Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ARİNKOM TTO SAN – TEZ Destekleri. ARİNKOM TTOSAN-TEZ Programı 27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ARİNKOM TTO SAN – TEZ Destekleri. ARİNKOM TTOSAN-TEZ Programı 27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin."— Sunum transkripti:

1 ARİNKOM TTO SAN – TEZ Destekleri

2 ARİNKOM TTOSAN-TEZ Programı 27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik” kapsamında yürütülen Sanayi Tezleri (SAN-TEZ) Programı; sanayimizin önemli bir kısmını oluşturan KOBİ’lerimizin Ar-Ge ve İnovasyon kültürü kazanmaları ve sorunlarını üniversitede üretilen bilgi birikimini kullanarak işbirliği içinde çözme alışkanlığı edinmelerini amaçlayan bir destek mekanizmasıdır.

3 ARİNKOM TTOSAN-TEZ Programı San – Tez Programının Amacı Bu programın amacı; Üniversite - Sanayi işbirliğinin kurumsallaştırılması, Ülkemize katma değer yaratacak ve uluslararası pazarlardaki rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlayacak yeni ürün ve/veya üretim yönteminin geliştirilmesi, Mevcut üründe ve/veya üretim yönteminde yenilik yapılmasına yönelik sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yüksek lisans ve/veya doktora tez çalışmalarını içeren projelerin desteklenmesi, izlenmesi, sonuçlandırılması ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.

4 ARİNKOM TTOSAN-TEZ Programı Program ve Proje Bütçesi Ne Kadardır? Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulmalıdır.

5 ARİNKOM TTO

6 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOAr – Ge Destekleri Ar-Ge: Frascati kılavuzunda “İnsanlığın bilgi dağarcığının artırılmasına ve bu dağarcığın yeni uygulamalar tasarlamak üzere kullanılmasına ilişkin sistematik ve yaratıcı çalışmalar” olarak tanımlanan Ar-Ge üç gruba ayrılmıştır: 1. Temel Araştırma 2. Uygulamalı Araştırma 3. Deneysel Geliştirme

7 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOAr – Ge Destekleri Temel Araştırma: Görünürde özel herhangi bir uygulaması veya kullanımı bulunmayan ve öncelikle olgu ve gözlemlenebilir olayların temellerine ait yeni bilgiler elde etmek için yürütülen deneysel veya teorik çalışmalardır. Uygulamalı Araştırma: Yeni bilgi edinme ve belirli sorunlara çözüm bulma amacıyla yürütülen, belirli bir pratik amaç veya hedefe yönelmiş araştırmadır. Deneysel Geliştirme: Araştırma ve/veya pratik deneyimden elde edilen mevcut bilgiden yararlanarak yeni malzemeler, yeni ürünler ya da cihazlar üretmeye; yeni süreçler, sistemler ve hizmetler tesis etmeye ya da halen üretilmiş veya kurulmuş olanları önemli ölçüde geliştirmeye yönelmiş sistemli çalışmadır.

8 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOAr – Ge Destekleri

9 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOAr – Ge Destekleri Desteklenmeyen Diğer Proje Türleri Temel araştırma Projeleri, Belirlenmiş bir uygulaması ya da kullanımı bulunmayan teorik ya da deneysel çalışmalar, Durum tespiti projeleri, Rutin testler/analizler, Pilot üretim tesisi ve altyapı kurmaya yönelik yatırım ağırlıklı ya da Ar-Ge içeriği bulunmayan faaliyetler içeren projeler programın amaçlarına uygun olmadığı için desteklenmez.

10 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOAr – Ge Destekleri BÜTÇE DESTEĞİ Proje ortağı firma mikro işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %15’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %85’i ise Bakanlıkça karşılanır. Proje ortağı firma küçük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %20’sini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %80’i ise Bakanlıkça karşılanır. Proje ortağı firma orta büyüklükteki işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %25’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %75’i ise Bakanlıkça karşılanır.

11 ARİNKOM TEKNOLOJİ TRANSFER OFİSİ ARİNKOM TTOAr – Ge Destekleri Proje ortağı firma büyük işletme ise; proje toplam bütçesinin en az %35’ini nakdi olarak karşılar. Proje toplam bütçesinin en fazla %65’i ise Bakanlıkça karşılanır. Proje ödemeleri; sözleşmede belirtilen 6’şar aylık dönemler halinde proje adına üniversite tarafından açılmış bulunan proje özel hesabına yatırılır. Hibe şeklindeki diğer kaynaklardan yararlanan projeler San-Tez Programı kapsamında desteklenmez. PROJE DESTEK SÜRESİ Destek süresi proje bazında en fazla 24 ay olup projenin gereksinimlerine uygun olarak proje süresinin 1/4 ‘ü kadar ek süre verilebilir.

12 ARİNKOM TTOProje Giriş Sistemi


"ARİNKOM TTO SAN – TEZ Destekleri. ARİNKOM TTOSAN-TEZ Programı 27 Şubat 2014 tarihli ve 28926 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Sanayi Tezleri Projelerinin." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları