Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini.

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini."— Sunum transkripti:

1

2

3 Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan bağımsız Özel Eğitim kurumudur. Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak amacıyla açılan bağımsız Özel Eğitim kurumudur.

4 AMAÇLARI Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim kurumlarına devam eden üstün veya özel yetenekli öğrencilerin bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, problem çözen bireyler olarak yetişmelerini sağlamaktır.

5 MİSYONLARI Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek. Hedef kitlesindeki öğrencilerden zeka, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasiteleri veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren ve konunun uzmanları tarafından üstün veya özel yetenekli olduğu belirlenen öğrencilere yaşantısal bir eğitim vermek.

6 VİZYONLARI Hedef kitlesindeki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını sağlamak.

7 İLKELERİ Merkez, üstün veya özel yetenekli liderlik ruhu ve yaratıcılık özellikleri olan öğrencilerin ihtiyaçlarına cevap verecektir. Yaparak yaşayarak proje temelli öğrenme esastır. Gerektiğinde bireysel eğitim yapılır. Öğrencinin özel yeteneğinin geliştirilmesi yanında sosyal ve duygusal gelişimi bir bütünlük içinde ele alınır. Öğrencilere Merkezde aldıkları eğitim sebebi ile üst öğrenim kurumlarına giriş veya diğer konularda herhangi bir ayrıcalık tanınmayacaktır. Merkezde verilecek eğitim, öğrencilerin örgün eğitim kurumlarındaki eğitimini aksatmayacak ve alternatif teşkil etmeyecek şekilde planlanır. Merkez giderleri sponsorlar (gönüllü kişi, kurum ve kuruluşlar), devlet ve öğrenci velilerinin katılımıyla sağlanacaktır

8 MERKEZİN AMAÇLARI Merkezlerin amacı, Türk Millî Eğitiminin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak üstün yetenekli çocuk/öğrencilerin; a) Atatürk ilke ve inkılaplarını benimsetme; Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na ve demokrasinin ilkelerine, insan hakları, çocuk hakları ve uluslararası sözleşmelere uygun olarak haklarını kullanma, başkalarının haklarına saygı duyma, görevini yapma ve sorumluluk yüklenebilen birey olma bilincinin kazandırılmasını, b) Ulusal ve evrensel değerleri tanımalarını, benimsemelerini, geliştirmelerini ve bu değerlere saygı duymalarını, liderlik, yaratıcı ve üretici düşünce yeteneklerini ulusal ve toplumsal bir anlayışla ülke kalkınmasına katkıda bulunacak şekilde geliştirmelerini, c) Yetenek alanı/alanlarının geliştirilmesinin yanı sıra, sosyal ve duygusal gelişimlerinin de sağlanarak bütünlük içinde değerlendirilmesini, ç) Yeteneklerinin ve yaratıcılıklarının erken yaşta fark edilerek geliştirilmesini,

9 d) Bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini geliştirerek en üst düzeyde kullanmalarını, e) Bilimsel düşünce ve davranışlarla estetik değerleri birleştiren, üretken, sorun çözen kendini gerçekleştirmiş bireyler olarak yetişmelerini, f) İş alanlarındaki ihtiyaca yönelik yeni düşünceler önerebilmelerini, teknik buluş ve çağdaş araçlar geliştirebilmelerini, g) Üstün yetenekleri doğrultusunda bilimsel çalışma disiplini edinmelerine imkân sağlayan şartların, ortam ve fırsatların oluşturularak disiplinler arası çalışmalardaki kazanımlarla sorunları çözmeye ya da ihtiyacı karşılamaya yönelik çeşitli projeler gerçekleştirmelerini, ğ ) Yaşam projelerini gerçekleştirme fırsat ve imkânlarının verilmesini sağlamaktır.

10 BİLİM ve SANAT MERKEZİNİN BAĞLI OLDUĞU BİRİMLER MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL EĞT.REHBERLİK ve DANIŞMA HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR İL MİLLİ EĞT. MÜDÜRLÜĞÜ BİLİM ve SANAT MERKEZİ

11 İzmir İlimizde 2 Bilim ve Sanat Merkezi bulunmaktadır. İZMİR - NARLIDERE - Sıdıka Akdemir Bilim ve Sanat Merkezi İZMİR-KONAK- İzmir Konak Bilim ve Sanat Merkezi

12 TEŞKİLAT YAPILARI A- YÖNETİM BİRİMİ 1- MERKEZ YÖNETİMİ 2- MERKEZ YÜRÜTME KURULU 3- DANIŞMA KURULU B- BİLİM ETKİNLİKLERİ BİRİMİ C- SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİ BİRİMİ D- DESTEK ETKİNLİKLERİ BİRİMİ E- ARAŞTIRMA,İZLEME,GELİŞTİRME VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ F- REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMA BİRİMİ G- OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BİRİMİ

13 BİLİM VE SANAT MERKEZİ BİRİMLERİ A. YÖNETİM 1.Merkez Yönetimi :Müdür, Müdür Yardımcısı, 2. Merkez Yürütme Kurulu: Müdür, Müdür Yardımcısı, Birim Başkanları, RAM temsilcisi, Veli temsilcisi, Öğrenci temsilcisi, Sponsor temsilcisi 3.Merkez Danışma Kurulu: B. BİLİM ETKİNLİKLERİ Fen Bilimleri Birimi, Sosyal Birimler Birimi,Matematik Birimi C. SANAT VE SPOR ETKİNLİKLERİ Resim Birimi,Müzik Birimi, Drama Birimi D. DESTEK ETKİNLİKLERİ BİRİMİ Türkçe Birimi,Yabancı Dil Birimi, Bilgisayar Birimi, Satranç Birimi E. ARAŞTIRMA,İZLEME,GELİŞTİRME VE DOKÜMANTASYON BİRİMİ Arşiv,Depo,Kütüphane,Dokümantasyon Birimi F. REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BİRİMİ Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Servisi: Rehber, Sınıf, Okul öncesi Eğitimi, Özel eğitim öğretmenleri. G. OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ BİRİMİ

14 MERKEZE ÖĞRENCİ ALIMI 1.TANILAMA 2.ADAY GÖSTERME 3.ÖN DEĞERLENDİRME 4.BİREYSEL İNCELEME 5.GRUP TARAMASI 6.KAYIT VE YERLEŞTİRME

15 Bilim ve Sanat Merkezlerine 2016-2017 eğitim ve öğretim yılı için Bakanlığımıza bağlı ilkokulların 1.2.3.4 üncü sınıflarından öğrenci tanılaması yapılacaktır. 2016-2017 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI İÇİN ÖĞRENCİ TANILAMASI

16 TANILAMA TAKVİMİ 09.10.2015- 06.11.2015 BİLSEM OLAN ILLERDEKI TÜM SıNıF ÖĞRETMENLERINE VE VELILERE “ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN ÖZELLIKLERI” VE BİLSEM’E YÖNLENDIRME ILE ILGILI IŞLEMLER HAKKıNDA RAM’LARıN KOORDINASYONUNDA(OKULLARıN REHBER ÖĞRETMENLERI TARAFıNDAN KENDI OKULLARıNDA EĞITIM VERILMESI, REHBER ÖĞRETMENI OLMAYAN OKULLARA RAM'DAN DESTEK VERILEREK) BILGILENDIRME YAPıLMASı 09.10.2015- 06.11.2015 BİLSEM OLAN ILLERDEKI TÜM SıNıF ÖĞRETMENLERINE VE VELILERE “ÖZEL YETENEKLI ÖĞRENCILERIN ÖZELLIKLERI” VE BİLSEM’E YÖNLENDIRME ILE ILGILI IŞLEMLER HAKKıNDA RAM’LARıN KOORDINASYONUNDA(OKULLARıN REHBER ÖĞRETMENLERI TARAFıNDAN KENDI OKULLARıNDA EĞITIM VERILMESI, REHBER ÖĞRETMENI OLMAYAN OKULLARA RAM'DAN DESTEK VERILEREK) BILGILENDIRME YAPıLMASı

17 1.ve 2. Sınıflar için 1. ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 09.11.2015 - 27.11.2015 10.12.2015 Öğretmenleri tarafından aday gösterilecek öğrencilerin yetenek alanlarına göre (resim yetenek, müzik yetenek, genel zihinsel yetenek) gözlem formları e-okul sistemi başvuru işlemleri modülünden doldurulacaktır. Bir öğrenciyi en fazla iki yetenek alanında aday gösterebilirler.

18 3.ve 4. Sınıflar için 3. ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve gözlem formu doldurulan öğrencilerin listeleri http://www.meb.gov.tr internet adreslerinden yayımlanacaktır.. 09.11.2015 27.11.2015 06.01.2016 3. ve 4. sınıf düzeyinde aday gösterilen öğrencilerin sınav giriş ücretlerinin Ölçme Değerlendirme Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen banka hesabına yatırılması ve gözlem formlarının e-okul sisteminden doldurulması gerekmektedir. Öğretmenler yetenek alanlarına (resim, müzik, genel zihinsel yetenek) aday gösterdikleri her öğrenci için gözlem formunu dolduracaklardır. Bir öğrenciyi en fazla iki yetenek alanında aday gösterebilirler.

19 1.ve 2. Sınıflar için 14.12.2015 - 08.01.2016 1.ve 2. sınıf düzeyinde aday gösterilen ve grup taramasına alınacak öğrencilerin randevularının İl Tanılama Sınav Komisyonu tarafından düzenlenmesi ve velilere duyurulması. 11.01.2016- 29.04.2016 1. ve 2. sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup taramaları belirtilen tarihlerde İl Tanılama Sınav Komisyonlarının belirlediği yerlerde (öncelik bilim ve sanat merkezleri ve rehberlik ve araştırma merkezleri olmak üzere) tablet üzerinden yapılacaktır. 05.05.2016 1. ve 2. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin Grup Tarama Sınav Sonuçları http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır

20 3.ve 4. Sınıflar için 09.02.2016 3. ve 4. sınıf düzeyinde aday olan öğrencilerin fotoğraflı sınav giriş belgelerinin internet ortamından yayımlanması ve okul müdürlüklerince çıktısının alınarak onaylanması ve öğrenci velisine verilmesi gerekmektedir. 14.02.2016 3. ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin Grup Tarama Sınavı 14.02.2016 Pazar günü Saat:10.00’da 81 il/ilçe merkezinde yapılacaktır.

21 16.02.2016 3. ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin grup tarama sınav soru ve cevap anahtarı http://www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır. 09.03.2016 3. ve 4. Sınıf düzeyindeki öğrencilerin Grup tarama sınav sonuçları http://www.meb.gov.tr adresinden yayımlanacaktır.

22 21.03.2016 30.03.2016 3. ve 4. Sınıf düzeyinde aday gösterilen ve grup tarama sınavında yeterli performansı gösteren öğrencilerden bireysel değerlendirmeye alınacakların randevuları İl Tanılama Komisyonu tarafından düzenlenecek ve velilere duyurulacaktır. 04.04.2016 24.06.2016 3. ve 4. Sınıf düzeyinde Grup taramasında yeterli performansı gösteren öğrencilerin yetenek alanlarına (resim, müzik ve genel zihinsel yetenek) göre bireysel değerlendirmeleri yapılacaktır

23 Bireysel Değerlendirmelerin Yapılması

24 1.ve 2. Sınıflar için

25 3.ve 4. Sınıflar için

26 Bilim ve Sanat Merkezleri Tanılama Sonuçlarının Açıklanması

27 Eğitim Programları Kayıtları yapılan öğrenciler, hazır bulunmuşluk düzeyi ölçüldükten sonra merkezce a) Uyum, b) Destek Eğitimi, 1- İletişim Becerileri 2- Grupla Çalışma Teknikleri 3- Öğrenme Yöntemleri 4- Problem Çözme Teknikleri 5- Bilimsel Araştırma Teknikleri 6- Yabancı Dil 7- Bilgisayar 8- Sosyal Etkinlikler c) Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme, d) Özel Yetenekleri Geliştirme, e) Proje Üretimi gibi alanlarda eğitim programlarına alınırlar.

28 Süresi Merkezce belirlenen her eğitim aşaması, süreci içinde ve süreç sonunda, rehber ve lider öğretmenler tarafından programların öğrencilere yönelik değerlendirmeleri yapılır ve değerlendirme raporları hazırlanır. Programları tamamlayan çocuk/öğrencilere tamamladığı her programın sonunda merkez müdürlüğünce Tamamlama Belgesi (EK-6) verilir.

29 Dönem Sonu Değerlendirme Verilecek eğitim-öğretimin süresi çocuk/öğrencilerin ilgi, yetenek ve ihtiyacına göre belirlenir. Çocuk/öğrenciler her dönem sonunda, merkezin öğretmenler kurulunda değerlendirilir. Bu değerlendirme sonunda çocuk/öğrencinin merkezlerdeki çalışmalara devamının yararlı olamayacağı görüşüne varılırsa durum, velisine ve merkez yürütme kuruluna bildirilir. Konu, merkez yürütme kurulunca oluşturulacak genişletilmiş bir komisyonda değerlendirildikten sonra velinin de görüşü alınarak gerektiğinde çocuk/öğrencinin merkezle ilişkisi kesilir.

30 Öğrenci Nakli Gerekli hâllerde Bilim ve Sanat Merkezleri arasında öğrenci nakilleri yapılabilir. Velinin tayini taşınma vb. Velinin tayini taşınma vb.

31 A-UYUM (ORYANTASYON) Merkeze gelen öğrencinin uyum sağlayabilmesi için eğitsel oyunlardan yararlanılır. Uyum döneminde genel amaçlar; Öğrencinin ortamı tanıması Lider öğretmenlere alışması Bilsem’ deki programlar hakkında genel bilgi edinmesi En önemlisi de BİLSEM felsefesinin kavramasıdır. Bu eğitim Veli, Öğretmen, İdare ve öğrenci arasında bağları güçlendirir.

32 Hazır Bulunuşluk Yapılan ölçümler sonucunda çocuk/öğrencilerin merkezce bilişsel, duyuşsal, sosyal ve devinişsel performans düzeyleri belirlenir.

33 A-UYUM (ORYANTASYON) Merkeze gelen öğrencinin uyum sağlayabilmesi için eğitsel oyunlardan yararlanılır. Uyum döneminde genel amaçlar; Öğrencinin ortamı tanıması Lider öğretmenlere alışması Bilsem’ deki programlar hakkında genel bilgi edinmesi En önemlisi de BİLSEM felsefesinin kavramasıdır. Bu eğitim Veli, Öğretmen, İdare ve öğrenci arasında bağları güçlendirir.

34 UYUM DÖNEMİ Hazır bulunuşluk düzeyini belirleme ilkelerinde olduğu gibi, çocuk/öğrencilerin hazır bulunuşluk düzeyi belirleme çalışmalarına uyum sürecinde de devam edilir. Elde edilen veriler, öğretmenler kurulunda değerlendirilir ve değerlendirme sonuçları rehberlik ve psikolojik danışma birimince öğrenci dosyasına işlenir. Uyum süreci sonunda elde edilen geri bildirimler velilerle paylaşılır.

35 C-BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRME

36 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Bu dönemde öğrenciler tüm alan danışmanlarınca gözlemlenir. Öğrencilerin İlgi ve yetenekleri ; Geliştirilen testler kullanılarak; Danışman, aile, sınıf öğretmenleri, ve öğrencinin kendi görüşleri dikkate alınarak tespit edilir. Bu dönemde, bireysel olarak özel yetenekleri geliştirme aşamasında daha önce belirlenen öğrenme stilleri de dikkate alınarak programlar yapılır.

37 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Şu an 2014-2015 eğitim öğretim yılında 11.12 grup öğrencilerimiz tüm alanları 4 hafta tanıyarak ilgi ve yetenekleri gözlemlenmektedir. Öğrenci; Alan hakkında genel bilgi Alanın dalları hakkında genel bilgi İlgi ve yeteneklerin gözlemlenmesi ve hazırlanan sorulara cevap vermesi aşamasından geçmektedir.

38 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme İlgi ve yetenek alanları belirlenen öğrencilerle sözleşmeler imzalanarak programlarda katılım ortaklığı sağlanır. Bu sayede öğrencilerin karar verme ve uygulama aşamasındaki düşünceleri pekiştirilmiş olur.

39 Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Bireysel Yetenekleri Fark Ettirme Yetenek ve İlgi alanları çok çeşitli belirlenen öğrencilerde rakamsal bir sınırlama getirilme istenmese de öğrencilerin yoğunlukları ve belli bir süre sonunda ilgi ve alakaların tek bir yada iki alanda yoğunlaştığı için sözleşmeler tek alanla sınırlandırılmıştır.

40 ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ DÖNEM

41 D-Özel Yetenekleri Geliştirme Alanı belirlenen öğrenci özel yetenekleri geliştirici dönemde ilk defa alanında bilgiyi yoğun olarak almaya başlar. Alanı belirlenen öğrenci özel yetenekleri geliştirici dönemde ilk defa alanında bilgiyi yoğun olarak almaya başlar. Her öğrenciye yönlendiği alanda performansı alındıktan sonra BEP yapılır. Her öğrenciye yönlendiği alanda performansı alındıktan sonra BEP yapılır. Bu dönemde öğrenci bir taraftan da yavaş yavaş proje dönemine hazırlık yapar. Bu dönemde öğrenci bir taraftan da yavaş yavaş proje dönemine hazırlık yapar. İlgili olduğu alanda aklına gelen fikirleri projeye dönüştürmesi için ön çalışmalar yapılır. İlgili olduğu alanda aklına gelen fikirleri projeye dönüştürmesi için ön çalışmalar yapılır. Bu dönemde amaç öğrencinin karşılaşacağı problemleri çözebilmek için ön öğrenmelerini tamamlamasıdır. Bu dönemde amaç öğrencinin karşılaşacağı problemleri çözebilmek için ön öğrenmelerini tamamlamasıdır.

42 BELİRLENEN YETENEK ALANI İLE İLGİLİ ÇALIŞMALAR

43 PROJE DÖNEMİ

44 E-Proje Üretimi Destek eğitiminde aldığı eğitimle öğrenci, bir problemi çözebilmesi için nasıl hareket etmesi gerektiğini öğrenmiştir. Proje döneminde de ona problem olarak gözüken konulara çözüm önerileri getirmesi istenmiştir. Belirli bir alanda proje üreten öğrenci gerektiğinde diğer alan danışmanlarının teknik desteğini de alır.


"Okul öncesi, İlköğretim ve Orta öğretim çağındaki üstün veya özel yetenekli öğrencilerin, bireysel yeteneklerinin farkında olmalarını ve kapasitelerini." indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları