Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

T.C. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. DÖNEM HASAR RAPORU I.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "T.C. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. DÖNEM HASAR RAPORU I."— Sunum transkripti:

1 T.C. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. DÖNEM HASAR RAPORU I. DÖNEM HASAR RAPORU 01.03.2011 - 31.03.2011 01.03.2011 - 31.03.2011Hazırlayanlar: Aytekin UYANIK - Ersin DEMİR Ali YARDIMCI - A.Rıza ZOBAR Ali YARDIMCI - A.Rıza ZOBAR Sorumlular : Perihan ONAY Halit Seçkil YEŞİLOĞLU Halit Seçkil YEŞİLOĞLU

2 SUNUŞ Kuruluşumuz taşınır-taşınmaz mal varlıklarının sigorta işlemleriyle ilgili olarak 3 ‘er aylık dönemler halinde kullanıcılara bilgi vermesi ve bu faaliyetlerin gerçekleştirilmesinde çalışmalara yön verilmesi amaçlanarak raporlar hazırlanacaktır. Hazırlanacak raporlar sigorta kapsamındaki Kuruluşumuz taşınır taşınmaz mal varlıklarıyla ilgili verilerin Kuruluşumuz Sigorta Yazılım Programının birimler tarafından aktif olarak kullanılması halinde daha sağlıklı hale gelebilecek, ilgili birimlerin görüş ve önerileri doğrultusunda da geliştirilecektir. Bu amaçla ilk 3 aylık (01/01/2011-31/03/2011) döneme ilişkin Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı sorumluluğundaki Ankaray ve Metro işletmeleri ile Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığına bağlı birimlerde meydana gelen hasarlara ait veriler ekte sunulmuştur. Arz olunur. Hikmetullah EVRENSEL 2

3 İÇİNDEKİLER 3 GENEL DURUM EGO Genel Müdürlüğü Sigorta Poliçe Dağılımları 4 EGO Genel Müdürlüğü Sigorta Poliçeleri Branş Özel Şartlar Yangın Sigortası Özel Şartları 5 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Özel Şartları 6 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Özel Şartları 7 Hırsızlık Sigortası Özel Şartları 8-9 Tehlikeli Madde Mali Sorumluluk Sigortası Özel Şartları 10 Nakliyat Sigortası Özel Şartları Grup Ferdi Kaza Sigortası Özel Şartları 11 Elektronik Cihaz Sigortası Özel Şartları 12 Makine Kırılması Sigortası Özel Şartları 13 Kısmi Kasko Sigortası Özel Şartları 14 (Tam) Kasko Sigortası Özel Şartları Cam Kırılması Sigortası Özel Şartları Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Hasar Durumu 15 Araç Modeli Ve Bölgelere Göre Kaza Sayısı Aylara Ve Bölgelere Göre Kaza Sayısı 16 Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Bölgelere Ve Kaza Adedine Göre Verileri 17 Bölgelerin Hasar Durumuna Göre Verileri 18 1 Bölge Araç Modeline Ve Aylara Göre Kaza Verileri 19-20 2. Bölge Araç Modeline Ve Aylara Göre Kaza Verileri 22-23 3. Bölge Araç Modeline Ve Aylara Göre Kaza Verileri 25-26 4. Bölge Araç Modeline Ve Aylara Göre Kaza Verileri 28-29 5. Bölge Araç Modeline Ve Aylara Göre Kaza Verileri 31-32 Raylı sistemler Dairesi Başkanlığı Ankaray Hasar Durumu 33 Ankaray Poliçe Türüne,Hasar Adedine ve Aylara Göre Yüzdeleri 34 Raylı sistemler Dairesi Başkanlığı Metro Hasar Durumu 35 Metro Poliçe Türüne,Hasar Adedine ve Aylara Göre Yüzdeleri 36 Sonuç 37 Güneş Sigortadan Yapılan 3 Aylık ödemelerin Branşlara ve Aylara Göre Dağılımı 38 Muallak Hasar Tutarları 39

4 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sigorta Poliçe Dağılımları Sigorta Poliçe Dağılımları POLİÇE TÜRÜ VE PİRİM TUTAR TABLOSU Poliçe TürüTutar (TL) Trafik2.079.087,99 Kısmi Kasko33.295,68 Tam Kasko6.247,23 3.Şahıs Mali Sorumluluk85.050,00 İşveren Sorumluluk14.700,00 Artan Mali Mesuliyet15.750,00 Hırsızlık6.557,30 Yangın980.255,41 Makine Kırılması1.072.937,86 Elektronik Cihaz738.968,74 Nakliyat 5.246,65 Cam Kırılması 1.312,50 Gurup Ferdi Kaza Sigortası21.599,20 Tehlikeli Madde Sorumluluk 7.297,26 toplam :5.068.305,82 4

5 5 Yangın Sigortası Özel Şartları  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terör ve sabotaj, dolu, cam kırılması, Yangın, yıldırım, infilak, duman, kar ağırlığı, yer kayması, kara taşıtları çarpması, sel –su basması, deprem, fırtına, dahili su hasarları teminatları dahilinde; 1.İçe çökme (ımplasion) ( Yıllık 100,000.-TL. olay başı 10.000.-TL. ve her bir hasarda 1.000.-TL muafiyet geçerlidir.) teminat altındadır. 2.Kazaen kırılma ve/veya fiziki hasarlar ile İzolasyon hasarları 50.000 TL. limit ile teminat altındadır. 3.Konsinye mallar adres belirtmeksizin muhteviyat sigorta bedelinin %10 una kadar teminata dahildir. 4.Muhteviyatın tamir, bakım, test, kontrol, depolama, fason vb. nedenlerle riziko yeri dışında geçici olarak bulunmaları teminata dahildir. 5.3.Şahıslara ait fakat sigortalının kanun veya bir sözleşme gereği sigorta ettirmekle yükümlü olduğu sabit kıymet ve emtia tüm adreslerde toplam muhteviyat bedelinin % 10 una kadar sigorta bedeli dahilinde teminata dahildir. 6.Sigorta poliçesi kapsamındaki mevcut tesislere ilave olacak yeni yatırımlar sigorta bedelinin %10 unu ile sigorta şirketine bildirim yapmaksızın ilave tarihinden itibaren poliçede belirtilen limitler dahilinde otomatik olarak kuvertür altındadır. 7.Poliçe teminatına dahil risklerden birinin gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkacak olan bilirkişi ve mühendislik ücretleri teminata dahildir. 8.Genel Müdürlük binası cam sigortası kapsamında 3.000.000,00 TL bedelle teminata dahildir. 9.Hasarlara “Eksik Sigorta” uygulaması yapılmayacaktır. 10.Sigortalı tarafından beyan edilmemiş adreslerde bulunan mal varlıkları (emanet de dahil) ile sigortalının nakliyat sigortası sona eren gümrük veya fiktif depolarda bulunacak mal varlıkları adres başına toplam sigorta bedelinin %10’u ile sınırlı olmak şartıyla teminat dahilindedir. 11.Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, teraslar, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar teminat kapsamındadır. 12.Sigortalı tesislerde ve 100 m yakınındaki reklam panoları ve tabelalar ile antenler 60 adet beher 2.000,00TL limitle teminat altındadır. 13. Açıkta duran mal varlıkları 2.500 TL. limitle teminat altındadır. 14. Teminatlar içerisindeki risklerin gerçekleşmesi neticesinde ortaya çıkabilecek enkaz kaldırma masrafları toplam sigorta bedelinin % 4 ne kadar teminat dahilindedir. 15.Kurum faaliyetleri gereği dönemsel olarak mücavir alanlar dahilinde muhtelif adreslerde bulunacak tanıtım, sergi, festival ve fuar vb. faaliyetlerdeki elektrik, elektronik cihazlar, makine ekipman, emtia, demirbaşlar vs. değerler 250.000 TL bedel ile teminat altındadır. İstisnalar: Makinelerin normal işlemesinden ve mutad kullanılmasından doğan aşınma ve yıpranmalardan veya çürüme, paslanma veya veya oksidasyondan, buhar kazanlarında kireçlenme ve çamurlanmadan işletmede doğrudan doğruya meydana gelen etkilerden, atmosferik vs. şartların sebebiyet verdiği tedrici bozulmalardan mütevellit ziya ve hasarlar, sigortalı iken hasarlanan ve bu hasarın giderilmesinden makinenin kullanılması neticesinden mütevellit ziya ve hasarlar.

6 6 İşveren Mali Sorumluluk Sigortası Özel Şartları  İşçilerin işverence sağlanan bir taşıtla işin yapıldığı yere toplu olarak getirilip götürülmeleri,  Görev ile başka bir yere gönderilmeleri yüzünden asıl işlerini yapmaksızın geçen İşçilerin işveren tarafından zamanlarda meydana gelen iş kazaları,  Türkiye Cumhuriyeti sınırları dışında meydana gelen iş kazaları,  Manevi tazminat talepleri,  İşçilerin şirket araçları ile kendi imkanları ile işin yapıldığı yere gidip gelmeleri,  Gıda zehirlenmeleri,  Arızi inşaat işleri,  SGK‘ ya bağlı stajyerlerden gelebilecek yasal sorumluluğa bağlı tazminat talepleri,  Müteahhitler, tali müteahhitler, taşeronlar (BUGSAŞ) ve tedarikçiler (çalışan, yönetici ve temsilcileri), sigortalı adına hareket ettikleri hallerde sigortalı kabul edilecektir  Yöneticilerin/Çalışanlarının/şirket veya kendi araçları ile yapacakları seyahatler ve işe gidiş gelişleri sırasında meydana gelebilecek kazalar sonucu işverene yöneltilebilecek sorumluluk talepleri,  İş kazaları sonucu özel hastanelerde tedavi masrafları,  Dövizli poliçeler için; prim, hasar ve muafiyetler ödeme günündeki döviz kurundan çevrilerek TL olarak yapılacak olup; Tazminat limiti kişi başına: 75.000,00 TL Kaza Başına: 300.000,00 TL

7 7 3. Şahıs Mali Sorumluluk Sigortası Genel Şartları  EGO'nun ve taşeronlarının (BUGSAŞ ve özel işleticiler) T.C. hudutları dâhilindeki trafik kanununa konu araç işletimi ve kurum tarafından yapılan faaliyetler dahil hizmetler sırasında (OTOBÜS ANKARAY, METRO vs. ) bu hizmetlerin yerine getirilmesinden kaynaklanan her türlü şahıs, resmi, tüzel kişi, kurum ve sair 3. şahıslara verilecek zararlara karşı maddi, bedeni ve manevi tazminat taleplerini karşılamak üzere, aşağıdaki genel ve özel şartlar doğrultusunda, herhangi bir tazminat limiti ayırımı yapılmaksızın sigorta teminatı verilecektir. (Kesilen fatura tutarı üzerinden ödeme yapılacaktır.) Bu teminat :  Zorunlu Trafik Sigortası limit ve koşullarına üstün hükümlere haiz ihtiyari sorumluluk sigortaları genel şartları ile Üçüncü şahıs sorumluluk sigortaları genel şartları ve aşağıda belirtilen özel şartlar dahilinde akdedilecek,  Malikin Kiracıya Karşı Sorumluluğu ve Malikin Komşuluk Sorumluluk Sigortası : Teminat limiti : 250.000,00 TL dir.  Yangın, İnfilak, dahili su, duman, grev, lokavt, halk hareketleri, kötü niyetli hareketler, terörizm, risklerinin meydana gelmesi sonucu doğan kanuni sorumluluğu hadise başına ve yıllık toplam 250.000,00 TL limitle teminata dahildir.

8 8  Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler, sonucu oluşacak hırsızlıklar,  Yangın, yıldırım, infilak, deprem, yanardağ püskürmesi, seylap, fırtına, yer kayması, kar ağırlığı, sonucu oluşacak hırsızlıklar,  Kıyafet değiştirerek veya salahiyetli olmaksızın sıfat takınarak yapılan hırsızlıklar,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar,  Sigortalı tarafından beyan edilmemiş adreslerde bulunan mal varlıkları (emanet de dahil) ile sigortalının nakliyat sigortası sona eren gümrük veya fiktif depolarda bulunacak mal varlıkları adres başına toplam sigorta bedelinin %10’u ile sınırlı olmak şartıyla teminata dahil edilmiştir. Hasar anında sigortalı o lokasyondaki toplam mal varlığı bedelini bildirecektir, gerekirse sigortacı prim ayarlaması yapacak, Olup; 1-Taşınan para sigortası itibari ile aşağıdaki şartlar da geçerli olacaktır:  Üçüncü Şahıslar tarafından silahla tehdit veya tecavüz veya zor kullanmak suretiyle gaspı veya hırsızlığı,  Nakil için kullanılan aracın kazaya uğraması veya yanması neticesinde meydana gelecek kayıp ve hırsızlığı,  İşbu teminatla taşınan paranın, teslimatı takiben işyerindeki kasada 72 saat ile muhafaza edilmesi dahildir.  Grev, lokavt, kargaşalık ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketler sonucu meydana gelen zararlar,  Sigortalının müteahhitleri ve/veya tali müteahhitleri ve/veya kardeş şirket personelinin sigortalıya ait kıymetler için yapacağı taşımalar,  Nakil esnasında zorunlu sebepler sonucu meydana gelecek kayıplar sigorta edilecektir.  Bu sigortaya konu olabilecek tüm haller, T.C. hudutları dahilinde geçerli olacaktır.  Teminat 24 saat geçerlidir. Hırsızlık Sigortası Özel Şartları

9 9 2-Emniyeti Suistimal sigortası itibari ile aşağıdaki şartlarda geçerli olacaktır:  Sigortalı işyerinde çalışan personelin işlerini yapmaları sırasında kasıt ve kötü niyetli bir hareketle işverenin para vs. kıymetli evrakını veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak zimmetine geçirmek, hile dolandırıcılık veya sahtekarlık yolu ile bunlara sahip olmak suretiyle yapacağı emniyeti suistimal halleri sonucunda sigortalının uğrayacağı zararı Türkiye’de yürürlükte bulunan hırsızlık sigortası genel şartları kapsamında teminat altına alır.  Bu sigortaya konu olabilecek tüm haller, T.C. hudutları dahilinde geçerli olacak şekilde temin edilmiştir.  Sigortalının müteahhitleri ve/veya tali müteahhitleri ve/veya kardeş şirket personelinin ve/veya SGK'ya bildirilmiş stajyerlerinin sigortalıya ait kıymetler için yapacağı emniyeti suiistimal halleri de teminata dahildir.  Emniyeti Suiistimalin bu fiili işleyen kimsenin ölümü, işten çıkarılması veya emekliye ayrılması hallerini takip eden en geç 12 ay ve her halükarda poliçenin sona erme tarihini müteakip 12 ay içinde ortaya çıkmış olması gerekecektir.  Teminat 24 saat geçerlidir.  Emniyeti Suiistimal ve Taşınan para sigortaları EGO personeli ve bu konuyla ilgili görev yapan tüm diğer personel için geçerli olacaktır.  İptal yoluyla ikamesi mümkün olmayan kıymetli evrakların nominal değeri üzerinden tazminat ödenecektir.  Genel Müdürlük ve Yan Kuruluşlarındaki taşınır demirbaşların hırsızlık sigortası: 1.600.000,00 TL,  Genel Müdürlük ve yan kuruluşlarındaki 25 adet kasada (Ek.l) bulunan ve/veya bulunabilecek olan nakit ve kıymetli evrakın hırsızlık ve emniyeti suiistimal sigortası : 1.125.000,00 TL,  Ambar Malzeme Stokları, Bilet ambarında bulunan (Manyetik Kart) günlük stoku : 820.000,00 TL,  EGO Genel Müdürlüğü ve bağlı birimlerin Koruma ve Güvenlik Müdürlüğü’nde bulunan tabancalar 595 adet: 360.080,00 TL, Bedelle teminat kapsamındadır.

10 10  Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına ait tamir amaçlı makine ve ekipmanların periyodik bakımları yapılmak üzere kara yolu ile gönderilmesi ve gümrükten teslim alınan makinelerin veya ekipmanların kuruma getirilmesi esnasında doğabilecek zararlar,  Kuruma ait tankerlerle yapılan motorin, normal benzin, süper benzin, fuel oil sevkiyatları,  Kamyon klozları (yükleme boşaltma rizikoları teminata dahildir-akaryakıt hariç) teminata dahildir. Akaryakıt nakliyat sigortası(yıllık)  İşbu abonman sözleşmesi uyarınca düzenlenecek olan poliçelere ilişik 01.12.1983 tarihli INSTITUTE BULK OIL CLAUSES şartları uygulanacaktır.Yine ekli Institute Radioctive Contamination Exclusion clause gereği radyoaktif kirlenme dolayısıyla oluşacak zararlar sigorta teminatı kapsamından hariçtir.  Sigorta bedeli taşınan emtea değerinin %110’u olarak hesaplanacaktır.  Sigortalının kendi araçları ile yapacağı taşımalar teminata dahildir.  Taşımalar kuruma ait kamyonlar tarafından yapılacağı için hasar tazminatı taşıyıcıya rücu edilmeyecektir. İhbar Zorunluluğu:  Tankerlerin azami taşıma kapasiteleri 26 tondur. Akaryakıtların taşıma anındaki piyasa değeri ne kadarsa o bedel üzerinden karşılığı hesaplanarak sigortacıya bildirilecektir.  Bildirimler haftalık olarak irsaliye numaraları ile birlikte sigortacıya Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları, Sigorta bildirimlerinde plakası, emtianın cinsi, ton bedeli toplam sigorta bedeli tanker plakası, sefer yerleri, ağırlığı, yükleme tarihi gibi bilgiler bulunmalıdır.  Sigortacı bu bilgiler doğrultusunda verilen detaylara göre abonman poliçe tanzim ederek sigortalıya verecektir. Nakliyat Sigortası : Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk Sigortası: EGO Genel Müdürlüğü Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Akaryakıt Şefliği emrinde çalışmakta olan 06 AVP 41, 06 AVP 42, 06 FHB 85, 06 MHC 43, VAL 03 ve 06 TP 497 plakalı tankerler’le 1 günde 50.000 Litrelik emtia Kırıkkale Rafinerisi veya İzmit Bölge Müdürlüğünden Ankara”ya sevk edilmekte olup, Motorin, Normal ve Süper Benzin ve Fuel-Oil emtialarının nakliyat sigortalarıdır.

11  657 sayılı kanuna tabi personel için grup kaza sigortası işe gidiş geliş süreleri, görevle başka yere gidiş geliş ve yurtdışı görevlerinde geçerli olmak üzere yapılacaktır.  İşe yeni alınmış ancak sigortacıya bildirimi atlanmış personel 1 ay süre ile otomatik olarak teminat altındadır. Bildirimi takiben ilgili şahıslar bordroya giriş tarihi itibariyle ve bir zeyilname ile poliçeye ilave edilecek ve gerekli prim tahakkuku yapılacaktır. Bu arada bir iş kazası olması halinde emsali görevde çalışanların teminat tutarı esas alınacaktır.  Deprem, sel, yanardağ püskürmesi ve yer kayması, Terör ve sabotaj eylemlerine katılma hali hariç olmak üzere, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj sonucunda oluşan veya bu eylemleri önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler kapsama dâhil edilecektir. Kişi Başına Ölüm ve daimi sakatlık : 80.000,00 TL Akaryakıt taşımacılığı ile görevli personel için yapılacaktır. Kişi Başına Ölüm ve Daimi Sakatlık : 80.000,00 TL.  EGO ve taşeronları tarafından Toplu Taşımada kullanılan ve şehir içi yolcu taşıma sırasında oluşabilecek riskler için yıllık vaka başı ve toplamda azami 1000 kişi ile sınırlı olarak yapılacaktır. Otobüs durağında bekleyen otobüslere inip binerken oluşabilecek zararlar da sigorta kapsamına dahil edilecektir. Kişi Başına Ölüm ve Daimi Sakatlık : 80.000,00 TL Tedavi Masrafları: 8.000,00 TL 11 Grup Ferdi Kaza Sigortası :

12 12 Elektronik Cihaz Sigortası  Elektronik Cihaz ana teminatlarla,deprem,grev,lokavt,kargaşalık halk hareketleri ve terör teminatı kapsamaktadır.  Elektronik makine, teçhizat veya bilgi işlem sistemlerinin deneme devresinden sonra normal çalışır halde iken veya aynı işyerinde temizleme, bakım, revizyon ve yer değiştirme esnasında veya dururken, önceden bilinmeyen ani ve beklenmedik her türlü sebeple meydana gelecek hasarlar teminata dahildir.  Soygun veya hırsızlık Elektronik Cihazın çelik tavanlı bir araçta olması,aracın uygun kilitli olması ve araç içerisinde görünmeyecek bir şekilde muhafaza edilmiş olması kaydı ile geçerlidir.  Sigortalının farklı adreslerinde bulundurabileceği bilatefrik cihazlar sigorta bedelinin % 10’u ile teminata dâhildir.  Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dâhil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları,  Yıldırım, deprem, kullanıcı hataları, ihmal, elektriksel nedenlere bağlı hasarlar nem iş ve krozif etkiye haiz gazların zararlı etkileri, terör, sabotaj, yangın, sel su baskını, dahili su, infilak, hırsızlık tabi afetler.  Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği nakliyenin en erken yapılmasını sağlayacak mutat vasıtalar dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları, (uçak dahil)  Seyyar ve taşınabilir elektronik cihazların poliçede yazılı sigortalı mahal dışında kullanım ve sevkiyatları sırasındaki ziya ve hasarları,  Sigortalı kıymetlerin deprem neticesindeki ziya ve hasarları,  Grev, lokavt, kargaşalık ve halk hareketlerinin ve bunların gerektirdiği askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarları,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.  Sigorta bedeli 5.000 TL’in üstündeki cihazların dışındaki cihazlar için listesiz poliçe tanzim edilecektir.  Elektronik bilgi işlem sistemlerinde (depo) kayıt edilen bilgiler dahil olmak üzere manyetik disk, bant, kart ve düz metin formları ve benzeri harici bilgi ortamının fiziki hasarları sonucu ziya ve hasarları. Teminat limitleri:  Beher hasar azami 43.800.000,00 TL olmak üzere ilk ateş esasıyladır. Bu sebeple bu rakama kadar olan tüm hasarlar tam olarak ödenecektir. Özel Şartlar

13 Makine Kırılması Sigortası Özel Şartları Ego Genel Müdürlüğü birimleri bünyesi ile yemekhanesinde kullanılan makineler aşağıdaki şartlarla teminata dahil edilecektir:  Teminatın kapsamına giren sebeplerden ötürü meydana gelen ziya ve hasarların gerektirdiği; uçak dışında kalan seri vasıtalarla yapılan nakliye masrafları, fazla mesai ve tatil günleri ücret ve zamları,  Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketleri sonucu askeri ve inzibati hareketlerin sebep olduğu bütün ziya ve hasarlar,  3713 sayılı Terörle Mücadele Kanununda belirtilen terör eylemleri ve bu eylemlerden doğan sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler sonucunda meydana gelen zararlar.  Makinelerin elektronik aksamı Elektronik Cihaz Genel Şartları çerçevesinde teminata dahil olacaktır.  Hareketli Makineler için özel GENİŞ KASKO teminatına hırsızlık ve GLKHH- Terör dahildir.  Hasarlar ilk ateş esasıyla teminat altında olup, Muafiyet oranları her bir lokasyon değerlerine göre yapılacaktır. 13

14 Kısmi Kasko Sigortası Özel Şartları  Yangın hasarları teminata dahildir.  Grev-lokavt, kargaşalık, halk hareketleri ve terör sonucu oluşabilecek zararlar teminata dahildir.  Hırsızlık hasarları teminata dahildir.  Deprem ve yanardağ püskürtmesi teminata dahildir. %80- 20 koasürans, +%5 muafiyet uygulanacaktır.  Sel ve seylap teminata dahildir.Her hasarda hasarın %20' si muafiyet uygulanacaktır.  Enflasyondan korunma DİE/TÜFE uyarınca teminata dahildir.  Aracın hasar anında yedek parça tutarlarından düşülecek azami eskime bedeli  karasör aksamlarda % 45, mekanik aksamda % 45 akü-lastik aksamlarda % 50 olarak belirlenmiştir.  Araçta bulunan fabrika çıkışı orijinal aksesuarlar teminata dâhildir. (Tam) Kasko Sigortası Genel Şartları  Kuruluşumuza ait 6 adet tır çekici, 7 adet römork (Tanker), 11 adet minibüs, 1 adet kazıcı, 10 adet binek, 3 adet ambulansları iç ve dış teçhizat ve aksesuarları dahil olmak üzere tam kasko sigortası  Orijinal olmayan radyo teypler ve diğer aksesuarlar ile bildirilmesi unutulan OGS, GPRS, LPG, taşıtmatik sistemleri ise cihaz başına 800,00 TL limitle teminata dahil edilecektir.  Yansıtma fatura kesilmesi halinde hasarlar KDV dahil ödenecektir. Anlaşmalı servislerde yansıtma fatura talep edilmeyecektir.  Kısmi hasarlarda kıymet artış indirimi uygulanmayacaktır ve hasar ikame ek primi alınmaksızın teminat rayiç bedeline ikame olacaktır. (tüm araçlar için)  Sigortalı tarafından aracın en yakın yetkili servise kadar asistans dışı çekici kullanılarak çektirilmesi halinde, çekici ücret faturaları sigortacı tarafından ödenecektir.  Anlaşmalı cam servislerinden başka yerlerde cam taktırılması teminata dahildir.  Hasar anında sovtaj düşülmeden % 100 sigorta bedeli sigortacı tarafından tazminat olarak ödenecektir. Hurda değerlendirmesi aracın kesin satış şartıyla sigortacıya ait olacaktır İşbu poliçedeki araç başına düşen primler poliçenin vade sonuna kadar her ne sebeple olursa olsun değiştirilmeyecektir. Rayiç üzerinden %100 sigortalıya ödenir. Cam Kırılması Sigortası Özel Şartları  Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığına ait vagon camları,istasyon binalarına ait camlar,tanıtıcı reklam panolarının camları teminata dahildir.  Metroya ait vagon camları,istasyon binalarına ait camlar,tanıtıcı reklam panolarının camları teminata dahildir. 14

15 EGO GENEL MÜDRÜLÜĞÜ Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı Hasar Durumu 15

16 ARAÇ MODELİ VE BÖLGELERE GÖRE KAZA SAYISI AYLARA VE BÖLGELERE GÖRE KAZA SAYILARI 16

17 17 Bölgelerin Toplam Kaza Adedine Göre Verileri Toplam kaza adedinin bölgelerin kaza oranına göre yüzdeleri Yukarıdaki tablo ve grafikten anlaşılacağı üzere, 5. bölge toplam kaza adedinde %25 oranıyla 1. sırada yer almaktadır. Aylara ve kaza adetine göre kaza yüzdeleri

18 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 1. Bölge Hasar Verileri 18

19 Aylara göre kaza adedi Yukarıdaki tabloda verildiği üzere 1. Bölge’de en çok kaza % 36 ile Mart ayında meydana gelmiştir. 1. BÖLGE ARAÇ MODELİNE GÖRE KAZA SAYISI 19

20 Hasar durumu ve kaza adedine göre yüzdeler Yukarıdaki tabloya göre 1. Bölgede hafif hasarlı 211 adet kaza meydana gelmiştir. 20

21 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 2. Bölge Hasar Verileri 21

22 2. BÖLGE ARAÇ MODELİNE GÖRE KAZA SAYISI Aylara göre kaza adedi Yukarıdaki tabloda verildiği üzere 2. Bölge’de en çok kaza % 40 ile Mart ayında meydana gelmiştir. 22

23 Hasar durumu ve kaza adedine göre yüzdeler Yukarıdaki tabloya göre 2. Bölgede hafif hasarlı 117 adet kaza meydana gelmiştir. 23

24 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 3. Bölge Hasar Verileri 24

25 3. BÖLGE ARAÇ MODELİNE GÖRE KAZA SAYISI Aylara göre kaza adedi Yukarıdaki tabloda verildiği üzere 3. Bölge’de en çok kaza % 35 ile Mart ayında meydana gelmiştir. 25

26 Hasar durumu ve kaza adedine göre yüzdeler Yukarıdaki tabloya göre 3. Bölgede hafif hasarlı 248 adet kaza meydana gelmiştir. 26

27 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 4. Bölge Hasar Verileri 27

28 4. BÖLGE ARAÇ MODELİNE GÖRE KAZA SAYISI Aylara göre kaza adedi Yukarıdaki tabloda verildiği üzere 4. Bölge’de en çok kaza % 41 ile Mart ayında meydana gelmiştir. 28

29 Hasar durumu ve kaza adedine göre yüzdeler Yukarıdaki tabloya göre 4. Bölgede hafif hasarlı 183 adet kaza meydana gelmiştir. 29

30 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Otobüs İşletme Dairesi Başkanlığı 5. Bölge Hasar Verileri 30

31 5. BÖLGE ARAÇ MODELİNE GÖRE KAZA SAYISI Aylara göre kaza adedi 31

32 Hasar durumu ve kaza adedine göre yüzdeler Yukarıdaki tabloya göre 5. Bölgede hafif hasarlı 265 adet kaza meydana gelmiştir. 32

33 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Ankaray Hasar Durumu 33

34 Tabloya göre Makine kırılması Sigortasına konu olan 44 adet hasar gerçekleşmiştir. Poliçe türü ve hasar adedine göre yüzdeler Aylara ve hasar adedine göre yüzdeler Yukarıdaki tabloya göre Şubat ayında 28 adet hasar meydana gelmiştir. 34

35 EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Raylı Sistemler Dairesi Başkanlığı Metro Hasar Durumu 35

36 Tabloya göre Makine kırılması Sigortasına konu olan 48 adet hasar gerçekleşmiştir. Yukarıdaki tabloya göre Mart ayında 34 adet hasar meydana gelmiştir. 36 Poliçe türü ve hasar adedine göre yüzdeler Aylara göre hasar adetleri

37 37 Sonuç olarak: Bu raporumuzda birimler bazında ele alınan hasar durumlarının incelenmesi ve gerekli önlemlerin alınması ile rapor içeriğindeki hasar adet ve tutarlarının gözden geçirilmesi amaçlanmış olup; Eksikliklerimizin veya birimlerimizin isteklerinin tarafımıza iletilmesi halinde gerçek bir veri bankasını Kuruluşumuza kazandırmış olarak ileriki yıllara daha gerçekçi veriler ışığında adımlar atmamız sağlanmış olunacaktır.

38 Güneş Sigorta’dan 01.01.2011 Ve 31.03.2011 Tarihleri Arası Yapılan Hasar Ödemelerinin Branşlara Ve Aylara Göre Dağılımları 38

39 Raporun bu bölümünde muallak hasar miktarları belirtilmiştir. Muallak hasar, dosyası açılmış ve ileride ödenmesi planlanan, ancak kesin rakamın henüz belirlenmediği hasar ödemesidir. Bu bölümde verilen tablolar Güneş Sigorta A.Ş. verilerine dayanmaktadır. Ödeme tarihinde muallak tutarlar şu anda belirtilen tutarlardan farklılık gösterebilir. Branş bazında muallak hasar tutarları Yukarıdaki tabloda 01.01.2011 ile 31.03.2011 tarihleri arasındaki muallak hasar tutarları branş bazında belirtilmiştir. Branş bazında muallak hasar adetleri 39


"T.C. T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ EGO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ I. DÖNEM HASAR RAPORU I." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları