Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLGİLENDİRME TOPLANTISI"— Sunum transkripti:

1 BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
Doç. Dr. Hamit ACEMOĞLU A.Ü. Tıp Fakültesi Farabi Koordinatörü

2 https://farabi.yok.gov.tr/?page=yazi&c=0&i=64

3 https://farabi.yok.gov.tr/?page=yazi&c=0&i=64

4 Farabi (871-950) Türkistan’ın Farab şehrinde doğmuştur.
Buhara, Bağdat, Şam, Kahire, Harran ve Halep gibi zamanın önemli ilim merkezlerini dolaşmıştır. Felsefe, matematik, mantık, siyaset bilimi ve musiki alanında eserler yazmıştır. İslam dünyasında felsefe alanında Muallim-i Evvel (İlk Öğretmen) denen Aristo ile kıyaslanacak kadar büyük bir şöhrete sahiptir ve Muallim-i Sani (İkinci Öğretmen) olarak anılır.

5 Farabi Değişim Programı Nedir?
Kısaca "Farabi Değişim Programı" olarak adlandırılan Yükseköğretim Kurumları Arasında Öğrenci ve Öğretim Üyesi Değişim Programı, üniversite ve yüksek teknoloji enstitüleri bünyesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim-öğretim yapan yükseköğretim kurumları arasında öğrenci ve öğretim üyesi değişim programıdır.

6 Farabi Değişim Programı Nedir?
Farabi Değişim Programı, öğrenci veya öğretim üyelerinin bir veya iki yarıyıl süresince kendi kurumlarının dışında bir yükseköğretim kurumunda eğitim ve öğretim faaliyetlerine devam etmelerini amaçlamaktadır.

7 Farabi Değişim Programının uygulanmasına ilişkin ilkeler, Yönetmelik ve Esas ve Usuller tarafından ayrıntılarıyla belirlenmiştir.

8 Öğrenci Değişimi Öğrencilerin tümüne açık
En az bir, en çok iki dönem öğrenim hakkı Öğrencilere burs imkanı (1,5 Katı-3 Katına kadar çıkarılabilir.) Kendi kurumunda alması gereken kadar kredi alma zorunluluğu Detaylar Yönetmelik ve Mali Esas ve Usuller’de yer almaktadır.

9 BAŞVURU ŞARTLARI - Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının en az 2.0/4; - Yüksek lisans, doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 2.5/4 olması; Ön lisans ve lisans programlarının birinci sınıfını başarı ile tamamlamış olması Yüksek lisans ve doktora programlarının ilk yarıyılını başarı ile tamamlamış olması

10 Öğrenci değişimi Ödemler öğrenci hesaplarına aylık olarak ve
%70 oranında hesaplanarak Koordinasyon Ofisince yapılır. Aya tamamlanmayan süreler için gün hesabı esastır. Kalan %30’luk ödemede Katılım Belgesindeki süre ile öğrencinin başarı durumu dikkate alınır. YÖK Yürütme Kurulu tarafından yıllık olarak, yükseköğretim kurumlarına yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenek belirlenmesi Ödenekler belirlenirken değişimin etkin ve verimli kullanılması için öncelikler belirlenmesi ya da protokollerde yol gösterici nitelikte yönlendirmeler yapılması Ödeneklerin kurumların bankalarda açacakları özel hesaplarda tutulması ve harcanması Ödeneğin kalemleri: öğrenci değişimi, öğretim üyesi hareketliliği ve değişimin organizasyonu Yükseköğretim kurumları, Farabi Değişim Programı kapsamında gerçekleştirilecek programlara ilişkin olarak ortak seminerler, ortak derece ve ortak diploma programları gibi değişimi kolaylaştıracak çalışmalar, ortak ders programlarının geliştirilmesi ve uyumlaştırılması, Farabi Değişim Programı kapsamında yer alan faaliyetlerin fiziki ve beşeri altyapısının geliştirilmesi ile Farabi Değişim Programı Kurum Koordinasyon Ofislerinin faaliyetlerinin yürütülmesi gibi değişim organizasyon giderleri için gerekli mal ve hizmet alımlarını özel hesaptan karşılayabilir. Farabi Değişim Programı

11 66 ANLAŞMALI ÜNİVERSİTE

12 Ödemeler Gider gerçekleştirme işlemleri, Farabi Kurum Koordinasyon Ofisi tarafından yerine getirilir. Üst yönetici tarafından Farabi Ofisinde görevli personel arasından bir gerçekleştirme görevlisi belirlenir. Gerçekleştirme görevlisinin imzasını müteakip tahakkuk eden giderler, harcama yetkilisi olarak Farabi Kurum Koordinatörünün muhasebe birimine, Muhasebe yetkilisinin de bankaya vereceği talimat üzerine ilgililer adına özel hesaptan ödenir. YÖK Yürütme Kurulu tarafından yıllık olarak, yükseköğretim kurumlarına yönetmelikte belirtilen esaslara göre ödenek belirlenmesi Ödenekler belirlenirken değişimin etkin ve verimli kullanılması için öncelikler belirlenmesi ya da protokollerde yol gösterici nitelikte yönlendirmeler yapılması Ödeneklerin kurumların bankalarda açacakları özel hesaplarda tutulması ve harcanması Ödeneğin kalemleri: öğrenci değişimi, öğretim üyesi hareketliliği ve değişimin organizasyonu Farabi Değişim Programı

13 “Her insanın başkalarına yol gösterme gücü olmadığı gibi, başkalarını bu şeyleri yapmaya sevk etme (liderlik) gücü de yoktur.” Farabî


"BİLGİLENDİRME TOPLANTISI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları