Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL"— Sunum transkripti:

1 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÖĞRENME ALANI İNANÇ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

2 12. SINIF ÖĞRENME ALANLARI
3 İNANÇ İBADET HZ. MUHAMMET 4 5 VAHİY VE AKIL AHLAK VE DEĞERLER 7 6 DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET DİN VE LAİKLİK HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

3 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE 1 DÜNYA HAYATI VE AHİRET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

4 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. 2. AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI 3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. 4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. 5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. 6. ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA 6.1. CENAZE NAMAZI 6.2. KUR’AN OKUMAK 6.3. MEVLİT OKUMAK 6.4. DUA ETMEK 6.5. HAYIR YAPMAK 7. KIYAMET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 8. YENİ BİR HAYAT: AHİRET

5 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. İnsan akıllı, düşünen ve bilen bir varlıktır. Yaratılışından getirdiği anlama, bilme, merak etme duygusu gereği olarak kendi kendine bazı sorular sormuş ve bunların cevabını aramıştır. Bunların başında gelen ve insanı en çok düşündüren sorulardan bazıları şunlardır; Nereden geldik, nereye gideceğiz? Bu dünya bir gün yok olacak mıdır? Öldükten sonra yeni bir hayat var mıdır? Ruh ölümsüz müdür? HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

6 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. Bu soruların cevabını ancak din verir. Diğer bilimler veremez. Hayatı anlamlandırma isteğinin engellenmesi durumunda insan var oluş boşluğuna düşer. Birey hiçlik ve yoklukla yüz yüze gelir. Böyle bir insan, hayatında hedef ve gayesinden uzak olarak yaşar. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

7 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. Kuran bizim Allah’tan geldiğimizi ve Allah’a döneceğimizi bildirerek, ahiret hayatının var olduğunu haber vermiştir. İnsanın başıboş, amaçsız yaratılmadığını bildirmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

8 “İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor.”
AYET “Allah, ölümü ve hayatı, hanginizin daha güzel davranışlarda bulunacağını imtihan etmek için yarattı.” “İnsan, başıboş bırakılacağını mı sanıyor.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

9 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. Kuran insana dünya hayatının geçici olduğunu, ahiret hayatının ise sonsuz olduğunu bildirir. Ahiret inancı ise insana, öldükten sonra ne olacağını bildirerek, onu belirsizlikten gelecek endişesinden kurtarır. Nasıl ve niçin yaşaması gerektiğini bildirerek, hayatına anlam kazandırır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

10 “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.”
AYET “Bu dünya hayatı kısa bir geçinmedir. Ahiret ise ebedi olarak durulacak yerdir.” “Ben cinleri ve insanları ancak bana ibadet etsinler diye yarattım.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

11 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. 2. AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI 3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. 4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. 5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. 6. ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA 6.1. CENAZE NAMAZI 6.2. KUR’AN OKUMAK 6.3. MEVLİT OKUMAK 6.4. DUA ETMEK 6.5. HAYIR YAPMAK 7. KIYAMET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 8. YENİ BİR HAYAT: AHİRET

12 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
YARATILIŞ AMACINA UYGUN HAREKET ETMESİNİ CESUR VE GÜÇLÜ OLMAYI SONSUZ YAŞAM DÜŞÜNCESİNİ KÖTÜLÜKLERDEN KAÇINMAYI SAĞLAR AHİRET İNANCI İNSANA SAĞLAR SIKINTILARA SABRETMEYİ KANAATKAR OLMAYI ERDEMLİ BİR YAŞAM İDEALİ OLUŞTURMAYI HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

13 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI İnsanın hayatını anlamlı kılan ahiret hayatıdır. Zira akıl ve irade gücü verilen insan bir sınav için bu dünyaya gönderilmiştir ve bu sınavın neticesi ahirette alınacaktır. Ahirete iman her şeyden önce insana bir hedef ve yön verir. Yaratılışındaki gaye, hikmet ve hedefi öğretir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

14 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI Bu inanca sahip olan kişilerin oluşturduğu toplum doğruluktan ayrılmaz. Kazancını doğru yerlerde arar. Hileye, aldatma ve rüşvete yaklaşmaz. Kendi hakkını bildiği gibi başkalarının hakkını da gözeterek kimseye haksızlık yapmaz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

15 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI Bu inanç kişilerin ümitlerini yeniler. Acılarını hafifletir. Hayat boyu karşılaştığı zorluklara katlanmasını sağlar. Ahirete iman, insanı hayır işlemeye, kötülüklerden kaçınmaya ve üstünlükleri benimsemeye yöneltir. Ahirete inanan kişi için ölüm bir yok oluş değil, sonsuz bir yaşamın başlangıcıdır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

16 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI Ahirete iman insanda tam bir sorumluluk duygusu getirir. Her insanın başına bir polis veya asker dikemeyeceğimize göre ahirette hesap verme duygusu insanların kendi kendilerini kontrol etmelerini sağlar. Toplumda şiddet ve terör olayları azalır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

17 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI İşlemiş olduğu her hareketin, söylemiş olduğu her sözün kaydedildiğine ve mutlaka ahirette onun hesabını vereceğine inanan kimse, daha dikkatli hareket etmek, konuştuğu sözlerin kötü ve gönül kırıcı olmamasına özen gösterir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

18 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI Dünya ahiretin tarlasıdır. Dünya tarlasına ne ekilirse ahirette de o biçilir. İyilik yapmış olan, gittiği yerde o iyiliğin sevap ve ödülünü bulur. Kötülük yapanlar da onun cezasını görürler. Ahireti kazanmak için dünyayı hor görmemiz ve kötülememiz gerekmez. Müslüman hiç ölmeyecekmiş gibi bu dünya için, yarın ölecekmiş gibi de ahiret için çalışır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

19 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI Ahirete inanan insanlar huzurlu ve mutludurlar. Çünkü ahirette vereceği hesabın korkusuyla, dünyada kimseye zulüm ve kötülük yapmazlar. İnsanları sever ve yardım ederler. Aç gözlü olmazlar, kötülük düşünmezler. Allah’ın hoşnutluğu ve rızasını kazanmak ve cennetle ödüllendirilmek için sürekli iyilik yaparlar. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

20 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI Ahirete inanan kişi kendisine verilen görevi eksiksiz ve zamanında yapmaya çalışır. Çünkü yapmadığı takdirde bunun hesabını ahirette vereceğini bilir. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ona ihanet etmez. Güven duyulan bir insan olur. Başkalarının malına, canına, namusuna , hakkına ve hürriyetine zarar vermez. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

21 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI Ahiret inancı, kişilerin birbiriyle yardımlaşmalarını, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde olmalarına katkıda bulunur. Dinin emir ve yasaklarından, güzel ahlakın kurallarından ayrılmaz. Kimseye kötülük etmez, zarar vermez. Zamanını ve kendisine verilen nimetleri boşa harcamaz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

22 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “Ey iman edenler! Allah´a, peygamberine, ona indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkâr ederse tam anlamıyla sapıtmıştır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

23 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
2.AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI Ahiret inancı insana, öldükten sonra ne olacağını bildirerek, onu belirsizlikten gelecek endişesinden kurtarır. Ruhsal yönden büyük bir rahatlama içinde olmasını sağlar. Nasıl ve niçin yaşaması gerektiğini bildirerek, hayatını anlam kazandırır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

24 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. 2. AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI 3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. 4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. 5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. 6. ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA 6.1. CENAZE NAMAZI 6.2. KUR’AN OKUMAK 6.3. MEVLİT OKUMAK 6.4. DUA ETMEK 6.5. HAYIR YAPMAK 7. KIYAMET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 8. YENİ BİR HAYAT: AHİRET

25 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. İnsanı Allah katında sorumlu kılan özgür iradeye sahip olmasıdır. Bunun için insan yaptıklarının karşılığını görecektir. Allah insanı gücünün yetmeyeceği şeylerden sorumlu tutmaz ayrıca insanın yaptığı işleri niyetine göre değerlendirecektir. İnsan iradesi ile yaptığı tüm söz ve davranışlarından sorumludur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

26 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “Erkek olsun, kadın olsun, bir mümin olarak kim salih bir amelde bulunursa, hiç şüphesiz Biz onu güzel bir hayatla yaşatırız ve onların karşılığını, yaptıklarının en güzeliyle muhakkak veririz.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

27 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “Kim zerre kadar iyilik yaptıysa onu görecek, kim de zerre kadar kötülük yaptıysa onu görür.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

28 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. Yaptıklarımızın karşılığını sadece ahirette görmeyiz. Çünkü yaptıklarımızın dünya hayatına yansıyan sonuçları da vardır. Ekolojik dengenin bozulması, hastalıklardaki artışlar vb. bu sonuçlardandır. Bunun için insan iradesini yanlış yönde kullanırsa bunun karşılığını bu dünyada da görür. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

29 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “İnsanların elleriyle kazandıkları günahları yüzünden, karada ve denizde fesat çıktı. Belki dönerler diye Allah onlara, yaptıklarının bir kısmının karşılığını tattırıyor.” “Başınıza gelen herhangi bir musibet, kendi ellerinizle işledikleriniz yüzündendir…” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

30 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. Bu dünyada bazen kötülükler karşılıksız kalabilir. İnsan içinde var olan adalet duygusu sonucunda bu durumu kabul edemez. Ancak yapılanların karşılığının ahirette görüleceği inancı insanı rahatlatmaktadır. Kuran’da yapılanların bir karşılığı olarak cennet ile ödüllendirileceğimiz, cehennem ile de cezalandırılacağımız haber verilir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

31 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
“RABLERİNE KARŞI GELMEKTEN SAKINANLAR İÇİN, ALLAH TARAFINDAN BİR İKRAM OLARAK, ALTLARINDAN IRMAKLAR AKAN, EBEDİ OLARAK KALACAKLARI CENNETLER VARDIR.” ALİ İMRAN 198 “RABLERİNİN HUZURUNA KÖTÜLÜKLE GELENLER YÜZÜ KOYUN CEHENNEME ATILIRLAR. ONLARA ANCAK YAPTIKLARINIZIN KARŞILIĞINI GÖRMEKTESİNİZ DENİR.” NEML 90 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

32 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. 2. AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI 3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. 4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. 5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. 6. ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA 6.1. CENAZE NAMAZI 6.2. KUR’AN OKUMAK 6.3. MEVLİT OKUMAK 6.4. DUA ETMEK 6.5. HAYIR YAPMAK 7. KIYAMET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 8. YENİ BİR HAYAT: AHİRET

33 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. Hayat, Yüce Allah’ ın insana verdiği en büyük armağanıdır. Bunun için yaşamak ve yaşatmak insanın en temel sorumluluğudur. İslam; can, mal, akıl, nesil ve din gibi 5 temel değeri korumayı amaçlar. Bu değerleri korumak için bazen haramlar bile helal olabilir. İslam, hayatı tehlikeye atacak her şeyi yasaklamıştır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

34 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. Kuran, insana yaşama hakkı verirken diğer insanları ve canlıları yaşatma sorumluluğu da yüklemiştir. Bunun gereği olarak öldürmek yasaklanmıştır. Peygamberimiz de bir kediyi hapsederek ölümüne sebep olan birinin cezalandırılacağını; bir köpeğe su vererek yaşamasını sağlayan birini de ödüllendirileceğini buyurmuştur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

35 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “Kim bir kimseyi öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim bir kimsenin yaşamasına sebep olursa bütün insanları yaşatmış gibi olur…” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

36 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. Yaşama ve yaşatma sorumluluğunun bir boyutu da dünya nimetlerini ve güzelliklerinin farkında olarak yaşamaktır. Zira yaşamın değeri bu güzelliklerin farkında olarak anlaşılabilir. Allah dünyadaki tüm nimetleri insanın faydalanması için yaratmıştır. Ancak insan bu hakkı başına buyruk olarak kullanamaz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

37 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. İnsanın sahip olduğu her şey kendisine birer emanettir. Yaşamak için ölçüsüzce tüketmek, ekolojik dengeyi bozmak, doğal kaynakları israf etmek, çevrenin kirletilmesi birer hak ihlalidir. Müslüman kişi, yeryüzünde hep imar edici, üretici, ıslah edici ve hayatı herkes için güven içinde yaşanabilir kılan kişi olmalıdır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

38 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. 2. AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI 3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. 4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. 5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. 6. ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA 6.1. CENAZE NAMAZI 6.2. KUR’AN OKUMAK 6.3. MEVLİT OKUMAK 6.4. DUA ETMEK 6.5. HAYIR YAPMAK 7. KIYAMET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 8. YENİ BİR HAYAT: AHİRET

39 İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA HER ŞEY FANİDİR…” RAHMAN 26
ÖLÜM İNSANLIK TARİHİ BOYUNCA İSTİSNASI OLMAYAN HAYAT KANUNU “YERYÜZÜNDE BULUNAN HER ŞEY FANİDİR…” RAHMAN 26 “HER CANLI ÖLÜMÜ TADACAKTIR. ENBİYA 35 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

40 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÖLÜM KORKUSUNUN SEBEPLERİ SEVDİĞİ VE SAHİP OLDUĞU ŞEYLERİ KAYBETME ENDİŞESİ EBEDİYYEN YOK OLMA KORKUSU HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

41 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. İnsanı ölüm korkusundan kurtaracak tek şey ahiret inancıdır. Zira ahiret inancı taşıyan insana göre ölüm; geçici hayatın son bulması, yeni ve sonsuz hayatın başlamasıdır. Ölümden kaçış olmadığı için bu gerçeğe hazırlıklı olmak gerekir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

42 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. Ölüm gerçeği üzerinde düşünen insan pek çok mesajlar ve dersler alır. Hırslarının esiri olmuş insanlar için bile ölüm sarsıcı ve uyarıcı etkiye sahiptir. Bu sebeple Peygamberimiz şu mesajı vermiştir; HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

43 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS “ Size iki nasihatçi bıraktım. Bunlardan biri susar, diğeri konuşur. Susan nasihatçi ölüm, konuşan nasihatçi Kuran’ dır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

44 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. 2. AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI 3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. 4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. 5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. 6. ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA 6.1. CENAZE NAMAZI 6.2. KURAN OKUMAK 6.3. MEVLİT OKUMAK 6.4. DUA ETMEK 6.5. HAYIR YAPMAK 7. KIYAMET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 8. YENİ BİR HAYAT: AHİRET

45 ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA CENAZE NAMAZI KURAN OKUMAK MEVLİT OKUMAK DUA
ÖLEN BİR KİMSENİN ARDINDAN GERİDE KALAN MÜSLÜMANLARIN BAŞTA CENAZENİN YAKINLARI OLMAK ÜZERE YERİNE GETİRMELERİ GEREKEN BİR TAKIM VAZİFELER CENAZE NAMAZI KURAN OKUMAK MEVLİT OKUMAK DUA ETMEK HAYIR YAPMAK HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

46 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Cenaze: Cenaze, ölü demektir. Cenaze namazından önce, ölüm haline yaklaştığında ve öldüğünde mümin kardeşimize yapılması gereken bazı hizmetler vardır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

47 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Ölmek üzere olan kimse, eğer mümkünse, sağ yanı üzerinde yüzü kıbleye gelecek şekilde yatırılır. Bu arada azar azar da su içirilir. Yanında kelime-i şahadet söyleyerek telkinde bulunulur. Ancak söylemesi için ısrar edilmez, sadece işittirilir. Ayrıca ölüm halinde olan kimsenin yanında Yasin suresi de okunabilir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

48 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Ölüm gerçekleşince, ölünün gözleri hafif hareketlerle kapatılır. Ağzın açık kalmaması için geniş bir bezle çeneler bitiştirilerek çene altından başın üstüne bağlanır. Sonra kolları yanlarına doğru bırakılır ve bacakları uzatılır. Daha sonra elbiseleri soyularak bir örtü ile üstü örtülür ve yüksekçe bir sedir üzerine konur. Şişmemesi için de karnının üzerine bir bıçak v.s. gibi bir demir parçası konur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

49 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Bundan sonra, ölüye dua etmeleri veya gerekli hazırlıkları yapmaları için, ölünün dost ve akrabalarına haber verilir. Techiz ve tekfini için acele edilmelidir. Ölünün sebepsiz yere bekletilmesi doğru değildir. Ölü yıkanmadan önce, yanında Kuran okunmaz. Ölünün yanında güzel kokulu bir şeyler bulundurmak da iyi olur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

50 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Ölen bir Müslüman’ı yıkayıp kefenlemek ve sonra namazını kılıp kabre defnetmek, Müslümanlar üzerine farzı kifayedir. Şehitler yıkanmazlar. Erkek ölüyü erkek, kadını da kadın yıkar. Göbek altından diz kapaklarına kadar olan kısımlar avret sayıldığı için, örtülü bulundurulur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

51 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Bu kısımlara ne yıkayıcılar, ne de başkaları bakamazlar. Çıplak elle de dokunamazlar. Cenazeyi yıkayan kimsenin abdest veya gusül alması sünnettir. Ölüde müşahede edilen güzel halleri anlatmak; kötü koku, abus çehre gibi kötü halleri ise, kimseye bahsetmemek sevaptır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

52 “Ölülerinizi hayırla, iyi ve güzel halleri ile anınız.”
HADİS “Ölülerinizi hayırla, iyi ve güzel halleri ile anınız.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

53 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Cenazelerin Kefenlenmesi (Tekfin) Ölüler yıkandıktan sonra, kefen denen bezle sarılarak bütün vücutları örtülür. Kefen, beyaz pamuklu bezden ya da patiskadan yapılır. Hayatta iken giyilmesi doğru olmayan bir şeyden kefen yapılamaz. Bu yüzden erkekler ipek kumaş ile kefenlenemez. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

54 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Cenaze namazı kılmak farz-ı kifayedir. İster bir kişi kılsın, isterse bir cemaat, farz yerine getirilmiş olur. Yalnız imamın kılması bile yeterlidir. Ancak ölünün cemaati ne kadar çok olur ise, ölünün o nispette mağfirete ve rahmete nail olacağı da hadislerde belirtilmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

55 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS “Herhangi bir ölünün üzerine müminlerden 100 kişiye (ya da 40) yakın bir cemaat namaz kılar da hepsi onun mağfiretine dua ederse onun için yaptıkları dua kabul olur.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

56 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Cenaze namazı niyet ve 4 tekbir ile kılınır. Niyette, ölünün erkek veya kadın veya çocuk olduğu belirtilir. Başlama tekbiri ile eller bağlanır. Ve Sübhaneke Duası okunur. Bu dua okunurken "Ve celle senaük" ilavesi yapılır. İkinci bir tekbir alınarak Allahümme Salli ve Barik Duaları okunur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

57 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Sonra üçüncü bir tekbir alınır ve Cenaze Namazı Duası veya Rabbena Duaları ya da Kunut Duaları okunarak hem ölü için, hem de bütün Müslümanlar için dua edilir. Sonra dördüncü tekbir alınır ve sağa ve sola selam verilir. Dördüncü tekbirden sonra namaz tamamlandığından, sağa sola selamlama yapılır ve eller salıverilir. Cenaze namazında Kuran okunmaz. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

58 CENAZE NAMAZI DUASININ ANLAMI
"ALLAHIM, BİZİM DİRİLERİMİZİ, ÖLÜLERİMİZİ, ERKEKLERİMİZİ, KADINLARIMIZI, KÜÇÜK VE BÜYÜKLERİMİZİ AFFET! ALLAHIM, BİZDEN YAŞATTIKLARINI İSLAM ÜZERE YAŞAT, ÖLDÜRDÜKLERİNİ İSE İMAN ÜZERE ÖLDÜR... BİLHASSA, BU HAZIR OLAN ÖLÜYÜ KOLAYLIĞA, RAHATA, MAĞFİRETE VE RIZANA ERDİR! YA RABBİ, EĞER BU ÖLÜ MUHSİN İSE, İHSANINI ARTIR VE EĞER YARAMAZ BİRİ İSE ONU AFFET, KENDİSİNE EMNİYET, BEŞARET, KERAMET NASİP EYLE, EY MERHAMETLİLERİN EN MERHAMETLİSİ" HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

59 CENAZE NAMAZININ KILINIŞI
1. TEKBİR 2. TEKBİR 3. TEKBİR 4. TEKBİR VE SELAM SÜBHANEKE DUASI ALLAHÜMME SALLİ VE BARİK DUALARI RABBENA DUALARI CENAZE NAMAZI DUASI VEYA YA DA KUNUT DUALARI SELAMLAMA VE BİTİŞ HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

60 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Cenazelerin Kabre Konması; Cenaze kabre konulacağı zaman, bir iki kimse kabre inerek, kabrin kıble tarafından cenazeyi tabuttan olduğu gibi alırlar. Kıbleye doğru kabre indirip sağ tarafı üzerine yatırırlar. Kefen baş ve ayak tarafından bağlanmışsa, çözerler. Bundan sonra kabir toprakla örtülmeye başlanır. Bu arada Yasin, Tebareke, İhlas, Nas, Felak ve Fatiha sureleri okunur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

61 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.1. CENAZE NAMAZI Telkin; Cenazenin kabre defnedilmesinden sonra imam kalkıp ölünün yüzü karşısında durur ona hitaben, ismiyle üç kere hitap eder. Umulur ki bu telkinler vesilesiyle, Allah o ölüye mağfiret eder. Kabir suallerine kolayca cevap vermesini sağlar. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

62 CENAZEYE KARŞI GÖREVLERİMİZ
1. CENAZENİN YIKANMASI 2. CENAZENİN KEFENLENMESİ 3. CENAZE NAMAZININ KILINMASI 4. CENAZENİN DEFNİ 5. CENAZENİN ARKASINDAN DUA EDİP HAYIR İŞLEMEK HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

63 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.2. K.KERİM OKUMA Kutsal kitabımızda yine ölen kişinin arkasından okunarak ona rahmet vesilesi olması için Allah’a dua edilir. Gerçekte Kuran, ölen kimseler için değil, yaşayan kimseler içindir. Ama Allah’ın rahmetinden ümit kesmemek adına ölen kimseler için hatmi şerifler okunarak, ölen kimseye bağışlanır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

64 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.2. K.KERİM OKUMA Kültürümüzde defin işleminden sonra vefat eden kişinin evine gidilerek de Kuran okunur. Bu ziyarete taziye ziyareti adı verilir. Taziye ziyaretleri akraba ve komşuluk bağlarının güçlenmesine katkı sağlar, cenaze sahiplerinin üzüntülerinin paylaşılmasına ve ölüm ve ötesinin düşünülerek hayat muhasebesi yapılmasına vesile olur. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

65 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.3. MEVLİT OKUMA Mevlit, Hz. Muhammet’e hürmeten yazılmış bir noktada peygamberimizi bize en güzel yönleriyle tanıtmaya çalışan bir şiirdir. Süleyman Çelebi tarafından yazılan ve asıl adı “Vesiletün-Necat” (Kurtuluş Vesilesi) olan esere kadar pek çok mevlit eserleri yazılmıştır. Fakat hiç biri onunki kadar meşhur olmamıştır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

66 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.3. MEVLİT OKUMA Mevlit toplantılarında önce Kuran okunur, sonra mevlitin bölümleri makamlı olarak okunur. İlahi ve kasideler de okunur ve dua ile bu törenler bitirilir. Mevlit kültürel bir uygulamadır, bir gelenektir. Dini bir vecibe değildir. Mevlit, Kuran okunmaya ve salavat-ı şerife getirmeye vesile olabilmektedir. Ama mevlidi bir ibadet gibi yapmak hoş bir şey değildir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

67 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.4. DUA ETMEK Kuran’a göre dua etmek, Allah’a ulaşabilmenin en kolay yoludur. İnsanın içinden geçirdiği tek bir düşünce bile Allah’tan gizli kalmaz. O halde samimi olarak Allah’tan bir istekte bulunmak için insanın sadece düşünmesi bile yetmektedir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

68 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.4. DUA ETMEK Ölen kişiler içinde geride kalanların samimi ve içtenlikle dua etmeleri bir vazifedir. Allah’ın duaları kabul edeceği inancıyla, ölen kişi için rahmet ve mağfiret dilemek bir insanlık vazifesi ve görevidir. Allah’ a dua etmek için bir zamana veya mekana ihtiyaç yoktur. Bundan dolayı O’ na her an ve her yerde dua edebiliriz. Önemli olan samimiyetimiz, içtenliğimiz ve niyetimizdir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

69 “Cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için gönülden dua edin .”
HADİS “Cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için gönülden dua edin .” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

70 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.5. HAYIR YAPMAK Toplumda muhtaç duruma düşen kişilere yardım etmek insan olmanın ve toplum halinde yaşamanın bir gereğidir. Ölen kişilerin arkasından da hayır yapılabilir. İnsanlar o hayırlardan faydalandıkça dua edecekler ve bu duaların o eseri yapana faydası olacaktır. Hayatta iken yaptıklarının, vefatından sonra kişinin kendisine ulaşacağını ifade ve hayatta iken hayır yapmaya teşvik eden pek çok hadis vardır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

71 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
HADİS “İnsan vefat edince üç şey hariç dünyadaki ameliyle ilişkisi kesilir. Ancak bu üç şey dolayısıyla amel defterine sürekli hayır yazılır. Bunlar; Sadaka-i cariye (kamuya yararlı sadaka), faydalanılan bir ilim ve arkasında kendisine dua edecek hayırlı bir evlat bırakmak.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

72 ÖLENE SEVAP KAZANDIRAN ÜÇ ŞEY
1 SADAKA-İ CARİYE (KAMUYA YARARLI SADAKA), 2 FAYDALANILAN BİR İLİM 3 ARKASINDAN KENDİSİNE DUA EDECEK HAYIRLI BİR EVLAT HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

73 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
6.5. HAYIR YAPMAK İnsan, dünyada iken kendisinin yaptığı veya başkalarının yapmasına vesile olduğu amellerden istifade edecektir. Fakat kişinin ölümünden sonra başkalarının kendisi için yapacakları iyi işlerin sevabının veya bunlardan hangisinin ulaşıp ulaşmayacağı konusunda ihtilaf edilmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

74 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. 2. AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI 3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. 4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. 5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. 6. ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA 6.1. CENAZE NAMAZI 6.2. KURAN OKUMAK 6.3. MEVLİT OKUMAK 6.4. DUA ETMEK 6.5. HAYIR YAPMAK 7. KIYAMET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 8. YENİ BİR HAYAT: AHİRET

75 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
7. KIYAMET Yaşadığımız dünyanın ve evrenin bir sonu vardır. İşte bu günde dünyanın ömrünün bitmesine, evrenin yok olmasına “Kıyamet”, bu olayın gerçekleşmesine de “kıyametin kopması” denir. Kıyametin ne zaman kopacağını Allah’tan başka kimse bilemez. Kıyametin kopuşu İsrafil adlı meleğin sura üflemesiyle başlayacaktır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

76 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “İnsan, kıyamet ne zamanmış? Diye sorar. İşte göz kamaştığı, ay tutulduğu, güneşle bir araya getirildiği zaman! O gün insan kaçacak yer neresi? Diyecektir. Hayır hayır! Sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer, sadece Rabbinin huzurudur.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

77 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “Sura üflenince, Allah’ın diledikleri dışında göklerde ve yerde ne varsa hepsi ölecektir. Sonra bir daha üflenince, bir de ne göresin, onlar ayağa kalkmış bakıyorlar.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

78 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
ÜNİTE KONULARI 1. HAYAT AMAÇSIZ DEĞİLDİR. 2. AHİRETE İMANIN DÜNYA HAYATINI ANLAMLANDIRMAYA KATKISI 3. YAPTIKLARIMIZIN KARŞILIĞI VARDIR. 4.YAŞAMAK VE YAŞATMAK BİR SORUMLULUKTUR. 5. ÖLÜM BİR HAYAT GERÇEĞİDİR. 6. ÖTE DÜNYAYA UĞURLAMA 6.1. CENAZE NAMAZI 6.2. KURAN OKUMAK 6.3. MEVLİT OKUMAK 6.4. DUA ETMEK 6.5. HAYIR YAPMAK 7. KIYAMET HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL 8. YENİ BİR HAYAT: AHİRET

79 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. YENİ BİR HAYAT; AHİRET Yaratılan her canlı gibi insan dünya hayatında sonsuz değildir. Bir gün gelecek ömrünü tamamlayarak ölecektir. İnsanın dünya hayatında canlı kaldığı, yaşadığı süreye “ömür”, Allah’ın emri ile yaşamın son bulmasına da ecel denir. Dinimize göre ölüm bir yok oluş değil, yeni sonsuz bir hayatın başlangıcıdır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

80 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. YENİ BİR HAYAT; AHİRET İnsanların ölümü sadece bedensel olacaktır. Ruhları ise canlıdır. Kabre konulan insanlar kıyametin kopmasını beklerler. Ölümle başlayıp yeniden dirilmeye kadar devam edecek olan hayata kabir hayatı denir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

81 “Kabir, ahiret duraklarının ilkidir.”
HADİS “Kabir, ahiret duraklarının ilkidir.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

82 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. YENİ BİR HAYAT; AHİRET Yeniden dirilme; Öldükten sonra dirilmek anlamına gelen ba’s, kıyametin kopmasından sonra İsrafil ikinci defa sur üfürecek ve bütün canlı yaratıklar tekrar dirilecektir. Tekrar diriliş, hem beden hem de ruh ile olacaktır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

83 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “…Şu çürümüş dağılıp gitmiş kemikleri kim yeniden diriltecek? Diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltir. Çünkü o, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir. Yeşil ağaçtan sizin için ateş çıkaran odur. İşte siz ateşi ondan yakıyorsunuz. Gökleri ve yeri yaratan, onların benzerlerini yaratmaya kadir değil midir? Evet, onların benzerlerini yaratmaya her zaman elbette kadirdir. O her şeyi hakkıyla bilen bir yaratıcıdır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

84 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. YENİ BİR HAYAT; AHİRET Haşir ve mahşer; Allah’ın insanları hesaba çekmek üzere tekrar dirilişten sonra bir araya toplamasıdır. Bu toplanma yerine “mahşer” denir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

85 “Sizi yaratıp yeryüzüne yayan odur ve onun huzurunda toplanacaksınız.”
AYET “Sizi yaratıp yeryüzüne yayan odur ve onun huzurunda toplanacaksınız.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

86 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. YENİ BİR HAYAT; AHİRET Amel defterlerinin dağıtılması; İnsanlar hesaplarının görülmesi için toplandıktan sonra, kendilerine dünyada iken yaptıkları işlerin yazılı olduğu “amel defterleri” dağıtılır. Kiramen Katibin melekleri tarafından yazılan bu defterle ilgili birçok ayet vardır. Bu defterin nasıl bir şey olduğu bilinmemektedir. Dünyadaki defterlere benzetilemez. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

87 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. YENİ BİR HAYAT; AHİRET Hesap ve sorgulama; İnsan ahirette dünya hayatında yaptıklarından hesaba çekilecektir. Hesap gününde zerre miktarınca hayır işleyen mükâfatını, kötülük işleyen cezasını görecek ve hiçbir adaletsizlik yapılmayacaktır. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

88 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “Her insanın boynuna işlediklerini dolarız ve kıyamet günü açılmış bulacağı kitabı önüne çıkarırı. ‘Kitabını oku! Bugün sana hesap görücü olarak kendin yetersin’ deriz.” “…Allah’a ve ahiret gününe hakkıyla inanıp Salih amel işleyenler için Rableri katında mükâfatlar vardır. Onlar için herhangi bir korku olmadığı gibi üzülmeyecekler de…” “Doğrusu Allah yolundan sapanlara hesap gününü unutmalarından dolayı çetin bir azap vardır.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

89 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. YENİ BİR HAYAT; AHİRET Mizan; Ahirette hesaptan sonra herkesin amellerinin tartıldığı ilahi bir adalet ölçüsüdür. Nasıl bir şey olduğu bilinmeyen mizan dünyadaki ölçü aletlerine benzemez. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

90 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
AYET “Kıyamet günü doğru teraziler kurarız; hiçbir kimse, hiçbir haksızlığa uğratılmaz. Hardal tanesi kadar olsa bile, yapılanı ortaya koyarız. Hesap gören olarak biz yeteriz.” HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL

91 HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL
8. YENİ BİR HAYAT; AHİRET İnsanlar amelleri tartıldıktan sonra, hadislerde cehennemin üzerine kurulmuş bir köprü olduğu bildirilen sırata doğru yönelirler. Peygamberimiz bir sözünde sırattan ilk geçenin kendisi ve ümmeti olacağını bildirmiştir. HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL


"HÜSEYİN SEYMEN SORGUNAİHL" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları