Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı
03 Mayıs 2013 Farabi Değişim Programı Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı Selma GENÇEL Farabi Kurum Koordinatörü

2 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Aday Öğrenci Değişimi başvuru evrakları
I. Adım Aday Öğrenci Değişimi başvuru evrakları Aday Öğrenci başvuru belgesi, Not çizelgesi, Yabancı dil düzeyini gösteren belge

3 Aday Öğrenci İşlemleri
(Aday Öğrenci Başvuru Formları Kurumda dosyalanıp göndermiyoruz) Aday Öğrenci Başvuru Dosyası oluşturalım Öğrenci Listeleri E-posta

4 Farabi Kurum Koordinatörlüğü
YÖK’ün belirlediği takvim sürecinde Kabul ve Red edilen öğrenci Sonuçlarını web sayfalarında ilan ediyor. öncelikle e-posta akabinde üst yazı ile Süleyman Demirel Üniversitesine iletiyor.

5 Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü
Kabul edilen Öğrencilerin Başvuru evraklarının Özellikle Öğrenim Protokolünün hazırlanması hususunda Bilgilendirme Toplantısı düzenliyoruz. Başvuru Evraklarını Hazırlamalarını istiyoruz.

6 Asil Öğrenci Değişimi evrakları
Giden Öğrenci İşlemleri II. Adım Asil Öğrenci Değişimi evrakları Başvuru için istediğimiz evraklar Öğrenci Başvuru Formu ( 2 adet) Öğrenim Protokolü (4 adet Güz + 4 Bahar) Transkript (2 adet) Yabancı Dil düzeyini gösteren belge (Yabancı Dilde Eğitim yapılıyorsa)

7 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI Öğrenci Değişimi Esasları

8

9 Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler
Öğrenim protokolü nedir? Öğrencinin değişim dönemi başlamadan önce kendi kurumunda alacağı derslerin karşılığı gideceği kurumdaki derslerin eşleştirmesinin yapıldığı ders adları ve kredileri içeren belgedir. Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumları arasında imzalanır ve Öğrenim Protokolü olarak adlandırılır.

10 Öğrenci Değişimi Esasları
Öğrenciler Gittikleri Kurumda üst veya alt sınıflardan ders seçebilirler. Alttan Kalan Dersiniz var ise öncelikle o dersleri almakla yükümlüsünüz. Yönetmelik gereği üstten ders alamazsınız.

11 Değişim Programı Protokolünde derslerin kredileri ile derslerin hangi derslere denk sayılacağı önceden belirlenir. Öğrencilerin başarılı oldukları dersler, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarının ders çizelgelerinde (transkript) ve Diploma Ekinde yazılı olarak belirtilir.

12 Öğrencilerin, alacakları ders yükleri, kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumlarında aynı yarıyılda almaları gereken ders yükünden daha az olamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır. Öğrenci değişiminde ulusal kredilendirme sistemi yanında AKTS kredilendirme sistemi de esas alınabilir. Krediler AKTS ise AKTS/ Ulusal ise Ulusal Kredi olmalıdır.

13 Öğrenim Protokolü Öğrenci bu dersleri uygun bulduğunu ve takip edeceğini imza ile beyan eder.

14 Öğrenim Protokolü

15 Asil Öğrenci Değişimi işlemleri
4 Güz+4 Bahar Öğrenim Protokolü Öğrenci, Bölüm Farabi Koordinatörü, Bölüm Başkanı, Kurum Farabi Koordinatörü tarafından mutlaka ıslak imzalanması gerekiyor

16 Akademik Tanınırlık Tüm taraflarca Öğrenim Protokolü imzalanması suretiyle yazılı olarak teyit edilir. Yükseköğretim kurumları, tarafı olduğu protokolde belirtilen dersleri tanır ve derslerin tanınması konusunda gerekli tedbirleri alır. Öğrenim Protokünü 5 kişi onaylamalıdır.

17 Giden Öğrenci İşlemleri
10 Mayıs 2013 tarihine kadar Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslime dilecek evraklar Öğrenci Başvuru Formu ( 2 adet) Öğrenim Protokolü (4 adet Güz + 4 Bahar) Transkript (2 adet) Yabancı Dil düzeyini gösteren belge (Yabancı Dilde Eğitim yapılıyorsa)

18 Koordinatörlükte yapılan işlemler
Her Üniversite için dosya oluşturuyoruz T.C SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ Y.No:SDU Dosya NO: FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ (AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ) FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ (ANADOLU ÜNİVERSİTESİ) FARABİ GİDEN ÖĞRENCİ (GAZİ ÜNİVERSİTESİ) Klasör No: 1 Arşiv S.No:…../…… Arş. Dönemi:2011/2015 Klasör No: 2 Arşiv S.No:…../…… Arş. Dönemi:2011/2015 Klasör No: 3 Arşiv S.No:…../…… Arş. Dönemi:2011/2015

19 Koordinatörlükte yapılan işlemler Her öğrenci için dosya oluşturuluyor
YEŞİM ÇAKALLI SELMA GENÇEL MEMDUH SAMİ TANER

20 Giden Öğrenci İşlemleri
Öğrenci Başvuru Formu ( 1 adet Öğrenim Protokolü (1 adet Güz+1 Bahar) Transkript (1 adet) Öğrenci Dosyasında Dosyalıyoruz

21 10 Mayıs 2013 tarihinden sonra Gidilen Üniversiteye gönderiyoruz.
Öğrenci Başvuru evraklarını Öğrenci Başvuru Formu ( 1 adet) Öğrenim Protokolü (her dönem için 3 adet) Transkript (1 adet) 10 Mayıs 2013 tarihinden sonra Gidilen Üniversiteye gönderiyoruz.

22 Gidilen Kurumdaki İşlemler
Gidilen Üniversite Koordinatörlüğü Başvuru evraklarını Öğrenci Başvuru Formu ( 1 adet (EK-2) Öğrenim Protokolü (her dönem için 3 adet) Transkript (1 adet) Öğrencinin Eğitim Alacağı Bölüm Koordinatörlüğüne iletiyor (Öğrenim Protokolünün Onaylanması ve Kurul Kararı alınması için)

23 Gidilen Kurumdaki İşlemler
Bölüme Gönderilen Tüm Öğrenim Protokollerini Bölüm Koordinatörü imzalayıp Kurul Kararı ile birlikte Farabi Kurum Koordinatörlüğüne geri gönderiyor.

24 GELEN Öğrenci Dosyaları
Öğrenci Dosyasında Dosyalıyor Öğrenci Başvuru Formu (1 adet) Transkript (1 adet) Öğrenim Protokolü (her dönem için 2 adet) Not : 1 Güz – 1 Bahar Öğrenim Protokolü Öğrenci Gelince verilmek üzere dosyada tutuyoruz

25 Kabul Edilen Öğrenci İşlemleri
Gidilen Üniversite Öğrenim Protokolü (her dönem için 1 adet) Kabul Belgesi (1 adet) veya Öğrenci kabul Listesini Gönderen Kuruma üst yazı ile gönderiyor

26 ÖĞRENCİ KABUL BELGELERİ GELDİ
Öğrenci Kabul Belgesi Gidilecek yükseköğretim kurumu, Öğrenim Protokolünün imzalanmasından sonra, ilgili öğrencinin Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak kabul edildiğini gösteren onaylı ve imzalı bir Farabi Değişim Programı Öğrenci Kabul Belgesi hazırlar.

27 KABUL BELGELERİ GELEN ÖĞRENCİ
Öğrenci Sözleşmesi (1 adet) Bilgi Formu (1 adet) SGK Belgesi (1 adet) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (1 adet) Farabi Kurum Koordinatörlüğüne teslim eder.

28 Öğrenci Değişimi için gerekli belgeler
Yükümlülük Sözleşmesi Değişimi gerçekleştiren yükseköğretim kurumu ile öğrenci arasında imzalanan ve değişimin süresi, burs miktarı ve diğer ödemelere ilişkin bilgilerle öğrencinin yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda sorumlulukları gibi benzeri hususları ihtiva eden bir sözleşmedir.

29 Kabul Edilen Öğrenciye vermemiz gereken belgeler
Farabi Değişim Programı Öğrenci Beyannamesi: öğrencinin Farabi Değişim Programı süresince sahip olduğu hak ve yükümlülüklerinin yazılı olduğu bir belgedir. Bu belge, Farabi Değişim Programı öğrencisi olmaya hak kazanan tüm öğrencilere imza karşılığı teslim edilir.

30 Kredi Yurtlar Kurumunda kalan öğrencilerimiz
Yurt Nakil işlemleriniz için evrak verebiliyoruz. Bu durumda gidilen yerde Kredi Yurtlar kurumu var ise nakilleri yapılıyor.

31 %70 Aylık Burs ödemesi için gerekli evraklar
III. Aşama %70 Aylık Burs ödemesi için gerekli evraklar Öğrenci Kabul Belgesi Öğrenci Bilgi Formu Nüfus Cüzdanı Fotokopisi SGK belgesi Öğrenci ve Üniversite Arasındaki Sözleşme Banka Hesap Cüzdanı Fotokopisi / IBAN No olmalı Onaylanmış Öğrenim Anlaşması Bölüm-Fakülte /ABD-Enstitü Kurul Kararı

32 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Öğrenim giderleri: Öğrenim Harçlarını Kendi Kurumlarına yatırıp Kaydını yapıyorlar. Ders Seçmiyorlar… Gideceğiniz yükseköğretim kurumuna ayrıca öğrenci katkı payı ödenmez.

33

34 Gelen Öğrenci Oryantasyonu
Ziya Hocamız DUYGU RENGİN İPEK

35 Öğrenim Protokolü Değişti
Gidilen Üniversite Gönderen Üniversite

36 Değişen Öğrenim Protokolü işlemleri
Güz Dönemi Değişen Öğrenim Protokolü Gidilen Kurumda 4 adet hazırlanıyor. Öğrenci, Gidilen Kurum Bölüm Farabi Koordinatörü, Gidilen Kurum Farabi Kurum Koordinatörü tarafından mutlaka ıslak imzalanıyor. Süleyman Demirel Üniversitesine onaylanmak üzere Güz Dönemi 3 adet iletilmesi gerekiyor Bahar Dönemi için de gerekirse aynı işlem Bahar Dönemi de yapılıyor.

37 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Öğrenciye Ödenecek Burs Miktarı 5102 Sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine verilen bursun 1,5 katı Burs alırlar. Ön Lisans, Lisans, Y. Lisans, Doktora değişmez.

38 Burs Ödemeleri Her ayın 2. haftası aylık ödemenin %70 ini öğrenci hesabına yatırıyoruz. Örnek hesaplama 280 TL*1.5=420 TL aylık ödeme 420 *0,70=294 TL %30’luk bölümü öğrenci eğitimini tamamlayıp dönünce Başarı durumuna göre ödenir. Güz Dönemi, Bahar Dönemi Burs ücreti Değişiyor.

39 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Diğer burslar ve krediler Farabi Değişim Programına katılan öğrencilerin, öğrenim gördükleri süre içinde aldıkları diğer burslar ve krediler devam eder.

40 FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI
Ders tekrarı: Öğrenciler, Farabi Değişim Programı öğrencisi olarak gittikleri yükseköğretim kurumunda almaları gereken derslerden her ne sebeple olursa olsun başarısız olmaları durumunda, ilgili dersin tekrarını, öğrenci olarak kayıtlı oldukları yükseköğretim kurumunda yaparlar. Ders tekrarı, öğrencinin Öğrenim Protokolünde denkliği kabul edilen dersi tekrar etmesi suretiyle yapılır.

41 Farabi Değişim Programı Öğrenci Değişim sürecinin sonunda
en geç 15 gün içinde kendi yükseköğretim kurumuna aşağıdaki evrakları teslim etmelidir. Öğrenci, not çizelgesi, katılım belgesi öğrenci nihai raporunu, eksik veya hatalı evraklarının tamamlanması veya düzeltilmesi için 15 günden fazla olmamak üzere ek süre verir. Teslim etmemesi halinde, öğrencinin işlemleri geçersiz sayılır ve kendisine yapılan ödemelerin iadesi istenir.

42 FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevleri
Bilgilendirme, Protokollerin düzenlenmesi, İlan, Başvuruların kabulü ve değerlendirmesi, Teklif Çağrısı hazırlama, Bütçelendirme, Raporlama, Dosyalama, Değişime katılan kurumlar arası yazışmalar ve takibi İstatistiklerin tutulması, Mali hesapların tutulması ve ödemelerin yapılması

43 FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevleri
- Gelen Öğrenci - Başvuruların bölümlere iletilmesi, - Davet mektuplarının hazırlanması, - Öğrencinin kayıt işlemlerinin organize edilmesi, - Kayıt yaptıran öğrenciler için Üniversite Yönetim Kurulundan karar alınması, - Gelen öğrencilerin Üniversitemizde oryante edilmesi,

44 FARABİ KURUM KOORDİNATÖRLÜĞÜ Görevleri
Giden Öğrenci Başvuruların Değerlendirilmesi, iletilmesi, takip edilmesi Burslarının Ödenmesi Öğrencilerin aldıkları derslerin dönem ve yıl kaybı olmaması için gerekli düzenlemelerin yapılmasını Yüksek Öğretim Kurumu ve Süleyman Demirel Üniversite arasında Değişim için gerekli tüm Raporlama ve Bütçeleme işlemlerini yapmakla yükümlüdür.

45 Farabi Bölüm Koordinatörü
Programı Hakkında Bölümün Bilgilendirmesi, Bölüm Protokollerin kalitesinin arttırılması Öğrenci Değişimi için Öğrenim Protokollerinin düzenlenmesinde Akademik destek Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanmasını sağlanması Ders Değişimlerini takip edilmesi ve onaylanması Alınan derslerin sayılmasının sağlanması Öğrencinin Notlarının dönüşümünde karar alınmasının sağlanması

46 Bölüm Sekreterliği Öğrenci Başvuru dosyası oluşturulması ve başvuruların alınması Kabul edilen her öğrenci için dosya tutulması Öğrenim Protokollerinin Bölüm Kurulunda onaylanması durumunda ders değişikliklerinin kararda denkliklerinin gösterilmesi Farabi Bölüm Koordinatörü ile Alınan Dersler, Değişen dersler, Kararlar vs konularda koordineli çalışılmak

47 Fakülte Öğrenci İşleri
Gelen Öğrenciler için Öğrencilerin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Kurulunda onaylanan almakla yükümlü oldukları derslerin sisteme aktarılması Değişen derslerin takibi ve sistemde görülmesinin sağlanması Öğrenci sistemine yönetim kurulu kararlarının işlenmesi

48 Fakülte Öğrenci İşleri
Giden Öğrenciler için Öğrencilerin Bölüm Kurulunda ve Fakülte Kurulunda onaylanan almakla yükümlü oldukları derslerin ve denkliklerinin sisteme aktarılması Değişen derslerin takibi ve sistemde görülmesinin sağlanması Öğrenci sistemine yönetim kurulu kararlarının işlenmesi Öğrencilerin almış oldukları Ders Notlarının sisteme aktarılması

49 Fakülte Koordinatörleri
Program işleyişinde Bölüm Koordinatörleri ile Koordinasyonun sağlaması, bilgilendirilmesi ve Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile iletişimin sağlanması Tüm Bölümlere Başvuran Aday Öğrencilerin Başvuru Dosyalarının Fakülte Yönetim Kurulunda onaylanması ve Kurum Koordinatörlüğüne iletilmesinin sağlanması.

50 Fakülte Sekreterleri Program işleyişinde Bölüm, Fakülte ve Farabi Kurum Koordinatörlüğü ile iletişim içinde olması ve alına kararların uygulanmasının sağlanması Bölüm Sekreterleri ve Fakülte Öğrenci işleri personelinin programın işleyişi hakkında bilgilendirilmesi ve koordinasyonunun sağlanması

51 Farabi Öğrencilerimiz
sayfanızdan bilgilerinizi güncelleyiniz. lütfen Cep numaranızın değişmesi durumunda acil bilgi veriniz!!!!!!! Maillerinizi sık sık kontrol ediniz!!!!!! Sorunla karşılaştığınız durumda her zaman adresine eposta atınız veya Kurum Koordinatörlüğümüze aramaktan çekinmeyiz.

52 Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Katılımızın
? Süleyman Demirel Üniversitesi Farabi Kurum Koordinatörlüğü Katılımızın için Teşekkür ederim. İletişim Bilgileri: Tel:

53 ? Sorular & Cevaplar


"Giden Öğrenci Bilgilendirme Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları