Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ORMANLARIMIZ ORMANLARIN ÖNEMİ. ORMANLARIMIZ ORMANLARIN ÖNEMİ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ORMANLARIMIZ ORMANLARIN ÖNEMİ. ORMANLARIMIZ ORMANLARIN ÖNEMİ."— Sunum transkripti:

1

2 ORMANLARIMIZ ORMANLARIN ÖNEMİ

3 ORMANLARIN ÖNEMİ

4 • Dünyadaki toplam orman alanı 3 milyar 952 milyon hektardır.
• Dünya kara alanının % 30‘u Orman Alanlarıdır. • Dünyada 1,2 milyar insan geçimini ormanlardan sağlamaktadır. • Ormanlar yerel toplulukların ve özellikle yerli halkların yaşam şartlarının geliştirilmesine katkıda bulunurlar. Ayrıca ormanlar mal üretimi, ekoturizm ve çevresel hizmetleri yoluyla da çok önemli ekonomik rol oynamaktadır.

5 • Her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman alanı tahrip edilmektedir.
• Ormanlar ekolojik dengenin sürdürülmesinde hayati rol oynamaktadır. Ormanlar aynı zamanda, boş zaman faaliyetleri, miras, tarihi ve kültürel değerleri sağlamak suretiyle de sosyal fonksiyonları yerine getirmektedir. • 1 ton karbonu atmosfere göndermeyi engellemede, ormansızlaşmayı azaltmadan daha düşük maliyetli bir yolu yoktur. (Karbon salınımını azaltmanın en ekonomik yolu ormansızlaşmayı azaltmaktır.) • Her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman alanı tahrip edilmektedir.

6 ● Bir sektörün ülke kalkınmasındaki yerinin ve öneminin belirlenebilmesi için o sektörün ülke ekonomisine olan katkısının bilinmesi gerekmektedir. ● Ormancılık sektörünün ülke ekonomisine katkıları; parayla ölçülebilen ve parayla ölçülemeyen katkılar olarak ikiye ayırmak gerekir. ● Yapılan bir hesaplamaya göre, bir ağacın sosyal ve ekolojik yararları maddi yararlarından kat daha fazladır.

7 1) Para ile ölçülebilen katkıları :
Odun kökenli birincil orman ürünleri üretimi, odun kökenli olmayan ikincil orman ürünleri üretimi, insanlara iş alanı yaratmasıyla yaptığı katkı, bölgeler arası gelişmişlik farkını azaltıcı etkisi, diğer sektörlere katkısı, ödemeler dengesini olumlu yönde etkilemesi vb. katkılardır.

8 2) Para ile ölçülemeyen katkıları :
İklim, toprak, su gibi doğal kaynakların korunması ve dengede tutulması, rüzgar, kumul hareketlerine karşı önleyici perde görevi görmesi, su akışını düzenlemesi, yer altı ve yer üstü su kaynaklarının sürekliliğini sağlayarak çoraklaşmanın önlenmesi, erozyonu önlemesi dolayısıyla tarım alanları ile barajların ekonomik ömrünün uzatılması, çığ ve sel baskınlarının önlenmesi, halkın rekreasyon ihtiyaçlarını karşılaması, insan sağlığını olumlu yönde etkilemesi ile iş verimini artırması, ülke turizmine katkıları vb.dir.

9 ● Ülkemizin değişik iklim koşullarına sahip olması ve 3 floristik bölgenin birleştiği bir yerde bulunması nedeniyle bitki türü çeşitliliği çok zengindir. ● Kültüre alınmış bir çok bitki türü ile evcilleştirilmiş pek çok hayvan türünün yabani ataları ülkemizde doğal olarak bulunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye dünyadaki 8 büyük gen merkezinden biri olarak bilinir. ● Avrupa kıtasında yetişen bitki türünün 3.000'i endemik (yalnızca ülkemizde yetişen) olmak üzere yaklaşık türü ülkemizde yetişmektedir.

10 ● Ayrıca orman tali ürünleri, çok çeşitli olarak kullanımı olan ürünlerdir. Bazıları doğrudan doğruya kullanılabilir. ● Defne, kekik, adaçayı, kestane, fıstıkçamı, kuşburnu, keçiboynuzu ve benzerleri direkt gıda olarak kullanılabileceği gibi, ihtiva ettikleri uçucu yağlar çeşitli sanayi kollarında da kullanılabilmektedir.

11 ● Ağaçlardan elde edilen reçine, sığla yağı gibi balzami yağlar ve bunların türevleri sanayide çok çeşitli alanlarda kullanılmaktadır. Kozmetik, gıda, boya ve kimya sanayilerinde vazgeçilmez kullanım imkanlarına sahiptir. ● Sentetik ilaçların zararlarının artması nedeniyle doğal ve biyolojik kaynaklar daha da önem kazanmıştır. Bu nedenle gerek ilaç sanayii, gerekse diğer kullanım alanlarında bu ürünlere talep giderek artmakta olup, ihtiyaç duyulan ürün çeşitliliği 30’lardan 60’lara yükselmiştir. ● Tali ürünlerin önemli faydaları sebebiyle dünya bu ürünleri insanların geleceği olarak görmektedir.

12 Küresel Isınmada Ormanların Önemi :
● Dünya yüzeyi güneş ışınları tarafından ısıtılıyor. Dünya bu ışınları tekrar atmosfere yansıtıyor. Bazı ışınlar, atmosfere salınan ve sera gazları denen karbondioksit ve metan gazlarının oluşturduğu bir katman tarafından tutularak tekrar dünya yüzeyine yansıtılıyor. Bu durum yeryüzünün yeterinden fazla sıcak kalmasını sağlıyor. ● 1860 yılından günümüze kadar tutulan kayıtlar, küresel sıcaklığın ortalama 0,5 ile 0,8 °C arttığını gösteriyor. İnsanlar tarafından atmosfere salınan gazların sera etkisi yaratması sonucunda dünya yüzeyinde sıcaklığın artmasına "küresel ısınma" deniyor.

13 ● Fosil (kömür ve petrol) yakıtların yakılması, ormansızlaşma, çevre kirliliği, hızlı nüfus artışı ve toplumlardaki tüketim eğiliminin artması gibi nedenlerle sera gazlarının atmosferdeki yığılması küresel ısınmanın başlıca nedenleridir. ● Dünya iklim sisteminde değişikliklere neden olan küresel ısınmanın etkileri en yüksek zirvelerden okyanus derinliklerine, ekvatordan kutuplara kadar dünyanın her yerinde hissediliyor. ● Ormanların ve ağaçlandırmanın önemi burada ortaya çıkmaktadır.

14 ● Dünyada her yıl, ülkemiz ormanlık alanı kadar bir ormanlık alan, çoğunluğu insan tahribatı sonucu yok olmaktadır. Bu durum başta iklim dengeleri olmak üzere çeşitli çevresel bozulmaları da beraberinde getirmektedir. ● Atmosferdeki sera gazlarını dengede tutabilmek için, önemli karasal karbon yutakları olan orman alanlarının artırılması en büyük hedefimizdir. ● Bu nedenle en kısa sürede orman varlığının artırılması, bozuk ormanların rehabilite edilmesi, erozyonla mücadele edilerek topraklarımızın göllere, barajlara ve denizlere taşınmasının önlenmesi gerekmektedir.

15 ● Bu amaca kısa sürede ulaşmak için ülkemizin kaynaklarını seferber ederek çalışmalara hız verilmesi mecburiyeti bulunmaktadır. ● ‘Ulusal Ağaçlandırma Seferberliği Eylem Planı’nda, kamu kurum ve kuruluşları ile toplumun bütün kesimlerinin koordineli bir şekilde çalışmaları öngörülmüştür. Bu eylem planı, yılları arasını kapsamaktadır. Plan kapsamında beş yıllık süre içerisinde hektar alanda ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü ve mera ıslahı çalışması planlanmıştır.

16 Ağaçlandırma Seferberliği uygulamaları sonucunda;
● Su kaynakları korunacak, baraj, göl ve göletlerin toprakla dolması önlenecektir. ● Sel ve taşkınları azalacak, tarım toprakları korunacaktır. ● İklim değişikliği ve çölleşmenin etkileri azaltılacaktır. ● Havadaki karbon emisyon oranı azaltılacaktır. ● Bozulan tabii denge yeniden tesis edilecektir.

17  ● Orman varlığımız artacak, Trakya büyüklüğündeki ülke toprağı ormanlaştırılacaktır.
 ● Bozuk orman alanları iyileştirilecek, aynı zamanda orman köylülerine ek gelir sağlanacaktır.  ● Erozyon önlenecek, toprak kaybı azaltılacaktır.  ● Ormanlaştırılacak alanlar, ilerde Şehir Ormanı olarak halkımızın hizmetine sunulacaktır.  ● Fidan dikme alışkanlığı yaygınlaştırılacak, çevre bilinci geliştirilecektir.  "Bu Seferberlik ile; 2,3 milyon hektar alan ormanlaştırılacaktır"

18 Ormanlar yok olursa, her şey ve herkes mutlaka zarar görecektir...
Unutmayalım; Ormanlar yok olursa, her şey ve herkes mutlaka zarar görecektir...

19 TEŞEKKÜR EDERİZ…


"ORMANLARIMIZ ORMANLARIN ÖNEMİ. ORMANLARIMIZ ORMANLARIN ÖNEMİ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları