Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak."— Sunum transkripti:

1 Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak.

2 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASI
İbrahim ÇELİK Yusuf YILMAZ Şahinbey Rehberlik ve Araştırma Merkezi/Gaziantep

3 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASI
Eğitimleri sırasında desteklenmesi gereken öğrencilere (yetersizlikten etkilenmiş ya da özel yetenekli öğrencilere) sunulan bir eğitim olanağıdır.

4 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASI
Okul ve kurumlarda, akranlarıyla birlikte aynı sınıfta eğitimlerine devam eden üstün yetenekli öğrenciler İLE özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin tıbbî, eğitsel değerlendirme ve tanılama sonucunda belirlenen eğitim ihtiyaçları doğrultusunda kendilerine, ailelerine, öğretmenlerine ve okul personeline uzman personel, araç-gereç, eğitim ve danışmanlık hizmetlerine Destek Eğitim denir.

5 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASININ AMACI NEDİR ???

6 Destek eğitim uygulamasında amaç;
Kaynaştırma öğrencisinin ihtiyaç duyduğu alan veya alanlarda destek eğitim sağlayarak öğrencinin o alanla (dersle) ilgili olarak kapasitesi doğrultusunda başarabileceği en üst düzeye gelmesini sağlamaktır.

7 KAYNAŞTIRMA EĞİTİMİ DESTEK EĞİTİM İLE İŞLEVSELLİK VE NİTELİK KAZANIR.
Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrencinin işlevsel bir eğitim alması destek eğitim uygulamasına bağlıdır. Sınıf içinde öğrencinin seviyesine uygun belirlenmemiş amaçlar, öğrencinin derse olan ilgisini azaltır.

8 Derse ilgisi olmayan ve katılmayan Özel Eğitim Gereksinimi Olan Öğrenci sınıf içinde problem davranışlar çıkarmaya başlar. Bu problem davranışlar sınıftaki akranlarının ve öğretmenin tutum ve davranışlarına göre çeşitlilik gösterebilir ve şekillenir.

9 Örneğin; Öğrenci sınıfın yada öğretmenin ilgisini çekmek için: Gülme
Sınıfta gezinme Arkadaşlarına vurma, tükürme vb Sınıftan kaçma Sık sık tuvalete gitme talebi Öğretmeni gereksiz meşgul etme gibi problem davranışlar çıkarabilir. Bu davranışların sayı ve sıklığını artırabilir.

10 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASI KİMLER İÇİN FAYDALIDIR.
Özel eğitim öğrencisi: Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sınıf ortamında takip edemediği ve katılamadığı amaçlar yerine, öğrencinin gereksinimi olan amaçlar çalışılarak işlevsel eğitim almış olur. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin sınıf ortamında problem davranışlar sergilemesinin önüne geçilmiş olur. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci sınıfında bulunan akranlarının ders katılım ve motivasyonlarını olumsuz etkilememiş olur. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin bireysel çalışmalar ile küçük ilerlemeleri bile gözlemlenmiş olur. Öğrencinin akademik başarısını yükseltir. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenci öğrenme ve kazanım ile motivasyon ve özgüven kazanmış olur. Öğrencinin okuldaki devamsızlık problemi ortadan kalkar.

11 Özel eğitim ihitiyacı olan öğrencinin sınıf arkadaşları:
Öğrenciler, özel eğitim ihitiyacı olan öğrencinin ders içi olumsuz davranışlarından etkilenmemiş olurlar. Öğrencilerin derse katılım ve motivasyonları olumsuz etkilenmemiş olur. Ders süresini olumlu kullanmış olurlar. Sınıfta problem davranışlar göstermeyen bu arkadaşlarına karşı olumlu tutum geliştirip yardımcı olurlar.

12 Sınıfta ders veren öğretmen: Ders süresince motivasyonun kaybetmemiş olur.
Ders süresini olumlu kullanabilir. Sınıf içi kontrol ve otoritesini sürdürebilir. Sınıfındaki farklı özellikteki öğrencilere bakış açısı olumlu yönde değişir. Öğrencisindeki gelişmeyi görerek motivasyonu artar. Öğretmenin mesleki doyumu artar.

13 Destek eğitimde görevli öğretmen:
Özel eğitim ihitiyacı olan öğrenci ile bireysel olarak çalışır ve öğrenciye daha çok kazanım edindirir. Öğrenciyi kabullenir daha yakinen tanır. Öğrencinin küçük ilerlemelerini görmesi öğretme motivasyonunu artırır. Öğrencinin akademik başarısının yanı sıra diğer kazanım alanlarında da başarılı olmasını sağlar.

14 Genel olarak; Destek eğitim uygulamalarındaki başarı özel gereksinimli ve engelli öğrenciler ile okul yönetimi-öğretmen-okuldaki akranlar-aile ve diğer eğitim personelinin karşılaştığı sorunları azaltarak, olumlu okul iklimi ve işbirliğini artırmaya katkısı olacaktır.

15 DESTEK EĞİTİM UYGULMASI ZORUNLU MUDUR?

16 MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği gereğince, okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler ile üstün yetenekli öğrenciler için, Destek Eğitim Uygulaması zorunludur. ( tarihli ve /10.06/ sayılı Destek Eğitim Odası Yazısı)

17 Dikkat ! Destek eğitim uygulamasından faydalanacak öğrencilerin Rehberlik ve Araştırma Merkezlerince tanılanmış olması gerekir.

18 Destek eğitim uygulaması için,
Okuldan Destek Eğitim Uygulaması yapılacak ayrı bir derslik / oda yoksa; Gerektiğinde yönetici odaları, rehberlik servisi, kütüphane, öğretmenler odası, Okul Aile Birliği odası, laboratuvarlar gibi mekanlar uygun bir planlama doğrultusunda Destek Eğitim uygulaması için kullanılabilir. Müsait olup olmama durumuna göre derslerin olduğu günlerde yer değişikliği yapılabilir

19 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASI İÇİN :
1-Eğitim-öğretime uygun fiziki koşullara sahip bir ortam, 2-İhtiyaç sahibi olan ve Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP) hazırlanmış bir öğrenci, 3- Öğretmen olmalıdır.

20 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASINDA KİMLER GÖREVLENDİRİLİR?
Destek Eğitim Uygulaması açılan okullarda öğrencilerin eğitim ihtiyaçları doğrultusunda Özel eğitim öğretmenleri, sınıf öğretmenleri Gezerek özel eğitim görevi yapan öğretmen, sınıf öğretmeni Branş öğretmenleri görevlendirilir. (Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Madde – 28g)

21 DESTEK EĞİTİMDE ÖĞRETMEN GÖREVLENDİRME
* Destek Eğitim Uygulamasında öncelikle okulun öğretmenleri sonra sırası ile RAM’da görevli öğretmenler ya da diğer okul ve kurumlardaki öğretmenler görevlendirilir. * İlkokul, ortaokul ve liselerde görev yapan alan(branş) öğretmenlerinden maaş karşılığı ders saatini dolduramayan ve, maaş karşılığı ders saatini dolduran öğretmenler görevlendirilebilir.

22 Sınıf öğretmenleri Maaş ve ek ders karşılığı görevlerini tamamladıktan sonra haftada 8 saat daha destek eğitimi görev alabilirler. Maaş karşılığı girilmesi zorunlu olan ders saati tamamlandıktan sonra Destek Eğitim Uygulamasında fiili olarak yapılan derslerin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. İlkokullarda sınıf öğretmenleri alan öğretmenlerinin derse girdiği saatlerde de destek eğitim uygulamasında görevlendirilebilir.

23 Branş öğretmeni, Maaş karşılığı ders saatini dolduramayan branş öğretmenine dolduramadığı saat kadar Destek Eğitim uygulaması görevi verilir. Maaş karşılığı verilen Destek Eğitim görevinde ek ders ücreti ve %25 artırımlı ödenmez. Branş öğretmenlerine, maaş karşılığı olan ders yükünün üzerine, 6 saat zorunlu ek ders kapsamında Destek Eğitim görevi verilebilir. Branş öğretmeninin istemesi durumunda, 15 saat maaş karşılığı ve 6 saat zorunlu ek dersin üzerine, 9 saat daha Destek Eğitim Uygulaması ek ders görevi verilebilir. Bir branş öğretmeninin, branşındaki dersleri ile Destek Eğitim dersleri toplamı haftalık 30 saati geçemez.

24 Okul öncesi öğretmenler
Okul öncesi öğretmenleri, Destek Eğitim Odalarında görev alabilirler. Okul öncesi öğretmenleri yalnızca okul öncesi eğitim gören öğrencilere yönelik Destek Eğitim Odalarında eğitiminde görev alabilir. Okul öncesi öğretmenleri Destek Eğitim Odalarında sınıf öğretmenlerinde olduğu gibi haftada 8 saate kadar %25 artırımlı ek ders görevi verilebilir.

25 Okul yöneticileri Okul yöneticileri Destek Eğitim görevi alabilirler.
*Okul yöneticileri maaş karşılığı girmek durumunda oldukları ders görevlerini (6 ders saati)tamamladıktan sonra, haftada 6 saate destek eğitim görevi alabilirler. Okul yöneticilerinin Destek Eğitim Odalarında girdikleri derslerin ek ders ücreti, % 25 artırımlı ödenir.

26 EK DERS ÜCRETİ KARŞILIĞI ÇALIŞAN (ÜCRETLİ ÖĞRETMENLER)
Ek ders ücreti karşılığı çalışan öğretmenlere Destek Eğitim Odasında ders görevi verilemez.

27 DESTEK EĞİTİM DE GÖREV ALACAK ÖĞRETMEN OKUL İÇİNDEN TEMİN EDİLEMEZSE;
Destek Eğitim uygulaması için hazırlanan plan okul yönetimi tarafından (hangi saatte hangi öğrencilerin eğitim alacağını ve varsa okuldaki mevcut öğretmenlerin hangi saatlerde görevlendirildiğini içeren planlama) resmi yazı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Özel Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğüne gönderilerek, öğretmen bulunamayan saatler için öğretmen isteğinde bulunulur.

28 DESTEK EĞİTİM DE DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
*Destek eğitim uygulamasında verilen destek eğitim hizmetleri okulun veya kurumun ders saatleri(eğitim öğretim faaliyetleri devam ederken) içinde yapılır. *Destek eğitimi uygulaması kesinlikle hafta sonları yapılamaz. *Destek eğitimi uygulaması için öğrenciler sınıfından alınabilir.

29 *Destek eğitimi uygulaması eğitimini öğretmen kesinlikle sınıfında olması gerektiği saatlerde veremez. *İkili eğitimlerin olduğu okullarda velilerden yazılı izin alınarak öğretmen, Destek Eğitimini sabahçı ise öğlen, öğlenci ise sabah yapabilir. *İkili eğitimin olmadığı okullarda öğretmen, velilerden yazılı izin alarak dersler bittikten sonra yapabilir.

30 Öğrenci, sınıf arkadaşlarıyla beraber yürütemediği derslerin bazı saatlerinde Destek Eğitim uygulaması alınarak ilgili dersi BEP’i doğrultusunda alması sağlanabilir. Ancak, bir dersin tamamı (Örneğin Türkçe dersi haftada 5 saat ise, 5 saatin tamamı) sadece Destek Eğitim Odasında verilmemelidir. Öğrenci, ilgili dersi akranlarıyla da alabilmelidir. Haftada 5 saat olan Türkçe dersinin 3-4 saati Destek Eğitim Odasında, kalan 1-2 saati ise kendi sınıfında alınmalıdır. Öğrencinin Türkçe dersinden daha fazla ders desteği alması isteniyorsa, bu dersler okulun ders saatleri içinde olmak kaydıyla, velisinin de onayını alarak, öğrencinin ders saatleri dışında verilebilir.

31 DESTEK EĞİTİMİ İÇİN ÖDENECEK EK DERS
Destek eğitim odasında yapılacak eğitim için yönetici ve öğretmenler, “Ek Ders Ücreti” konulu 2007/19 No’lu Genelge ile ekindeki çizelgede belirtilen azami süreleri geçemeyecek biçimde ek derse girebilirler. Öğretmenin, maaş karşılığı girdiği derslerin dışındaki Destek Eğitim Uygulaması her bir saat ek dersin ek ders ücreti, %25 artırımlı ödenir. (Dayanak: M.E.B. Personel Genel Müdürlüğü tarih ve B.08.0.PGM /287/11227 sayılı yazı. )

32 OKULLARDA DESTEK ODASI NASIL AÇILIR?
BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunca ihtiyaç belirlenir. Destek Eğitim, Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu’nun önerisi doğrultusunda İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlükleri tarafından açılır. Bunun için, Okul Müdürlüğü’nün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne “Okulumuzda özel eğitim desteğine ihtiyacı olan öğrenciler için Destek Eğitim Uygulaması yapmak istiyoruz.” diye yazılmış resmi bir yazı ve resmi yazıyla birlikte, okulun Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunun kararı ve okuldaki kaynaştırma öğrencilerinin listesi ile başvurulması yeterlidir.

33 ÖĞRENCİNİN DESTEK EĞİTİM UYGULAMASINDA HANGİ DERSLERDEN DESTEK ALACAĞININ NASIL BELİRLENİR
Öğrencinin Destek Eğitimde hangi derslerden destek alacağı, BEP Geliştirme Biriminin önerileri doğrultusunda okulun Rehberlik Hizmetleri Yürütme Komisyonunca belirlenir. Derslerin belirlenmesinde, öğrencinin öncelikli ihtiyaçları göz önünde bulundurulur.

34 Destek eğitim uygulamasında öncelikli olarak öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta hangi ders yapılıyorsa, destek eğitime alınan öğrenci ile de aynı ders ilgili dersi okutma yetkisi olan öğretmence yapılır. Ancak destek eğitim odasından yararlanacak öğrenciler için hazırlanan program doğrultusunda öğrencinin kayıtlı olduğu sınıfta o ders saatinde okutulan dersten farklı bir ders, haftalık ders çizelgesinde yer alan ders saatleri tamamlanmak kaydı ile verilebilir.

35 BİR ÖĞRENCİ HAFTADA KAÇ SAAT DESTEK EĞİTİM ALABİLİR?
Öğrencinin Destek Eğitim alacağı haftalık ders saati, öğrencinin haftalık toplam ders saatinin % 40’ını aşmayacak şekilde planlanır. 30x40=1200/100=12 Öğrencinin ihtiyacı doğrultusunda ve azami ölçüde bu eğitimden yararlanması sağlanır. Öğrencinin destek eğitimden yararlanacağı saatler; haftalık ders saatleri içerisinde yer almalıdır. Planlama Öğrencinin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak; Teknoloji ve Tasarım, Müzik, Beden eğitimi, Rehberlik ve sosyal etkinlikler dersleri dışında yapılır.

36 DESTEK EĞİTİM UYGULAMASINDA ÖĞRENCİLERE GRUP OLUŞTURULARAK EĞİTİM VERİLEBİLİR Mİ?
Destek Eğitim de öğrencilerin eğitim performansları dikkate alınarak birebir eğitim yapılması esastır. Ancak, gerektiğinde eğitim performansı bakımından aynı seviyede olan öğrencilerle grup eğitimi de yapılabilir. Verilecek eğitim desteğinin niteliğinin etkilenmemesi için, grup oluşturulması gerekiyorsa, gruptaki öğrenci sayısı en fazla üçtür. Gruba alınan öğrencilerin destek aldıkları ders ile ilgili ortak gereksinimleri olması gerekmektedir. Yani her üç öğrenci ile de aynı amaç çalışılmalıdır.

37 DESTEK EĞİTİM ODASINDA YÜRÜTÜLECEK EĞİTİM HİZMETLERİNİN PLANLAMASI KİM TARAFINDAN YAPILIR?
Destek eğitim odasında eğitim alacak öğrenciler ile eğitim hizmeti sunacak öğretmenlerin hangi gün ve saatlerde destek eğitim odasında olacaklarına ilişkin planlama okul yönetimince yapılır. Öğrencilerin devam takip, işlenen ders/kazanım vb. durumları, normal eğitim sürecinde olduğu gibi sınıf defteri tutulması yoluyla kayıt altına alınır.

38 DESTEK EĞİTİM ODASINDA EĞİTİM PLANLAMA BİREYSEL EĞİTİM PLANI(BEP)
* Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilerin takip ettikleri programlar temel alınarak eğitim performansı ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP geliştirme birimi oluşturulur. * BEP geliştirme biriminde özel eğitim ihtiyacı olan öğrencinin eğitim sürecinde görev alan tüm öğretmenler yer alır.

39 Öğrencilerin mevcut performansları belirlenmelidir
* Öğrencilerin mevcut performansları belirlenmelidir. (ilgili ders ile ilgili yapabildikleri ve yapamadıkları) Performanslar belirlenir iken buraya konulan ve 6 ayrı engel türü için bakanlık tarafından geliştirilen kaba değerlendirme formları kullanılmalıdır. * Yapamadıkları arasından kazandırılması hedeflenen amaçlar belirlenmelidir. (BEP) * Bireyselleştirilmiş eğitim programlarında; öğrenci için gerekli destek eğitim hizmetlerinin türü, süresi, sıklığı, kimler tarafından nerede ve nasıl sağlanacağına ilişkin bilgiler yer almalıdır.

40 DEĞERLENDİRME * Öğrencinin genel başarı değerlendirmesinde sınıfta yapılan değerlendirmenin yanı sıra destek eğitim odasında yapılan eğitim faaliyetler süreci de dikkate alınır. Özel eğitim ihtiyacı rapor ile belirlenmiş olan öğrenciler sadece, öğrenci için hazırlanmış BEP’ten sorumlu tutulurlar.

41 DESTEK EĞİTİM ODALARI İÇİN ALINACAK OLAN MALZEMELER NASIL TEMİN EDİLİR?
Destek Eğitim Odasında öğrencilerin eğitim performansı ve ihtiyaçları, yetersizlik türü ve yetenek alanlarına uygun araç-gereç ve eğitim materyalleri bulunur. İl/ilçe milli eğitim müdürlüklerinden kaynaştırma/bütünleştirme yoluyla eğitim yapılan okul ve kurumlardaki özel eğitim hizmetlerine yönelik derslik, araç-gereç gibi ihtiyaçların sağlanması istenebilir.

42 DESTEK EĞİTİM (ODASINDA) BULUNMASI GEREKEN MATERYALLER
ÖĞRENCİ DOSYASI Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Raporu (RAM Raporu) Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu Kararı Özürlü Sağlık Kurulu Raporu (Heyet Raporu) Bireyin Kullandığı ilaçların kupürü (var ise) Bireyselleştirilmiş Eğitim Planı (BEP). (BEP’ler 1 aylık olabileceği gibi 1 yıllıkta olabilir. Yıllık Plan gibi düşünülmelidir.) Bireyselleştirilmiş Öğretim Planı (BÖP) Günlük Plan olarak düşünülmelidir.

43 2-DESTEK EĞİTİM DEFTERİ
Devam-Devamsızlık Durumu İşlenen Konular (Standart Sınıf Defteri gibi doldurulmalıdır) Bireysel ya da Grupla eğitim alan öğrencilerin isimleri günlük yazılacaktır. Çalışmanın grup mu bireysel mi olduğu belirtilecektir.

44 3-ÜRÜN DOSYASI Verilen Ödevler
Öğrencinin aşama kaydettiği çalışma notları (öğretmence önemli bulunanlar)

45 4-ARAÇ ve GEREÇLER Yazı Tahtası (Portatif ya da Sabit) Abaküs
Okuma-Yazma Seti (güncel) Mevsim Şeridi Öğretmenin uygun bulacağı araç ve gereç

46 DESTEK EĞİTİM ODASI HAFTALIK DERS PLANI (1 hafta boyunca hangi öğretmenin hangi öğrenciyle hangi derste çalışacağını gösterir) günler\ saatler 1.Ders 2. Ders 3. Ders 4. Ders 5. Ders 6. Ders 7. Ders Pazartesi Salı Çarşamba Perşembe Cuma

47 DESTEK EĞİTİM ODASI HAFTALIK DERS TAKİP ÇİZELGESİ ÖRNEĞİ
Ders saati (kaçıncı ders çalışıldı) ÇALIŞILAN ÖĞRENCİ ÇALIŞMA YAPAN ÖĞRETMEN KONU İmza

48 DESTEK EĞİTİM HİZMETLERİ FAALİYET DÜZENLEME TABLOSU ÖRNEĞİ
ÖĞRENCİNİN ADI SOYADI SINIFI DESTEK EĞİTİM ALACAĞI DERSLER DERSLERE AİT HAFTALIK DESTEK EĞİTİM SAATİ DESTEK EĞİTİM ORTAMI DERS VERECEK ÖĞRETMEN Mehmet.. 4/A MATEMATİK TÜRKÇE (OKUMA-YAZMA) KÜÇÜK KAS BECERİSİ 2 saat 4 saat 1 saat DESTEK EĞT. ODASI KÜTÜPHANE RESİM ATÖLYESİ Ali………(4/a sınıf öğrt) Gül……. (branş öğrt) AYŞE….. 3/B Sosyal beceri Kantin. Vb. Suat (sınıf öğrt.)

49 SORULAR…

50 Teşekkürler…


"Karanlığa küfredeceğine bir mum da sen yak." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları