Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST EKSTREMİTE KASLARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST EKSTREMİTE KASLARI"— Sunum transkripti:

1 ÜST EKSTREMİTE KASLARI
Prof.Dr. Yalçın KIRICI 1

2 Üst Ekstremite Kasları
Üst ekstremite kasları, omuz kasları, kol kasları, ön kol kasları ve el kasları olarak 4 gruba ayrılır. Omuz Kasları (omuz kemeri kasları ) M.deltoideus: (Deltoid kas ) Omuz eklemini ön, dış ve arkadan saran kalın, üçgen şeklinde bir kastır. Omuzun yuvarlak şeklini verir. Deltoid kas, claviculanın dış kısmı, scapulanın acromion çıkıntısı ve spina scapuladan(kürek dikeni ) üç parça halinde başlar. Humerusun üst ucunun dışında sonlanır. Deltoid kas kola; fleksiyon, iç rotasyon, abduksiyon, ekstansiyon ve dış rotasyon yaptırır. Aşı uygulamaları genellikle deltoid kasa yapılır.

3 M. DELTOIDEUS Omzun karakteristik kabarıntısını oluşturan kastır.
Kolun esas abduktor kasıdır ( yaptırır). Adduksiyon hariç, kolun bütün hareketlerinde fonksiyon gören TEK kastır. Siniri; n. axillaris (sinirin felcinde omzun karakteristik kabarıntısı kaybolur). MD 3

4 Diğer omuz kasları M. teres major, (büyük yuvarlak kas)
Rotator Cuff kasları (Rotator manşet kasları) M. supraspinatus, (diken üstü kas) M. infraspinatus, (diken altı kas) M. teres minor, (küçük yuvarlak kas ) M. subscapularis, (kürek altı kası )

5 M. TERES MAJOR Kola; ekstensiyon, adduksiyon, iç rotasyon (m. latissimus dorsi ile benzer fonksiyon). Siniri; n. subscapularis 5

6 ROTATOR CUFF KASLARI (SItS)
M. SUPRASPINATUS Kola abduksiyonu başlatan kastır (ilk 150). Kolun rotasyon hareketinde çalışmayan kastır. Siniri, n. suprascapularis Tendon yırtığı en çok görülen rotator cuff kasıdır. 6

7 ROTATOR CUFF KASLARI (SItS)
M. INFRASPINATUS Kola dış rotasyon yaptırır. Siniri, n. suprascapularis M. SUBSCAPULARIS Kola iç rotasyon ve adduksiyon yaptırır. Siniri, n. subscapularis M. TERES MINOR Kola dış rotasyon yaptırır. Siniri, n. axillaris 7

8 KOL (ABDUKSİYON – ADDUKSİYON)
ABDUKTORLAR M. supraspinatus (150) M. DELTOIDEUS ( ) M. serratus anterior (900ve ) 8

9 Kol ön bölge kasları M. Biceps Brachii: (İki başlı kol kası – pazu kası ) Kolun ön bölümünde bulunan bu kas, scapulanın korakoid çıkıntısı ve glenoid çukurun üst kenarından iki baş halinde başlar. İki baş bir gövdede birleşerek radiusun üst ucunda sonlanır. Kola bir miktar fleksiyon, ön kola fleksiyon ve dışa rotasyon(supinasyon) yaptırır. M. Brachialis: (Kol kası ) Humerusun ön yüzünden başlar, ulnanın üst ucunda sonlanır. İki başlı kol kasının arka ortasındadır ve iki başlı kol kasıyla sinerjist çalışır. Ön kola fleksiyon yaptırır. M. Coracobrachialis: (Korako-brakial kas ) Kolun üst bölümü iç yanındadır. Kasıldığında, kola, fleksiyon ve adduksiyon yaptırır.

10 KOLUN ÖN BÖLGE KASLARI N. MUSCULOCUTANEUS
M. CORACOBRACHIALIS; kola fleksiyon ve adduksiyon. N. musculocutaneus kası deler. M. BRACHIALIS; önkolun esas fleksor kası M. BICEPS BRACHII; hem kola hem de önkola fleksiyon yaptırır. 10

11 KOLUN ÖN BÖLGE KASLARI A. brachialis ve n. medianus, aponeurosis bicipitalis (lacertus fibrosus)’in altından geçer (tansiyon ölçümü, pronator sendrom). 11

12 Kol Arka Bölge Kasları M. triceps brachii: (Üç başlı kol kası ) Kolun arkasında bulunan üç başlı bir kastır. Kas başının biri, scapulanın glenoid çukurunun altından, diğer ikisi humerus gövdesinden başlar. Kasın ayrı ayrı başlayan üç başı birleşerek ulnanın dirsek çıkıntısındaki olecranonda sonlanır. Ön kola ekstansiyon yaptırır.

13 KOLUN ARKA BÖLGE KASI M. TRICEPS BRACHII (MTB)
Ön kolun esas ekstensor kası Olecranon’a insersiyo yapar. Siniri, n. radialis “Baston” kullanımında kuvvetlendirilmesi gereken kas. MTB

14 Ön Kol Kasları Ön kol kasları, ön kol ön bölge, arka bölge ve dış yan kasları olarak 3 grupta incelenir: Ön bölge kasları yüzeyel, orta ve derin olarak bulunur. Bu kaslar genellikle ön kola, ele ve parmaklara fleksiyon yaptırır. Ön kol arka bölge kasları; derin ve yüzeyel olmak üzere iki grupta incelenir. Bu kaslara ekstansor grup kasları da denir. Genellikle ele ve el parmaklarına ekstansiyon yaptırır. Ön kol dış yan kaslarının en önemlisi, brakioradial kastır. M.brachioradialis, humerusun alt ucunun dış yan kenarından başlar. Radiusun alt ucunun dış yanında sonlanır. Bu kas ön kola fleksiyon yaptırır.

15 EPICONDYLUS MEDIALIS’TEN BAŞLARLAR.
ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI EPICONDYLUS MEDIALIS’TEN BAŞLARLAR. Üç tabaka oluşturur YÜZEYEL TABAKA; dört tanedir M. flexor carpi radialis M. palmaris longus M. pronator teres M. flexor carpi ulnaris 15

16 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI ORTA TABAKA M. flexor digitorum superficialis
16

17 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI DERİN TABAKA; üç tanedir
M. flexor pollicis longus M. flexor digitorum profundus M. pronator quadratus 17

18 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI M. FLEXOR CARPI RADIALIS
Kasın tendonu a. radialis için bir kılavuzdur. A. radialis, bu kasın tendonunun lateralindedir. Radial nabız oluğu, bu kasın tendonu ile m. brachioradialis’in tendonu arasındadır. 18

19 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI M. PALMARIS LONGUS
Sonuç tendonu, aponeurosis palmaris’e insersiyo yapar. N. medianus, tendonunun altında. Rekonstrüktif cerrahide kullanılır. 19

20 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI M. PRONATOR TERES
Pronasyona hız ve güç katan kastır. Önkola fleksiyon ve pronasyon yaptırır. N. medianus, bu kasın başları arasından geçer. M. FLEXOR CARPI ULNARIS Önkolda n. ulnaris tarafından uyarılan TEK kastır. Kübital tünel bu kastadır. A. ulnaris ve n. ulnaris, bu kasın tendonunun lateralindedir. 20

21 FOSSA CUBITALIS Lateralde; M. brachioradialis’in medial kenarı
SINIRLARI Lateralde; M. brachioradialis’in medial kenarı Medialde; M. pronator teres’in lateral kenarı Yukarıda (tabanı); Humerus’un epikondillerini birleştiren hayali çizgi Döşemesinde; m. supinator ile m. brachialis var İÇİNDEKİLER N. medianus A. brachialis ve uç dalları olan a. ulnaris ile a. radialis M. biceps brachii’nin esas tendonu N. radialis ve derin dalı 21

22 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI M. FLEXOR DIGITORUM SUPERFICIALIS
2-5. parmaklara hızlı ve kuvvetli fleksiyon yaptırır. M.FLEXOR DIGITORUM PROFUNDUS (MFDP) 2-5. parmaklara yavaş ve nazik fleksiyon yaptırır. Lumbirikal kaslar, tendonlarından başlar. Önkolda n. medianus ile n. ulnaris tarafından uyarılan olan TEK kastır. Elin kavrama hareketinde çok önemli bir kastır. MFDP 22

23 ÖNKOL ÖN BÖLGE KASLARI TRABZON HASIRI
M. PRONATOR QUADRATUS (MPQ) Pronasyonun esas kasıdır. Bir ucu ile ulna’ya, diğer ucu ile radius’a tutunur (TEK KASTIR). Böylece ulna ve radius’un distal uçlarını bir arada tutar. MPQ 23

24 ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI
24

25 ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI
MBR M. BRACHIORADIALIS (MBR) Tam pronasyondaki ön kolu MİDPRONASYON pozisyonuna getiren kastır. Radius’un processus styloideus’unun tabanına insersiyo yapar. El bilek eklemini geçmez, bu nedenle ELE HAREKET YAPTIRMAZ. 25

26 ÖNKOL ARKA BÖLGE KASLARI
M. EXTENSOR DIGITORUM Kasın tendonları arasındaki transvers fibröz bağlantılara connexus intertendineus (CIT) denir. CIT 26

27 ÖN KOL (FLEKSİYON – EKSTENSİYON)
FLEKSORLAR M. brachialis (esas) M. brachioradialis (hız ve güç) M. biceps brachii M. pronator teres EKSTENSORLAR M. triceps brachii 27

28 ÖN KOL (SUPİNASYON; DIŞ ROTASYON PRONASYON; İÇ ROTASYON)
SUPİNATORLAR M. supinator (esas) M. biceps brachii (hız ve güç) PRONATORLAR M. pronator quadratus (esas) M. pronator teres (hız ve güç) 28

29 ANATOMİK ENFİYE ÇUKURU (FOVEA RADIALIS)
SINIRLARI Arkada (içte) M. extensor pollicis longus’un tendonu (MEPL) Önde (dışta) M. extensor pollicis brevis’in tendonu (MEPB) M. abductor pollicis longus’un tendonu (MAPL) İÇİNDE; A. RADIALIS ÇATISINDA; V. CEPHALICA TABANINDA; OS SCAPHOIDEUM ve OS TRAPEZIUM bulunur. MEPL MEPB MAPL 29 29

30 CANALIS CARPI M.palmaris longus ve M.flexor carpi ulnaris’in tendonları karpal tünelden geçmez. 30

31 El Kasları Tenar Kasları: Başparmağın ön yukarısında tenar kabartısını yapan kaslardır. Bu kaslar başparmağa; abduksiyon, fleksiyon ve adduksiyon yaptırır. Hipotenar Kasları: Elin küçük parmağının ön üstündeki hipotenar kabartısını yapan kaslardır. Küçük parmağa abduksiyon, fleksiyon yaptırır.

32 APONEUROSIS PALMARIS - EL KASLARI Dupuytren kontraktürü
N. MEDIANUS N. ULNARIS Dupuytren kontraktürü 32 32

33 EL KASLARI TENAR KASLAR El baş parmağının hareketleri ile ilgilidirler
M. opponens pollicis M. abductor pollicis brevis M. flexor pollicis brevis Hepsini N. MEDIANUS uyarır. “Pollicis” sözcüğü içerip n.ulnaris ile uyarılan tek kas, M. ADDUCTOR POLLICIS’dir. 33

34 EL KASLARI M. flex. digit. prof.’un tendonlarından başlarlar.
MM. LUMBRICALES; 4 tanedir M. flex. digit. prof.’un tendonlarından başlarlar. Birinci falankslara fleksiyon, ikinci ve üçüncü falankslara ekstensiyon yaptırırlar. Birinci ve ikincisini n. medianus, üçüncü ve dördüncüsünü n. ulnaris uyarır. Yazı yazarken, daktilo yada klavye kullanırken fonksiyon görürler. 4 1 3 2 34 34

35 EL KASLARI PAD DAB İnterosseus kasların hepsini N. ULNARIS
uyarır. Sinirin felcinde parmaklara ABD – ADD YAPTIRILAMAZ. ADD ABD PAD DAB PALMAR PLANTAR DORSAL ABDUKSİYON ADDUKSİYON 35

36 ALT EKSTREMİTE KASLARI
Prof.Dr.Yalçın KIRICI 36

37 Alt Ekstremite Kasları
Alt ekstremite kasları, bulundukları bölgeye göre; kalça kasları, uyluk kasları, bacak kasları ve ayak kasları olmak üzere 4 gruba ayrılır.

38 KALÇANIN ÖN TARAFINDAKİ KASLAR
M. ILIOPSOAS (MIP) M. iliacus ile m. psoas major’un birleşmesinden oluşur. Uyluğun en kuvvetli ve esas fleksor kasıdır. Supin pozisyonundan oturma pozisyonuna geçerken gövdeyi kaldırır. M. gluteus maximus’la antagonisttir. MIP 38

39 Kalçanın Arka Tarafındaki Kaslar
M.Gluteus Maximus: Gluteal kaslardan en yüzeyel olanıdır. Kalın, geniş, dörtgen şeklindedir. Vücudun en kalın kasıdır. İliumun dış yüzü ve sakrumdan başlayarak femurun trochanter majoründe sonlanır. Uyluğa ekstansiyon ve dış rotasyon (lateral rotasyon) yaptırır. Uyluğun en güçlü ekstansörüdür. M.Gluteus Medius: Gluteal bölgenin ortasında gluteus maximus kasının altında, üçgen şeklinde bir kastır. İliumun dış yüzü ile femurun trochanter majorü arasındadır. Uyluğa abduksiyon ve iç rotasyon (medial rotasyon) yaptırır. Uyluğun en güçlü abduktörüdür. M.Gluteus Minimus: Gluteal kasların en küçüğü ve derin planda olanıdır. Gluteus medius kasının altındadır. Uyluğa iç rotasyon ve abduksiyon yaptırır.

40

41 GLUTEAL KASLAR M. GLUTEUS MAXIMUS
Vücudun en kalın kasıdır. Bu nedenle intramuskuler injeksiyonlarda kullanılır. Uyluğun esas ekstensor kasıdır. M. iliopsoas’ın antagonistidir. N. gluteus inferior tarafından uyarılan TEK kastır. Koşma, merdiven çıkma veya yokuş çıkarken çok aktiftir. En çok oturur pozisyondan kalkarken kullanılır. 41

42 NE ZAMAN İŞEYEN BİR KÖPEK GÖRSEM
GLUTEAL KASLAR NE ZAMAN İŞEYEN BİR KÖPEK GÖRSEM UYLUĞA ABDUKSİYON YAPTIRAN M. GLUTEUS MEDIUS’U HATIRLARIM Uyluğa abduksiyon yaptıran en kuvvetli kastır. Uyluğa İÇ ROTASYON yaptıran esas kastır. (m. gluteus minimus, her iki harekette de yardım eder). 42

43 GLUTEAL KASLAR M.GLUTEUS MEDIUS, YÜRÜYÜŞ SIRASINDA PELVIS’İ YERE BASAN AYAK TARAFINA ÇEKEN KASTIR. 43

44 İntramuskuler enjeksiyon
Gluteal bölgede; yüzeyel, orta ve derin planda bulunan bu üç kasa kas içi enjeksiyon (intramusculer- i.m.) yapılır. Enjeksiyon yapılırken siyatik sinirin geçtiği bölge dikkate alınarak uygun bölge seçilir. Enjeksiyon için en uygun bölge; gluteal kaslarının üst dış yan bölgesidir.

45

46 Uyluk Ön Bölgesi Kasları
M. Sartorius: (Terzi kası) Uzun, yüzeyel bir kastır. Vücudun en uzun kasıdır. Yaklaşık 60 cm. uzunluğundadır. İliumdan başlar, uyluğun ön ve iç yanından aşağıya doğru ilerleyerek tibianın üst ucunda sonlanır. Uyluk ve bacağa fleksiyon, uyluğa abduksiyon ve dış rotasyon yaptırır. M. Quadriceps Femoris: Uyluğun ön ve yanlarının büyük bir bölümünü kapsayan kalın ve kuvvetli bir kastır. Üç enli ve bir düz olmak üzere 4 kasın birleşmesinden oluşur. Bunlar: M. Rectus Femoris: Dört kastan ortada olanıdır. Spina iliaca anterior superiordan başlar. M.Vastus Lateralis: Uyluk ön yüzünün dış yanındadır. Femurun trochanter majorunden başlar. M. Vastus Medialis: Uyluk ön yüzünün iç yanındadır. Femur gövdesinin arkasından başlar. M. Vastus İntermedius: Femurun ön yüzünde m.rectus femorisin altındadır. Femur ön yüzünden başlar.

47

48 UYLUĞA ve BACAĞA FLEKSİYON… EFE’LER GİBİ
UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI UYLUĞA ve BACAĞA FLEKSİYON… EFE’LER GİBİ M. SARTORIUS EFE KASI Vücudun en uzun kasıdır. A. femoralis’i örter. Siniri; n. femoralis 48

49 UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI PES ANSERINUS (KAZ AYAĞI), diz ekleminin medialindedir. Üç kasın tendonları ile oluşturulur. Gracilis Sartorius Semitendinosus G S St 49

50 UYLUK ÖN BÖLGE KASLARI PEHLİVAN KASI M. QUADRICEPS FEMORIS
Vücudun en büyük kasıdır. Dört başlıdır (m. vastus medialis, m. vastus lateralis, m. vastus intermedius ve m. rectus femoris). Bacağın esas ekstensor kasıdır. Siniri; n. femoralis PEHLİVAN KASI 50

51 Ligamentum Patella Bu dört kas, sonlanmadan önce tek bir kuvvetli kirişle birleşerek patella bağı (Lig. Patella) yolu ile tibia tümseğinde (tuberositas tibia) sonlanır.

52 İntramuskuler enjeksiyon
Uyluk ön bölge kaslarına da kas içi (i.m.) enjeksiyon yapılmaktadır.

53 UYLUK LATERAL BÖLGE KASI
M. TENSOR FASCIAE LATAE Esas fonksiyonu uyluğa fleksiyondur. Ayrıca; bacağa ekstensiyon da yaptırır. N. gluteus superior ile uyarılır. UF BE 53

54 TRIGONUM FEMORALE (SCARPA ÜÇGENİ)
Sınırları: İçte; m.adductor longus’un medial kenarı Dışta; m.sartorius’un medial kenarı Yukarıda; ligamentum inguinale LI S AL İÇİNDEKİLER A. femoralis ve dalları (a.profunda femoris) V. femoralis ve v. saphena magna N. femoralis ve dalı olan n. saphenus N. cutaneus femoris lateralis N. genitofemoralis’in femoral dalı İnguinal lenf düğümleri ve damarları 54

55 UYLUK ADDUKTOR KASLARI (MEDIAL BÖLGE KASLARI)
Pubis’ten başlarlar, femur gövdesine insersiyo yaparlar. Uyluğa esas olarak ADDUKSİYON, ikincil olarak da FLEKSİYON yaptırırlar. N. obturatorius tarafından uyarılırlar. Sinirin felcinde uyluğun adduksiyonu bozulur (uyluk uyluk üstüne atılamaz). 55 55

56 UYLUK ADDUKTOR KASLARI (MEDIAL BÖLGE KASLARI)
M. GRACILIS (OTOSTOPÇU KASI) Uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon yaptırır. Anal sfinkter tamirinde kullanılır. UA BF 56 56

57 UYLUĞUN DIŞ ROTATOR KASLARI
M. PIRIFORMIS M. GEMELLUS SUPERIOR M. OBTURATORIUS INTERNUS M. GEMELLUS INFERIOR M. QUADRATUS FEMORIS (en güçlüsü) M. OBTURATORIUS EXTERNUS (sadece bu kasın siniri, n. obturatorius’dur) P GS OI GI QF OE 57

58 UYLUK (FLEKSİYON – EKSTENSİYON)
FLEKSORLAR M. iliopsoas EKSTENSORLAR M. gluteus maximus 58

59 Uyluk Arka Bölgesi Kasları
M. Biceps Femoris: (Uyluk iki başlı kası) Uyluğun arka dış tarafındadır. Pelvis ve femurdan başlayan iki ayrı başı vardır. Ortak bir tendonla fibula ve tibianın üst ucunda sonlanır. Uyluğa ekstansiyon, bacağa fleksiyon ve dış rotasyon yaptırır. M.semitendinosus: Tuber ischiadicumdan başlar. Pes anserinus’ta sonlanır. M.semimembranosus: Tuber ischiadicumdan başlar.

60 UYLUK ARKA BÖLGE KASLARI
BF Hamstring yada iskiyokrural kaslar olarak bilinirler. Bacağın esas fleksor kaslarıdır. Uyluğa ekstensiyon da yaptırırlar. N. tibialis ile uyarılırlar. M. BICEPS FEMORIS N. ischiadicus tarafından uyarılır. ST SM 60

61 FOSSA POPLITEA’NIN SINIRLARI VE İÇİNDEKİLER N. tibialis; en yüzeyelde
ST BF SM N. fibularis communis N. tibialis; en yüzeyelde P V. poplitea; ortada A. poplitea; en derinde GCM GCL V. saphena parva 61

62 BACAK (FLEKSİYON – EKSTENSİYON)
EKSTENSORLAR M. quadriceps femoris 62

63 Bacak Ön Bölgesi Kasları
M. Tibialis Anterior: (Ön tibial kas) Tibianın ön dış tarafındadır. Tibianın ön yüzü ve üst ucunun dış yanından başlar. Ayağın iç tarafında, I. Metatarsal kemikte sonlanır. Ayağa dorsi fleksiyon, ( ayağın parmakları yukarıya bakacak şekilde bacak üzerine bükülmesi) inversiyon, ( ayağın ön kısmını aşağı ve içe döndürme, ayak tabanının içe dönmesi) hareketini yaptırır.

64 BACAK ÖN BÖLGE KASLARI M. TIBIALIS ANTERIOR
M. EXTENSOR DIGITORUM LONGUS M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS M. FIBULARIS TERTIUS MTA Ayak ve parmaklara dorsal fleksiyon (ekstensiyon) Siniri; n. fibularis profundus MEHL NFP MFT M. EXTENSOR HALLUCIS LONGUS (MEHL) A. dorsalis pedis’in pulsasyonu bu kasın tendonunun lateralinde alınır. M. FIBULARIS (PERONEUS) TERTIUS (MFT) Ayağa ek olarak EVERSİYON da yaptırır.

65 BACAK LATERAL BÖLGE KASLARI
M. FIBULARIS LONGUS M. FIBULARIS BREVIS Ayağa eversiyon (iç rotasyon) Siniri; n. fibularis superficialis MFL NFS MFB FIBULARIS = PERONEUS; EŞ ANLAMLIDIR 65

66 Bacak Arka Bölgesi Kasları
M. Triceps Surea: (Baldır üç başlı kası) Bacağın arkasında, baldır kabarıklığını yapan kalın bir kastır. Baldır üç başlı kası, m. gastrocnemius ve m. soleus kasının birleşmesinden oluşur. Bu iki kasın birleşerek oluşturdukları tendona, aşil tendonu (tendo calcaneus-Aschilles) denir. Aşil tendonu topuk kemiğinin (calcaneus) arkasındaki tümseğe tutunur. M. Gastrocnemius: Baldır iki başlı kasının yüzeyel bölümü olup iki başlıdır. Uyluk kemiği alt ucundan iki başlı olarak başlar, aşil kirişi ile birleşir. M. Soleus: M. gastrocnemiusun arkasındadır. Fibula başının arkasından başlar, aşağıda aşil kirişi ile birleşir. Baldır üç başlı kası, bacağa fleksiyon ve ayağa planter fleksiyon (ayak parmakları aşağı bakacak şekilde ayağın bacak üzerine bükülmesi) yaptırır.

67 BACAK ARKA BÖLGE KASLARI BAZEN, M. PLANTARIS’DE KATILIR
Ayağa ve parmaklara plantar fleksiyon (fleksiyon) yaptırırlar. N. tibialis tarafından uyarılırlar. M.TRICEPS SURAE (M.SOLEUS+M.GASTROCNEMIUS) Sonuç tendonu, tendo calcaneus’u (Achilles tendonu; AT) yapar. Soleus Gastrocnemius BAZEN, M. PLANTARIS’DE KATILIR M. GASTROCNEMIUS; hem BACAĞA hem AYAĞA fleksiyon yaptıran kastır. AT AT 67

68 Bacak Arka Bölge Kasları
M. Tibialis Posterior: (Arka tibial kas) Tibia ve fibulanın arkasında, bacağın derin kaslarındandır. Tibia ve fibulanın arka yüzlerinden baĢlar, ayak bileği ve ayak tarağı kemiklerine kadar uzanır. Ayağa planter fleksiyon ve inversiyon yaptırır.

69 BACAK ARKA BÖLGE KASLARI (DERİN TABAKA)
M. POPLITEUS M. TIBIALIS POSTERIOR M. FLEXOR HALLUCIS LONGUS M. FLEXOR DIGITORUM LONGUS 69

70 ALT EKSTREMİTENİN İKİ PARÇASINA HAREKET YAPTIRAN KASLAR
M. gracilis; uyluğa adduksiyon, bacağa fleksiyon M. sartorius; uyluğa ve bacağa fleksiyon M. tensor fasciae latae ve m. rectus femoris; uyluğa fleksiyon, bacağa ekstensiyon M. gastrocnemius; bacağa ve ayağa fleksiyon İskiyokrural kaslar (m. biceps femoris, m. semi- tendinosus ve m. semimembranosus); uyluğa ekstensiyon, bacağa fleksiyon 70

71 AYAK BİLEĞİNDEKİ RETİNAKULUM’LAR
Ayak bileği önündeki ekstensor retinakulumların (ER) önünden (yüzeyelinden); n. saphenus, v. saphena magna ve n. fibularis (peroneus) superficialis geçer. ER 71

72 MALLEOLUS’LAR Bacak arkasındaki kasların
tendonları (Achilles hariç) ve nörovasküler yapılar, malleolus medialis’in arkasından geçer. 72

73 MALLEOLUS’LAR N. suralis, v. saphena parva ve m.
fibularis longus (MFL) ile brevis (MFB)’in tendonları malleolus lateralis’in arkasından geçer. MFL MFB N. suralis V. saphena parva 73

74 Ayak Kasları Ayak sırtında bulunan kaslar; başparmağa ve parmaklara ekstansiyon yaptırır. Ayak tabanında bulunan kaslar, genellikle ayak parmaklarına fleksiyon, abduksiyon, ve adduksiyon yaptırır.

75 AYAK SIRTI KASLARI M. EXTENSOR DIGITORUM BREVIS
M. EXTENSOR HALLUCIS BREVIS Ayak parmaklarına dorsal fleksiyon (ekstensiyon) Siniri; n. fibularis profundus 75

76 AYAK TABANI KASLARI 4 tabaka yapar 2. tabaka 1. tabaka 3. tabaka
76

77 AYAK TABANI KASLARI M. abductor hallucis M. flexor digitorum brevis
M. flexor hallucis brevis M. lumbricalis I N. PLANTARIS MEDIALIS ile uyarılırlar. Bu kasların dışındaki tüm plantar kasları n. plantaris lateralis uyarır. Birinci dorsal interosseus kasın başları arasından a. dorsalis pedis geçer. DAB PAD 77


"ÜST EKSTREMİTE KASLARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları