Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Öğrenme ilkeleri Prof Dr Süheyla Ünal.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Öğrenme ilkeleri Prof Dr Süheyla Ünal."— Sunum transkripti:

1 Öğrenme ilkeleri Prof Dr Süheyla Ünal

2 Öğrenme stratejileri Bilişsel stratejiler Bilişötesi stratejiler
amaç oluşturma, planlama, denetleme… beceriyle kullanma, işlemleme, bilgiyi uygulama

3 Öğrenmenin temel bileşenleri
İstek, merak ve güdülenme Hazırlık Dikkat Çok sayıda duyu organını kullanma Kavrama Organize etme Tekrarlama Uygulama

4 Yönelim, merak Merak olmaksızın yönelme gerçekleşmez
Dikkat o alana odaklanamaz Dikkat o alanda tutulamaz Öğrenme için gerekli çaba gösterilemez

5 Hazırlık Öğrenmek istediğiniz konu ile ilgili bildiklerinizi gözden geçirmek Başka hangi konularla ilişkili olduğunu araştırmak Konuyla ilgili ön düşünceler geliştirmek

6 Uyaran Yeni Sıra dışı Farklı Kişisel önemi, anlamı olan

7 Dikkat Dikkati konu üzerine yönlendirmek
Öğrenme materyalini okumak, dinlemek, izlemek Anlamadığınız yeri belirleyip, ek kaynaklardan yararlanmak (sözlük, kişiler, diğer kaynaklar vs) Anlamadığınız cümlenin öncesini ve sonrasını tekrar okuyup, aradaki ilişkiyi kavramaya çalışmak

8 Organize etmek Temel kavramları, temel mekanizmayı kavramaya çalışmak
Konuyu bölümlere ayırmak Konuyla ilgili sorular sormak

9 Zihinde şekillendirmek

10 Özetlemek Konu hakkında ne öğrendiğini gözden geçirmek
Kendi anlatımınızla özetlemek, şematize etmek

11

12 Bellek

13 Bilinenlerle bağdaştırmak Zihinsel resimler oluşturmak Soru sormak
Bazen Çoğu zaman Her zaman Öngörüde bulunmak Bilinenlerle bağdaştırmak Zihinsel resimler oluşturmak Soru sormak Özetlemek Sabitleyici mekanizmalar kullanmak

14 Okuduktan sonra Okuduğunuz konu üzerinde düşünün
Bu konuda başka hangi bilgilere ihtiyaç duyduğunuzu düşünün Benzeri başka konularla karşılaştırın, bağlantı kurun, bir bağlama yerleştirin, anlamlı kılın Tersinden düşünün Öğrendiklerinizi uygulayın

15 Öğrenmenin destekleyicileri
Merak duygusu ve öğrenme yeteneği Öğrenme sırasında uyarılmış olma Tekrar Öğrenme sırasında karbonhidrat tüketme Öğrendikten sonra uyuma

16

17 Öğrenmenin engelleyicileri
İsteksizlik Yorgunluk Dikkat azlığı Aşırı kaygı, stres ve korku Düzensiz yaşam stili Madde kullanımı

18

19 Öğrenme kuramları

20 Bandura’nın sosyal bilişsel kuramı
Öğrenme, gözlemleme ve duyusal deneyimler aracılığı ile gerçekleşir İnsanlar çevrelerindeki kişilerin davranışlarını gözleyerek bazı sonuçlar çıkararırlar, kendileri için yararlı olan davranışı yaparlar

21 Kendini düzenleyerek öğrenme
Amaç oluşturma Planlama Güdülenme Dikkat kontrolü Öğrenme stratejilerinin uygulanması Kendini- düzenleme Kendini değerlendirme Self-Evaluation and Monitoring Putting a Plan into Action and Monitoring It Goal Setting and Strategic Planning Monitoring Outcomes and Refining Strategies

22 Davranışcı kuram Öğrenme, uyarıcı ile davranış arasında bağ kurma işidir Organizma çevreden gelen uyarıcılara tepki göstererek öğrenir Davranış değişmesine neden olan üç temel öğrenme süreci vardır; klasik koşullanma edimsel koşullanma gözlem yoluyla öğrenme

23 Klasik koşullanma (İşaret öğrenme)
doğal bir uyarıcı-tepki bağı koşullu uyarıcının koşulsuz uyarıcıdan hemen önce verilerek iki uyarıcının birleştirilmesi koşullu uyarıcı ile koşulsuz uyarıcı bağının tekrarlanması tutumlar, ilgiler ve duyguların öğrenilmesi

24 Edimsel koşullanma Organizmayı, ödüle götüren veya cezadan kurtaran bir tepkinin öğrenilmesi Davranışın arkasından olumlu uyarıcı verilerek yapılan koşullama

25 Bilişsel kuram Bireyin yeni gelen bir bilgiyi öğrenebilmesi için;
öğrenme işine etkin olarak katılması, kendisine sunulan uyarıcıları seçmesi, bunları kendisi için anlamlı hale getirmesi en uygun tepkiyi üretmesi gerekir

26 Bilişsel kuram Bilgi semboller olarak kodlanır
Öğrenme, sembollerin anlamlı ve hatırlanabilir şekilde bağlantılandırılması sürecidir Strateji geliştirme ve bilgiyi transfer etme önem taşır


"Öğrenme ilkeleri Prof Dr Süheyla Ünal." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları