. Ancak toplam krediler eşit veya daha fazla olmalıdır. Ayrıca kredi hesaplamasında farklılıklar olması durumlarında öğrencinin mağduriyetine neden olmayacak şekilde denkleştirme yapılmalıdır.

41 Yönetmelik Hükümlerince işlem basamakları:
Alttan alınan dersler öncelikli olmalıdır. Sayılacak derslerin karşılığı bulunmuyorsa bu dersler Öğrenim Protokolünden silinir. Bu durumda öğrencinin kendi kurumundan mezun olabilmesi için alması zorunlu derslerin tamamı dikkate alınır. Bu dersler öğrencinin daha önce aldığı dersler olamaz. Kredi tamamlanmıyorsa seçmeli derslerle desteklenmelidir.

42 Yönetmelik Hükümlerince işlem basamakları:
Öğrenim protokolü dönemlik hazırlanmalıdır. Eğer bahar döneminde öğrenci feragat etmek isterse sorunlar yaşanabilir. Zorunlu haller: Yıllık program uygulayan birimler Güz ve Bahar döneminde derslerin örtüşmesi Bir dersin iki döneme yayılmış olması Güz de kredi eksikliği ve baharda kredi fazlalılıgı

43 Yukarıda belirtildiği şekliyle hazırlanan Öğrenim Protokolünü İmzalayan öğrenci:
Ders kaydını ve ekle/sil uygulamasını kabul eden Yükseköğretim kurumunun akademik takvimine göre yapacağını Ders geçme notunun kabul eden yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik hükümlerine göre belirleneceğini Başarısız olduğu dersleri döndüğünde almak zorunda olduğunu Disiplin suçları durumunda, kabul eden Yükseköğretim kurumunun ilgili yönetmelik hükümlerinin uygulanacağını Tüm derslerden devamsızlıktan kalması halinde bursları iade etmeyi kabul eder.

44 Öğrenim Protokolündeki Yapılacak Değişiklikler
Yanlış Hazırlanması Üniversitenin sitesindeki kredi bilgilerinin eksikliği veya güncel olmaması Açılacak seçmeli derslerdeki değişiklikler Sonradan yapılan program değişiklikleri Bologna süreci kapsamında ki değişiklikler

45 Silinen derslerin yerine Eklenecek Dersler yazılır.
Bu durumlarda; Öğrenim Protokolünün «Ders Programında Yapılacak Değişiklikler» bölümündeki kabul eden ve gönderen Yükseköğretim kurumu sütunlarına; Daha önce hazırlanmış ve onaylanmış olan Öğrenim Protokolü’nden Silinecek Dersler Silinen derslerin yerine Eklenecek Dersler yazılır.

46 Öğrenim Protokolü, zorunlu nedenlerle, en geç akademik dönemin başlamasından itibaren 30 gün içerisinde değiştirilebilir.

47 Başarı Durumunun Hesaplanması
Kabul eden üniversitenin yönetmelik hükümleri uygulanır. Kabul eden ve gönderen kurumda 100’lük sistem uygulanıyorsa not aynen işlenir. Ancak ; Kabul eden yükseköğretim kurumunda alınan «geçer» notun, gönderen yükseköğretim kurumunda «kalır» olması halinde öğrencinin «geçer notu, gönderen yükseköğretim Kurumunda da «geçer» nota intibak ettirilmelidir. 2 sayılacak ders ile 1 alınacak ders eşleştirilmişse alınacak dersin başarı notu sayılacak derslere aynen işlenir.

48 3. Farabi kapsamında başka üniversiteden alınan dersler diploma ekinde ve not çizelgesinde ayrıca gösterilir. 4.Farklı başarı değerlendirme sistemlerinin (100’lük, 4’lük ve Harf Sistemi) kabulünde, gönderen kurum tarafından dönüşüm yapılırken kabul eden tarafın hakları esas alınmak suretiyle YÖK çizelgeleri veya kendi yönerge ve yönetmeliklerinde belirtilen dönüşüm tabloları kullanılır. 5. Harf sistemi uygulanıyorsa mutlak başarı notu değil, kabul eden kurumca verilen notun harf karşılığı esas alınır.

49 KYK Yurtlarında Kalan Öğrenciler:
Kredi Yurtlar Kurumunda Kalan Öğrencilerimiz gideceği Üniversitenin olduğu yerdeki KYK Yurtlarına nakil aldırabilirler.

50 Dinlediğiniz için teşekkür ederiz Kırklareli Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü


"Farabi@kirklareli.edu.tr (0288) 212 96 70-178." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları