Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI"— Sunum transkripti:

1 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI

2 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI NEDİR?
Yurt içinde eğitim veren yüksek öğretim kurumları ile yurt dışında eğitim veren yüksek öğretim kurumları arasında öğretim elemanı ve öğrenci değişimini mümkün kılan bir programdır. Hiçbir coğrafi bölge ayrımı olmaksızın tüm dünyadaki yüksek öğretim kurumlarını kapsamaktadır.

3 AMAÇ Yükseköğretim kurumlarının uluslararasılaşmasına katkıda bulunmak
Türkiye’yi yükseköğretimde cazibe merkezi haline getirmek Yükseköğretim kurumlarının akademik kapasitesini arttırmak Türkiye’nin zengin kültürel ve tarihi mirasını küresel düzeyde paylaşmak Farklılıklara saygı ve anlayış kültürünün zenginleşmesini sağlamak

4 MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI ÖĞRENCİSİ
Bölgesini ve dünyayı daha iyi tanımak isteyen Değişime açık Donanımlı ve kendine güvenen Rekabet duygusu güçlü Küresel bilinç ve sorumluluk duygusuna sahip öğrencilerdir

5 DİĞER DEĞİŞİM PROGRAMLARINDAN FARKI
Herhangi bir coğrafi alan sınırlaması yoktur Karşılıksız burs imkanı bulunmaktadır Öğrenciler bu değişim programı sonrasında ve öncesinde diğer değişim programlarından da faydalanabilirler (Fulbright, Erasmus, vb)

6 PROGRAMA KİMLER KATILABİLİR
Örgün öğretimdeki tüm ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılabilir. Yurtiçi ve yurtdışı yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim elemanları katılabilirler. Araştırma görevlileri öğretim elemanı olarak katılamazlar. Tıp Fakültesi 6. sınıf (intörn) öğrencilerinin, eğitim-öğretim yılında Mevlana Değişim Programı’ndan faydalandırılmasının ikinci bir karara kadar durdurulması hakkında alınan karar gereğince intörn öğrencileri Mevlana Değişim Programı’ndan yararlanamamaktadırlar.

7 PROGRAMDAN KAÇ SEFER VE NE SÜRE İLE YARARLANILIR?
Öğrenciler; Mevlana Değişim Programı’ndan en az bir, en fazla iki yarıyıl faydalanabilirler. Toplam değişim süresi bir eğitim-öğretim yılını aşamaz. Öğrenciler yükseköğretimdeki farklı düzeyleri kapsayan bütün eğitim hayatları boyunca Mevlana burslu öğrencisi olarak yalnız bir kez faydalanabilirler. Aynı öğrenci farklı yükseköğretim düzeylerinde ikinci kez programdan ancak burssuz olarak faydalanabilir. Öğretim elemanları; Mevlana Değişim Programı kapsamında bir eğitim-öğretim yılı içinde bir defaya mahsus olmak üzere en az bir hafta en fazla üç ay süreyle ders verme hareketliliğinden faydalanabilirler.

8 BAŞVURU ŞARTLARI- ÖĞRENCİLER
Ön lisans, lisans, yüksek lisans veya doktora öğrencisi olmak Ön lisans ve lisans öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının minimum 2.5/4.0 olması Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin genel akademik not ortalamasının 3.0/4.0 olması Seçim kriteri: %50 dil puanı + %50 not ortalaması (gidilecek kurumun eğitim dilinde kullanılan ilgili dil seviyesini gösteren dil puanı) Ön lisans ve lisans programlarının hazırlık ve birinci sınıfında okuyan öğrenciler ile hazırlık ve bilimsel hazırlık dönemlerinde bulunan yüksek lisans ve doktora öğrencileri, esas eğitime başladıkları ilk yarıyıl için bu programdan faydalanamazlar.

9 SÜREÇ Süreçle ilgili tüm organizasyon ve çalışmalar Mevlana Değişim Programı Kurum koordinasyon Ofisi ve üniversite tarafından görevlendirilen kurum koordinatörleri üzerinden yürütülmektedir.

10 TANINMA İşbirliği yapılmak istenen yurt dışı yükseköğretim kurumunun tanınırlığı gerekmektedir. YÖK tarafından tanınan üniversiteler listesinde yer alamayan üniversiteler için kurum koordinatörü tarafından imzalanan tanınırlık dilekçesi YÖK’e iletilir. Mevlana Değişim Programı-Denklik Birimi yurtdışı yükseköğretim kurumunu kontrol ederek ve sonucu yükseköğretim kurumuna bildirir.

11 TANINMA Denklik biriminin bildirdiği sonuç olumlu ise öğrenci ve akademisyen değişim programı süreci başlatılabilir Denklik biriminin bildirdiği sonuç olumsuz ise öğrenci ve akademisyen değişim programı süreci başlatılamaz

12 PROTOKOL Denklikleri tanınan yükseköğretim kurumları ile kontenjanlar belirlenerek protokol imzalanır. akademik yılı için Erasmus programına dahil olan 33 ülke ile protokol yapılamaz. Protokol geçerlilik süresi 5 yıldır.

13 NASIL BAŞVURULUR? Öğrenciler ve öğretim elemanları, kurumun Mevlana Değişim Programı Koordinasyon Ofisine, gerekli formları doldurarak başvuruda bulunabilirler.

14 İLANLAR ve SÜRELER Yükseköğretim kurumları ;
ilan döneminde yapılan protokolleri en az 15 gün süreyle ilan ederler. ilanda programa başvuru koşulları ve süreci hakkında bilgilere yer verirler. akademik yılı için süreler: Programa başvuru tarihi 15-22 Nisan 2014 Üniversiteler tarafından başvuruların değerlendirilmesi 24 Nisan-2 Mayıs 2014 Değerlendirme sonuçlarının YÖK’e iletilmesi 5 Mayıs 2014 Değerlendirme sonuçlarının duyurulması 12 Mayıs 2014

15 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİNDE İZLENECEK AŞAMALAR
Yükseköğretim kurumu, YÖK Yürütme Kurulu tarafından kendisine tahsis edilen kaynak miktarını dikkate alarak, yurt dışına gidecek veya yurt dışından gelecek öğrenci sayısını ve dağılımını belirler. Yükseköğretim kurumları, Mevlana Değişim Programı Protokolü imzalamadan, Mevlana Değişim Programına katılmak üzere öğrenci seçemezler

16 ÖĞRENCİ DEĞERLENDİRİLMESİ VE SEÇİMİNDE İZLENECEK AŞAMALAR
Değerlendirme sonuçları imzacı yükseköğretim kurumlarının internet sayfasında yayımlanır. Yurt dışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesinde ve öğrenci seçiminde de bu madde hükümleri uygulanır. Ancak yurt dışından gelecek öğrencilerin başvurularının değerlendirilmesi ve öğrenci seçimi imzacı yurt içi yükseköğretim kurumunun bilgisi dâhilinde gerçekleştirilir.

17 PROGRAMA KATILAN ÖĞRENCİ DÖNEM KAYBINA UĞRAR MI?
Mevlana Değişim Programı’na katılıp, başka bir ülkede bir dönem ya da iki dönem eğitim gören öğrencinin yurt dışındaki yükseköğretim kurumunda almış olduğu derslerin, Öğrenim Protokolü’nde hangi derslere denk sayılacağının açıkça belirlenmiş olması sebebiyle (derslerdeki başarısı esas alınmak üzere) öğrenci ülkesine döndüğünde herhangi bir dönem kaybı yaşamaz.

18 ÖĞRENİM PROTOKOLÜ Değişim dönemi başlamadan önce tanımlanmış dersler, krediler belirtilir Öğrenci dersleri uygun bulduğunu imza ile beyan eder. Gönderen yükseköğretim kurumu da bu protokolle alınan derslerin kabul edileceğini taahhüt eder. Derslerin denklikleri ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanır. Öğrenim protokolü üç nüsha halinde düzenlenir. Öğrenim protokolü ilgili bölüm başkanları ile Mevlana değişim Programı kurum koordinatörü tarafından da imzalanır. Olası değişiklikler dönemin başlamasını takiben en geç 30 gün içerisinde yapılmalıdır. Mevlana Değişim Programı Öğrencisi, öğrenim protokolünde belirtilen ve başarılı olduğu bir dersten tekrar sınava gireme veya yeniden bu dersi alamaz.

19 AKADEMİK TANINMA VE DERSLERİN DENKLİĞİ
Kurumlar eğitim-öğretim faaliyetlerine tam tanınırlık sağlarlar. Öğrenim protokolünün imzalanması ile tanımlanmış dersler, yazılı olarak teyit edilir. Kurumlar, program sonunda başarılı olunan tüm derslerin denkliklerini kabul etmek ve başarılı saymak zorundadır. Böylece gittiği kurumda başarılı olan öğrenci, dönem kaybı yaşamaz. Değişimde ders sayısı değil, derslerin kredileri dikkate alınır.

20 BAŞVURU ŞARTLARI-ÖĞRETİM ELEMANLARI
Gidilen yükseköğretim kurumunun eğitim dili, öğretim elemanının hangi dilde ders vereceği ve bu dile ait bilgi düzeyi gibi özel durumlara öncelik verilir. Değişimde, daha önce öğretim elemanı değişim faaliyetlerinde yer almayan öğretim elemanlarından gelen başvurulara öncelik tanınır.

21 DEĞİŞİM SÜRELERİ ÖĞRENCİ ÖĞRETİM ELEMANI En az 1, en fazla 2 yarı yıl
Toplamda 1 eğitim-öğretim yılını aşamaz ÖĞRETİM ELEMANI En az 1 hafta En fazla 3 ay

22 ÖĞRENİM GİDERLERİ Öğrenciler Mevlana Değişim Programı öğrencisi oldukları süre boyunca kendi yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırarak ödemekle yükümlü oldukları katkı payı/öğretim ücretini kendi kurumlarına ödemeye devam ederler. Programa devam eden öğrenciler, gidecekleri yükseköğretim kurumuna eğitim ücreti ödemezler.

23 BURSLAR-ÖĞRENCİLER Öğrencilikleri süresince aldıkları diğer burslar devam eder. Ödenecek burs tutarı eğitim için gittikleri ülkenin ekonomik hayat standartları dikkate alınarak farklılaşır. Burslar, aylık burs tutarının 3 katına kadar verilebilir (YÖK belirler) Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarına gelen öğrencilere verilecek burs miktarı YÖK tarafından belirlenir. Yapılacak ödemelerde burs miktarının %70’i aylıklar halinde ödenir. Geri kalan burs miktarının ödenmesi öğrencinin almakla yükümlü olduğu derslerdeki başarısı esas alınarak yapılır. Değişim için kurumlara ayrılan kaynağın yetersiz olması durumunda programın diğer şartlarına uyulması kaydıyla öğrencinin kendi imkanı ya da özel burslar yoluyla değişim gerçekleştirilir.

24 BURS MİKTARLARI Kişi Başına Düşen GSMH doların üzerinde olan ülkelere gidecek öğrencilere eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının üç katı 280x3=840 TL, Kişi Başına Düşen GSMH ile dolar arasında olan ülkelere gidecek öğrencilere eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL, Kişi Başına Düşen GSMH doların altında kalan ülkelere gidecek öğrencilere eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının bir buçuk katı 280x1,5=420 TL burs miktarı ödenmesi, Mevlana Değişim Programı kapsamında burslu Mevlana Değişim Programı Öğrencisi olarak Türkiye’ye gelecek öğrencilere eğitim-öğretim yılında ödenmekte olan aylık burs tutarının iki katı 280x2=560 TL burs miktarı ödenmesi kararı alınmıştır.

25 YARARLANILAN MADDİ OLANAKLAR
Burs Yevmiye Yol masrafları Sağlık sigortası TR’den giden öğrenci TR’ye gelen öğrenci TR’den giden öğretim elemanı TR’e gelen öğretim elemanı

26 BURSLAR- ÖĞRETİM ELEMANLARI
Yurtdışına gönderilecek öğretim elemanlarına harcırah, yurtdışından gelecek öğretim elemanlarına harcırah ve ek ders ücreti ödenir.

27 BELGELER ÖĞRENCİLER Aday öğrenci başvuru formu Başvuru formu
Transkript Dil belgesi Öğrenci beyannamesi Öğrenim protokolü Kabul belgesi Yükümlülük sözleşmesi Katılım belgesi Nihai rapor Yeni transkript ÖĞRETİM ELEMANLARI Hareketlilik programı KOORDİNATÖRLÜK -Protokol - Kurum/alan kodları - Öğrenci/öğretim elemanı bilgi formu - Uygunluk

28 Ayrıntılı bilgi ve belgeler:
http//mevlana.yok.gov.tr

29 İlginize teşekkürler..


"MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları