Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI."— Sunum transkripti:

1 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI

2 ÇÖLLEŞME 2/30

3 3/30 “İklim değişiklikleri ve insan faaliyetleri de dahil olmak üzere çeşitli faktörler yüzünden toprağın doğal özelliklerini yitirmesi.” “Kısaca toprak/arazi bozulumudur.” ÇÖLLEŞME

4 DOĞAL NEDENLER Toprak aşınımı (su ve rüzgar erozyonu, kumul hareketleri). Toprak verim kalitesinin bozulması. İklimsel değişimler. 4/30

5 TEKNİK NEDENLER Orman alanlarının ve doğal bitki örtüsünün yok edilmesi. Tarım ve Orman arazilerinin amaç dışı kullanımı. Hatalı tarım uygulamaları. Meraların yanlış, düzensiz, kontrolsüz ve ağır biçimde otlatılmaları. Plansızca ve yanlış yapılan sulamalar. Toprak kirlenmesi. 5/30

6 SOSYOEKONOMİK, YÖNETİMSEL VE YASAL NEDENLER Yasal mevzuattan kaynaklanan sorunlar Göç kEğitimsizlik 6/30

7 DÜNYA’DA ÇÖLLEŞME 7/30

8 Dünya nüfusunun hızla artmasına paralel olarak gıda ihtiyacındaki açığın büyümesi çölleşme ve arazi bozulmalarının bir sonucudur. Çölleşme ve buna bağlı olan arazi bozulmalarının nedenleri; aşırı otlatma, iklim değişikliği, ormanların tahribi, sağlıksız sulama yöntemleri ve toprağın aşırı kullanımıdır. DÜNYA’DA ÇÖLLEŞME 8/30

9 4 milyar ha 1,2 milyarÇölleşme ve kuraklık 4 milyar ha alanı ve 110 ülkede yaşayan 1,2 milyar nüfusu doğrudan tehdit etmekte. 450 milyon ha1960-1990 yılları arasında 450 milyon ha orman alanı yok olmuştur. 6 milyon haDünya’da her sene 6 milyon ha alan çölleşmektedir. 7.3 milyon haFAO verilerine göre Dünya’daki orman varlığı yılda yaklaşık 7.3 milyon ha azalmaktadır. 42 milyar 2,4 milyar dolarBM Çevre Programı UNEP’e göre; küresel düzeyde, çölleşmeden doğrudan etkilenen bölgelerde yıllık gelir kaybı 42 milyar dolarken, çölleşme ile mücadelenin yıllık bedeli sadece 2,4 milyar dolardır. DÜNYA’DA ÇÖLLEŞME 9/30

10 Afrika’nın Sahel kuşağında, 1968-1973 yılları arasında meydana gelen kuraklık sonucu bu bölgede büyük bir insanlık dramı yaşanmıştır. DÜNYA’DA ÇÖLLEŞME 10/30

11 Birleşmiş Milletler 1974 yılı genel kurulunda; çölleşmeyle savaş eylem planı hazırlamak üzere, Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansının toplanması dahil, çölleşmeyle savaş için uluslararası işbirliğine gidilmesi çağrısında bulunmuştur. DÜNYA’DA ÇÖLLEŞME 11/30

12 Çölleşme ile Mücadele Eylem PlanıBu çağrıyla, 1977 de Kenya’nın başkenti Nairobi’de Birleşmiş Milletler Çölleşme Konferansı toplanmış, ulusal, bölgesel ve uluslararası seviyelerde çölleşmeye karşı alınabilecek işbirliğini içeren Çölleşme ile Mücadele Eylem Planı görüşülerek kabul edilmiştir. DÜNYA’DA ÇÖLLEŞME 12/30

13 BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesinin Tarihçesi 5 Haziran 1972 Çevre Konferansı 1977 Çölleşme Konferansı-Eylem Planı 1992 Sözleşmenin Hazırlanması 17 Haziran 1994 Sözleşmenin Kabulü 15.10.1994 Türkiye’nin İmzalaması 16 Mayıs 1998 Sözleşmenin Resmi Gazetede yayınlanması 9 Mart 2005 Ulusal Eylem Programının Resmi Gazetede Yayınlanması DÜNYA’DA ÇÖLLEŞME 13/30

14 TÜRKİYE’DE ÇÖLLEŞME Dünya Çölleşme Tehlikesi Haritasında, Türkiye’nin önemli bir bölümü çölleşmeye hassas olarak gösterilmektedir. USDA-NRCS, Soil Survey Division, World Soil Resources, Washington D.C ( Birleşik Devletler Tarım Bakanlığı, Doğal Kaynakları Koruma Dairesi ) 14/30

15 Türkiye; uzun yıllar boyunca yanlış arazi kullanımı, hatalı tarım uygulamaları, mera ve orman sahalarında tahribat, iklim ve topografik yapı, erozyona maruz ülkeler.toprakların erozyona karşı hassas olması sebepleriyle, erozyona maruz ülkeler arasındadır. TÜRKİYE’DE ÇÖLLEŞME 15/30

16 DÜZELTİLEBİLİR ÇÖLLEŞME SORUNLARI Erozyon Ormansızlaşma Mera alanlarında bozulum Toprakların organik madde kaybı Arazilerin fiziksel bozulumları Yanlış arazi kullanımı Kullanılabilir suyun azalması Çoraklaşma Sulanan topraklarda tuzluluk sorunu Tarım ilaçları Toprak kirlenmesi Doğal vejetasyon ve Bioçeşitliliğin bozulumu TÜRKİYE’DE ÇÖLLEŞME 16/30

17 Erozyondur. Yanlış arazi yönetimleri nedeniyle ortaya çıkan en önemli sorun Erozyondur. TÜRKİYE’DE ÇÖLLEŞME 17/30

18 Mera alanları Orman Alanları Tarım Alanları TÜRKİYE’DE ÇÖLLEŞME 18/30

19 Kurak ve yarı kurak alanlar Kurak ve yarı kurak alanlar: Trakya, İç Anadolu Bölgesi,Orta Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun doğusu. TÜRKİYE’DE ÇÖLLEŞME 19/30

20 TÜRKİYE'DE ORMAN VARLIĞI Ülke alanı Ülke alanı : 78.3 milyon hektar Orman alanı) Orman alanı : 21.5 milyon hektar (%27,6) 20/30

21 %30 Orman Varlığı hedefine ulaşmak için 2008 – 2012 yıllarını kapsayan “Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı” uygulamaya konmuştur. TÜRKİYE'DE ORMAN VARLIĞI 21/30

22 TÜRKİYE'DE ORMAN VARLIĞI 22/30

23 TÜRKİYE'DE ORMAN VARLIĞI 23/30

24 24/30 YAPILAN ÇALIŞMALAR Ağaçlandırma Rehabilitasyon Erozyon Kontrolü Yeşil Kuşak Ağaçlandırması Suni Gençleştirme Enerji Ormanı Tesisi Mera Islahı

25 YAPILAN ÇALIŞMALAR 25/30

26 YAPILAN ÇALIŞMALAR 26/30 Eylem programı kapsamında ilgili kuruluşlar tarafından gerçekleştirilen faaliyetler; Konya Ereğli havzasının projelendirme çalışmaları ilgili kurumlarının katılımı ile devam etmektedir. Avrupa Uzay Ajansının koordinasyonunda Portekiz ve İtalya ile birlikte Çölleşmeyi İzleme Projesi yürütülmektedir. Ormanların planlanması çalışmalarında odun üretimi temeline dayanan planlama yaklaşımı terk edilerek, ormanların fonksiyonlarını ön plana çıkaran fonksiyonel planlama metodu uygulanmaya başlanmıştır. Sulak alan yönetim planları hazırlanmış, toprak koruma ve arazi kullanımı kanunu uygulamaya girmiştir. Toprak kirliliği kontrol yönetmeliği çıkarılmıştır.

27 27/30 YAPILAN ÇALIŞMALAR Hava kirliliğinin ormanlar üzerine etkisini azaltmak amacıyla ormanların izlenmesine yönelik bir proje başlatılmış ve uygulanmaktadır. Mera arazilerinin kabiliyet sınıflarına uygun olarak kullanılmasını sağlaması amaçlı ve TÜBİTAK destekli “Ulusal Mera Kullanım ve Yönetim” projesi çalışmaları devam etmektedir. Su havzalarının korunması amacıyla muhafaza ormanları tesis edilmektedir. Bu yerlerde arazinin bozulmasına yönelik herhangi bir faaliyete müsaade edilmektedir. Birleşmiş Milletler Çevre Programı; Birleşmiş Milletler Çevre Programının dünya çapında başlatmış olduğu 1 milyar ağaç dikim kampanyasına 200 milyon adet ile destek verilmiştir. Kamuoyunun bilinçlendirilmesi ve bilgilendirilmesi çalışmaları devam etmektedir.

28 FAALİYETLERİN TAKİBİ Her yılın Nisan ayında ilgili kuruluşlardan, Türkiye Ulusal Eylem Programı kapsamında yaptıkları faaliyetler hakkında bilgi talep edilmektedir. Bu bilgiler Daire Başkanlığımızca derlenip, değerlendirilmeye alınmaktadır. 28/30

29 ÖNERİLER İyi tarım uygulamaları teşvik edilmeli, Su kaynaklarının kaybı ve toprak tuzlanması önlenerek kuraklık etkileri azaltılmalı, Ağaçlandırma teşvik edilirken, mümkün olduğu kadar orman yangınları ile mücadele edilmeli ve önlenmeli, Erozyon ve kumul birikimiyle mücadele edilmeli, Özellikle çiftçilerin büyük baş hayvan yetiştiricilerinin ve diğer ilgili sosyal grupların konu hakkında bilinçlenmeleri sağlanmalı ve problemin halkın katılımı ile çözümü hedeflenmeli. 29/30

30 30/30 TEŞEKKÜRLER


"T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÇÖLLEŞME İLE MÜCADELE DAİRE BAŞKANLIĞI DAİRE BAŞKANLIĞI." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları