Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

İŞYERİM PAKET SİGORTALARI

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "İŞYERİM PAKET SİGORTALARI"— Sunum transkripti:

1 İŞYERİM PAKET SİGORTALARI

2 İçerik 1 : Sigorta Konusu 2 : Hedef Kitle 3: Sigorta Konusu
4 : Teminatlar, Limitler ve Muafiyetler 5 : Enflasyon Uygulaması 6 : Avantajlar 7 : Komisyon Uygulaması 8 : Poliçe Örneği İçerik Recommandations spécifiques à la diapositive Sommaire Titre Police : Arial 57 - gras - minuscule Couleurs : blanc – gris clair – jaune Sous-titre Police : Arial 28 - minuscule Couleurs : blanc – gris clair – jaune Actions dans PowerPoint : Forme et couleur des puces : FORMAT/puces et numéros Vous pouvez retrouver ces recommandations sur la page de commentaires après téléchargement

3 İŞYERİM PAKET SİGORTASI
Hedef Kitle Küçük ve orta ölçekli işletmeler

4 İŞYERİM PAKET SİGORTASI
SİGORTA KONUSU Emtia 3.Şahıs Malları Bina Temeller Deprem Dekorasyon Demirbaş Makine Tesisat Kasa Muhteviyat

5 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Teminatlar
ANA TEMİNATLAR Yangın – Yıldırım – İnfilak ZORUNLU EK TEMİNATLAR Fırtına Duman Kar Ağırlığı Enkaz Kaldırma Masrafları Yer Kayması Sel Su Baskını

6 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Teminatlar
ZORUNLU EK TEMİNATLAR Kara, Hava, Deniz Taşıtları Çarpması Dahili Su Kira Kaybı Alternatif İş Yeri Masrafları İş Durması Yangın Mali Sorumluluk Cam Kırılması Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kargaşalık Ve Terör

7 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Teminatlar
İSTEĞE BAĞLI EK TEMİNATLAR Deprem Ve Yanardağ Püskürmesi Hırsızlık Kasa Hırsızlık Ferdi Kaza Taşınan Para Kazı Sonucu Yer Kayması İşveren Mali Sorumluluk 3.Şahıs Sorumluluk Emniyeti Suiistimal

8 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Teminatlar
Duman Fırtına Kar Ağırlığı Enkaz Kaldırma Masrafları Yer Kayması Dahili Su Sel Su Baskını Kara – Hava - Deniz Taşıtları Çarpması Yangın Mali Sorumluluk Cam Kira Kaybı İş Durması Alternatif İşyeri Masrafları (Deprem hariç) Grev, Lokavt, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör Deprem Hırsızlık-Kasa Hırsızlık Emniyet-i Suiistimal Kazı Sonucu Yer Kayması Taşınan Para İşveren Mali Sorumluluk Ferdi Kaza

9 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Limitler
Poliçe Sigorta Üst Limiti İşyerim Paket ürünü sigorta bedeli azami YTL’ ye kadar olan riskler için kullanılır. Bu limiti aşan rizikolar için Klasik Yangın ürünümüz kullanılmalıdır.

10 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Limitler
LİMİTLİ TEMİNATLAR Yangın Mali Sorumluluk limiti : Bina + Muhteviyat bedelinin %100’üne kadar verilebilir. Enkaz Kaldırma Masrafları : Bina + muhteviyat bedelinin %4’ü ile sınırlıdır. Alternatif işyeri masrafları : 6 ayı geçmemek üzere bina + muhteviyat bedelinin %10’u ile sınırlıdır. Kira Kaybı : 6 ayı geçmemek üzere bina + İş Durması : Hasarın %10’u azami YTL ile limitli

11 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Limitler
3.Şahıs mali sorumluluk : YTL, YTL ve YTL alternatiflerde verilebilir. Taşına Para : Beher taşıma limiti YTL’den başlayıp azami YTL’ ye kadar bir çok alternatifte verilebilir. Emniyeti Suiistimal : 1.000 YTL’den başlayıp YTL ‘ye kadar bir çok alternatifte verilebilir. Ferdi Kaza : Ölüm ve Sürekli sakatlık teminatları YTL ‘den başlayıp YTL’ ye kadar bir çok alternatifte verilebilir. Cenaze masrafları 200 YTL ile sınırlıdır. İşveren Mali Sorumluluk : Asgari limit, Kişi Başına Bedeni YTL, Kaza başına Bedeni YTL Azami Limit, Kişi Başına bedeni YTL, Kaza Başına Bedeni YTL verilebilir.

12 İŞYERİM PAKET SİGORTASI
ÖZEL TEMİNATLARA İLİŞKİN KLOZLAR 3. ŞAHIS MALI SORUMLULUK KLOZU: Ekli 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri doğrultusunda sigortalının 3. şahıslara verebilecekleri maddi ve bedeni zararlardan doğan hukuki sorumlulukları teminata dahil edilmiştir.Sigortacının bir olaydaki ve poliçe dönemindeki azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz.Yangın Mali Sorumluluk başlığı altında tanımlanan sorumluluklar bu teminatın kapsamı dışındadır. TAŞINAN PARA KLOZU: Sigortalının işyeri ve banka arasında yapacağı para ve para ile ölçülebilen kıymetlerin, taşınmaları sırasında oluşabilecek kayıpları ekli Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve kloz hükümleri dairesinde temin edilmiş olup bir olayda ve poliçe süresince sigortacının azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz.

13 İŞYERİM PAKET SİGORTASI
EMNİYETİ SUİİSTİMAL KLOZU: Sigortalının yanında çalışanların sigorta süresi içindeki emniyeti suiistimalleri ekli Hırsızlık Sigortası Genel Şartları ve kloz hükümleri dairesinde temin edilmiş olup bir olayda sigortacının azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz. Beher Emniyeti Suiistimal hasarında oluşan hasar bedelinin % 10'u ödenecek hasar tutarından tenzil edilecektir.

14 İŞYERİM PAKET SİGORTASI
FERDI KAZA KLOZU: İlişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartları dahilinde Sigortalı firma bordrosunda kayıtlı olan ve poliçe üzerinde belirtilen tüm personel, yine kişi başına azami poliçede gösterilen sigorta bedeli ile Vefat ve Kalıcı Sakatlık rizikolarına karşı sigortalanmışlardır. 16 yaşından küçük personel için ödenecek olan tazminat tutarı sadece cenaze masraflarını karşılamak üzere azami 200 YTL ile sınırlı olacaktır. Sigorta başlangıcında teminat kapsamındaki personel isim listesi ve dönem içinde meydana gelebilecek artış ve azalışlar Sigortacıya bildirmek zorundadır. İlişik Ferdi Kaza Sigortası Genel Şartlarının 5. maddesi f fıkrası "Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj" şeklinde değiştirilmiştir.

15 İŞYERİM PAKET SİGORTASI
İŞVEREN MALI SORUMLULUK KLOZU: Ekli İşveren Sorumluluk Sigortası Genel Şartları hükümleri saklı kalmak üzere sigortalının yanında çalışanların iş kazaları sonucunda işverene yöneltilebilecek edecek sorumluluklar Genel Şartların 2.maddesinin A, C ve D fıkralarında bahsi geçen haller dahil olmak üzere teminata dahil edilmiştir. Meslek hastalıkları , poliçe dönemi içinde oluşması ve poliçe dönemi içinde ihbar edilmesi şartıyla teminata dahildir. Sigortacının bir olaydaki azami sorumluluğu poliçede gösterilen bedeli aşamaz.

16 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Muafiyetler
Sel ve Su Baskını Her bir hasarda toplam sigorta bedelinin %2'si ve azami USD karşılığı muafiyet uygulanır. Kazı Sonucu Yer Kayması Her bir hasarda toplam sigorta bedelinin %10'u karşılığı muafiyet uygulanır. Deprem %80 sigortacı ve %20 sigortalı ile koasürans, ve sigortacı payına düşen bedel üzerinden %asgari %2 muafiyet uygulanır. GLK.HH.KNH.Terör Hırsızlık Cep telefonu satış, ,internet cafe, beyaz eşya satış, bakkal ve şarküteri vs faaliyet kollarında min. muafiyet ve koasürans uygulaması yapılmaktadır. Emniyet-i Suiistimal Hasar bedelinin %10’u karşılığı muafiyet uygulanır.

17 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Enflasyon
Enflasyon Klozu Yukarıda "Sigorta Teminatı" kısmında (*) ile gösterilen teminatlara ilişkin sigorta bedelleri hariç olmak üzere diğer poliçe sigorta bedelleri taraflar arasında mutabık kalınan ve poliçede gösterilen yıllık enflasyon oranına kadar korunmuştur. Mutabık kalınan oranın 365`e bölünerek bulunacak günlük oran sigorta başlangıç tarihinden hasar tarihine kadar işleyen gün sayısı ile çarpılır ve hasar tarihinde geçerli olan sigorta bedeli enflasyon koruma oranı bulunur. Bu oran hiç bir şekilde aynı dönem için geçerli DİE Toptan Eşya Fiyatlarındaki artış oranını aşamaz.

18 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Avantajlar
Sektörde bir işletmenin ihtiyaç duyabileceği tüm teminatları içeren ender bir poliçedir. Hızlı ve sorunsuz hasar ödemesi sağlanır. Yüksek komisyon uygulaması vardır.

19 İŞYERİM PAKET SİGORTASI Komisyon
Yangın branşı teminatlarında deprem teminatı dışında % 22 acente komisyonu uygulanır. Deprem teminatında % 7,5 acente komisyonu uygulanır. Hırsızlık, Cam Kırılması ve Sorumluluk Sigortalarında %20 acente komisyonu uygulanır. Ferdi Kaza Sigortalarında %25 acente komisyonu uygulanır.

20 İŞYERİM SİGORTA POLİÇESİ ÖRNEĞİ (SF 1)
Ortaklarımızın tanıtımına AXA Grubu ile başlayarak AXA’ nın dünyadaki yeri ile devam edecek ve Oyak Grubunu da kısaca tanıdıktan sonra bu bölümümüzü bitireceğiz.

21


"İŞYERİM PAKET SİGORTALARI" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları