Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

GEMS Nedir ? Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı,

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "GEMS Nedir ? Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı,"— Sunum transkripti:

1 GEMS Great Explorations in Math and Science ( Bilimde/Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar)

2 GEMS Nedir ? Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.

3 GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır.
Gözetimli keşif yöntemi bireyin öğrenime doğrudan katılımını vurgular. Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim adamlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Daha da önemlisi, GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır.

4 GEMS Projesinin Amaçları Nelerdir ?
Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünen bireyler yaratmak. Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak. Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek. Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak

5 GEMS Yöntemi Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar.
Kavramlar, öğrenciler konuyla tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup soru sormaya başladıktan sonra tartışılmaktadır. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır. İdeal olarak öğrencileriniz, bu etkinliği gerçekleştirerek anlamalarını istediğiniz kavramlara sorularıyla kendiliklerinden yönelecektir. GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi başlarına buluş yapmalarına olanak tanımaktadır. Öğretmen kılavuzluğundaki öğrenciler, sorgulamaya ve sonuç çıkarmaya ve daha iyi dünya modelleri oluşturmaya ulaşacaklardır. Bu gözetimli keşif yöntemi kısıtlı ders süresi içinde kavramları öğretmemiz ve işlem becerileri edindirmeniz için pratik bir yöntemdir.

6 5 Ana Öğe Kavramlar: Temel fikirler.
Bilgi: Öğrencilerin araştırmaları ve bilmelerini istediğimiz anlamlı konular. Beceriler: Değişen dünyada başarılı olabilmek için yapılması gereken şeyler. (iletişim becerisi) Tutumlar: Temel değerlerin, inanışların, çevre, insanlar hakkındaki duyguların ifadesi. Davranışlar: Diğer temel öğelerin günlük yaşama uygulanması, pozitif davranışların geliştirilmesi.

7 Öğrenci Profili Sorgulayan:
Doğal merakları beslenmektedir. Amaçlı, bilgiyi oluşturan bir araştırmayı yürütmek için gerekli becerileri elde etmişlerdir. Aktif olarak öğrenmekten zevk alırlar ve öğrenme sevgisi tüm yaşamları boyunca sürer. Düşünen: Düşünme becerilerini mantıklı ve yaratıcı kararlar almak ve karmaşık problemleri çözmek için kullanırlar. İletişimci: Fikirleri ve düşünceleri matematiksel semboller dili dahil olmak üzere birden fazla dilde güvenle anlayıp, açıklayabilirler.

8 Risk alan: Yeni durumlara endişe etmeden, özgüvenle ve yeni rolleri fikirleri ve durumları keşfetme ruhuyla yaklaşırlar. Cesaretlidirler ve düşündüklerini rahatça ifade edebilirler. Bilgili: Zamanlarını okulumuzda evrensel olarak anlamlı ve önemli konuları araştırarak geçirirler. Prensip sahibi olan: Ahlak kurallarını kullanarak mantıklı fikirler yürütürler. Ahlaki muhakeme prensiplerini taşırlar. Doğru, dürüst ve adildirler. Başkalarını önemseyen: Diğerlerinin ihtiyaçlarına ve hislerine duyarlılık gösterirler. Faaliyet ve hizmet alanında bir birey olarak yer alırlar.

9 Açık fikirli: Görüşlere, değerlere ve diğer bireylerin, kültürlerine geleneklerine saygı duyarlar. Çeşitli bakış açılarını araştırmaya ve ilgilenmeye alışmışlardır. Dengeli: Fiziksel ve zihinsel dengenin ve kişisel mutluluğun önemini anlarlar. Dönüşümlü düşünen: Kendi öğrenmelerine dikkatle önem verirler. Güçlerini ve zayıflıklarını yapıcı bir tarzda analiz ederler.

10 ÇOCUKLARIN GELİŞİMİNDE DESTEKLENMESİ GEREKEN BECERİ ALANLARI
Düşünme becerisi: Öğrencileri düşünen kişiler olarak, tüm düşünme kademelerini kullanma becerisine sahip olarak görüyoruz. Öğrenciler yaratıcı ve yorumlayıcı düşünme ihtiyacındadırlar. Sosyal beceri: Öğrencileri sosyal olarak cesur, çeşitli rollere adapte olma yeteneğine sahip, tek başına çalışırken de yeterince uyumlu bireyler olarak düşünüyoruz. Öğrenciler değişen durumlara adapte olma yeteneği ve karmaşık problemlerin çözümleri için diğerleriyle çalışma yeteneğine ihtiyaç duyarlar.

11 İletişim becerisi: Öğrencileri, düşünceleri, bilgiyi, inanç ve değerleri elde eden ve ifade eden birer iletişim uzmanı olarak görüyoruz. Öğrenciler dünyadaki hızla değişen iletişim çağına ayak uydurmak için, birden fazla iletişim yöntemi öğrenmek zorundadırlar. Araştırma becerisi: Öğrencileri, araştırmacılar olarak, uygun soruları oluşturma yeteneğine sahip, ihtiyaçları olan bilgiye bilgiye karar vermek için amaçlarına en iyi ulaşma yollarının nerede olduğunu bilen, onu bulan ve organize eden kişiler olarak görüyoruz. Öğrenciler bilgiye ulaşmak, geçerli hale getirmek ve yararlanmak ihtiyacındadırlar. Kendini idare etme becerisi: Öğrencileri dengeli bireyler olarak, fiziksel, zihinsel, sosyal ve ruhsal mutluluklarına uygun kararlar alma yeteneğine sahip kendi hayallerinde cesur ama gerçekçi olarak görüyoruz.

12 Sorular Niçin Bu Kadar Önemlidir?
Öğretmenler değişik nedenlerden ötürü soru sorarlar. Öğrencilerin belirli bir konu hakkında o anda neler bildiklerini veya neler düşündüklerini bilmek isteyebilirler. Gördükleri, işittikleri, öğrendikleri şeylerin bazı özellikleri üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmaları için soruları kullanabilirler. Sorular aynı zamanda öğrencilerin sınıftaki deneyimleriyle diğer deneyimleri arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olarak hatırladıkları diğer bilgi ve düşüncelerle işlenen konu arasında ilişki kurmalarını sağlamaktadır. Sorular öğrencilere kendi kendilerine mantık yürütme, gerçeklerle düşünceleri birleştirme ve sonuç çıkarma ya da kuram oluşturma fırsatı tanımaktadır. Soru sormakla bilimin en önemli aşmalarından biri olan kendi düşüncelerimizin ve sonuçlarımızın sorgulanması modelini de oluşturmaktayız.

13 İyi sorular sormayı öğrenmek eğitimin en zorlayıcı yönlerinden biridir.
Bazı sorular daha kapsamlı düşünmeyi gerektirmektedir ve böylece öğrenciler incelemeye, değerlendirmeye ve bilgileri yeni bir yolla birleştirmeye zorlanmaktadır. Diğer sorular sadece bilgi isterler. Her sorunun kendine göre bir yeri vardır. GEMS etkinlikleri öğrencilerin daha kapsamlı düşünmesini sağlayan uygun sorular önermektedir.

14 Öğrencilerin söylediği ve yaptığı şeylere karşılık sorular oluşturulmalıdır.
İlk strateji, “Bu iyi bir soru sen ne düşünüyorsun?” İkinci strateji, diğer öğrencilere düşüncelerini sormaktır. Bazı öğretmenler bütün öğrencilerin sorularını öğretmene sormadan önce, sıralarında birbirlerine sormalarını önermektedir.

15 SORULAR Şekil-yapı (form) İşlev Sebep-sonuç Değişim-yenilik
Bağlantı-ilişki Bakış açısı-perspektif Sorumluluk Dönüşümlü düşünce-yansıma

16 Değişiklik/Yenilik (Change) * İsim nedir?
Yapı (Form) İşlev (Function) Sebep (Causation) Değişiklik/Yenilik (Change) * İsim nedir? * Varlıklar için neden özel kelimeler kullanıyoruz? * Sen hangi isimleri biliyorsun? * Bu isimler hangi tür varlıklara verilmiş? * Varlılara verilen isimler ne işe yarar? * Varlıkların isimleri bize ne anlatır? * Varlıklara isimler nasıl verilmiştir? * İnsanlar/yerler/bitkiler vb isimlerini nasıl alırlar? * Eğer sen yeni bir şey keşfetseydin, keşfettiğin şeye ne isim verirdir, neden? * İsimleri zamanla değişiyor mu? * Farklı kültürlerde varlıkların isimleri değişebilir mi? * Moda olan isimler var mı? * Evlenince insanların isimleri neden değişiyor? Bağlantı/İlişki (Connection) Perspektif (Perspective) Sorumluluk (Responsibility) Yansıma (Reflection) * İsimlerin temelinde ne var? * İsimlerle insanların içinde yaşadıkları kültürleri arasında nasıl bir ilişki var? * Diğer isimlerin içinde yer aldıkları kültürle nasıl bir ilişki var? * Varlıklar aynı oldukları halde neden farklı kültürlerde farklı farklı ifade ediliyor? * Farklı kültürlerde insanların isimleri nasıl farklılaşıyor? * Eğer bir ismi hecelerken farklı şekilde vurgularsak anlamı değişir mi? * İlk defa duyduğumuz bir ismi yanlış ifade edersek ne olur? * Yanlış ifade edilen bir kişi/ yer/taşıt vb adıysa, ne olur? * Bir ismi her kez doğru mu bilmek zorunda? * Senin bildiğin başka hangi isimler var, söyle? * Bu isimler neden diğerlerinden farklı?


"GEMS Nedir ? Heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır. GEMS etkinliklerinin amacı," indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları