Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÇEKMEKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu Sinem TATARLI Özel Eğitim Bölüm Başkanı Ahmet KAHRAMAN Rehberlik.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÇEKMEKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu Sinem TATARLI Özel Eğitim Bölüm Başkanı Ahmet KAHRAMAN Rehberlik."— Sunum transkripti:

1 ÇEKMEKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu Sinem TATARLI Özel Eğitim Bölüm Başkanı Ahmet KAHRAMAN Rehberlik Hizmetleri Bölüm Başkanı Abbas BOZKURT RAM Müdürü 1. GÜN

2 Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı

3 EĞİTİMİN AMAÇLARI Bu faaliyetin amacı Özel Eğitim Uygulamaları RAM’Ların Çalışma Esasları Özel Eğitimle İlgili Mevzuat Özel Eğitimde Bütünleştirme Engelsiz Okul Modeli Özel Eğitim Gereksinimi ve/veya Engeli Olan Öğrencilerin Özellikleri Etkili Sınıf Yönetimi Bireyselleştirilmiş Eğitim Programları Destek Eğitim Bütünleştirme Uygulamalarında Değerlendirme Bütünleştirme Uygulamalarında Geçiş Bütünleştirme Uygulamalarında İş Birliği

4 Ön Test

5 ÖZEL EĞİTİMLE İLE İLGİLİ ÖĞRENMEK İSTEDİKLERİNİZ…

6 Özel Eğitimin Önemi Özel gereksinimi olan bireylerin, mümkün olan en erken dönemde, gereksinimlerine uygun eğitim ortamlarında, uygun yöntemler ve araç- gereçler kullanılarak desteklenmesi var olan kapasitelerini en üst seviyede kullanabilmeleri açısından önemlidir. Ayrıca bu bireylerin toplumca kendilerinden beklenen rol ve sorumluluklar ile gelişimsel görevlerini yerine getirebilmeleri, kendilerine en uygun özel eğitim hizmetinden yararlanabilmelerine bağlıdır.

7 Özel Eğitimin İlkeleri Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda özel eğitimin temel ilkeleri şunlardır; a) Özel eğitime ihtiyacı olan tüm bireyler; eğitim ihtiyaçları, ilgi, yetenek ve yeterlilikleri doğrultusunda ve ölçüsünde özel eğitim hizmetlerinden yararlandırılır. b) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin eğitimine erken yaşta başlanır. c) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireyleri sosyal ve fiziksel çevrelerinden mümkün olduğu kadar ayırmadan planlanır ve yürütülür. ç) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, eğitim performansları dikkate alınarak, amaç, içerik ve öğretim süreçlerinde ve değerlendirmede uyarlamalar yapılarak, akranları ile birlikte eğitilmelerine öncelik verilir.

8 Özel Eğitimin İlkeleri d) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin her tür ve kademedeki eğitimlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi için, rehabilitasyon hizmetlerini sağlayacak kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılır. e) Özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin bireysel yeterlilikleri ve tüm gelişim alanlarındaki özellikleri ve akademik disiplin alanlarındaki yeterlilikleri dikkate alınarak, bireyselleştirilmiş eğitim planı geliştirilir ve eğitim programları bireyselleştirilerek uygulanır. f) Ailelerin, özel eğitim sürecinin her boyutuna aktif olarak katılımları ve eğitimleri sağlanır. g) Özel eğitim politikalarının geliştirilmesinde, üniversitelerin ilgili bölümleri ve özel eğitime ihtiyacı olan bireylere yönelik etkinlik gösteren sivil toplum kuruluşları ile iş birliği içinde çalışılır. ğ) Özel eğitim hizmetleri, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin, toplumla etkileşim ve karşılıklı uyum sağlama sürecini kapsayacak şekilde planlanır.

9 Özel Eğitimin Amaçları (1) Özel eğitim, Türk Millî Eğitiminin genel amaç ve temel ilkeleri doğrultusunda, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin; a) Toplum içindeki rollerini gerçekleştiren, başkaları ile iyi ilişkiler kuran, iş birliği içinde çalışabilen, çevresine uyum sağlayabilen, üretici ve mutlu bir vatandaş olarak yetişmelerini, b) Toplum içinde bağımsız yaşamaları ve kendi kendilerine yeterli bir duruma gelmelerine yönelik temel yaşam becerilerini geliştirmelerini, c) Uygun eğitim programları ile özel yöntem, personel ve araç-gereç kullanarak; eğitim ihtiyaçları, yeterlilikleri, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda üst öğrenime, iş ve meslek alanlarına ve hayata hazırlanmalarını, amaçlar.

10 Özel Eğitimle İlgili Mevzuatlar KANUN 5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 5378 Sayılı Engelliler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Çocuk Koruma Kanunu Kanun Numarası : 5395, Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005,Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005,Resmi Gazete Sayısı : 25876Çocuk Koruma Kanunu Kanun Numarası : 5395, Kanun Kabul Tarihi : 03/07/2005,Resmi Gazete Tarihi : 15/07/2005,Resmi Gazete Sayısı : 25876 KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME 573 Sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname YÖNETMELİK Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yönetmeliği YÖNERGE Bilim ve Sanat Merkezleri Yönergesi Evde ve Hastanede Eğitim Hizmetleri Yönergesi GENELGE Özürlü Öğrenciler Genelgesi Özel Eğitim Okulu/Kurumlarında Kılık ve Kıyafet Genelgesi Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Genelgesi Okul Öncesi Dönemde Kaynaştırma Eğitimini Yaygınlaştırılması Projesi Genelge Destek Eğitim Odası Açılması Genelgesi RESMİ YAZI Eğitsel Değerlendirme, Tanılamada Dikkat Edilecek Hususlar Konulu Resmi Yazı Özel Eğitim Okul/Kurum Açma Standartları Resmi Yazı Engelli Bireylere Ait Bilgilerin Paylaşılması Konulu Resmi Yazı Özürlü Sağlık Kurulu Raporları Konulu Resmi Yazı Eğitsel Değerlendirme, Tanılama ve Özel Eğitim Uygulamaları Konulu Resmi Yazı

11 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Kanun Numarası : 573 Kabul Tarihi : 6/6/1997 Resmî Gazete : 23011 http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2012_10 /10111011_ozel_egitim_kanun_hukmunda_kararn ame.pdf

12 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin Genel İçeriği Genel Hükümler Eğitim Öğretim Eğitim Ortamları Kurumlar ve Görevleri Özel Eğitim Okul ve Kurumları Özel Eğitime Destek Sağlayan Kurumlar  Rehberlik ve araştırma merkezleri Okul ve kurum açma

13 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği Devlet Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığından: 31.05.2006 tarih ve 26184 sayılı Resmî Gazete (Değişiklik: 14.3.2009 / R.G. : 27169) (Değişiklik: 31.7.2009 / R.G. : 27305) (Değişiklik: 22.6.2010 / R.G. : 27619) (Değişiklik: 21.7.2012 / R.G. : 28360) http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dos yalar/2012_10/10111226_ozel_egiti m_hizmetleri_yonetmeligi_son.pdf

14 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği İçeriği Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Eğitsel Değerlendirme ve Yerleştirme Özel Eğitim Hizmetleri Kurulu ve Özel Eğitim Değerlendirme Kurulunun Görevleri, Çalışma Usul ve Esasları Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Eğitim Hizmetleri Personel, Görev, Yetki ve Sorumlulukları Eğitim-Öğretim Eğitim-Öğretimin Denetimi Çeşitli ve Son Hükümler 32 EKLER

15 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği İçeriği İKİNCİ BÖLÜM Özel Eğitim Sınıfları Özel eğitim sınıflarının açılması MADDE 25 – (1) Özel eğitime ihtiyacı olan ve ayrı bir sınıfta eğitim almaları uygun bulunan bireylerin, yetersizliği olmayan akranları ile bir arada eğitim görmeleri amacıyla her tür ve kademedeki resmî ve özel okul ve kurumlarda, özel eğitim hizmetleri kurulunun önerisi doğrultusunda millî eğitim müdürlükleri tarafından özel eğitim sınıfları açılabilir. (2) Bu okul ve kurumlarda, uygulanacak eğitim programı temel alınarak iki tür özel eğitim sınıfı oluşturulur.

16 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği İçeriği Özel Eğitim Sınıfları Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları MADDE 26 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) “Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim kurumları programlarını veya ortaöğretim kurumları programlarını takip edebilecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında, eğitim ve öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde aşağıdaki hususlar dikkate alınır:” a) Özel eğitim sınıflarında aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. b) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Bu sınıflara, öğrencilerin yetersizlik türüne göre öğretmen görevlendirmesi yapılır. c) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) Görme ve işitme yetersizliği olan öğrenciler için açılan sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır ve bu öğrencilerin 5 inci sınıftan itibaren akranlarıyla aynı sınıfta eğitim görmeleri sağlanır. 1-4’üncü sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, yabancı dil ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenlerince okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.” ç) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Zihinsel yetersizliği veya otizmi olan öğrenciler için açılan 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. 1-4 ve 5-8 inci sınıflarda dersler sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ile din kültürü ve ahlak bilgisi ve yabancı dil derslerinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.”

17 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği İçeriği Özel Eğitim Sınıfları Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programını uygulayan özel eğitim sınıfları d) (Yürürlükten kaldırılmıştır. 21.7.2012/28360 R.G. ) e) Bu sınıflardaki öğrenciler, bulundukları okul veya kurumda uygulanan eğitim programını takip ederler. Bu program temel alınarak, öğrencilerin eğitim performansları ve ihtiyaçları doğrultusunda BEP’leri hazırlanır. f) Özel eğitim sınıflarının mevcudu en fazla; okul öncesi eğitimde ve ilköğretimde 10, ortaöğretim ve yaygın eğitimde 15 öğrenciden oluşur. Ancak, otistik çocuklar için her tür ve kademede açılan özel eğitim sınıflarında ise sınıf mevcudu en fazla 4 öğrencidir. g) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere kayıtlı bulunduğu okulu veya kurumu tamamlayan yetersizliği olmayan diğer öğrencilere verilen belge verilir. ğ) Bu sınıflar ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatleri bakımından okulda/kurumda uygulanan programa uyarlar. h) Sınıfların okul/kurum içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir. ı) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak gerekli koruyucu tedbirler alınır. i) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile alan dersleri ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. j) Özel eğitime ihtiyacı olan bireyler için ortaöğretim ve yaygın eğitim kurumları bünyesinde özel eğitim sınıfları açılabilir. Bu sınıflarda; okul veya kurumun eğitim programı, okulun fizikî şartları ve personel durumu, özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin yetersizliği ve gelişim özellikleri ile bireysel yeterlilikleri dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılır.

18 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği İçeriği Özel Eğitim Sınıfları Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları MADDE 27 – (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) (1) “Zorunlu öğrenim çağındaki bireylerden ilköğretim veya ortaöğretim kurumları programlarını takip edemeyecek durumda olan bireyler için açılan özel eğitim sınıflarında eğitim-öğretim hizmetlerinin yürütülmesinde, aynı yetersizliği olan bireyler için açılan özel eğitim okul ve kurumlarının mevzuat hükümlerinin yanı sıra aşağıdaki hususlar da dikkate alınır:” a) Özel eğitim sınıflarında, aynı tür yetersizliği olan öğrenciler eğitim görür. b) Bu sınıflarda eğitim alan öğrenciler, yetersizlik türüne göre hazırlanan özel eğitim programını takip ederler. Öğrencilerin BEP’leri hazırlanırken takip ettikleri bu eğitim programı temel alınır. c) Açılan özel eğitim sınıflarında birleştirilmiş sınıf uygulaması yapılır. ç) Özel eğitim sınıflarında görme, işitme ve zihinsel engelliler sınıf öğretmenleri görev yapar. Ancak, bu sınıflarda zihinsel engelliler sınıf öğretmeninin görevlendirmesine öncelik verilir. d) Sınıfların mevcutları, takip edilen eğitim programının uygulandığı okul veya kurumlardaki mevcutlar dikkate alınarak oluşturulur. e) (Değişik 21.7.2012/28360 R.G.) “Dersler 1-4, 5-8 ve 9-12 nci sınıflarda sınıf öğretmenleri tarafından okutulur. Ancak, özel yetenek gerektiren dersler ve meslek dersleri ile din kültürü ve ahlak bilgisi dersinin alan öğretmenleri tarafından okutulması esastır. Alan öğretmeni tarafından okutulan derslere sınıf öğretmeni de katılır.”

19 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği İçeriği Özel Eğitim Sınıfları Bulunduğu okulun veya kurumun eğitim programından farklı bir eğitim programı uygulayan özel eğitim sınıfları f) Özel eğitim sınıfını tamamlayan öğrencilere, takip ettikleri özel eğitim programını uygulayan özel eğitim okul veya kurumlarındaki programı tamamlayan öğrencilere verilen belge verilir. g) Bu sınıflarda ders, dinlenme, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde okul veya kurumda uygulanan programa uyulur. ğ) Öğrencilerin akranlarıyla bir arada bulunduğu ders, yemek ve diğer etkinlik saatlerinde sosyal uyumlarına yönelik düzenlemeler yapılarak koruyucu tedbirler alınır. h) Okul ve kurumlarda özel eğitim sınıfına devam eden öğrencilerin, yetersizliği olmayan akranları ile bazı ders ve sosyal etkinlikleri bir arada yapmalarını sağlamaya yönelik düzenlemeler yapılır. ı) Sınıfların okul içindeki yeri, öğrencilerin yetersizlik türü dikkate alınarak belirlenir.

20 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında Genelge (2008/60) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.ÖRG.0.20.03.01 / 3601 02.9.2008 Konu : Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları GENELGE NO : 2008 / 60 http://orgm.meb.gov.tr/meb_iys_dosyalar/2015_10/08101631_kaynatrmayolu ylaeitimuygulamasgenelgesi.pdf

21 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında Genelge (2008/60) İÇERİK 1) Her tür ve kademede kaynaştırma yoluyla eğitim alması gereken öğrencilerin okula/kuruma kayıtlarında ve devamlarında gerekli tedbirler alınacaktır. 2) 37-72 ay arasındaki özel eğitime ihtiyacı olan bireylerin okul öncesi eğitimi zorunludur. Ancak, bireylerin gelişim ve bireysel özellikleri dikkate alınarak gerektiğinde okul öncesi eğitim dönemi süresi bir yıl daha uzatılabilecektir. 3) Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda, Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliğinin 72’nci maddesi gereğince Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı Geliştirme Birimi oluşturularak özel eğitime ihtiyacı olan öğrenciler için Bireyselleştirilmiş Eğitim Programı (BEP) hazırlanacaktır. 4) Yetersizliği olmayan akranları ile aynı sınıfta ya da özel eğitim sınıflarına devam eden öğrencilerin kaynaştırma yoluyla eğitimlerinde sınıf öğretmenleri, özel eğitim sınıfı öğretmenleri ile rehber öğretmenlerin yanı sıra okulda görevli tüm yönetici ve diğer öğretmenler aynı sorumluluk bilinciyle hareket edeceklerdir. 5) ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilerin başarılarının değerlendirilmesinde ilgi (d) Yönetmeliğin 24’üncü maddesindeki hususların uygulanmasına dikkat edilecektir.

22 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında Genelge (2008/60) İÇERİK 6) Kaynaştırma yoluyla eğitimlerine devam eden öğrencilerin özellikleri ve yeterlikleri dikkate alınarak onların başarılı olabilecekleri ses temelli cümle (tüme varım)/çözümleme (tümden gelim)/karma yöntemlerden öğrenciye uygun olan bir yöntemle okuma yazma öğretimi yapılacaktır. Yetersizliğinden kaynaklanan nedenlerden dolayı bitişik eğik yazı çalışması yapamayan öğrencilere, dik temel yazı tekniğiyle çalışmalar yaptırılabilecektir. 7) Özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilerin ders ile ders dışı sosyal ve kültürel etkinliklere etkin olarak katılımlarının sağlanması yönünde gerekli tedbirler okul ve kurum yönetimlerince alınacaktır. 8) Kaynaştırma uygulaması yapılan okul ve kurumlarda özel eğitime ihtiyacı olan öğrencilere bireysel ve grup eğitimi verilebilmesi için destek eğitim odası açılacaktır. 9) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası için ayrılan mekanların fiziki şartlarının (ısı, ışık, genişlik, hijyen vb.) eğitime uygun ve kolay ulaşılabilir olmasına dikkat edilecektir. Eğitim öğretim açısından elverişsiz ortamlarda özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odası düzenlenmesi yapılmayacaktır.

23 Özel Eğitim İle İlgili Mevzuat Kaynaştırma Yoluyla Eğitim Uygulamaları Hakkında Genelge (2008/60) İÇERİK 10) Özel eğitim sınıfı ile destek eğitim odasında okul öncesi eğitim malzemelerinden ve rehabilitasyon merkezlerinde kullanılan araç-gereçlerden yararlanılacaktır. Bu materyal ve donanım ihtiyacı yerel imkânlarla (okul aile birliği, belediye ve sivil toplum kuruluşları vb.) temin edilecektir 12) Zihinsel yetersizliği ve/veya otizmi olan öğrenciler için açılmış özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenler ile bu sınıflarda etkinliğe katılan diğer eğitim personeli tören ve toplantılar ile makama girme dışında, öğrencilerle bir arada oldukları bireysel ve grup eğitimi etkinliklerinde daha rahat hareket edebilmeleri için gerektiğinde beden eğitim öğretmenleri gibi eşofman veya benzeri rahat kıyafetlerle derslere girebileceklerdir. 13) Ağır düzeyde zihinsel yetersizliği ve/veya otizmi olan öğrenciler için açılan özel eğitim sınıflarında görev yapan öğretmenler, dinlenme aralarında da öğrencileriyle ilgilenecekler ve bu görevi yapanlar okul nöbetçi öğretmenliği görevinden muaf tutulabileceklerdir. 14) Öğrenci taşıma servislerinde kaynaştırma öğrencilerinin taşınması konusunda kolaylıklar sağlanacak ve gerekli tedbirler alınacaktır. 15) Okul ve kurumlarda kaynaştırma yoluyla eğitimlerini sürdüren öğrencilere ilişkin veriler eokul sistemine zamanında ve doğru bir şekilde girilecek, bu öğrencilerin hak kaybına uğramaması için gerekli tedbirler alınacaktır.

24 ÇEKMEKÖY RAM REHBERLİK ARAŞTIRMA MERKEZİNİN ÇALIŞMA ESASLARI

25 ÇEKMEKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Telefon:02163125501Faks:02163125601 http://cekmekoyram.meb.k12.trAdres:ÇATALMEŞE MAHALLESİ, SULTANSUYU CADDESİ, 232. SOKAK NO5/2 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL

26 GENEL BİLGİLER Binamızda 2 İdare Odası, 1 Danışma, 1 Arşiv odası,3 Bireysel görüşme Odası, 4 Test Odası olmak üzere 11 Adet oda bulunmaktadır. Müdür,1Müdür yardımcısı, 5 Psikolojik Danışman, 1 Özel Eğitim Öğretmeni, 1 Sosyal Hizmet Uzmanı ve 2 yardımcı hizmetli personel bulunmaktadır. 23 MART 2015 tarihinden itibaren fiilen hizmet vermektedir.

27 Genel İşleyiş Günlük İncelenen Öğrenci Sayısı İnceleme Metotları Yapılan Öğrenci Yöneltmeleri Psikolojik Danışma Hizmeti Planlanan çalışmalar (Kitap, Dergi, Broşür ve eğitimler)

28 23 MART 2015- 30 Eylül 2015 Toplam İnceleme Sayısı 742 Destek Eğitim Önerilen Birey Sayısı 626 Bireysel Eğitim Önerilen Birey Sayısı 394 Bireysel-Grup Eğitimi Önerilmiş Birey Sayısı 232

29 Okuluna giden Öğrenciler için randevuyu okul rehber öğretmeni alır. Rehber öğretmen eğer gerek görürse randevu alır. Özel Eğitim incelemesi( ilk inceleme)

30 Öğrenci rehber öğretmen tarafından incelenir ve gerekli görülürse tanılama için RAM’a gönderilir. RAM’a okul tarafından gönderilen çocuklara rehber öğretmen ve sınıf öğretmeni tarafından gözlem formu doldurulur. Performansı, Şüphelenilen durum, Resmi yazı şeklinde ( okul müdürü imzalı ve sayılı) Rama neden gönderildiği okul ne istiyor?(Okul yöneltmesi mi? Tanılama mı? Kaynaştırmasının kaldırılması mı?) Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu)

31 EĞİTSEL DEĞERLENDİRME FORMU DOLDURULMASI

32 Bu form olmadan inceleme yapılamaz Formda RAM’a gönderme amacı açıkça yazılır. Eğitsel Değerlendirme formu doldurulmasında dikkat edilecekler (Ram’a Gönderme Formu)

33 Eğitsel Değerlendirme ve Tanılama Performans Belirleme Tıbbi tanı Test Sonucu Veli görüşmeOkul Bilgi Özel eğitim kurum formları KURUL KARARI

34 1.Sınıf öğrencileri mart ayından sonra incelenmek üzere rehberlik araştırma merkezine yönlendirilebilir. Mart ayına kadar kendi sınıfında gözlenmesi gerekmektedir. Ancak? 1. sınıf öğrencilerinin Ram’a gönderilmesi

35 1. Gün Sonu


"ÇEKMEKÖY REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Özel Eğitimde Bütünleştirme Uygulamaları Kursu Sinem TATARLI Özel Eğitim Bölüm Başkanı Ahmet KAHRAMAN Rehberlik." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları