Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

MEVLİT KANDİLİ NEDİR İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) miladi 571 yılı Rebiü'l-evvel.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "MEVLİT KANDİLİ NEDİR İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) miladi 571 yılı Rebiü'l-evvel."— Sunum transkripti:

1 MEVLİDİ KANDİLİ VE HZ.PEYGAMBER EFENDİMİZİN GENÇLERLE OLAN MÜNASEBETİ Sunum : Ekrem AYYILDIZ

2 MEVLİT KANDİLİ NEDİR İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) miladi 571 yılı Rebiü'l-evvel ayının 12. gecesi doğmuştur. Bu mübarek geceye "Mevlid Kandili" denir. 

3 O insan ki, cehaletin karanlıklarından aydınlığa çıkaran; O insan ki ,insanların dünya ve ahiret saadetinin teminatı şevkat ve merhametinde üstün kişi ;iki cihan serveri Hz.Muhammed Mustafa(s.a.s). Bir ayeti kerimede mevlamız onun hakkında şöyle buyuruyor :

4 لَقَدْ جَٓاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ اَنْفُسِكُمْ عَز۪يزٌۘ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَر۪يصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِن۪ينَ رَؤُ۫فٌ رَح۪يمٌ Ey inananlar! And olsun ki, içinizden size, sıkıntıya uğramanız kendisine ağır gelen, size düşkün, inananlara şefkatli ve merhametli bir peygamber gelmiştir.(Tövbe 128)

5 Hz peygamber efendimiz daha dünyaya teşrif etmeden önce o zamanki insanların durumuna bir bakmakta fayda vardır.

6 O'nun doğduğu çağda dünyanın her tarafında cehalet, zulüm ve ahlâksızlık almış yürümüş, Allah inancı unutulmuş, insanlık korkunç ve karanlık bir duruma düşmüş, dünya yaşanmaz hale gelmişti. 

7 Kız çocuklarını diri diri toprağa gömecek kadar insanlık onurundan mahrum ve bir o kadar da katılaşmış bir kalp taşıyorlardı.

8 Asabiyetçilik ve kavimcilik oldukça yaygın bir hal almıştı

9 Her kavmin bir putu olur o putlara taparlar ve onlardan yardım isterlerdi

10 İşte bu dünya düzeni içerisinde ahlaksızlık ,zülüm ve her türlü sapıklık içinde kıvranan insanlık bir kurtarıcı bekliyordu. Bir ayeti kerimede Cenab-ıhak şöyle buyurdu :

11 لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ اٰيَاتِه۪ وَيُزَكّ۪يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَۚ وَاِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَف۪ي ضَلَالٍ مُب۪ينٍ And olsun ki Allah, inananlara, ayetlerini okuyan, onları arıtan, onlara Kitap ve hikmeti öğreten, kendilerinden bir peygamber göndermekle iyilikte bulunmuştur. Halbuki onlar, önceleri apaçık sapıklıkta idiler.(Ali imran 164)

12 Böyle bir dünya düzenini değiştirecek bir rehbere ihtiyaç vardı
Böyle bir dünya düzenini değiştirecek bir rehbere ihtiyaç vardı .Bu rehber Hz. Muhammed Mustafa(s.a.s) dan başkası olamazdı. İlk emrin oku olmasıyla dünya yeni bir düzene kavuşacaktı. Tabi Hz. Peygamber efendimiz bu yola çıkarken bu gençlerin enerjilerinden de yararlanacaktı.

13 Özellikle insanlar arasındaki münasebetlerinde peygamberimiz genç ve dinamik arkadaş çevresine de çok büyük önem vermekteydi. Çünkü bu cehalet bataklığının bir an önce kurutulması, medeniyetin tesisi ve teşekkülü bu genç insanların katkılarıyla olacağını Hz. Peygamber efendimiz (s.a.s) bunu iyi biliyordu.

14 Hz. Peygamber efendimiz gençlere öylesine önem vermişti ki ,onlarda bu ehemmiyetlerinin karşısında sevgili peygamber efendimize öylesine bağlanmışlardı ki onun etrafında pervane gibi olmuşlardı. İslam davasını gençler omuzlamış Hz. peygamber efendimizde bu dava adına onları uyarmış ve tavsiyelerde bulunmuştur. Bu sıcak ilgi sayesinde gençler İslam davası uğruna mallarını, canlarını, Ailelerini bile seve seve feda etmekten kaçınmamışlardı. Mekke müşrikleri ve diğer guruplar tarafından çok çeşitli işkencelere maruz kalmışlar onları açlıkla, baskılarla, işkencelerle, abluka ile asla onları bu davadan geri çevirememişler ve yıldıramamışlardı.

15 (Kara, Seyfullah, Peygamber Döneminde Gençlik, İstanbul,2003)
Sevgili peygamberimiz gençlerle olan münasebetlerinde gençliğin bu tür özelliklerini azami ölçüde değerlendirdiği görülmektedir. O (s.a.s.), geçlerin irşat ve tebliğ faaliyetleri dahil devletin en üst kademelerinde olmak üzere her alanda onlara görev ve sorumluluklar yüklemiştir. Gençlerde bu görevlerini hakkıyla tam bir sorumluluk duygusuyla yerine getirmişler o’nun güvenini boşa çıkarmamışlardı. Bu görevler arasında komutanlık, müsteşarlık, sancaktarlık, güvenlik görevi, maliyecilik ,öğretmenlik gibi görevleri hakkıyla yerine getirmişlerdir. (Kara, Seyfullah, Peygamber Döneminde Gençlik, İstanbul,2003)

16 Resulü Ekrem efendimizin gençlere karşı özel ilgisi vardır
Resulü Ekrem efendimizin gençlere karşı özel ilgisi vardır. Cahiliye adet ve geleneklerinin kaldırılması açısından bir şeyler yapılacaksa bunun gençlerle olacağının farkında olan Nebi (s..a.s) ilk davet yıllarında gençlerin bir çoğuna İslam’ı tebliğ etmiş onların İslam’a girmelerine vesile olmuştur.

17 Resulü Ekrem efendimizin gençlere karşı özel ilgisi vardır
Resulü Ekrem efendimizin gençlere karşı özel ilgisi vardır. Cahiliye adet ve geleneklerinin kaldırılması açısından bir şeyler yapılacaksa bunun gençlerle olacağının farkında olan Nebi (s..a.s) ilk davet yıllarında gençlerin bir çoğuna İslam’ı tebliğ etmiş onların İslam’a girmelerine vesile olmuştur. Mesela genç yaşta İslam’ı kabul edenlerden Hz. Ali 10, Zeyd b. Harise 15, Abdullah b. Mes’ȗd ve Zübeyr b. Avvam 16, Talha b. Ubeydullah, Abdurrahman b. Avf, Erkam b. Ebü’l-Erkam ve Sa’d b. Ebu Vakkas 17, Mus’ab b. Umeyr 18-20, Abdullah b. Ömer 13, Cafer b. Ebu Talib 22, Osman b. Huveyris, Osman b. Affan, Ebu Ubeyde ve Hz. Ömer yaşındaydılar

18 Onun ağabeyi Cafer b. Ebî Talib de ilk Müslüman olanlardandır ve Hz
Onun ağabeyi Cafer b. Ebî Talib de ilk Müslüman olanlardandır ve Hz. Ali’den on yaş büyük olduğuna göre, Müslüman olduğunda 20 yaşlarında bir delikanlıdır. Hz. Cafer’in hanımı Umeys’in kızı Esma’nın da ilk Müslümanlardandır. İbnu Abdilberr, Ebû ‘Umer Ahmed b. Muhammed, el-İstîâb fî Esmâi’l-Ashâb, (İbnu Hacer, el-İsâbe kenarında), Beyrut, ts., I, Sevgili peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurdular:

19 Bu güzide insanların İslam’a girmelerinde tabi ki Hz
Bu güzide insanların İslam’a girmelerinde tabi ki Hz. Muhammed (sallallahu aleyhi vesellem) efendimizi tanımalarının da çok büyük etkisi olmuştur. Bu günün gençlerine. Sevgili peygamberimiz bir hadisi şerifinde şöyle buyurdular:

20

21 "Başka bir gölgenin bulunmadığı Kıyamet gününde Allah Teala, yedi insanı, arşının gölgesinde barındıracaktır: Adil devlet başkanı, Rabbına kulluk ederek temiz bir hayat içinde serpilip büyüyen genç, Kalbi mescitlere bağlı Müslüman, Birbirlerini Allah için sevip buluşmaları da ayrılmaları da Allah için olan iki insan, Güzel ve mevki sahibi bir kadının beraber olma isteğine "Ben Allah'tan korkarım" diye yaklaşmayan yiğit, Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği kadar gizli sadaka veren kimse, Tenhada Allah'ı anıp göz yaşı döken kişi.«(Buhari, Ezan 36, Zekat 16, Rikak 24, Hudüd 19; Müslim, Zekat 91. Ayrıca bk. Tirmizî, Zühd 53; Nesaî, Kudat 2

22 Gençlik yıllarını namazlı-niyazlı dindar bir çizgide geçiren genç, nefsini Allah'ın emirlerine muhalefetten korumuş, heva ve heveslerin, şehevî duyguların, gemlenmesi güç arzuların etkisine karşı koyup kulluğa sarılmıştır. Bu, ondaki derin Allah saygısının delilidir. Zira Allah'ın emirlerine sarılıp günahlardan kaçınmak büyük bir fazilettir. Hele bu, gençlik yıllarında gerçekleştirilmişse, her türlü takdirin üstündedir.

23 Allah resulünün bu kutsal davetini sadece Mekke’deki gençlere değil Medine gençlerine de tebliğlerde bulunmuş Medine yaşlılarından önce İslam’ı kabul etmişlerdi. Hatta o derece samimiyetle teslim olmuşlardı ki Mekke’den gelen muhacirlere kucak açmış her şeylerini onlara vererek yardımlarda bulunmuşlardı.

24 Daha hicretten üç yıl önce Mekke’ye gelen ve Akabe’de bulunduğunda oradaki reislerin en küçüğü olan Es ’ad b. Zürâre; yine ikinci Akabe bayatında beyat ettiği sırada on üç-on dört yaşlarında olup oradakilerin en genci bulunan Ukbe b. Amr ; on beş yaşlarında iken ikinci akabe bayatında hazır bulunan Cabir b. Abdillah; Akabe’de Allah’ın Elçisi’ne beyat ettiği sırada yirmi dört yaşında olduğu anlaşılan Mesleme b. Selâme; babasından çok önce Akabe’de Hz. Peygamberi koruma sözü veren Muaz b. Amr…ve daha birçokları. (Ahmed Cevdet, Kısâs-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hulefâ, Sadeleştiren: Mahir İz, Ankara, 1985, III, 190.

25 Ashabı Güzin Hz. peygamber efendimiz (s. a. s)’i anladılar
Ashabı Güzin Hz. peygamber efendimiz (s.a.s)’i anladılar. Onun sünnetine azı dişleri gibi sarıldılar. Ve dünyaya adalet,huzur,sevgi getirdiler. İnsanlık kurtuluş istiyorsa tekrar onun sünnetine sarılmakla ancak bu kurtuluşa erecektir. Ne zaman ki onun sünneti evlerden uygulanmaya başlanırsa işte kurtuluşa ulaşacağız demektir.


"MEVLİT KANDİLİ NEDİR İnsanlığın kurtuluşu için gönderilen son ve en büyük peygamber, bizim Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.s.) miladi 571 yılı Rebiü'l-evvel." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları