Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ"— Sunum transkripti:

1 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Haydar Ali BAŞ Teknogirişim Şube Müdürü YÖNETMELİK 1 1

2 Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı
BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı; 5746 Sayılı Kanun kapsamındaki destek programlarından biri olup, 2009 yılında ilk kez Bakanlığımızca uygulanmaya başlanmıştır. Bu Destek; genç girişimcilerin teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmesini teşvik etmek için uygulanan teminatsız ve geri ödemesiz bir hibe destek programıdır. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

3 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hedefi Bu program ile ülkemizde nitelikli girişimciliğin özendirilmesi, bu girişimciler tarafından uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen firmaların oluşturulması hedeflenmektedir. Söz konusu destek ile ülkemizde bilgi yoğun ve yenilikçi girişimcilik konusundaki farkındalığın artırılmasının yanında yüksek eğitimli, nitelikli gençlerin iş hayatına kazandırılması da sağlanacaktır. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

4 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Hedef Kitle Örgün öğretim üniversitelerinin; Herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, Yüksek lisans veya doktora öğrencisi, Ya da; Lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birinden ön başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce mezun olmuş kişiler. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

5 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Süresi ve Bütçesi Programın Süresi: 2023 Programın Bütçesi: milyon TL milyon TL 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

6 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Miktarı Gerekli koşulları taşıyanlara;  Bir defaya mahsus, Teminat alınmaksızın, En fazla TL, Geri ödemesiz, hibe olarak. verilmektedir. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

7 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Destek Süresi 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK Desteğin süresi 12 aydır.

8 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yenilikçi İş Fikirleri Yeni Süreç, Yeni Sistem, Yeni Uygulama, Bilimsel ve teknolojik gelişme sağlayacak, Bilimsel ve teknik içerik taşıyan, Çıktıları özgün, Çevreye uyumlu ürün tasarımı ve yazılım faaliyetleri dahil olan fikirlerdir. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 8 8

9 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri Pazarlama faaliyetleri ve pazar araştırmaları, Sosyal bilimlerdeki araştırmalar, Maden arama ve sondaj faaliyetleri, Web sitesi veya tasarımları, Yazılımlarda teknolojik belirsizliklerin çözülmesini içermeyen tekrarlanan faaliyetler, 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 9 9

10 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Yenilikçi Sayılmayan İş Fikirleri Kuruluş ve örgütlenmeyle ilgili araştırmalar, Çıktısı reklama yönelik olan fikirler, Yeni süreç, sistem veya ürün ortaya konulmasına hizmet etmeyen doğrudan veya gömülü teknoloji transferi, Yatırım, ticari üretim veya seri üretim. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 10 10

11 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Başvuru Şekli Program ile ilgili dokümanlar Bakanlığımız web sitesinde yer almaktadır. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

12 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dokümanlar sagm.sanayi.gov.tr 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

13 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Dokümanlar 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

14 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Süreç ÖN BAŞVURU SÜRECİ İŞ PLANI Bakanlık İncelemesi Elendi (Gizli Arşive) Ön Başvuru Dosyası TAMAM (Bakanlık) Uygulama Usul ve Esasları Ön Başvuru Dosyası ile İş Planı Dosyası Hazırlama Kılavuzu GİRİŞİMCİ (Bu Sizsiniz) 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

15 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Süreç İŞ PLANI VE SÖZLEŞME SÜRECİ ARTIK İŞ ADAMISINIZ (Hayata Merhaba) Sözleşme İşletmeni Kur GEL KAZANDINIZ Değerlendirme Komisyonu Elendi (Gizli Arşive) Bakanlık İncelemesi İŞ PLANI 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 15 15

16 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ön Başvuru Dosyası Başvuru Dilekçesi, Mezun Olabilecek Durumdakiler İçin Belge Örneği, Girişimciye Ait Bilgiler, İş Fikri İle İlgili Bilgiler, İş Fikrinin Tanımı, İş Planı İle İlgili Ön Bilgiler. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 16 16

17 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ön Başvuru Dosyası İş Fikri Bütçesi Bütçe Kalemleri Miktarı/Sayısı Talep Edilen (KDV Dahil) Makine-Donanım-Yazılım-Yayın Sarf Malzemesi Hizmet Alımı ve Danışmanlık Personel Giderleri Genel İşletme Giderleri TOPLAM 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 17 17

18 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ön Başvuru Dosyası Makine-Donanım-Yazılım-Yayın -- Seri üretime yönelik makine/donanım alımı yapılamaz. Sarf Malzemesi -- Kırtasiye giderleri karşılanmaz. Hizmet Alımı ve Danışmanlık -- Hizmet alımı ve danışmanlık harcamaları toplam bütçenin % 20’sini geçemez. -- Tanıtım, pazarlama, reklam gibi hizmet alımları karşılanmaz. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 18 18

19 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Ön Başvuru Dosyası Personel Giderleri -- En fazla 3 personel çalışabilir. Genel İşletme Giderleri -- Elektrik, su, aidat, muhasebe, seyahat, nakliye, telefon/internet, firma/şirket kuruluş giderleri, demirbaş giderleri -- Kira giderleri karşılanmaz. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 19 19

20 BAŞVURU SAYISI VE DESTEKLENEN İŞLETME ANALİZİ Başvuru Sayısı
Yıl Başvuru Sayısı Desteklenmeye Değer Bulunan Girişimci Sayısı Desteklenen İşletme Sayısı (Sözleşme İmzalayan) 2009 159 83 78 2010 724 100 102 2011 859 288 272 2012 1.597 296 289 GENEL TOPLAM 3.339 767 741

21 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İYİ OLMAYAN ÖRNEKLER 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 21 21

22 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İYİ OLMAYAN ÖRNEKLER 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 22 22

23 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İYİ OLMAYAN ÖRNEKLER 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 23 23

24 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İYİ OLMAYAN ÖRNEKLER 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 24 24

25 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
BAŞVURU PROGRAMI Teknogirişim Sermayesi Desteği Programı başvuruları HER YIL 01 Ekim – 01 Kasım Tarihleri Arasında Alınmaktadır. 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK

26 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
MESAJIMIZ - SİZ GENÇ GİRİŞİMCİLER - YENİ VE YENİLİKÇİ FİKİRLERİNİZİ HAYALDEN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜRMEK İÇİN SİZLERİ BEKLİYOR VE DESTEKLİYORUZ 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK 26 26

27 BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
İLETİŞİM Teşekkürler Tel: 5746 SAYILI KANUN VE 26953 SAYILI YÖNETMELİK


"BİLİM VE TEKNOLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları