Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Dr. Akkın SEMERCİ OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ 1.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Dr. Akkın SEMERCİ OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ 1."— Sunum transkripti:

1 Dr. Akkın SEMERCİ OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ 1

2 Sunumun İçeriği  İklim değişikliği nedir ?  İklim değişikliği projeksiyonları ne diyor ? Akdeniz havzasına olası etkileri Türkiye’ye olası etkileri  İklim değişikliği ile mücadelede ormanlar neden önemlidir ?  İDEP’te arazi kullanımı ve ormancılık hedefleri nelerdir ?  OGM’nin İDEP’in hedefleri kapsamında yaptığı faaliyetleri nelerdir ?

3 İklim değişikliği nedir ? Karşılaştırılabilir bir zaman periyodunda gözlenen doğal iklim değişikliğine ilave olarak doğrudan veya dolaylı olarak atmosferin bileşimini bozucu insan etkileri neticesinde, iklimde oluşan değişiklik iklim değişikliği olarak tanımlanmaktadır.

4 1850’li yıllarda başlayan sanayileşme ile birlikte fosil yakıtların yakılması, arazi kullanımı değişiklikleri ve ormanların tahribi gibi insan faaliyetleri neticesinde, sera gazlarının konsantrasyonu hızlıca artmıştır. Sera gazlarının konsantrasyonu artışı küresel ısınmaya sebep olmaktadır. Atmosferde sera etkisi yapan gazların en önemlileri Karbondioksit (CO 2 ), Metan (CH 4 ), Nitrooksitler (NOx ) dir.

5 İklim değişikliği projeksiyonları ne diyor ?

6 IPCC’nin 2007 raporuna göre: Son 100 yılda dünyamız 0.74 C ısınmıştır. Önümüzdeki 10 yıllarda ise ortalama 0.2 C derece gerçekleşmesi beklenmektedir. Önlem alınmazsa bu yüzyıl içinde 3 C ortalama küresel sıcaklık artışı ile karşı karşıya kalınabilir.

7 Model, 2070’li yıllar için Akdeniz’de yağış miktarının şimdikinden % 26,6 daha az olacağını ; Karadeniz’de % 22’ye ulaşan bir yağış artışı olacağı hesaplanmaktadır. Ülkemizde 2,8 ile 5,5 °C’lik sıcaklık artışları olabileceğini ileri sürmektedir. Böylece kuzeydoğu bölgesi hariç tüm Türkiye için kuraklıkta bir artış öngörülmekte ve kuzeydeki karışımların saf ibreliye döneceğini ön görmektedir.

8 İklim değişikliği ile mücadelede ormanlar neden önemlidir ? Fotosentez yoluyla atmosferden CO2’yi uzaklaştırdığı için yutak olarak iş görürler. Dünyada her yıl yaklaşık 13 milyon hektar orman alanının tahrip edilmesi sonucunda meydana gelen emisyonlar, insan kaynaklı toplam emisyonların %17’sini oluşturmaktadır. Bu miktar tüm ulaşım sektöründen kaynaklanan emisyondan daha fazladır. Ormanların tahribinden kaynaklanan emisyon enerji sektöründen sonra ikinci sırada gelmektedir.

9 İklim değişikliği ile mücadelede ormanlar neden önemlidir ? Ormanlar iyi korunmadıkça iklim değişikliği ile mücadele imkânsızdır. Bu nedenle İklim Değişikliği müzakerelerinde ormancılık konuları 2 başlık altında yer almaktadır: 1)Gelişmekte Olan Ülkelerdeki Ormansızlaşma ve Orman Bozulmasından Kaynaklanan Emisyonların Azaltılması (REDD+ Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation in developing countries) 2)Arazi Kullanımı, Arazi Kullanım Değişikliği ve Ormancılık (Land Use, Land Use Change and Forestry-LULUCF)

10

11 İDEP’te arazi kullanımı ve ormancılık hedefleri

12 OGM’nin İDEP’in hedefleri kapsamında yaptığı faaliyetleri nelerdir ? AMAÇ O1. Orman alanlarında tutulan karbon miktarını artırmak

13 1,480 milyar m 3 936 milyon m 3 1,288 milyar m 3 AMAÇ O1. Orman alanlarında tutulan karbon miktarını artırmak (Odun serveti)

14 OGM’nin İDEP’in hedefleri kapsamında yaptığı faaliyetleri nelerdir ? AMAÇ O1. Orman alanlarında tutulan karbon miktarını artırmak

15 AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak 20,2 milyon hektar 21,7 milyon hektar

16 2012 yılı sonuna kadar 2.42 Milyon hektarı aşkın alanda Ağaçlandırma, Rehabilitasyon, Erozyon Kontrolü ve Mera Islahı yapıldı. Toplam Maliyeti 2.702.100.000 TL Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolu Seferberliği…

17 HEDEFLER AŞILDI

18 AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak Orman Yangınlarına ilk müdahale süresi 18 dakika

19 AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak 1.337.293 %38,2 1.096.735 176.944 753.537 390.448 85.224 %4,2 %1,2 %5,6 %6 %0,4

20 AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak Yangın Başına Zarar Gören Alan Miktarı (Ha.)

21 AMAÇ O2. Ormansızlaşmayı ve orman zararlarını azaltmak

22 Orman Ekosistemlerinin Sağlığı 622 adet Daimi Gözlem Alanı ile Sürekli İzlenmektedir.

23 Ulusal Ormancılık Programı a) Türkiye ormancılığının içinde bulunduğu fiziki ve sosyal şartları b) Ormancılık ilkeleri, amaçları, politikaları ve stratejileri, c) Kısa, orta ve uzun vadede yapılacak faaliyetleri içermektedir 2004 yılında uygulamaya konan ve 2004- 2023 yılları arasındaki 20 yıllık dönemi kapsayan UOP, genel olarak 30 politika, 56 strateji ve 146 eylemi içermektedir.

24 Ulusal Programdaki Ormancılık Prensipleri: 1.Sürdürülebilirlik, 2.Biyolojik çeşitliliğin korunması, 3.Çok fonksiyonlu yönetim/faydalanma, 4.Katılımcılık, 5.Toplum yararı ve faydaların hakça paylaşımı, 6.Yerel halkın haklarına saygı, kültür ve geleneklerin korunması, 7.Şeffaflık, 8.Sektör içerisinde ve diğer sektörler ile eşgüdüm, işbirliği, entegrasyon, 9.Verimlilik/maliyet etkenliği 10.Küresel sorumluluk,

25 Uluslararası süreçte alınan kararlar gereği ülkemizde yapılan çalışmalar BaşlamaFAALİYETDURUM 1997Orman yangınlarıyla mücadele kapasitesinin geliştirilmesi Gerçekleşti 1998Yeni pazarlama ve satış sistemleri Geliştiriliyor 2000Fonksiyonel planlama sistemine geçiş İşlemde 2000Ulusal Kriter ve Göstergeler üzerine çalışmalar Test edilmekte 2003Şehir ormanları ve Sosyal faydalar Başladı 2003Ulusal Ormancılık Programının hazırlanması Gerçekleşti 2003KTK uygulamaları ve orman köylüsü ile işbirliği Başladı 2004Bozuk orman alanlarının ıslahıBaşladı, devam ediyor 2005Orman Bilgi sisteminin geliştirilmesi Başladı, geliştiriliyor 2006Orman ekosistemlerinin izlenmesi İşlemde 2010Sertifikasyon ve Etiketleme Yeni başladı

26


"Dr. Akkın SEMERCİ OGM Dış İlişkiler Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ KONUSUNDAKİ FAALİYETLERİ 1." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları