Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Bir öğretmen neden fazla ödeve ihtiyaç duyar? Derste işlenen konuyu pekiştirmek için Öğrencilerin eksik kalan yönlerini tamamlamak için KENDİ İŞYÜKÜNÜ.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Bir öğretmen neden fazla ödeve ihtiyaç duyar? Derste işlenen konuyu pekiştirmek için Öğrencilerin eksik kalan yönlerini tamamlamak için KENDİ İŞYÜKÜNÜ."— Sunum transkripti:

1

2 Bir öğretmen neden fazla ödeve ihtiyaç duyar? Derste işlenen konuyu pekiştirmek için Öğrencilerin eksik kalan yönlerini tamamlamak için KENDİ İŞYÜKÜNÜ AZALTMAK İÇİN…

3 Ev Ödevi Nedir? Ödev, belli bir ders konusu ve ünitesi ile ilgili olarak öğrencilerden yapmaları istenen, öğrencilerin okulda yaptıkları çalışmalarını uzatma, ayrıntılara girme amacıyla düzenlenmiş, tek başına ya da grup içinde yapacağı metin, araç ve benzerlerini içeren, bedensel ve/veya zihinsel sınıf dışı hazırlıklar olarak tanımlanabilir(Yücel, 2004: 148, Swanson 2001’den akt. Özben, 2006: 18, Okutan, 1990: 73).

4 Ev Ödevi Nedir? 1985 yılı 2182 no’lu Tebliğler Dergisinde ise ödev, ‘’öğretmenler tarafından öğrencilerden istenen, onları araştırma yapmaya, incelemeye, muhakeme etmeye, araştırma ve gözlem yapmaya sevk edecek, onların bilgilerini artırıp becerilerini geliştirecek çalışmalar’’ olarak ifade edilmektedir.

5 Ev Ödevi Nedir? Kısaca söylemek gerekirse, ödev, öğrencilere öğretmen tarafından ders dışı saatlerde yapılmak üzere verilen çalışmaların bütünü olarak açıklanabilir.

6 Neden Ödev? Öğrenilenleri pekiştirmek, Öğrencinin bireysel ihtiyaçları doğrultusunda gelişimine katkı sağlamak, Öğrencilerde sorumluluk bilinci geliştirmek, Öğrencinin bilmediğini araştırıp buldurarak öğrenmekten keyif almasını sağlamak, Bilgi kaynaklarına ulaşmayı öğretmek (Küçükahmet, 1998: 125, Ilgar, 2005:122,)

7 Ev Ödevi Türleri Tekrar Hazırlık Ek Bilgi Yaratıcı

8 Etkili(Kaliteli) Ödev Amaçlara Uygun Öğretim ilkelerine uygun Yönergesi Olan Basitten KarmaşığaBilinenden bilinmeyene Öğrenciye görelik(hayatilik) Somuttan soyuta Açık anlaşılır bir dil Ekonomiklik(zaman, maliyet Öğrenciye ne kazandıracağı açıklanmalıdır.

9 Bir ödev ne kadar kaliteli olursa olsun, öğretmen tarafından dönüt verilmiyorsa, o ödevin öğrenci zihnindeki etki düzeyi ödevin kalitesinin çok altında olacaktır().

10 Aktuna(1963) yılında yaptığı araştırmada ödevleri öğretmen tarafından düzenli kontrol edilmeyen öğrencilerin ödev yapmak istemediklerini ortaya çıkmıştır. Dolayısıyla düzensiz kontrol sürecinin öğrencinin ödev yapma davranışını düşürdüğü söylenebilir. Bu durumun önüne geçmek için öğretmenler tarafından verilen ödevlerin mutlaka düzenli olarak kontrol edilmesi gerekmektedir. Hatta kontrol listesi oluşturulmalıdır.

11 Kaliteli Ödev

12

13 Ne Kadar Ödev En Doğrusu? Duke Üniversitesi’nden Harris Cooper ödev üzerine en iyi çalışmaları yapanlardan birisi. Cooper ve ekibi, 1987 ve 2003 arsındaki sayısız çalışmayı gözden geçirerek, neyin işe yaradığı ve neyin işe yaramadığı üzerinde fikir birliğine varmaya çalıştılar. “Dikkat çeken en genel ortak kural, 10 dakika kuralı” diyor Cooper.

14 Ne Kadar Ödev En Doğrusu? Birinci ve ikinci sınıflara giren öğretmenler, öğrencilerine 15-20 dakika içinde yapabilecekleri ödevler vermelidir. Dördüncü sınıflar için bu süre 40-60 dakika arasında olabilir (EARGED, 2011) EARGED’in 2011 yılı Ankara ‘da yapmış olduğu araştırmadan alınmıştır.

15 1985 yılı tebliğler dergisinden Ödev konularının seçilmesinde öğrencilerin bilgi, sınıf seviyeleri, yaşları okul aile ve çevre imkanlarının göz önünde bulundurulması Öğrenciye zevkle ve severek ödev yapma alışkanlığı kazandırmak için okulların özellikle ilk sınıflarında kısa ve kolay hazırlanabilir nitelikte ödevler verilmesi,

16 1985 yılı tebliğler dergisinden Verilecek olan ödevlerin eğitim ve öğretime yönelik belirli bir amaç güdülmesi, öğrenciyi meşgul etmek için ödev verilmemesi, Ödevlerin düşünme ve muhakeme etmeyi geliştirecek, çeşitli alanlarda maharetleri artıracak, inceleme ve araştırmaya sevk edecek, çalışma heyecanını yükseltecek şekilde ödevler verilmesi

17 09/11/1989 no’lu Genelge Özellikle ilkokulların 1. 2. ve 3. sınıflarında, öğrencilere, onları okuldan soğutacak derecede ödevler verildiği, Verilen ödevlerin çok zaman alması sebebiyle oyun çağındaki çocukların gelişmelerinin olumsuz yönde etkilendiği, belirlenmiştir.

18 Okulumuzdaki Anket Sonuçları Ödevler çocuğumun başarı düzeyini artırmaktadır. Velilerin algısına göre ödev başarı ilişkisi okul ortalaması % 86,25’tir. Sınıfsal olarak incelendiğinde ise en çok1. sınıfların velilerinin ödev başarı ilişkisinin yüksek olduğu görüşünde olduğu görülmektedir. Bu oran %94 ‘tür. Ödevler çocuğun seviyesine uygun olarak verilmektedir. 4 sınıfın ortalaması %78 ‘ dir. Velilerin %78 ‘i ödevlerin çocukların seviyesine uygun olduğunu düşünmektedir. Sınıfsal olarak ayrı ayrı değerlendirildiğinde ise, seviyeye en uygun ödevlerin 1. sınıflarda(%94), en az uygunu ise 2. sınıflarda ( %63) göze çarpmaktadır.

19 Okulumuzdaki Anket Sonuçları Çocuğumu araştırmaya düşünmeye sevk eden ödevler verilmektedir. 4 sınıfın ortalaması %56 dır. Sınıfsal olarak ele alındığında 1. sınıflar için %63, 2. sınıflar için %52 3. sınıflar için %49, 4. sınıflar için ise 41 olarak görülmektedir. Yani okulumuz velilerinin görüşlerine göre sınıf düzeyi arttıkça araştırmaya düşünmeye sevk eden ödev miktarı azalmaktadır.

20 Okulumuzdaki Anket Sonuçları Çocuğum evde ödevleri yaparken zorlanmaktadır. Bazen diyenlerin oranı(sınıfsal bazda): 1.Sınıf : %42 2.Sınıf: %68 3.Sınıf: %58 4.Sınıf: %64 Her zaman diyenlerin oranı: 1.Sınıf: %22 2.Sınıf: %6 3.Sınıf: %9 4.Sınıf: 10 Bazen ve her zaman diyenlerin oranları dikkate alındığında; 1. sınıflara verilen ödevlerin bazıları için zorlanma oranı %64, 2. sınıflarda bu oran %74, 3. Sınıflarda %65, 4. sınıflarda %74 olarak ortaya çıkmaktadır. Bu tablo ödev verilirken çocuğun ve seviyesinin ne derece dikkate alındığını göstermektedir.

21 Okulumuzdaki Anket Sonuçları Çocuğumun ödevleri için öğretmenimiz tarafından yönerge verilir. Her zaman diyenler: 1.Sınıf : %93 2.Sınıf: %77 3.Sınıf: %65 4.Sınıf: %77 Bazen diyenler: 1.sınıf: %7 2.Sınıf: %20 3.Sınıf:%26 4.Sınıf:%21 Ödevler için mutlaka yönerge hazırlanmalıdır. Hazırlanan yönergelerin açık ve anlaşılır olmasına dikkat edilmelidir ( Kıran, 1999).

22 Okulumuzdaki Anket Sonuçları Ödevler verilirken bireysel farklılıklar dikkate alınmalıdır(). Çocuğumun bireysel farklılıkları dikkate alınarak ödev verilir, kısmına her zaman cevabının oranları, (sınıfsal bazda), 1.Sınıf: %49 2.Sınıf: %38 3.Sınıf: %32 4.Sınıf: %29 Hiçbir zaman diyenlerin oranları: 1.Sınıf %31 2.Sınıf %26 3.Sınıf %35 4.Sınıf %30 Bazen diyenlerin oranı 1.Sınıf %20 2.Sınıf%36 3.Sınıf%33 4.Sınıf%21 Bazen ve hiçbir zaman diyenlerin oranları göz önüne alındığında; Kimi zaman 1. sınıf öğrencilerinin %51’inin, 2. sınıf öğrencilerinin %52’sinin, 3. sınıf öğrencilerinin %68’inin, 4, sınıf öğrencilerinin ise %51 inin bireysel farklılıklarının dikkate alınmadığını göstermektedir.

23 Okulumuzdaki Anket Sonuçları Çocuğumun ödev yaparken en çok zorlandığı ders: 2. Sınıflarda %39 İngilizce 3. Sınıflarda %56 İngilizce 4. Sınıflarda %37 İngilizce 2. Sınıflarda %26 Matematik 3.Sınıflarda %19 Matematik 4. Sınıflarda %41 Matematik Okul bazlı ele alındığında ödev yaparken en çok zorlanılan ders İngilizcedir.

24 Okulumuzdaki Anket Sonuçları Çocukların evde ödevlerini yapmak için ayırdığı süre için bir saatten fazla cevabını verenler: 1. sınıf: %64 2. sınıf : %40 3. sınıf : %30 4. sınıf : %29 olarak ortaya çıkmıştır. 30-60 dakika diyenlerin oranları 1.sınıf:%31 2.Sınıf:%45 3.Sınıf:%62 4.Sınıf:%56 Not: 1. 2. ve 3. sınıf için istenen ödev süresi 10-30 dakika arasıdır. Bu oranlar ise okulumuzda sırasıyla %3, %15,%8 çıkmıştır.

25 1985 yılı tebliğler dergisinden Öğrencilere tatil günlerinde ödev verilmemesi, ilkokullarda en çok bir saat, ortaokul ve lise dengi okullarda ise en çok üç saat sürecek muhtevada ödev seçilmesi

26 Avcı, Sömestr tatilinde çocuklara ödev verilmemesi için öğretmenleri uyaracaklarını anlattı. Avcı, "Aslında sadece sömestr tatilinde değil, ders yılı içinde de öğrencilerimize çok fazla ödev yüklediğimizi biliyoruz. Bu konu ile ilgili Talim Terbiye ve diğer komisyonlarımızda da çalışmalarımızı yapıyoruz. Verilen ödevleri hafifletiyoruz, daha da hafifleteceğiz." şeklinde konuştu(29 Aralık 2015). Sömestr tatil ödev

27 Sonuç Aslında temel sorun ödevin verilip verilmemesi değildir. NASIL VERİLMESİ GEREKTİĞİDİR.

28 D İ NLED İĞİ N İ Z İ Ç İ N TE Ş EKKÜRLER…

29 Kaynakça Babadoğan C. (2000) Ev ödevlerinin eğitim Programı İçindeki Yeri Kütükte Z. (2010) İlköğretim Öğretmenlerinin Performans Ve Proje Ödevlerine İlişkin Algı Görüş Ve Uygulama Durumları Earged (2011) İlköğretim Okullarındaki (1-5. Sınıf) Ödev Uygulamalarının Değerlendirilmesi Araştırması Özer B. (2013) Sınıf Öğretmenlerinin Ev Ödevlerine Yönelik Uygulamalarının Ve Görüşlerinin Değerlendirilmesi Kıran H. (1999) Ev Ödevinin Öğrencinin Akademik Başarısına Etkisi


"Bir öğretmen neden fazla ödeve ihtiyaç duyar? Derste işlenen konuyu pekiştirmek için Öğrencilerin eksik kalan yönlerini tamamlamak için KENDİ İŞYÜKÜNÜ." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları