Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı."— Sunum transkripti:

1 ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLER VE BİLİM VE SANAT MERKEZLERİNE (BİLSEM) ÖĞRENCİ YÖNLENDİRİRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER 1

2 Zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda, yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans gösterdiği uzmanlar tarafından belirlenen çocuk/öğrencilerdir (BİLSEM Yönergesi, 2007). 2 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

3 Toplumu oluşturan bireylerin;  %95’inin normal zeka,  %3’ünün normal zekanın altı,  % 2’sinin yetenekli olduğu kabul edilmektedir. Marland Raporu (1972) 3 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

4 4 YETENEK YARATICILIK MOTİVASYON ÖZEL YETENEK Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

5 Özel Yetenek YaratıcılıkMotivasyon Nasıl Gözlemlenir? Nasıl Gözlemlenir? 5 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

6  Yüksek düzeyde soyut düşünebilme  Sözel ve sayısal mantık yürütme  Uzamsal ilişkiler, bellek ve sözcük akıcılığı  Yeni durumlara uyum gösterme ve yön verme  Bilgilerin hızlı, sağlıklı ve seçici olarak hatırlanması  Genel yeteneklerin çeşitli birleşimlerini sanat, liderlik, yönetim gibi performans alanlarına uygulayabilme kapasitesi 6 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

7  Düşüncelerin akıcı, esnek ve özgün olması  Deneyime açık olma  Başkalarının düşünce ve ürünlerindeki yeniliğe ve değişikliğe karşı alıcı olma  Ayrıntıya, düşünce ve maddelerin estetik niteliklerine duyarlı olma 7 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

8  Belirli bir problem veya çalışma alanına karşı yüksek düzeyde ilgi, heves, hayranlık, bağlılık duyma kapasitesi,  Azimli, sabırlı, kararlı olma, çok çalışabilme ve kendini belirli bir işe adayabilme kapasitesi,  Önemli bir işin üstesinden gelebileceğine ilişkin özgüvene ve başarma güdüsüne sahip olma. 8 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

9  21. yüzyılın bilgi ve yaratıcılığa dayalı rekabet dünyasında özel yetenekliler bilim, teknoloji, sanat, iş ve hizmet alanlarında, genel anlamda uygarlığa katkıda bulunabilecek bireylerdir.  Dünyadaki hızlı değişimler; eğitim ve iş piyasasında yaratıcı ve problem çözme yeteneği güçlü bireylerin önemini daha da arttırmaktadır. 9 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

10  Çeşitli alanlarda özel yetenekleri vardır.  Yoğun motivasyon gösterebilirler.  Gelişim basamaklarını yaşıtlarından önce tamamlarlar.  Sürekli soru sorarlar, meraklıdırlar.  Ayrıntılara dikkat ederler.  Kendisinin seçtiği konuda veya ilgi alanlarında bağımsız çalışabilirler.  Çabuk ve kolay öğrenirler, kavrama ve akılda tutma süreleri yüksektir.  Birbirini takip eden konular, olaylar dizisi karşısında sonraki adımı tahmin edebilirler.  Derin ve geniş ilgi alanlarına sahiptirler.  Bir alanda öğrendiği konu ile bir başka alanda öğrendiği onu arasında akla yatkın ilişkiler kurabilirler.  Kelime dağarcıkları zengindir. 10 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

11  Kelimeleri doğru telaffuz eder, yerli yerinde kullanırlar.  Akıcı bir konuşmaları vardır.  Bildiklerini, düşündüklerini yaşıtlarından daha iyi ifade edebilirler.  Bir öykünün ya da paragrafın ana fikrini yaşıtlarından daha çabuk bulup çıkarırlar.  Neden sonuç ilişkilerini ve benzerliklerini yaşıtlarından daha çabuk ayırt ederler.  Karmaşık ve zor problemlerden hoşlanır ve yaşıtlarının çözemediği problemleri çözebilirler.  Ders başarıları yüksektir.  Eleştirebilme yetenekleri yüksektir.  Orijinal, yaratıcı ve girişkendirler.  Başarılı oldukları alanda yüksek performans ve potansiyel kabiliyetlerini tek başına veya birleştirerek kendilerini gösterirler. 11 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

12  Kendilerine güvenir, kolaylıkla sorumluluk alabilirler.  Yeni ve değişik durumlara kolay ve çabuk uyarlar.  Sosyal etkinliklere katılmaktan hoşlanırlar.  Duyarlıdırlar; empati yetenekleri gelişmiştir.  Grup içinde lider olurlar.  Grubun ilerisindedirler; yetişkinlerle iletişime girmeyi tercih ederler.  Başkalarıyla kolayca işbirliği yaparlar.  Genelde alçak gönüllüdürler; başkalarına yardım etmekten hoşlanırlar.  Sınıf arkadaşları tarafından yeni fikir, bilgi kaynağı ve grup lideri olarak görülürler. 12 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

13  Okula severek giderler.  Çalışkandırlar; amaçlarına ulaşmaktan ve başarıdan zevk duyarlar.  Güçlü bir konsantrasyona sahiptirler.  Azimli ve sabırlıdırlar.  Sorumluluk duyguları gelişmiştir. Sorumluluk almayı çok ister ve bunu yerine getirmekten hoşlanırlar.  Espri yetenekleri vardır; fıkra anlatmaktan hoşlanırlar.  Yaratıcı öyküler anlatır ya da yazarlar.  Değişik konularda okur ve zor metinleri okumaktan keyif alırlar.  Sosyal problemlerde araştırma, uygulama, hipotez oluşturma anlamlı sonuçlara varma, yazılı ya da sözlü sunuların sonuçlarını etkin bir biçimde düzenleme yeteneğine sahiptirler. 13 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

14 14  Ritim ve melodiye diğer çocuklardan fazla tepkide bulunurlar.  Müzik parçaları bestelemeye büyük istek ve çaba gösterirler,  Başkaları şarkı söylerken onlara katılmaktan hoşlanırlar.  Duygu ve düşüncelerini anlatmak için sık sık müziği araç olarak kullanırlar.  Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir, onları çalmayı denerler.  Dinlediği şarkıyı kısa zamanda öğrenir, anlamlı ve uygun şekilde söylerler. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

15  Çeşitli konularda ve diğer çocukların yaptığından değişik çizimler yaparlar.  Resimlere derinlik verir ve parçalar arasında uygun oranlar kullanırlar.  Resim yapmayı ciddiye alır ve bundan haz duyar ve buna çok zaman harcarlar.  Diğer insanların yaptığı resim çalışmalarına ilgi duyarlar.  Diğerlerinin eleştirilerinden hoşlanır ve yeni şeyler öğrenirler.  Resmi kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı bir şekilde kullanırlar.  Çamur, sabun ve plastilin vb. yumuşak gereçlerle üç boyutlu figürler yapmaya özel bir ilgi gösterirler. 15 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

16 16  Verilerin ele alınmasında, düzenlenmesinde göze çarpan yeteneğe sahiptirler.  Orijinal yorumlar yaparlar, zihinsel işlevselliğe sahiptirler.  Yazılı iletişimden ziyade sözlü iletişimi tercih ederler.  Aynı problemi farklı yöntemlerle çözebilirler.  Olağan dışı matematiksel işlemler yapar, gayret gerektiren olağandışı problemler sorarlar.  Problemi kısa sürede çözer, uygulamaya, analize, senteze ve değerlendirmeye odaklanırlar.  Matematiği başka kategorilere entegre edebilirler.  Yanlış ve doğruyu seçme güçleri fazladır.  İlgisiz gibi görünen işlemler arasında ilgi kurarlar. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

17  Fikir ve hipotezleri test etmeye yönelik deneyler yaparlar.  Fen ve teknik araçları kullanabilir ve bunlara vakıf olurlar.  Yerinde ve yeterli veri seçer, bunlardan çıkarımlar yaparlar.  Fikirleri hem niceliksel hem de niteliksel ifade edebilirler.  Fen bilgisini toplumsal değişim için kullanır ve uygularlar.  Bilimsel gözlem, veri toplama ve yorum yapma becerileri vardır.  Problemlere yönelik duyarlılığa, yeni fikirler geliştirme yeteneğine ve değerlendirme yeteneğine sahiptirler.  Yüksek düzeyde mekanik düşünme yeteneğine sahiptirler, uzay ilişkilerine ilgi duyarlar.  Fen bilgisi konusunda otorite olan kaynakları tarar, fen raporlarını yorumlayarak bir ilgi zemini oluştururlar. 17 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

18 PARLAK MI? ÖZEL YETENEKLİ Mİ? PARLAK MI? ÖZEL YETENEKLİ Mİ? 18 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

19 19 P AL R A K  İlgilidir  Sorulara cevap verir  Yanıtları bilir  Dikkatini yoğunlaştırır.  Anlamı kavrar  Uyanıktır  Verilen işi tamamlar  İyi fikirleri vardır  Okuldan hoşlanır  Güçlü belleği vardır.  Öğrendiği kadarıyla mutlu olur  Düşünceleri anlar  Kolaylıkla öğrenir  Belli bir sırayla öğrenmekten hoşlanır  Yaşıtlarıyla olmaktan hoşlanır  Bilgiyi özümser.  Oldukça meraklıdır  Sorunun ayrıntılarını tartışır  Sorular sorar  Hem zihinsel hem fiziksel olarak katılır.  Varsayımlar ortaya atar  Keskin gözlem yapar  Projeler oluşturur  Alışılmamış tuhaf fikirleri vardır  Öğrenmeden hoşlanır  İsabetli tahminlerde bulunur  Çok fazla özeleştiri yapar.  Verilenleri zaten bilmektedir  Büyük yaştakileri ve yetişkinleri arkadaş olarak seçer  Bilgiyi değiştirip uygular Ö L E Z Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

20 20 Ülkemizde,% 2 ile %3 arasında çocuğun özel yetenekli olduğu tahmin edilmektedir. Ülkemizde,% 2 ile %3 arasında çocuğun özel yetenekli olduğu tahmin edilmektedir. Öğretmenlerimiz, bu istatistiki veriden yola çıkarak sınıf mevcutlarının en fazla %20 sini aday göstermelidir. Bu bilgiye göre hareket etmeleri Bilim ve Sanat Merkezlerine öğrenci seçimlerinin daha sağlıklı işlemesini sağlayacaktır. DİKKAT: Ancak öğretmenlerimizin sınıflarında Bilim ve Sanat Merkezine aday gösterecek öğrenciler in bulunmama ihtimali de vardır. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

21 21 BİLSEM SEÇİMİNİN AŞAMALARI 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılında ilkokul 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğrencileri genel zihinsel, resim ve müzik yeteneği alanlarında sınıf öğretmenleri tarafından aday gösterilecektir. Öğretmenlerimiz öğrencilerini aday gösterirken sınıf mevcutlarının en fazla %20’sini yönlendirmeye dikkat etmelidirler. Aday gösterdiğiniz öğrencilerin genel zihinsel, resim ve müzik alanında yaşıtlarının ilerisinde olan, sürekli soru soran, kolay ve çabuk öğrenen, yaratıcı öğrenciler olmaları önemlidir. Öğrencinin akademik başarısı aday göstermeniz için tek koşul olmayabilir. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

22 22 İlinizdeki rehber öğretmenler tarafından 1. 2. 3. ve 4. sınıf öğretmenlerine özel yeteneklilerin özellikleri ve tanılama süreci ile ilgili bilgilendirme toplantıları 09.10.2015 – 06.11.2015 tarihleri arasında yapılacaktır. 1. ve 2. Sınıf öğretmenleri aday gösterdikleri her öğrenci için e-okul sistemi üzerinden 09.11.2015 – 27.11.2015 tarihleri arasında «Gözlem Formu» nu dolduracaktır Sınıf öğretmenleri aday gösterecekleri öğrencileri en fazla iki yetenek alanından aday gösterebilecektir. Öğrencilerin ve ailelerinin grup taraması ve bireysel incelemelerde seçilmemelerinden kaynaklı olumsuzluklar yaşamamaları için hem aday göstermelerinde hem de gözlem formlarını doldururken gerekli hassasiyetin (kişisel gizlilik) gösterilmesi sürecin sağlıklı işlemesi açısından önemlidir. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

23 23 9.11.2015 – 27.11.2015 tarihleri arasında 3. ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin Ölçme ve Değerlendirme Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen banka hesabına yatırılması ve gözlem formlarının e-okul sisteminden doldurulması gerekmektedir. Öğretmenler yetenek alanlarına (resim, müzik, genel zihinsel yetenek) aday gösterdikleri her öğrenci için gözlem formunu dolduracaklardır. 14.12.2015 – 08.01.2016 tarihleri arasında 1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve grup taramasına alınacak öğrencilerin randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu tarafından düzenlenmesi ve velilere duyurulması gerekmektedir. 06.01.2015 tarihinde 3.ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.www.meb.gov.tr 06.01.2015 tarihinde 3.ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlanacaktır.www.meb.gov.tr 10.12.2015 tarihinde 1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.www.meb.gov.tr 10.12.2015 tarihinde 1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.www.meb.gov.tr Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

24 24 05.05.2016 tarihinde 1. ve 2. sınıf öğrencilerin Grup Tarama Sınav Sonuçları www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.www.meb.gov.tr 05.05.2016 tarihinde 1. ve 2. sınıf öğrencilerin Grup Tarama Sınav Sonuçları www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.www.meb.gov.tr 14.02.2016 Pazar günü 3. ve 4. sınıf öğrencilerin Grup Tarama Sınavı saat 10:00 da 81 il/ilçe merkezinde yapılacaktır. 09.02.2016 tarihinde 3. ve 4. sınıf aday olan öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerinin internet ortamından yayımlanması ve okul müdürlüklerince çıktısının alınarak onaylanması ve öğrenci velisine verilmesi gerekmektedir. 11.01.2016 – 29.04.2016 tarihleri arasında 1. ve 2. sınıf öğrencilerin grup taramaları İl Tanılama Sınav komisyonlarının belirlediği yerlerde (öncelik Bilim Sanat Merkezleri ve Rehberlik ve Araştırma Merkezleri olmak üzere) tablet üzerinden yapılacaktır. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı 16.02.2016 tarihinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerin grup tarama sınav soru ve cevap anahtarı www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. www.meb.gov.tr 16.02.2016 tarihinde 3. ve 4. sınıf öğrencilerin grup tarama sınav soru ve cevap anahtarı www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır. www.meb.gov.tr

25 25 Grup Tarama Testi ve Bireysel Değerlendirme ile ilgili açıklamalar ve takvim ileri bir tarihte Genel Müdürlüğümüz sayfasında duyurulacaktır. Grup testi sonrası ilan edilen öğrenciler yetenek alanlarına göre bireysel incelemeye alınacaktır. Grup testi değerlendirmesi yapıldıktan sonra öğrenciler genel zihinsel yetenek, resim ve müzik yeteneklerinden ayrı ayrı sıralamaya alınacaktır. 10.12.2015 tarihinde 1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.www.meb.gov.tr 10.12.2015 tarihinde 1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.www.meb.gov.tr Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı

26  Adı Soyadı :....................... Yaşı :............... Gözlem Dönemi :.....................  Okul Adı :............................................................  Öğretmen :............................................................ Sınıfı :.......................................  AÇIKLAMA : Lütfen öğrencileri aşağıda sıralanan davranışlara göre derecelendiriniz.  Gözlemlediğiniz davranışların düzeyi ya da derecesini gösteren harfin altındaki kutucuğun içerisine ( X) işareti koyunuz.  A Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sürekli olarak görülür.  B Söz konusu davranış, pek çok etkinlikte sıklıkla görülür.  C Söz konusu davranış, bazı etkinliklerde ara sıra görülür.  D Söz konusu davranış, hiç görülmez. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı26

27 S.N.ABCD 1 Bilgilerini gündelik yaşamında kullanır. 2 Duyduğunu, okuduğunu ve gördüğünü kolaylıkla hatırlar. 3 Yaşıtlarına nazaran birçok konuda bilgi sahibidir. 4 Sınıf düzeyinin üstündeki kitapları okur. 5 Derinlemesine bilgi sahibi olmak için soru sorar. 6 Konu ve olayların önemli kısımlarını ayırt eder ve problemleri fark eder. 7 Olaylar, durumlar ve bilgiler arasında yaşıtlarının fark edemeyeceği düzeyde ilişkileri algılar. 8 Olayların nedenlerini, kanıtlarını ve sonuçlarını öğrenmek için çaba sarf eder. 9 Anlatılan konuları çabuk kavrar. 10 Farklı zamanda ve farklı yerlerde kazandığı bilgileri yorumlayarak ilginç sonuçlar çıkartır. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı27

28 S.N.ABCD 11 Doğru sonucu bulmak için en iyi çözümü düşünür. 12 Karşılaştığı engeller ve sorunlar cesaretini kırmaz, aksine yeni denemelere yöneltir. 13 Yeni ve orijinal fikirleri, buluşları ve çalışmaları vardır. 14 Konuşmaları akıcıdır. 15 Tartışmalara katılır. 16 Kelime dağarcığı yaşıtları seviyesinin üstündedir. 17 Kendisi hakkında yapılan eleştirileri dinler. 18 Bireysel ve grup sorumluluğu alır. 19 Etkinliklerde lider seçilir. 20 Fikir ve tavsiyeleri için arkadaşları kendisine başvurur. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı28

29 S.N.ABCD 21 Yardımlaşmayı sever. 22 Başkalarının sorunlarına karşı duyarlıdır. 23 Okul içi ve dışı faaliyetlere katılır 24 Espriden hoşlanır ve özgün espriler yapar. 25 Ritim ve melodiye diğer çocuklardan daha fazla tepkide bulunur. 26 Çeşitli müzik aletleri ile ilgilenir ve çalmayı dener. 27 Dinlediği müzik parçalarını kısa zamanda öğrenir. 28 Düzeyine göre yeni ve orijinal müzik parçaları yapmaya büyük istek ve çaba gösterir. 29 Müzik dinler ve müzik etkinliklerine katılmaktan hoĢlanır. 30 Başkaları ile şarkı söylerken onlara uymaktan hoşlanır. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı29

30 S.N.ABCD 31 Müzisyenler, Şarkıcılar ve müzik parçaları ile ilgili koleksiyonlar yapar. 32 Duygu ve düşüncelerini anlatmak için müziği bir araç olarak kullanır. 33 Çeşitli konularda resim ve çizim yapmaktan hoşlanır. 34 Resimleri planlar, resimlere derinlik verir. 35 Parçalar arasında uygun oranlar kullanır 36 Resim çalışmaları için çok zaman harcar. 37 Çamurdan, sabundan, plastili gibi yumuşak gereçlerle nesneler yapmaya ilgi gösterir. 38 Diğer insanların sanat ve resim çalışmalarına (resim ve heykel sergileri gibi) özel ilgi duyar. 39 Duygu ve düşüncelerini resimle anlatmaya isteklidir. 40 Çeşitli resim ve çizimlere özgün yorumlar getirir. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı30

31 S.N.ABCD 41 Resmi, kendi yaşantılarını ve duygularını ifade etmek için başarılı olarak kullanır. 42 Diğer çocukların yaptığından değişik çizimler ve resimler yapar. 43 Enerjiktir. 44 Yarış gerektiren oyunlara katılmaktan hoşlanır. 45 Yarışa dayalı oyunlarda kararlı ve sürekli olarak üstünlük gösterir. 46 Sınıf içinde fizik kondisyonu en iyi olanlardandır. 47 Okul içi ve dışında voleybol, basketbol, futbol, izcilik, yüzme, tenis vb. sporları yapmaktan hoşlanır ve bunlardan bazılarına sürekli olarak katılır. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı31

32 S.N.ABCD 48 Okul içi ve okul dışı zamanının çoğunu çeşitli bedensel etkinliklere ayırmak ister. 49 Spor yarışlarını gazete, dergi ve diğer yayın araçlarından izlemekten hoşlanır. Bu konuda yaşına uygun bir çok denemeler yapar. 50 Dramatik etkinliklere ilgi gösterir. 51 Hayvan, insan ve diğer nesneleri karakterize eden rolleri kolaylıkla yapar. 52 Yüz ifadeleri, mimikler, duruşlar ve türlü beden hareketlerini yapabilir. 53 Dinleyicilerin duygusal tepkilerini çekmekten hoşlanır. Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı32

33 TEŞEKKÜRLER 33 Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ


"ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Özel Yeteneklerin Geliştirilmesi Daire Başkanlığı." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları