Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Performans ödevi

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Performans ödevi"— Sunum transkripti:

1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Performans ödevi
KONU:Zararlı Alışkanlıklardan Kaçınmak

2 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER
"Ey iman edenler! İçki, kumar, dikili taşlar (putlar) ve fal okları şeytan işi birer pisliktir Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz(Maide Suresi/ 90Ayet)“ "Şeytan, içki ve kumarla sizin aranıza düşmanlık ve kin sokmak ve sizi Allah'ı anmaktan ve namazdan alıkoymak ister Artık bunlardan vazgeçtiniz değil mi?(Maide Suresi/91Ayet)“ İslam içkiyi yasaklamakla akla önem vermiştir Çünkü alkol, aklı baştan alır Aklın kontrolünü kaybetmesine yol açar.

3 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER
Hz Câbir (radıyAllahu anh) anlatıyor: Mekke'nin fethedildiği sene Hz Peygamber (aleyhissâlatu vesselâm)'i Mekke'de işittim, şöyle buyuruyordu: "Cenab-ı Allah içki, ölmüş hayvan, domuz ve putun alım-satımını yasakladı" Bunun üzerine: "Ey Allah'ın Resû»lü "ölmüş hayvanların iç yağı hakkında ne buyurursunuz, zîra onunla gemiler yağların, derilere sürülür, kandiller aydınlatılır" dendi Cevâben: "O (nun satışı) haramdır" buyurdu ve ilâve etti: "Allah Yahudilerin canını alsın Allah onlara ölmüş hayvanların iç yağını haram kıldığı vakit bu yağı erittiler, sonra satıp parasını yediler" Buhârî, Büyû» 112, Meğâzî 50; Müslim, Müsâkât 71 (1581); Ebu Dâvud, Büyû» 66 (3486); Tirmizî, Büyû» 93, (7, ); İbnu Mâce, Ticarât 11, (2167)Mekke devrinde içki ve kumar yasaklanmış değildi. Müslümanlardan da içki içen ve kumar oynayanlar vardı. Rasûlullah (s.a.s.) bunlara ses çıkarmıyordu. İçki ve kumarın yasaklanması birden bire değil, tedricen olmuştur. 

4 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER
İçki ile ilgili Kur'ân-ı Kerîm'de 4 âyet vardır. Mekke'de inen ilk âyetde:  "Hurma ve üzüm ağaçlarının meyvelerinden içki yapar, güzel bir rızık edinirsiniz", (en-Nahl Sûresi, 67) buyrulmuş, içki yasaklanmamıştır. Medine devrinde Hz Ömer ve Muâz gibi bazı sahâbe:  -Ey Allah'ın Rasûlü, içki hakkında bize yol göster, çünkü şarab aklı gideriyor, diye Rasûlullah (s.a.s.)'e baş vurdular: Hicretin 4'üncü yılı Şevvâl ayında: "Sana içki ve kumarı soruyorlar. De ki: Bunlar da hem büyük günah, hem de insanlara bazı yararlar var, fakat günahları menfaatlerinden daha büyük." (el-Bakara Sûresi, 219) anlamındaki âyet indi. 

5 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER
İçkiyi ilk yasaklayan âyet bu oldu. Fakat bu âyetle içki kesinlikle yasaklanmadığından, "günahı var" diye bırakanlar olduğu gibi, "faydası da var" diye eskisi gibi içenler de vardı.  Abdurrahman b. Avf'ın verdiği bir ziyâfette dâvetliler içki de içmişlerdi. Akşam namazında cemâte imâm olan zât "el-Kâfirûn Sûresi"ni sarhoşluk sebebiyle yanlış okudu. Âyetlerin anlamları değişti. 

6 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER
Bunun üzerine:  "Ey inananlar, ne söylediğinizi bilecek duruma gelmedikçe, sarhoş iken namaza yaklaşmayın," (en-Nisâ Sûresi, 43) anlamındaki âyet indi. Bir müddet sonra Ensardan Mâlik oğlu Itbâ'nın ziyâfetinde dâvetliler sarhoş oldular. Sa'd b. Ebî Vakkas bir şiir okuyarak kendi soyunu övdü, ensârı ise yerdi. Ensârdan bir zât da, sofrada yedikleri devenin çene kemiğini Sa'd'a vurup başını yardı. 

7 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER
Sa'd, Hz. Peygamber (s.a.s)'e şikâyette bulundu. O zaman: "Ey İnananlar, içki, kumar, tapınılmak için dikilmiş taşlar (putlar), fal okları, ancak şeytanın işinden birer pisliktir. Bunlardan uzak durun ki, kurtuluşa eresiniz." (el-Mâide Sûresi, 90) anlamında inen âyetle içki ve kumar kesinlikle yasaklandı. Rasûlullah (s.a.s) bu yasağı hemen ilân ettirdi. Bütün Müslümanlar içkiyi bıraktılar. Evlerinde, dükkânlarında bulunan bütün içkileri sokaklara döktüler.

8 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ AYETLER VE HADİSLER
Rasûlullah (s.a.s) Efendimiz içkiyle ilgili olarak: "Sarhoş edici bütün içkiler haramdır." (Müslim,3/ ; et-Tâc, 3/141). "Çoğu sarhoşluk veren içkinin azı da haramdır" buyurmuştur. (İbn Mâce, es-Sünen, 2/l124 Hadis No: 3392;et-Tâc 3/142) "Sana şarap ve kumardan soruyorlar. De ki: "Bu ikisinde büyük bir günah ve insanlara bazı yararlar vardır. Ancak günahları yararlarından daha büyüktür." Yine sana neyi başkalarına vereceklerini soruyorlar. De ki: "Sizi sıkmayanını." Allah, düşünesiniz diye, ayetlerini size böylece açıklıyor. (Bakara Suresi/ 219)" 

9 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

10 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

11 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

12 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

13 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

14 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

15 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

16 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ GÖRSELLER

17 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ BENİM FOTOĞRAFLARIM

18 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ BENİM FOTOĞRAFLARIM

19 ZARARLI ALIŞKANLIKLARLA İLGİLİ BENİM FOTOĞRAFLARIM

20 Hazırlayan ADI:YunusEmre SOYADI:Çaycı SINIFI:9/B NUMARASI:1369
ÖĞRETMENİ:RAMAZAN DİNGEÇ


"Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Performans ödevi" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları