Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

KONU : İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ MALİYETİ Konuşmacı: Kibar ERTEN Makine Mühendisi Baş İş Müfettişi.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "KONU : İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ MALİYETİ Konuşmacı: Kibar ERTEN Makine Mühendisi Baş İş Müfettişi."— Sunum transkripti:

1 KONU : İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ MALİYETİ Konuşmacı: Kibar ERTEN Makine Mühendisi Baş İş Müfettişi

2 İş kazasının tanımı (İLO’nun tarifi) n Önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış olan etrafa zarar verebilecek nitelikteki olaydır. (Dünya Sağlık Örgütünün tarifi) n Önceden planlanmamış kişisel yaralanmalara, maddi zarara ve üretimin durmasına sebep olan olaydır

3 SSK 11. Maddesine göre iş kazası n Sigortalının: n a-İşyerinde bulunduğu sırada, n b-İşveren tarafından yürütülmekte olan iş dolayısıyla, n c-İşveren tarafından görev ile başka bir yere gönderildiğinde asıl işini yapmaksızın geçen zamanda, n d-Emzikli kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda, n e-İşveren tarafından sağlanan taşıtla işyerine toplu olarak götürülüp getirilmesi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı bedence veya ruhça arızaya uğratan olaydır.

4 İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Önemi İşçi Sağlığı İnsan Sağlığıdır

5 İNSAN YARATILMIŞLARIN EN ŞEREFLİSİDİR n BÜTÜN YARATILMIŞLAR İNSAN İÇİN YARATILMIŞTIR

6 İnsan sağlığını, maddi değerlerle ölçebilmek mümkün değildir n İnsan canının, herhangi bir uzvunun, sağlığının maddi karşılığı yoktur

7 BİR İNSANIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK BÜTÜN İNSANLIĞIN ÖLÜMÜNE SEBEP OLMAK GİBİDİR Bir insanın kurtuluşuna sebep olmak bütün insanlığı kurtarmak gibidir

8 İŞÇİ AÇISINDAN MALİYETİ İş kazası ve meslek hastalığı HEM İŞÇİYİ ve hemde AİLESİNİ ve ÇEVRESİNİ etkiler. -Evde bakım ve bakıcı masrafları -İşçinin çalışamadığı sürede gelir kaybı -Maluliyet olursa ömür boyu ücret kaybı -Fiziksel aktiviteyi kaybetmesi sonucu hayatındaki değişiklik -Yeni ilgi alanları bulmak amacıyla maddi manevi kayıplar -Aile üyelerindeki moral kaybı, sosyal ilişkilerin bozulması

9 İŞVEREN AÇISINDAN KAYIPLAR -PAZAR KAYBI: Zamanında yeteri kadar mal üretip piyasaya sürememekten kaynaklanan Pazar kaybı -SOSYAL KAYIPLAR:İş kazalarının fazla olması durumunda işyeri KÖTÜ ŞÖHRET KAZANIR. Bu durum işini ve piyasasını etkiler. -POLİTİK KAYIP: İdari politikaya güven kalmaz. Yönetim politikasının değişmesine zorlanır. 1-İŞ GÜNÜ VE İŞ GÜCÜ KAYIPLARI 2-İŞLETMENİN, MAKİNE VE TEZGAHLARIN VEYA MALZEMENİN ZARAR GÖRMESİ

10 Kaza maliyeti 1-DOĞRUDAN MALİYET -Tedavi masrafları -Kazalıya ödenen tazminat 2-DOLAYLI MALİYET -Kazalının bir süre veya sürekli çalışmaması -Kazalıya işyerinde yapılan ilk yardım -İşyerindeki işçilerin moral bozukluğu -Usta ve yöneticilerin iş gücü kaybı

11 Kaza maliyeti 3-ÜRETİM KAYIPLARI -Kaza sırasında üretime ara verilmesi -Makinenin durması veya hasara uğraması -Moral bozukluğu sebebiyle üretim kaybı -Malzeme ve hammaddenin hasara uğraması -Kazazedenin yerine yenisinin yetiştirilmesi kaybı -Kazanın soruşturulması esnasında kayıp 4-HASAR GÖREN MAKİNE TEZGAH VE TEÇHİZATIN TAMİR BAKIM HARCAMALARI

12 DOLAYLI MALİYET DOĞRUDAN MALİYETİN 4-5 KATIDIR

13 ÜLKE EKONOMİSİ AÇISINDAN MALİYET A-KAMU HARCAMALARI: Yasaların hazırlanması, eğitim ve denetim hizmetleri, kazaların araştırılması çalışmaları vb. çalışmalar B- SSK HARCAMALARI C-TOPLUM AÇISINDAN MALİYET Her bir İş kazası ve meslek hastalığından toplumun her ferdi menfi olarak etkilenmektedir.

14 BİR İŞ KAZASINDAKİ MADDİ KAYIP İŞÇİNİN 1-YAŞINA 2-MAAŞINA 3-MALULİYET ORANINA BAĞLIDIR.

15 800 MİLYON MAAŞI OLAN 35 YAŞINDAKİ BİR İŞÇİNİN ÖLÜMÜ HALİNDE OLUŞAN MADDİ KAYIP Yıllık kayıp=800.000x12=9600.000 TL. 34 sene daha çalışacağı kabul edilir 9.600.000 x34 =396.400.000. TL.

16 OLUŞAN ZARAR KUSUR ORANLARINA GÖRE SSK-İŞVEREN-İŞÇİ ve ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN PAYLAŞILIR n SSK maddi zararın bir kısmını öder n İşçinin bağışlanmaz kusuru varsa tazminatı belli oranda keser n işverenin veya üçüncü şahısların kusuru varsa rucu eder

17 İŞVEREN KUSURU ORANINDA MADDİ VE MANEVİ ZARARI SSK, KAZAZEDE veya KAZAZEDENİN YAKINLARINA ÖDER


"KONU : İŞ KAZALARI VE MESLEK HASTALIKLARININ MALİYETİ Konuşmacı: Kibar ERTEN Makine Mühendisi Baş İş Müfettişi." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları