Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ"— Sunum transkripti:

1 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
ARAŞTIRMAnIn Giriş bölümü eKİm-2010 F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

2 Amaç Giriş bölümünde yer verilen alt başlIkları açIklayabilecek,
SInIrlIlIklara örnekler verebileceksiniz. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

3 Hipotez: Olası sonuçlara dair tahmin/öngörü (denence, varsayım)
Amaç: Hedefleri ortaya koyan genel ifade Alt amaçlar: Soru cümleleri Önem: Kime, neye, ne kadar katkısı var? Sayıltı: Doğruluğunu ispatlama şart değil, genel kabuller Sınırlılıklar: Daraltılmış kapsam Tanımlar: Anahtar kelimeler, kısaltmalar vs. Evren/Örneklem: Gerçekçi seçim/genellenebilir sınırlı parça Gerekli Kavramlar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

4 Değişken nedir? Değişkenler; bir durumdan diğerine farklılık gösteren özelliklerdir. Örn: Öğrenme stillerinin öğrencinin bilgisayar dersindeki başarısına etkisi nedir? ? Kırmızı renkli kavramlardan hangilerini değişken olarak adlandıra biliriz? Neden? Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

5 Öğrenme stilleri ; öğrenciden öğrenciye değiştiği için değişkendir.
CEVAP Öğrenme stilleri ; öğrenciden öğrenciye değiştiği için değişkendir. Bilgisayar dersi; bütün öğrenciler için aynı olduğu için değişken değildir. Başarıları ise; öğrenciden öğrenciye değiştiği için değişken olarak tanımlaya biliriz. Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

6 Değişkenler Yapı/Özellik Değer Neden-Sonuç Nicel Nitel Sürekli
Süreksiz Bağımlı Bağımsız Değiştirilebilen Seçilmiş Düzenleyici Dışsal Perşembe

7 Değişkenler Değerlere göre değişkenler Süreksiz (nitel-kategorik)
Sürekli değişken (nicel) Kontrol şekillerine göre değişkenler Bağımlı (açıklanan) Bağımsız (açıklayan-ara) Kontrol Evrene ait- Zeka, yaş, cinsiyet vb. Sürece ait- Ölçme, zaman, işlem. Dış kaynaklara ait- Ortam, ısı, ışık. Giriş Problem Tanımlanması Değişkenler F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

8 Örn;medeni durum, cinsiyet gibi
Değişkenler yapı ve özelliklerine göre nitel ve nicel olmak üzere sınıflandırılır. Nicel Değişken: Değişkenin özelliği sayı ve miktar olarak açıklanabiliyorsa nicel değişkendir. Örn; uzunluk,ağırlık ücret,çocuk sayısı gibi Nitel Değişken: Değişkene ait özellikler sınıflandırılıyorsa nitel özelliklerdir. Örn;medeni durum, cinsiyet gibi F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

9 Aldıkları değere göre;
Süreksiz Değişkenler: Sadece sınırlı sayıda değer alır. Örn: Cinsiyet, medeni durum.. Sürekli Değişkenler: 2 ölçüm arasında sonsuz sayıda değer alabilirler. Örn: Boy, ağırlık… F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

10 Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken (Neden) (sonuç)
Değişkenler neden sonuç ilişkisi içinde bulunuyorsa bağımlı ve bağımsız olarak sınıflandırılır. Bağımsız Değişken (Neden): Araştırmada olası nedeni ifade eder. Bağımlı Değişken (Sonuç): Üzerinde bağımsız değişkenin etkisi incelenen değişkendir. Bağımsız Değişken Bağımlı Değişken (Neden) (sonuç) F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

11 Burada bağımlı ve bağımsız değişkenleri nelerdir?
Örn : Bilgisayar destekli öğretim ve geleneksel öğretim verilen öğrencilerin başarıları arasında fark var mıdır? Burada bağımlı ve bağımsız değişkenleri nelerdir? Burada araştırılmak istenen öğrencilerin başarılarıdır. Bağımlı değişkendir . Öğretim yöntemi ise üzerinde değişiklik yapılan bağımsız değişkendir. Öğretim yöntemi Başarı Burada başarı öğretim yöntemine bağımlıdır. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

12 Değişkenler Bir önceki örneği ; Öğrencilerin başarıları, uygulanan öğretim yöntemine ve cinsiyete göre farklılık göstermekte midir? şeklinde soralım. Burada; Başarı; bağımlı değişken Öğretim yöntemi; değiştirilebilen bağımsız değişken Cinsiyet ise ; seçilen bağımsız değişkendir Perşembe

13 Dışsal değişkenler ise; bağımlı değişkenle ilişkili olan ancak etkisi test edilemeyen değişkenlerdir. Örn: Ortamdaki; gürültü, ses, ışık gibi faktörler örnek gösterile bilir. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

14 HİPOTEZ Bir araştırma sonucuna ilişkin yapılan tahminlerdir. Bilimsel bir önermedir. Araştırma sürecine ilişkin yol gösterir. Ne tür verilere ihtiyaç olduğu ve bunların kimlerden toplanacağı hipotezlerden çıkarılır. Ho = Null (Sıfır) hipotezi (Örn. ….. yoktur) H1, Ha= Alternatif (Araştırma) Hipotezi Olumsuz yönleri ?? - önyargılar oluşabilir. - önemli diğer noktaları görmeyi engelleyebilir. Hipotez nedir? F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

15 Araştırmanın amacı belirlenirken; Genel bir amaç yazılır,
Araştırmanın amacı, çalışmanın hedeflerini belirleyen genel bir ifadedir. Araştırmanın amacı belirlenirken; Genel bir amaç yazılır, Genel amacı geliştirmek üzere alt amaçlar belirtilir. NOT: Bütün amaçlar düz cümle veya soru cümlesi şeklinde yazılabilir. AMAÇ F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

16 Alt amaçlar soru cümlesi olarak 3 şekilde yazılır:
Betimsel, Korelasyon (ilişkisel), Karşılaştırmalı Betimsel: Bir durumun ne olduğunu betimlemek amacıyla yazılır. Örn; öğretmenlerin bilgisayar okuryazarlık düzeyleri nedir? Korelasyon: Değişkenler arasındaki ilişkinin miktarına, yapısına ve yönüne odaklıdır. Örn; öğrencilerin matematik dersindeki başarılarıyla, motivasyonları arasında anlamlı bir ilişki var mıdır? Karşılaştırmalı: Gruplar arası veya gruplar içi karşılaştırmalara odaklanır. F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

17 Örnek: Araştırma Problemi: “Bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisi nedir?” Araştırmanın Genel Amacı: Bilgisayar destekli öğretimin, öğrencilerin problem çözme becerilerine etkisini incelemektir. Araştırmanın Alt Amacı: Bilgisayar destekli öğretimin öğrencilerin problem çözme becerileri üzerinde anlamlı bir etkisi var mıdır? (yada) … cinsiyet açısından anlamlı bir etkisi var mıdır? GENEL ÖRNEK F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

18 Araştırmacının kendi amacını ortaya koyması Yorum
Veriler nerede, nasıl, ne işe yarayabilir? Var olan bir sorunun çözülmesini veya Var olan durumun iyileştirilmesiyle ilgili uygulamaya bir katkı sağlamalıdır. Giriş Önem F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

19 Doğruluğundan büyük ölçüde emin olunması
Maliyetin yarardan yüksek olması Denemenin olanaksız olması Ör: Giriş Varsayımlar Sayıltılar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

20 Veri toplama teknikleri Ölçme araçları Kapsam
Araştırmanın temeli, uygulanması ve sonuçları açısından sınırlandırıldığı bölümdür. Araştırmada yer verilmesi gereken ancak vazgeçilmek zorunda kalınan durumlar da bu bölümde yer alır. Veri kaynakları Süre Veri toplama teknikleri Ölçme araçları Kapsam Giriş Sınırlılıklar F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

21 Kavramsal tanım İşlevsel tanım Ör: Giriş Başarı Zeka Tanımlar
F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel

22 Arıkan, Deniz. (2009) Bilimsel araştırma yöntemleri ders sunumu
Kaynaklar Karasar, Niyazi. (2008). Bilimsel araştırma yöntemi. Ankara: Nobel Yayıncılık. Arıkan, Deniz. (2009) Bilimsel araştırma yöntemleri ders sunumu F.Ü. B.Ö.T.E-4 Y.Turel


"BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları