Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLİT KANDİLİ NEDİR İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) miladi 571 yılı Rebiü'l-evvel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLİT KANDİLİ NEDİR İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) miladi 571 yılı Rebiü'l-evvel."— Sunum transkripti:

1

2 MEVLİT KANDİLİ NEDİR İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) miladi 571 yılı Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir.

3 O insan ki, cehaletin karanlıklarından aydınlığa çıkaran; O insan ki,insanların dünya ve ahiret saadetinin teminatı şevkat ve merhametinde üstün kişi ;iki cihan serveri Hz.Muhammed Mustafa(s.a.s). Bir ayeti kerimede mevlamız onun hakkında şöyle buyuruyor :

4 لَقَدْ جَٓاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌۘ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُ۫فٌ رَح۪يمٌ Ey inananlar! And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.(Tövbe 128)

5 Hz peygamber efendimiz daha dünyaya teşrif etmeden önce o zamanki insanların durumuna bir bakmakta fayda vardır.

6 O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti.

7

8

9

10 İşte bu dünya düzeni içerisinde ahlaksızlık,zülüm ve her türlü sapıklık içinde kıvranan insanlık bir kurtarıcı bekliyordu. Bir ayeti kerimede Cenab-ıhak şöyle buyurdu :

11

12

13

14

15

16

17 Mesela genç yaşta İslam’ı kabul edenlerden Hz. Ali 10, Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mes’ȗd ve Zübeyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah, Abdurrahman b. Avf, Erkam b. Ebü’l-Erkam ve Sa’d b. Ebu Vakkas 17, Mus’ab b. Umeyr 18-20, Abdullah b. Ömer 13, Cafer b. Ebu Talib 22, Osman b. Huveyris, Osman b. Affan, Ebu Ubeyde ve Hz. Ömer 25-31 yaşındaydılar Resulü Ekrem efendimizin gençlere karşı özel ilgisi vardır. Cahiliye adet ve geleneklerinin kaldırılması açısından bir şeyler yapılacaksa bunun gençlerle olacağının farkında olan Nebi (s..a.s) ilk davet yıllarında gençlerin bir çoğuna İslam’ı tebliğ etmiş onların İslam’a girmelerine vesile olmuştur.

18 Onun ağabeyi Cafer b. Ebî Talib de ilk Müslüman olanlardandır ve Hz. Ali’den on yaş büyük olduğuna göre, Müslüman olduğunda 20 yaşlarında bir delikanlıdır. Hz. Cafer’in hanımı Umeys’in kızı Esma’nın da ilk Müslümanlardandır. İbnu Abdilberr, Ebû ‘Umer Ahmed b. Muhammed, el-İstîâb fî Esmâi’l-Ashâb, (İbnu Hacer, el-İsâbe kenarında), Beyrut, ts., I, 210. Sevgili peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurdular:

19 Bu güzide insanların İslam’a girmelerinde tabi ki Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) efendimizi tanımalarının da çok büyük etkisi olmuştur. Bu günün gençlerine. Sevgili peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurdular :

20

21 "Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır: Adil devlet başkanı, Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, Kalbi mescitlere bağlı Müslüman, Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit, Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi.«(Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat 2

22 Gençlik yıllarını namazlı-niyazlı dindar bir çizgide geçiren genç, nefsini Allah'ın emirlerine muhalefetten korumuş, heva ve heveslerin, şehevî duyguların, gemlenmesi güç arzuların etkisine karşı koyup kulluğa sarılmıştır. Bu, ondaki derin Allah saygısının delilidir. Zira Allah'ın emirlerine sarılıp günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu, gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse, her türlü takdirin üstündedir.

23 Allah resulünün bu kutsal davetini sadece Mekke’deki gençlere değil Medine gençlerine de tebliğlerde bulunmuş Medine yaşlılarından önce İslam’ı kabul etmişlerdi. Hatta o derece samimiyetle teslim olmuşlardı ki Mekke’den gelen muhacirlere kucak açmış her şeylerini onlara vererek yardımlarda bulunmuşlardı.

24 Daha hicretten üç yıl önce Mekke’ye gelen ve Akabe’de bulunduğunda oradaki reislerin en küçüğü olan Es ’ad b. Zürâre; yine ikinci Akabe bayatında beyat ettiği sırada on üç-on dört yaşlarında olup oradakilerin en genci bulunan Ukbe b. Amr ; on beş yaşlarında iken ikinci akabe bayatında hazır bulunan Cabir b. Abdillah; Akabe’de Allah’ın Elçisi’ne beyat ettiği sırada yirmi dört yaşında olduğu anlaşılan Mesleme b. Selâme; babasından çok önce Akabe’de Hz. Peygamberi koruma sözü veren Muaz b. Amr…ve daha birçokları. (Ahmed Cevdet, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, Sadeleştiren: Mahir İz, Ankara, 1985, III, 190.

25 Ashabı Güzin Hz. peygamber efendimiz (s.a.s)’i anladılar. Onun sünnetine azı dişleri gibi sarıldılar. Ve dünyaya adalet,huzur,sevgi getirdiler. İnsanlık kurtuluş istiyorsa tekrar onun sünnetine sarılmakla ancak bu kurtuluşa erecektir. Ne zaman ki onun sünneti evlerden uygulanmaya başlanırsa işte kurtuluşa ulaşacağız demektir.


"MEVLİT KANDİLİ NEDİR İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) miladi 571 yılı Rebiü'l-evvel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları