Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GİRİŞİMCİLİK ve SOSYAL PROJE DESTEKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GİRİŞİMCİLİK ve SOSYAL PROJE DESTEKLERİ"— Sunum transkripti:

1 GİRİŞİMCİLİK ve SOSYAL PROJE DESTEKLERİ
TUNGA YILMAZ

2 TÜBİTAK KOSGEB Diğer

3 TÜBİTAK Girişimcilik Destekleri 1512 BİREYSEL GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI NEDİR?
Programla bireysel girişimcilerin, teknoloji ve yenilik odaklı iş fikirlerini, katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için, fikir aşamasından pazara kadar olan faaliyetlerin desteklenmesi, böylece nitelikli girişimciliğin özendirilmesi ve uluslararası rekabet gücü olan, yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek ürün ve süreçleri geliştirebilen Ar-Ge yoğun başlangıç firmalarının oluşturulması amaçlanmıştır. Program kapsamında girişimcilere girişimcilik eğitimi verilmekte, ayrıca sanayi deneyimi olan rehberler ile girişimciye teknik, ticari ve idari konularda destek sağlanmaktadır.

4 Program, yenilikçi iş fikirlerinin aşamalı olarak ticari ürüne/sürece dönüştürülmesine yönelik olarak aşağıda belirtilen 4 aşamadan oluşmaktadır:

5 Aşama 1; bireysel girişimcinin iş fikri başvurusunu sunduğu ve bu fikrin olumlu değerlendirilmesi durumunda girişimciye bu fikri bir girişim planı ile projelendirmesi için isteğe bağlı olarak eğitim ve rehber desteği sağlanabilen aşamadır.

6 Aşama 2; girişimcinin kuracağı sermaye şirketine geri ödemesiz teknogirişim sermaye desteği sağlanarak girişim planı çerçevesinde rehber desteği ile kavramsal tasarım, teknik ve ekonomik fizibilite, teknolojik doğrulama (ön prototip, demo, benzetim, yazılım algoritması vb) çalışmalarının gerçekleştirildiği aşamadır.

7 Aşama 3; ikinci aşamada geliştirilen çıktı üzerinde daha fazla Ar-Ge çalışmasına ihtiyaç duyulduğu durumlarda, kuruluşun detay tasarım, ticari prototipin geliştirilmesi, denemeler ve saha testleri gibi faaliyetlerinin TÜBİTAK 1507 KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklendiği aşamadır. Bu aşamadan 5746 sayılı kanun kapsamında diğer kamu kurumlarından teknogirişim sermaye desteği almış firmalar da faydalanabilir.

8 Aşama 4; kuruluşun talebi üzerine TÜBİTAK’ın girişim sermayesi firmalarına mektup göndererek, kuruluşa veya proje çıktısına ortak olmaya davet ettiği ve/veya çıktıların satışını kolaylaştırmak üzere belirli aralıklarla proje pazarları düzenlediği/desteklediği aşamadır.

9 Programa Kimler Başvurabilir ?
Programdan örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 yıl önce almış kişiler yararlanabilir.

10 Program başvuruları çağrılı olarak alınmaktadır
Program başvuruları çağrılı olarak alınmaktadır. Çağrı tarihleri TÜBİTAK’ın resmi web sayfasında duyurulmaktadır.

11 Sıkça Sorulan Sorular Açık öğretim fakültesi mezunları programa başvurabilir mi? Program mevzuatı uyarınca destekten örgün öğrenim veren üniversitelerin mezunları faydalanabilir. Açık öğretim fakülteleri örgün öğrenim vermediğinden, mezunlarının programa başvuruları kabul edilememektedir.

12 2. Lisans mezuniyetinin üzerinden 5 yıldan fazla geçmiş ancak halen yüksek lisans ya da doktora öğrencisi olan kişiler programa başvurabilir mi? Evet, başvurabilir.

13 3. İş fikri başvuruları ne zaman ve ne şekilde yapılabilir
3. İş fikri başvuruları ne zaman ve ne şekilde yapılabilir? İş fikri başvuruları çağrıda belirtilen tarihler arasında eteydeb.tubitak.gov.tr adresinden elektronik olarak yapılır.

14 4. Bir girişimci aynı çağrı döneminde birden fazla iş fikri ile başvuru yapabilir mi? Hayır, yapamaz. Bir girişimci aynı çağrı döneminde bir iş fikri ile başvuru yapabilir.

15 5. Halen bir firmada ya da kamu kurumunda çalışan kişiler programa başvurabilir mi? Evet, başvurabilir. Ancak Aşama 2’de teknogirişim sermaye desteği almaya hak kazanan girişimcilerin sermaye şirketi kurması gerekmektedir.

16 6. Halen bir şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi
6. Halen bir şirket ortağı olan kişiler programa başvurabilir mi? Başvuru tarihi itibariyle herhangi bir şirketin ortaklık yapısında olan kişiler programa başvuramaz. Aşama 1 başvurusu öncesi şirket ortaklık yapısından ayrılan kişiler programa başvurabilir. Ayrıca, Aşama 1’e kabul edilen girişimciler Aşama 2’de teknogirişim sermaye desteği ile kurulacak şirketin tescil tarihine kadar herhangi bir şirketin ortaklık yapısında yer alamaz.

17 7. İş fikri başvurularında konu sınırlaması var mı
7. İş fikri başvurularında konu sınırlaması var mı? Programa konu ayrımı gözetilmeksizin her alandan teknoloji odaklı yenilikçi iş fikirleri sunulabilir.

18 8. Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir
8. Aşama 1’de verilecek girişimcilik eğitimi ücretli midir? Girişimcilik eğitimi ücretsizdir. 9. Aynı ya da farklı iş fikri ile hem Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı hem de TÜBİTAK’tan teknogirişim sermaye desteği alınabilir mi? Hayır, bir girişimci teknogirişim sermaye desteğinden bir kez faydalanabilir.

19 1512- BAŞVURU SÜRECİ 1512 programı 1. aşamasına başvurular çağrı ile alınır. Çağrı duyurusu TÜBİTAK 1512 internet adresinde ( yayınlanır.  Çağrı duyurusu öncesi adresindeki Proje Değerlendirme ve İzleme Sistemi (PRODİS) uygulaması üzerinden kullanıcı ön kaydı yapılabilir.

20 Programa ilişkin bilgi notu, başvuru dokümanları, bu dokümanlara ilişkin kılavuzlar ve programın Uygulama Esasları TÜBİTAK’ın resmi sitesinde yer almaktadır.

21 Programa başvurular PRODİS uygulaması üzerinden yapılmakla birlikte aşağıdaki başvuru dokümanları iş fikri ve girişim planı metinlerinin taslak olarak hazırlanmasında faydalı olabilir: 

22 1. Aşama İş Fikri Başvuru Dokümanı
2. Aşama Başvuru Dokümanı 1. Aşama Başvuru Kılavuzu Başvuru ve Değerlendirme Bilgi Notu

23 TÜBİTAK 2239 - Girişimcilik ve Yenilikçilik Eğitim ve Araştırma Faaliyetlerine Destek Programı
Programın amaçları: öğrencileri girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında çalışmalar yapmaya teşvik etmek; yurt içinde teorik ve uygulamalı kurs, sertifika ve benzer programların düzenlenmesine destek olmak; öğretim üyelerinin yetkinliklerinin arttırılmasına yönelik yurt içi ve yurt dışında düzenlenen benzer programlara katılım sağlamak;

24 girişimciliğe yönelik eğitimciler yetiştirilmesini sağlamak;
vaka çalışmaları ile girişimcilik örnekleri geliştirmek ve yeni bir ders müfredatı oluşturmak örgün ve uzaktan eğitime yönelik eğitici oyun programlarının geliştirilmesine destek sağlamak.

25 Desteklenen Faaliyetler:
Yurt içi kurs ve sertifika ve benzeri programları düzenleme Yurt dışı kurs ve benzeri programlara katılım Teknogirişim Sermaye Desteğini kazananların yurt dışı kurs/ eğitim programlarına katılımı Eğitim içeriklerinin tasarlanması ( Ders içeriklerinin ve yöntemlerinin geliştirilmesi) ve Eğitici Oyun Programlarının geliştirilmesi

26 TÜBİTAK BİDEB 2240 GİRİŞİMCİLİK VE YENİLİKÇİLİK ETKİNLİKLERİNİ DESTEKLEME PROGRAM
Amaç: Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt içinden ve yurt dışından uzmanların davet edilmesine, seminer, toplantı ve çalıştayların düzenlenmesine ve öğrenci toplulukları ile kulüplerin faaliyetlerine destek sağlamaktır. Bu amaçla, program kapsamında aşağıdaki faaliyetler desteklenir.

27 Desteklenen Faaliyetler:
Yurt Dışından Uzman Daveti: Yurt dışındaki uzmanların, girişimcilik ve yenilikçilik alanlarındaki birikimlerinden yararlanmak amacıyla Türkiye’ye getirilmeleri için destek sağlanır.

28 Yurt İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi: Girişimcilik ve yenilikçilik alanlarında yurt içindeki bilim insanları, uzmanlar veya öğrenci toplulukları tarafından düzenlenen seminer, çalıştay ve yarışmalar için destek sağlanır.

29 Destek Türleri: Yurt Dışından Uzman Daveti için; Seminer Ücreti
Aylık Destek Yol Parası Sağlık Sigortası Giderleri.

30 Yurt İçi Etkinliklerin Düzenlenmesi için;
- Katılımcı Desteği - Organizasyon Desteği

31 KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI
Programın Amacı: - Girişimciliğin Desteklenmesi - Girişimciliğin Yaygınlaştırılması - Başarılı işletmelerin Kurulması

32 Programdan Kimler Yararlanabilir?
Küçük ve Ortak Ölçekler Girişimciler İşletici Kuruluşlar ( İş Geliştirme Merkezi’ni yönetmek üzere kurulan tüzel kişilik)

33 Programın Kapsamı - Uygulamalı Girişimcilik Rehberi - Yeni Girişimci Desteği - İş Geliştirme Merkezi ( İŞGEM desteği) - İş Planı ödülünden oluşur.

34 A. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi: Bu eğitim, kendi işyerini kurmak isteyen yeni girişimcilerin bir iş planına dayalı olarak kuracağı işletmelerin başarı düzeyini arttırmak amacıyla düzenlenir.

35 Uygulamalı girişimcilik eğitimleri*;
‘KOSGEB tarafından, Ulusal veya uluslararası projeler kapsamında, çeşitli kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde düzenlenen eğitimlerdir.’ * Ayrıca bu eğitimler üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında da verilebilmektedir.

36 Bu eğitimler, 24 saati atölye çalışmalarından oluşan toplam 70 saatlik eğitimler olup; genel katılıma açık ve ücretsiz olan eğitimlerdir.

37 B. Yeni Girişimci Desteği:
Bu destekten, Uygulamalı girişimcilik eğitimi’ni KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı, İŞGEM’ de yer alan işletmeler , Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği ( KÖİDD) Programı’nı tamamlayarak eğitime ve programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini kuran girişimciler faydalanabilir.

38 Yeni Girişimci Desteğinin Unsurları, Oranı, Süresi ve Üst Limit
DESTEK UNSURU ÜST LİMİTİ (TL) DESTEK ORANI (%) (1. ve 2. Bölge) DESTEK ORANI (%) (3., 4., 5. ve 6. Bölge) İşletme Kuruluş Desteği Geri Ödemesiz 3.000 TL 60 Kadın Girişimci ve Özürlü Girişimciye %70 uygulanır. 70 Kadın ve Özürlü girişimciye %80 uygulanır. Kuruluş Dönemi Makine , Teçhizat, Ofis Donanım ve Yazılım Desteği TL İşletme Giderleri Desteği TL Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli TL İşletme Kuruluş Desteği 3.000 TL

39 Destekten Yararlanma Koşulu ve Başvuru :
Programdan yararlanmak isteyen isteyen işletmelerin adresindeki KOSGEB Veri Tabanına kayıt olması ve KOSGEB Hizmet Merkezi’ne iş planı ve ilgili belgeler ile başvurusu yapması esastır.

40 DİĞER: http://starteurope.at/

41 Toplumsal ve Gençlik Projeleri İçin:
İstanbul Kalkınma Ajansı -  AB Genel:

42 Gençlik programları ve Hayat Boyu Öğrenme:
Kültür


"GİRİŞİMCİLİK ve SOSYAL PROJE DESTEKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları