Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

Sunum yükleniyor. Lütfen bekleyiniz

HOŞGELDİNİZ BİLİM SANAT MERKEZLERİNE

Benzer bir sunumlar


... konulu sunumlar: "HOŞGELDİNİZ BİLİM SANAT MERKEZLERİNE"— Sunum transkripti:

1 HOŞGELDİNİZ BİLİM SANAT MERKEZLERİNE
ÖĞRENCİ SEÇİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI HOŞGELDİNİZ 26-27 Şubat 2014 Keçiören Rehberlik ve Araştırma Merkezi

2 ANKARA ( MAMAK ) BİLİM SANAT MERKEZİ
ÖĞRENCİ SEÇİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Gündem: 1.Açılış Konuşması ( K.Ören RAM Md. Mesut TORAMAN ) 2. BİLSEM Öğrenci Seçim Süreci Bilgilendirilmesi (Keçiören RAM Serpil ÇAĞLAR) 3. Soru ve Cevap Bölümü 4. Kapanış

3 ANKARA ( MAMAK ) BİLİM SANAT MERKEZİ
ÖĞRENCİ SEÇİMİ BİLGİLENDİRME TOPLANTISI Serpil ÇAĞLAR Keçiören Ram

4 ÜSTÜN YETENEKLİ BİREY KİMDİR?
Zeka, yaratıcılık, sanat, spor, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda akranlarına göre yüksek düzeyde performans gösteren bireyler, üstün yetenekli olarak tanımlanmaktadır. (MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği) Bu bireylerin erken yaşta tanılanmaları, ihtiyaç duydukları eğitime yönlendirilmeleri ve kendilerine uygun eğitimi almalarının sağlanması, ülkemizin kalkınması açısından son derece önemlidir.

5 ÜSTÜN (ÖZEL) YETENEKLİ ÇOCUKLAR
Çocuklardaki üstün yeteneğin erken fark edilmesi ve bunun geliştirilmesine olanak tanınması, özellikle eğitimciler için son derece önemli ancak bir o kadar da zordur. Dolayısıyla çocukları sınıf içinde çok iyi takip etmek, günlük konuşmalarındaki farklılıkları anlamaya çalışmak gerekmektedir. Literatürde, üstün yetenekli çocukların genellikle, normal gelişim gösteren çocuklara göre, yetenekli oldukları alanda daha hızlı ilerledikleri vurgulanmaktadır. Ancak üstün yeteneklilik tiplerine göre bu hızlı ilerleme özelliği değişebilir. Özel bir alanda yetenekli olan çocuğun tüm gelişim alanlarında hızlı olması beklenmemelidir. Örneğin, görsel sanat alanında üstün yetenekli olan çocuk sadece bu alanda yaşıtlarından üstün olma özelliği göstererek diğer gelişim alanlarında standart gelişim ritmi izleyebilir.

6 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ
Fiziksel özellikler, bilişsel özellikler ve sosyal özellikler olarak üç başlıkta incelenebilir. Özelliklerin birçoğu üstün yetenekli çocukların sosyal çevresinde var olan olanaklar ve etkileşimler sonucunda kazanılmaktadır. Üstün yeteneğin gelişmesi, uygun çevresel ortamın ve bu ortamda gerekli eğitimin sağlanması ile mümkün olmaktadır. Fiziksel Özellikler ; Geçmişte, çocukların fiziksel gelişimleriyle üstün yeteneklilik arasında bağlantı kurulmasına karşın, günümüzde, fiziksel gelişim ile üstün yeteneklilik arasında doğrudan bir ilişki kurulamayacağı genel kabul görmektedir. Daha da önemlisi ayırt etme ve tanılamada fiziksel özelliklere ait bir tanılama biçimi kullanılmamaktadır.

7 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ
Bilişsel Özellikleri; Çok meraklıdırlar. Problem çözme becerileri son derece gelişmiştir. Neden-sonuç ilişkisi kurarlar. İlgi alanları hakkında detaylı bilgi sahibidirler, bağımsız çalışmayı daha çok tercih ederler . Genelleme yapmada, ilişkileri görmede, bilgilerin transferinde yaşıtlarından ileri düzeydedirler. Orijinal fikirler geliştirirler, yaratıcıdırlar. Çok hızlı öğrenirler. Duydukları ve gördüklerini uzun zaman belleklerinde tutabilirler. Kendi sınıf düzeyinin üstünde kitaplar okumaktan hoşlanırlar. Zihinden işlem yapmada çok başarılıdırlar . Rutin ve tekrarlayıcı işlerden hoşlanmazlar. Genellikle okulda karşılaştıkları uyarıcılar onlara yetersiz gelir, dolayısıyla canları çok çabuk sıkılır. Zaman, ölüm vb. soyut kavramların ne demek olduğunu yaşıtlarına göre daha çabuk kavrarlar. Oyun kurallarını hemen kavramakta, hatalarından ders almakta, istediklerini yapmak veya yaptırmak için diğerlerini ikna edici fikirler öne sürmektedirler.

8 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUKLARIN GELİŞİMSEL ÖZELLİKLERİ
Sosyal Özellikleri; Gelişmiş ahlaki değerlere sahip, Başkalarının duygu ve düşüncelerine karşı hassas, Mükemmeliyetçi, Beklentileri yüksek, İdealist, Duygusal derinliği olan, Farkındalığı yüksek çocuklar olduğunu belirtmektedirler. Her ne kadar araştırmacı ve eğitimciler, bu özelliklerin üstün yetenekli çocuklar arasında sıklıkla rastlanan durumlar olduğunun altını çizseler de özellikleri bütün üstün yetenekli çocuklara genellemek doğru değildir.

9 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK VE PARLAK ZEKA ÇOCUKLAR NASIL AYIRT EDİLİR
Üstün veya özel yetenekli çocuklar, yaratıcılık, sanat, liderlik kapasitesi veya özel akademik alanlarda yaşıtlarına göre yüksek düzeyde motivasyon, performans ve görev sorumluluğu gösteren ve bu tür yeteneklerini geliştirmek için uygun imkanlara gereksinim duyan çocuklardır. Tanıma göre üstün yetenekli çocukta olması gereken özellikler:

10 Ortalama üzerinde zeka düzeyi (IQ)
     Ortalamanın üstünde yetenek düzeyi Yüksek düzeyde görev sorumluluğu       İleri düzeyde motivasyon Yüksek düzeyde yaratıcılık

11 ÜSTÜN YETENEKLİ ÇOCUK VE PARLAK ÇOCUK
Parlak öğrenciler değil, özel veya üstün yetenekli öğrenciler bilim ve sanat merkezlerinin hedef kitlesidir. Bu sebeple, öğrenci gözlem formlarının doldurulmasında, sınıf öğretmenlerimizin duyarlı, özverili ve titiz davranmaları son derece önemlidir. Belirttiğimiz açıklamaya uygun olmak koşulu ile sınıf öğretmenleri öğrencilerini okul yönetimi kanalıyla merkezimize aday gösterebilirler.

12 Parlak Çocuk İlgilidir Sorulara cevap verir Yanıtları bilir Grubun üst dilimindedir Anlamı kavrar Uyanıktır Verilen işi tamamlar İyi fikirleri vardır Okuldan hoşlanır Güçlü belleği vardır Öğrenirken mutlu  olur Verilenleri kolaylıkla alır Kolaylıkla öğrenir Belli bir sırayla öğrenmekten hoşlanır Akranlarıyla olmaktan hoşlanır Bilgiyi özümser Üstün Çocuk Oldukça fazla meraklıdır Soruların ayrıntılarını tartışır Sorular sorar Grubun çok ötesindedir Anlam çıkarır Keskin gözlem yapar Projeler oluşturur Alışılmamış tuhaf  fikirleri vardır Öğrenmeden hoşlanır İsabetli tahminlerde bulunur Öğrenirken eleştireldir Verilenleri alırken coşkuludur Verilenleri zaten bilmektedir Karmaşıklık  onu coşkulandırır Büyük yaştakileri ve yetişkinleri seçer Bilgiyi değiştirip uygular

13 TANILAMA NEDİR? Özel (üstün) yetenekli öğrencilerin tespit edilmesidir. TANILAMA ve SEÇİM SÜRECİ: 2014–2015 eğitim-öğretim yılı için tanılama sürecinde il genelindeki tüm “İlkokullar” tanılama kapsamına alınmıştır. Tanılama Döneminde il genelinde tüm ilkokulların Sınıfına devam eden öğrencilerimizden sınıf öğretmenlerince önerilenler tanılamaya alınacaktır. Bu tanılama sonunda kayıt hakkı kazanan öğrencilerimiz 2014–2015 eğitim- öğretim yılında Ankara Bilim ve Sanat Merkezi’ne devam edeceklerdir.

14 Aday Gösterme Süreci: Bakanlıkça hazırlanan “Gözlem Formu”nun doldurulması konusunda İlkokul dördüncü sınıf sınıf öğretmenlerinin bilgilendirilmesi. “Gözlem Formu” Sınıf Öğretmenleri tarafından doldurulur. Sınıf Öğretmenleri sayı sınırlaması olmadan uygun gördükleri öğrencilerini testlerimize aday gösterebilirler. Bilim ve Sanat Merkezleri yönergesine bağlı olarak öğrenciler sadece “Zihinsel Alanda” özel yeteneğin belirleneceği tek formda değerlendirilir. Gözlem formunda yer alan öğrenci ve öğretmen bilgileri eksiksiz doldurulur. Gözlem formlarında öğrenci doğum tarihi ve veli telefonu mutlaka yazılır. Resim ve müzik yeteneği olan öğrencilerin belirtilmesinde fayda vardır. “Öğrenci Gözlem Formu” sınıf öğretmenleri tarafından imzalanarak okul idaresine teslim edilir. “Gözlem Formları” okul idaresi tarafından toplanır.

15 Aday Gösterme Süreci: Aday gösterilen öğrencilerin belirtildiği “Aday Öğrenci Listesi” okul idaresi tarafından düzenlenir. — Öğrenci Gözlem Formları, — Toplu Aday Öğrenci Listesi Okul müdürlüklerince doğrudan Keçiören Rehberlik Araştırma Merkezine, kapalı zarf içerisinde resmi yazı ile teslim edilir. Son Tarih: 14 MART 2014

16

17 Aday Gösterme Süreci:   14 Mart 2014 tarihinde aday gösterme işlemleri tamamlanan öğrencilerin gözlem formlarının RAM koordinatörlüğünde BİLSEM Müdürünün de katılımı ile inceleme ve değerlendirme yapılacaktır. Değerlendirme sonucunda adaylık için uygun görülen öğrenciler okul müdürlükleri kanalıyla öğrencilere duyurulur.

18 Öğrenci Testi: (19-20 Nisan 2014)
Aday gösterilen öğrenciler, her öğrencimize verilecek randevu ile belirlenecek tarih ve yerde Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan Grup Test’e alınırlar. Öğrenciler bu test’e gelirken yanlarında; Nüfus Cüzdanı 2 adet kurşun kalem, kalemtraş ve silgi bulundurur. Test’e girecek öğrencilerin üzerinde hiçbir surette (elektronik cihaz vb.) bulunmamalıdır.

19 Bireysel İnceleme: “Öğrenci 1. test” sonuçlarına göre “Bireysel İnceleme”ye katılmaya hak kazanan öğrencilerin (genel zihinsel yetenek için KONTENJANIN 2 KATI, müzik ve resim yeteneğinde 3 katı) bireysel incelemeye alınacakları randevu gün ve saati RAM’lar tarafından okul müdürlüklerine bildirilir. “Öğrencilerimizin gireceği 1.test’te” yeterli performans gösteren öğrenciler, RAM tarafından verilecek randevuyla bireysel incelemeye alınırlar. İncelemeler “Millî Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü”ne gönderilir. “MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü”nce yapılacak değerlendirmeler sonunda uygun bulunan ve kayıt hakkı elde eden öğrenci listeleri onaylanarak “Ankara Bilim ve Sanat Merkezi”ne gönderilir

20 Kayıt ve Yerleştirme: İLETİŞİM :
Bakanlığımızca bildirilen sonuçlara göre Ankara Bilim ve Sanat Merkezine kayıt hakkı kazanan öğrencilere telefon ve resmi yazı ile okul müdürlükleri kanalıyla ulaşılır. Kayıt hakkı kazanan öğrencilerin listeleri geldikten sonra Ankara Bilim ve Sanat Merkezinin belirleyeceği tarihlerde bu öğrencilerin Ankara Bilim ve Sanat Merkezine kayıtları yapılır. Bilim ve Sanat Merkezi eğitim programlarına öğrencilerin devam etmesi, ulaşım ve katılma veli sorumluluğundadır.   İLETİŞİM : Ankara BİLSEM (Büyük Kayaş Mh.Kayaş Cd.No:23/D Mamak/ Ankara BİLSEM TEL :

21

22 ÇALIŞMA TAKVİMİ: 4. Sınıf Sınıf Öğretmenleri ile Bilgilendirme Toplantısı: Şubat 2014  Sınıf Öğretmenlerinin Aday Gösterecekleri Öğrenciler İçin Form Doldurması: 14 Mart (SON GÜN) Aday Öğrencilerin Grup Testine Alınması: Nisan 2014 Genel Yetenek Bireysel İnceleme Tarihi: 2 Mayıs - 15 Ağustos 2014 Tanılama Sonuçlarının İlanı: 1 Eylül 2014 BİLSEM Kayıtlar: 1-14 Eylül 2014 Yedek Listeden Kayıtlar: Eylül 2014

23 Son Hatırlatmalar: Özel yetenekli çocuklar diğer öğrenciler tarafından dışlanma, kabullenmeme sorunu yaşayabilir. Özel yetenekli çocuklar, veli ve öğretmenleri ile çatışma ve problem yaşayabilir. Aile çocuğu bir proje olarak değerlendirebilir. Ayrıştırmak yerine kaynaştırarak destek olmak, doğru yönlendirmek gerekir.

24

25 TEŞEKKÜRLER !


"HOŞGELDİNİZ BİLİM SANAT MERKEZLERİNE" indir ppt

Benzer bir sunumlar


Google Reklamları