Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ. Eğitimin Ekonomik Temelleri  Ekonomi kökeni Yunanca’da ki “oikia”(ev) ve “nomos” (kural) kelimelerine dayanır.  Ev yönetimi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ. Eğitimin Ekonomik Temelleri  Ekonomi kökeni Yunanca’da ki “oikia”(ev) ve “nomos” (kural) kelimelerine dayanır.  Ev yönetimi."— Sunum transkripti:

1 EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ

2 Eğitimin Ekonomik Temelleri  Ekonomi kökeni Yunanca’da ki “oikia”(ev) ve “nomos” (kural) kelimelerine dayanır.  Ev yönetimi anlamına gelir.  Ekonomi yerine, Arapça’dan gelen iktisat kelimesi de kullanılmaktadır.

3 3 Ekonomiye ilişkin çeşitli tanımlar Ekonomi (veya politik ekonomi), parayla ilgili olsun yada olmasın, kişiler arasındaki değişim (mübadele) işlemlerinin incelenmesidir. Ekonomi, halkın günlük faaliyetlerini, gelir kazanmasını ve yaşamını sürdürmesini inceleyen bir bilim dalıdır. Sahip olunan kıt kaynakların birbirinin seçeneği veya karşıtı olan ihtiyaçlar arasındaki dağılımdan en rasyonel şekilde yararlanma çabasına yönelik toplumsal olayların değişmez kurallarını araştıran bir bilim dalıdır.

4 4 Eğitim- Ekonomi Arasındaki İlişki * Eğitim, ekonominin ihtiyaç duyduğu insan gücünü yetiştirir (üretime katkısı) * Eğitim hizmetinin yürütülmesinin ve hizmetten yararlanmanın belli bir maliyeti vardır (eğitim maliyeti), * Eğitime yapılan harcamalar (makro-mikro) 1.Kısa dönemde tüketim, 2.Uzun dönemde yatırım özelliği taşır, * Eğitimin gelir yaratma etkisi vardır, 1.Bireysel (mikro) düzeyde, 2.Toplumsal (makro) düzeyde,

5 Eğitim- Ekonomi arasındaki ilişki Eğitim harcamaları ile eğitime ilişkin toplumsal talebin karşılanması ve ekonomik büyümenin veya gelişmenin hızlanması sağlanmaktadır. Eğitim düzeyi arttıkça, toplam üretim düzeyi de artar. Eğitime yapılan her ek lira harcamanın milli geliri de artıracağı ifade edilebilir.

6 6 Eğitim ve Kalkınma Kalkınma, bir ekonomide halkın değer yargıları, dünya görüşü ile tüketim ve davranış kalıplarındaki değişmeleri içeren toplumsal ve kurumsal yapıda dönüşmeye yol açan büyüme olarak tanımlanmaktadır. Kalkınma ile para, ekonomik durum, ekonomiye ilişkin değişkenler ve ülkenin zenginliği ifade edilmektedir. Kalkınmışlık durumunda genellikle kişi başına düşen gelir,”GSMH” ölçütleri dikkate alınmalıdır. Kalkınma kavramı, toplumsal, kültürel, siyasal, eğitsel ve ekonomik içeriklidir. Kalkınma ulusun gelişiminin o ülkenin yurttaşları arasında dengeli dağıtılmasına olanak sağlar. GSMH (Gayri Safi Milli Hasıla), bir ülke vatandaşlarının veri bir yıl için ürettikleri toplam mal ve hizmetlerin, belli bir para birimi karşılığındaki değerinin toplamıdır.

7 7 Kalkınmakta olan ülkelerde… Kişi başına milli gelir düşüktür. Tasarruf ve yatırımlar düşüktür. Sermaye birikimi yetersizdir. Hızlı nüfus artışı vardır. Ortalama insan ömrü kısa ve çocuk ölüm oranı yüksektir. Okur yazar olmayanların toplam nüfusa oranı fazladır. Dengesiz gelir dağılımı, işsizlik, gecekondulaşma, teknolojik yeniliklere uyum sağlayamama, beyin göçü, yetersiz bir fiyat ve vergi politikası vardır.

8 E ğ itim Bilimine Giriş Dersi8 Kalkınmış ülkeler… Kişi özgürlüğüne, sosyal güvencelere, sosyal adalete ağırlık veren demokratik yöntemlerle yönetilirler.

9 ÜLKEKİŞİ BAŞINA DÜŞEN GSMH (2010 yılı itibariyle-Dünya Bankasına göre) ABD47.184 Dolar Almanya37.591 Dolar Fransa33,820 Dolar Kazakistan12.050 Dolar Cezayir8.322 Dolar Çin7.536 Dolar Peru 9.470 Dolar TÜRKİYE15.340 Dolar

10 ÜlkeDerslik başına düşen öğrenci sayısı (İlköğretim) Türkiye32 OECD ortalaması21,4 Avusturya19,9 Çek Cumhuriyeti20 Finlandiya19,8 Lüksemburg15,8 İzlanda18,2

11 Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ÜlkeilköğretimOrtaöğretim Türkiye2218 Belçika12,610,2 İspanya13,610 Macaristan10,211,1 Portekiz11,88,1 Japonya1913,5

12 ÜlkelerOkulöncesiİlköğretimOrtaöğretimYükseköğretim ABD 8.5227.5608.77922.234 Danimarka 4.5427.5728.11314.280 İtalya 5.9726.7838.2588.347 İsveç 3.5046.2956.48211.589 Fransa 4.3234.7778.1078.837 Almanya 4.9564.2376.62010.504 İngiltere 7.5954.4155.93310.753 OECD Ortalama 4.4904.8196.68812.319 Türkiye 2761.2143.0467.847 2006 Yılı Ö ğrenci Başına D ü şen Yıllık Eğitim Maliyetlerinin Toplam Tutarı

13 Ülkeler2000200120022003200420052006200720082009 Almanya4,44,54,7 4,54,4 4,5 5,0 Avusturya5,65,75,65,55,4 5,35,46,0 Belçika5,96,0 5,9 6,06,4 6,5 Danimarka8,28,4 8,38,48,37,97,87,68,7 Finlandiya6,0 6,26,4 6,36,15,96,16,8 Fransa6,05,9 5,85,6 5,8 İngiltere4,95,55,45,65,35,05,45,35,4 İspanya4,2 4,34,65,0 İtalya4,44,84,64,74,54,44,64,24,54,7 Portekiz5,45,3 5,15,25,05,14,85,7 Yunanistan3,73,5 3,84,0---- AB Ort4,9 5,1 5,0 4,95,05,4 Türkiye2,93,94,03,44,04,34,24,73,23,8 Toplam Eğitim Harcamalarının GSYİH İ ç indeki Payı (%) Kaynak: http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/main_tableshttp://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/education/data/main_tables

14 Alternatif maliyet (vazgeçme maliyeti) (Vazgeçilmiş kazanç) Bir öğrencinin eğitim aldığı için bu süre içerisinde yararlanamadığı gelirle ilgilidir. ÖRNEK: Aynı yaştaki iki kişiyi ele alalım. Bunlardan birisi liseyi bitirdikten sonra bir işe girerek para kazanmaya başlamış, diğeri ise üniversiteye devam etmiş olsun. Üniversiteye devam edenin en az dört yıl eğitim almak zorunda olduğu düşünüldüğünde, dört yıl boyunca birisi çalışıp para kazanırken, diğeri eğitim aldığı için çalışamamakta, para kazanamamakta, hatta harcama yapmaktadır. İşte bu kişinin dört yıllık süre içerisinde mahrum olduğu gelire vazgeçme maliyeti veya alternatif maliyet adı verilmektedir.


"EĞİTİMİN EKONOMİK TEMELLERİ. Eğitimin Ekonomik Temelleri  Ekonomi kökeni Yunanca’da ki “oikia”(ev) ve “nomos” (kural) kelimelerine dayanır.  Ev yönetimi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları