Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi. ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUKLAR Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda, ya ş ıtlarına.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi. ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUKLAR Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda, ya ş ıtlarına."— Sunum transkripti:

1 Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2 ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUKLAR Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda, ya ş ıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans gösterdi ğ i uzmanlar tarafından belirlenen çocuk/ö ğ rencilerdir Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

3  Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi  Yüksek düzeyde görev sorumluluğu  Yüksek düzeyde yaratıcılık  Yüksek düzeyde motivasyondur Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi MOT İ VASYON Y ARATICILI K YETENEK ÖZEL YETENEK ÖZEL YETENE Ğİ MEYDANA GET İ REN DÖRT TEMEL ÖZELL İ K

4 %95’inin normal zeka, %3’ünün normal zekanın altı, % 2’sinin yetenek li oldu ğ u kabul edilmektedir. Toplumu Oluşturan Bireylerin; Toplumu Oluşturan Bireylerin; Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

5 Üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukları arayıp,tarayarak bulmak, Bulunan üstün zekalı ve üstün Yetenekli çocukların, özel e ğ itim önlemleriyle en iyi biçimde geli ş melerini sa ğ lamak Bu grubun kısa sürede hayata atılmalarını sa ğ layarak verimli biçimde topluma katkıda bulunmalarını gerçekle ş tirmektir. ÖZEL YETENEKL İ Ö Ğ RENC İ LERE YÖNEL İ K DEVLET İ N 3 TEMEL GÖREV İ Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

6 Neden Özel E ğ itim Özellikle ilköğretim ve bir dereceye kadar ortaöğretim programları öncelikle çoğunluğun bulunduğu orta ve orta çevresinde yetenekleri bulunan çocukların gereksinmelerine göre düzenlenmiştir. Bu durum, üstün zekalı ve üstün yetenekli çocukların yeteneklerinin tümünü kullanmadan başarılı olmalarını sağlamaktadır. Bunun sonucu, öğrenci programa ilgisiz kalmakta, edindikleri Bilgi düzeyi, zihinsel düzeyine uygun olarak olabileceğin çok gerisine düşmektedir. Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

7 ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUKLARIN ÖZELL İ KLER İ  Gelişimin tüm alanlarında yaşıtlarının ilerisindedirler.  Bebeklikte olağanüstü hareketlilik gösterirler.  Erken yürür, erken konuşur, okumayı erken yaşta öğrenirler.  Aşırı duyarlı sinir sistemine sahiptirler. Duyu organları keskindir. Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

8 ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUKLARIN ÖZELL İ KLER İ  Kendilerinden büyük çocuklarla karmaşık oyun oynama eğilimindedirler.  Karşısındakilerin düşüncelerini, duygularını ve isteklerini kestirebilme yeteneğine sahiptirler.  Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyum sağlarlar.  Grup içinde lider olma eğilimindedirler  Espri yetenekleri gelişmiştir.. Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

9 ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUKLARIN ÖZELL İ KLER İ  Bağımsız olma özellikleri gösterirler.  Yüksek amaç ve ideallere sahiptirler.  Aşırı duygusal olabilirler.  Mükemmeliyetçidirler.  Özgüvenleri yüksektir. Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

10 PARLAK ÇOCUK ve ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUK DEHB Li ÇOCUK ve ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUK ARASINDAK İ ÖNEML İ AYRIM Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

11 PARLAK ÇOCUK İ lgilidir Çok Çalı ş ır İ yi Ezberler Üst Grubu Olu ş turur. ÖZEL YETENEKL İ A ş ırı Meraklıdır Çalı ş maz Görünürken Ba ş arılıdır İ yi Tahmincidir Grubun Ötesindedir Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

12 İ stemli dikkat ve davranı ş denetimini gerçekle ş tiremezler Beyindeki ve merkezi sinir sistemindeki anormallikler nedeniyle DEHB İ lgilendikleri zaman dikkatlerini yo ğ unla ş tırabilirler A ş ırı duyarlı sinir sistemine sahip olmaları nedeniyle ÖZEL YETENEKL İ Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

13

14 Öğrenciler sınıf öğretmenleri tarafından genel zihinsel, resim ve müzik yeteneği alanlarında aday gösterileceklerdir. Öğrenciler en fazla iki yetenek alanından aday gösterilebilirler. Öğretmen sınıf mevcudunun yaklaşık %20 sini yönlendirmeye dikkat etmelidir. Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

15 İl Tanılama Sınav Komisyonu Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetlerinden sorumlu milli eğitim müdür yardımcısı/şube müdürü başkanlığında; Bilim ve sanat merkezi müdürü Rehberlik ve araştırma merkezi müdürleri olmak üzere en az 3 en fazla 7 üyeden oluşturulur. Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

16 Sınıf öğretmenleri aday gösterdikleri her öğrenci için e-okul sistemi üzerinden 09-27 Kasım 2015 tarihleri arasında «Gözlem Formu» nu dolduracaktır 1.ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrenci listesinin açıklanması 10.12.2015 de http://www.meb.gov.trhttp://www.meb.gov.tr 3. ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrenci listesi 06.01.2016 tarihinde http://www.meb.gov.tr dehttp://www.meb.gov.tr Ö Ğ RENC İ YÖNLEND İ RME SÜREC İ Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

17 1. Ve 2. sınıf öğrencilerinin Grup Tarama randevusunun verilmesi 14.12.2015 – 08.01.2016 1. ve 2. sınıf öğrencilerinin İl Tanılama Komisyonu koordinesinde grup taramasına alınması 11.01.2016-29.04.2016 Ö Ğ RENC İ YÖNLEND İ RME SÜREC İ Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

18 1.Ve 2. sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup tarama sınav sonuçları 05.05.2016 3. Ve 4. sınıf düzeyinde aday olan öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerinin internet ortamından yayımlanması ve okul müdürlüklerince onaylanıp veliye teslimi 09.02.2016 3. Ve 4. sınıf düzeyinde öğrencilerin grup tarama sınavının yapılması Saat 10.00 14.02.2016 Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

19 3. Ve 4.sınıf düzeyinde öğrencilerin grup tarama sınavı soru ve cevap anahtarı http://www.meb.gov.tr http://www.meb.gov.tr 16.02.2016 3. Ve 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup tarama sınavı sonuçları 09.03.2016 3.Ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen öğrencilerin bireysel değerlendirmeye alınacakların randevularının verilmesi 21.03.2016-30.03.2016 3. Ve 4. sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup taramasında yeterli performansı gösteren öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması 04.04.2016-24.06.2016 Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

20 1. ve 2. sınıf düzeyinde yeterli performansı gösteren öğrencilerden bireysel değerlendirmeye alınacakların randevuları 09.05.2016-20.05.2016 1.ve 2. sınıf düzeyinde yeterli performansı gösteren öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınmaları 23.05.2016 – 28.06.2016 3. ve 4. sınıf düzeyinde öğrencilerden bireysel değerlendirmeye alınacakların randevuları 21.03.2016-30.03.2016 Ö Ğ RENC İ YÖNLEND İ RME SÜREC İ Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

21 3. Ve 4. sınıf düzeyinde grup taramasında yeterli performans gösteren öğrencilerin yetenek alanlarına göre bireysel değerlendirmeye alınması 04.04.2016-24.06.2016 1,2,3, ve 4. sınıf düzeyinde yetenek alanlarına göre yapılan bireysel değerlendirme sonuçları Genel Müdürlüğe istenen şekilde bildirilmesi 27.06.2016-16.07.2016 Bireysel inceleme sonucu BİLSEM e yerleşme hakkı kazanan öğrenciler http://www.meb.gov.tr dehttp://www.meb.gov.tr 10.08.2016 Ö Ğ RENC İ YÖNLEND İ RME SÜREC İ Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi

22


"Kızıltepe Rehberlik ve Araştırma Merkezi. ÖZEL YETENEKL İ ÇOCUKLAR Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda, ya ş ıtlarına." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları