Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ"— Sunum transkripti:

1 ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ
Prof. Dr. Yalçın KIRICI

2

3

4

5

6 M. supraspinatus: Kola ilk 15’lik abduksiyonu başlatır

7

8

9

10

11

12 Collum chirurgicum Corpus humeri Suprakondüler Epicondylus medialis

13 KLİNİK Omuz eklemi çıkıkları en sık öne doğru olur
Dirsek eklemi çıkıklarında N. ulnaris yaralanır

14

15

16

17

18

19

20

21 M. pronator quadratus

22

23 KLİNİK Colles kırığı ve Smith (reverse Colles) kırığı;
Radyolojik değerlendirmelerde yemek çatalı deformitesinin görüldüğü kırıklardır

24 KLİNİK Colles kırığı; Radius distal uç kırığı
Palmar yüz üzerine düşmelerde görülür

25 KLİNİK Smith (reverse Colles) kırığı; Radius distal uç kırığı
Dorsal yüz üzerine düşmelerde görülür

26 Os trapezoideum Os hamatum Os trapezium Os pisiforme Os capitatum Os triquetrum Os lunatum Os scaphoideum

27 EL KEMİKLERİ Os scaphoideum; Proksimal sıranın en büyük kemiğidir
Kırık olgularının en çok görüldüğü karpal kemiktir

28 EL KEMİKLERİ Os pisiforme; En küçük karpal kemiktir
Sadece os triquetrum ile eklem yapar M. flexor carpi ulnaris’in tendonu içinde yer aldığı için bir sesamoid bir kemik olarakta kabul edilir Hiç bir ekleme katılmaz Sadece karpal oluk ile Guyon kanalının oluşumuna katılır

29 EL KEMİKLERİ Os trapezium;
I. metakarpal kemik ile os scaphoideum arasındadır El baş parmağı eklemine (art. carpometacarpalis pollicis) katılan karpal kemiktir

30 EL KEMİKLERİ Os capitatum; En büyük karpal kemiktir

31 Canalis carpi

32 Canalis ulnaris (Guyon kanalı):
N. ulnaris ve A. ulnaris bu kanaldan geçer

33 En uzun metakarpal kemiktir

34 KARPAL TÜNEL

35 ALT EKSTREMİTE KEMİKLERİ
Prof. Dr. Yalçın KIRICI

36 İskeletteki en geniş kemiktir

37 Kemik iliği buradan yapılır

38 Crista iliaca: İlium’un en yüksek noktası L3-L4 arası discus inetervertebralis seviyesinde LP yapılırken kullanılan nokta

39 Tuber ischiadicum: Otururken vücut ağırlığının yere iletildiği bölüm

40 Acetabulum: İlium, ischium’un gövdesi, ramus superior ossis pubis oluşturur Tabanını ischium yapar

41

42

43

44 Foramen suprapiriforme Foramen infrapiriforme
M. piriformis Foramen infrapiriforme

45

46 Foramen ischiadicum minus

47 M. obturatorius internusun tendonu ve siniri
A. v. pudenda interna N. pudendus M. obturatorius internusun tendonu ve siniri

48

49

50

51

52

53

54 M. obturatorius externus
Fossa trochanterica M. obturatorius externus

55 M. gluteus maximus

56

57

58 Patella İskeletteki en büyük sesamoid kemiktir
M. quadriceps femorisin tendonu içerisinde bulunur

59

60

61

62 Malleolus medialis: A. tibialis posterior’un pulsasyonu, malleolus medialis’in arkasında alınır

63 Direk olarak vücut ağırlığının taşınmasında fonksiyonu yoktur
Fibula: Direk olarak vücut ağırlığının taşınmasında fonksiyonu yoktur Femur’la eklem yapmaz

64 Arkasında bulunan oluktan m. fibularis brevis’in tendonu geçer
Malleolus lateralis: Arkasında bulunan oluktan m. fibularis brevis’in tendonu geçer

65 Fibula’nın proksimal (baş ve boyun) kırıklarında; n
Fibula’nın proksimal (baş ve boyun) kırıklarında; n. fibularis (peroneus) communis yaralanır

66 Ayak iskeletinde toplam 26 adet kemik vardır
7 tanesi tarsal kemiktir

67 Calcaneus Talus ve os cuboideum ile eklem yapar
Yerle temas eden tek tarsal kemiktir Sekonder ossifikasyon merkezinden gelişen tek kısa kemiktir Kırık olgularının en çok görüldüğü tarsal kemiktir

68 Talus Calcaneus, os naviculare, tibia ve fibula ile eklem yapar
Talus’a kas tutunmaz, sadece ligamentler tutunur Ayak arkusunun anahtar kemiğidir (key bone) Ayak kubbesinin en yüksek noktasını yapan kemiktir Art. talocruralis’e katılan tarsal kemiktir Bazen ossifikasyon sırasında talus’un gövdesi ile birleşmeyen bir parça, ayrı bir kemik olarak kalabilir. Buna os trigonum adı verilir

69


"ÜST EKSTREMİTE KEMİKLERİ" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları