Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği 6. Üst Kurul Toplantısı

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği 6. Üst Kurul Toplantısı"— Sunum transkripti:

1 İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği 6. Üst Kurul Toplantısı
İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

2 Gündem: I. İSGB 2015 Yıllık Değerlendirme Sunumu II
Gündem: I. İSGB 2015 Yıllık Değerlendirme Sunumu II. İSGB 2016 yılı İlk Yarı Dönem Çalışma Planı İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

3 I.İTÜ İŞYERİ SAĞLIK VE GÜVENLİK BİRİMİ
2015 YILLIK DEĞERLENDİRME RAPORU Kanuni Yükümlülükler Konum Süreç Vizyon-Misyon Organizasyon Yapısı Vekil Atamaları Risk Değerlendirme , Acil Durum Ekip Oluşumları, Birim kurullarını oluşumu ve Birim kurul toplantıları Eğitimler Risk Değerlendirme Raporları Tespit Öneri Defterleri Düzeltici Önleyici Faaliyetler Sağlık ve Güvenlik İşaretleri İTÜ İSGB web sayfası ve sosyal medya hesapları İTÜ İSG Yönerge Taslağı İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

4 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER Risk Değerlendirme Ekibi
Risk Değerlendirme Dökümanı Acil Durum Ekibi Acil Durum Planları Acil Durum Tahliye Çizimleri İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Ekibi İş Sağlığı ve Güvenliği Kurul Kararları İşveren, Çalışan Temsilcisi, Risk Değerlendirme-Acil Durum-Kurul Ekipleri seçilme ve atama yazıları Özlük Dosyaları e Tamamlandı Devam ediyor Başlandı İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

5 KANUNİ YÜKÜMLÜLÜKLER Eğitim Belgeleri (Sertifika, Katılım Formu)
Periyodik Kontrol Belgeleri Yıllık Eğitim Planı Yıllık Çalışma Planı Yıllık Bakım Planları Atık Yönetim Planı İş Kazası Kayıtları Ramak kala Kayıtları Ortam Ölçüm Bilgileri İSG Katip atamaları (İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi - imzalı şekilde) Tespit ve Öneri Defteri Kayıtları Makine, Cihaz, Ekipman Talimatları MSDS Formları Patlamadan Korunma Dökümanı Tamamlandı Devam Ediyor Başlandı İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

6 İTÜ İSG Birim İşverenleri
KONUM İSGB Rektörlük İTÜ İSG Birim İşverenleri OSGB Kapadokya ÇSGB Alt İşverenler İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

7 Çıktıların Değerlendirilmesi
SÜREÇ Politika Vizyon - Misyon Planlama Sunum Uygulama Çıktıların Değerlendirilmesi Geliştirme Aşaması Denetim Tespit ve Öneriler İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

8 SÜREÇ Süreç Yönetimi ile ilgili Kontrol listeleri
Genel Evrak Listeleri Periyodik Kontrol Listesi Evrak Kontrol Listesi Özlük Dosyaları Kontrol Listesi Eğitim Kontrol Listesi İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

9 VİZYON-MİSYON Vizyon Misyon
İstanbul Teknik Üniversitesi, iş sağlığı ve güvenliğinde ülkemizde yaşanan sorunları ortadan kaldırmaya katkı sunabilmek için yönetim sistemleri oluşturarak iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenmesinde tüm kişi ve kuruluşlarla işbirliği yapmayı ve akademik çalışmalar yapmayı hedeflemektedir.  Misyon İstanbul Teknik Üniversitesi, bilgi, teknoloji ve kültür üreten akademik bir kamu kuruluşu olarak, akademisyeni, idari personeli, öğrencisi ile tüm paydaşlarında iş sağlığı ve güvenliği bilincini ve farkındalığını oluşturarak, konu hakkında kültürel normlara ve kurallara uygun öncü bir üniversite olmayı kendisine misyon olarak yüklemiştir. İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

10 İSGB ORGANİZASYON YAPISI
İSGB Koordinatörü: Doç. Dr. Gülçin Çivi İş Güvenliği Uzmanları: Ayşegül Bayın Sarıahmetoğlu, Mahir Çayır, Kubilay Karabulut İşyeri Hekimi: Dr. Ekrem Harputlu İSGB Hukuk Danışmanı: Av. Özge Aksoy İşyeri Hekim Asistanı: Şef Sultan Türkan İSGB sekreteri: Tülin KARATEKİN İSGB Asistanları: Selen Okumuş, Batuhan Bakıp, Recep Bağcı Sosyal Medya Sorumlusu: Refik Safa Çolakoğlu İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

11 VEKİL ATAMALARI ISG Birim Kurulları Sicil No bulunmayan İSG Birimleri
41 alt birim: alt iş veren 41 alt birim için işveren vekili ataması Sicil No bulunmayan İSG Birimleri Öğrenci İşleri D.B. Kütüphane ve Dökümantasyon D.B. Eski Rektörlük İdari Mali İşler D.B Kültür Sanat Birliği Yapı İşleri ve Teknik D. B. Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi Prof. Dr. Adnan Tekin Malzeme B. T. Ü. M. Üst Kurul ISG Birim Kurulları İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

12 RİSK DEĞERLENDİRME VE ACİL DURUM EKİP OLUŞUMLARI
Risk Değerlendirme Ekip Oluşumları: Devam ediyor Risk Değerlendirme Eğitimleri: Yeni tanımlanan birimler hariç tamamlandı Acil Durum Ekip Oluşumları Birim Kurullarının Oluşumu ve Örnek Kurul Toplantıları Oluşturulan kurul güncellemeleri: Birimlerden bekleniyor. Örnek kurul toplantısı: İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

13 EĞİTİMLER Temel İş Sağlığı Eğitimleri ve Muayeneler: Yarı Zamanlı Sayısı: Diğer Çalışan Sayısı:276 İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

14 EĞİTİMLER OHSAS 18001 Eğitimi :
ve tarihlerinde yapıldı. Katılımcılar: Üniversitemize İSG atamaları yapılan Birim İşveren Vekillleri Fakülte Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri İdari Amirleri Birim Çalışan Temsilcileri Katılan: 20 Birim Davet Edilen: 37 Birim Toplantı Sonrası Tanımlanan Birimler: 4 Birim İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

15 EĞİTİMLER ISG Kurul Eğitimleri
, , tarihlerinde yapıldı. Katılımcılar: Üniversitemize İSG atamaları yapılan Birim İşveren Vekillleri Fakülte Sekreterleri, Enstitü Sekreterleri İdari Amirleri Birim Çalışan Temsilcileri İş Veren Birimi Destek Elemanları İş Güvenliği Uzmanları İşyeri Hekim İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

16 EĞİTİMLER OHSAS 18001 ve İSG Kurul Eğitimlerine Katılmayan Birimler
İTÜ Devlet Konservatuarı Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Yeni Rektörlük Eğitimler sonrası tanımlanan İSG Birimleri Moleküler Biyoloji - Biyoteknoloji Genetik ve Araştırma Merkezi Uydu Haberleşme ve Uzaktan Algılama Merkezi Nanoteknoloji Araştırma Merkezi Mekatronik Eğitim ve Araştırma Merkezi İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

17 EĞİTİMLER Online Eğitimler
İTÜ çalışanlarına Temel İSG eğitimlerinin İngilizce-Türkçe online eğitim platformu Şubat 2016 da isgb.itu.edu.tr sayfasında yayında... Occupational safety experts in the law no 6331: published and is put into force Basic Occupational Safety Training ITU WORKPLACE HEALTH and SAFETY UNIT İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

18 EĞİTİMLER Online Eğitim: Şubat 2016 itibari ile başlıyor
İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

19 RİSK DEĞERLENDİRME RAPORLARI
57 Risk Değerlendirme Raporu tamamlandı. TESPİT ÖNERİ DEFTERLERİ 29 Tespit Öneri defteri 2 Tespit Öneri Defteri (SKS, TMDK) – İş –Kur ‘a onaylatıldı. 27 defter Şubat 2016 ilk haftasında onaylanıyor ... Diğer 12 tespit öneri defterleri , 29 onaylı defter ile ilişkili işletilecek... İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

20 DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
Yıl Açılan DÖF Kapanan DÖF 2014 3 1 2015 36 2016 2 - İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

21 DÜZELTİCİ ÖNLEYİCİ FAALİYETLER
KSB : 3 adet Rektörlük Binası: 1 Eski Rektörlük:2 Ana Kampüs : 4 Gümüşsuyu Kampüsü: 1 Makina Fakültesi: 2 İnşaat Fakültesi: 5 Beden Eğitimi Bölümü: 3 Stadyum: 2 Yılmaz Akdoruk Misafirhane: 1 Fen Edebiyat: 3 Öğrenci İşleri: 2 Uçak Uzay: 4 Merkezi Derslik: 2 Mimarlık:3 İşletme Fakültesi Konservatuar: 1 Vadi Yurt: 1 Bilgisayar Bilişim:1 İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

22 SAĞLIK VE GÜVENLİK İŞARETLERİ
Sağlık ve Güvenlik Tespit çalışmaları yapıldı İSGB birimlerine dağıtımlar Şubat 2016 sonu itibari ile tamamlanıyor.... İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

23 İTÜ İSGB WEB SAYFASI VE SOSYAL MEDYA HESAPLARI
@ituisgb Twitter Takipçi sayısı: 524 İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

24 İTÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGE TASLAĞI
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Asıl İşverenin ve Üst İşveren Vekilinin Yükümlülükleri Çalışanların Yükümlülükleri İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi Koordinatörlüğü Çeşitli ve Son Hükümler  Ana bölümlerden oluşan iç yönerge taslağı değerlendirmeya sunuldu... İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

25 II. İSGB 2016 YILI İLK YARI DÖNEM ÇALIŞMA PLANI
Acil eylem planlarının hazırlığı, uygulanması, Tatbikatların tamamlanması, Ocak 2016 da başlayan İSG Birim kurul toplantılarınılarının periyodik yapılmasının sağlanması, Birim kurullarının aktifleştirilmesi, AFAD desteği ile AFAD tarafından sağlanan detay eğitimlerinin organizasyonu ve dökümantasyon takibi, OHSAS denetlemelerinin tamamlanması, Risk değerlendirilmesi saha kontrollerinin periyodik yapılması, Her İSG birimi için DÖF takibi, Yıllık Periyodik Bakım Çalışmaları ve Ekipman Veri Tabanının Oluşturulması Sağlık Raporlarının tamamlanması İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

26 II. İSGB 2016 YILI İLK YARI DÖNEM ÇALIŞMA PLANI
Laboratuvar kullanım koşullarının İSG açısından değerlendirilmesi, ilgili politika ve prosedürlerin hazırlanması, İTÜ İSGB web sayfasının ingilizce olarak hazırlanması, Online eğitimlerin uygulanması, İTÜ Mobil Uygulamasına İSGB entegrasyonu İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ

27 TEŞEKKÜRLER... Yapacak Çok İşimiz var...
İSGB Koordinatörü Doç.Dr. Gülçin ÇİVİ


"İTÜ İş Sağlığı ve Güvenliği 6. Üst Kurul Toplantısı" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları